WARSZAWSKIE POKOLENIA

100-lecie odzyskania niepodległości

Wielkie dzieło lewicy

"Dziennik Trybuna" z dnia 9-10 maja 2018 roku
W dniu 7 maja 2018 roku, w Pałacu Prymasowskim w Warszawie przy ul. Senatorskiej 13/15 ( godz. 11.00), ukonstytuował się Społeczny Komitet Lewicy 100-lecia Odzyskania Niepodległości. W skład Komitetu weszło ponad 160 osób, co ogłosili podczas uroczystego spotkania Danuta Waniek i Krzysztof Janik. Na przewodniczącego SKL wybrano jednogłośnie Aleksandra Kwaśniewskiego.
WŁODZIMIERZ CZARZASTY, MARCIN KULASEK: 
       List do Polek i Polaków
trybuna.info/03.05.2018
W tym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, ale też setną rocznicę wprowadzenia w naszym kraju ośmiogodzinnego dnia pracy, inspekcji pracy, prawa do strajku oraz ubezpieczenia chorobowego. (...)

100-lecie niepodległości według „Pokoleń”
Dziennik TRYBUNA/nr 33/16-18 lutego 2018

Uchwała Zarządu Krajowego Stowarzyszenie „Pokolenia” 
w sprawie 100-lecia odzyskania niepodległości
   W listopadzie 2018 roku obchodzić będziemy setną rocznicę odzyskania niepodległego państwa polskiego. Nie wolno zapominać, że dokonało się to wysiłkiem wielu grup społecznych i wielu pokoleń. Nie byłoby naszego państwa, gdyby nie ofiara Polaków walczących zbrojnie o wolność i powstanie państwa polskiego. Dominowali wśród nich ludzie młodzi - od Organizacji Bojowej PPS aż po Legiony Piłsudskiego i armię Hallera. Nie byłoby wolnej Polski, gdyby nie praca formacyjna ruchu robotniczego i ludowego, który postulaty społeczne i kulturowe łączył z walką o niepodległe państwo polskie.
   Ale nie wolno zapominać, że na minione stulecie składają się rozmaite okresy w naszej historii. Nie da się z niego wymazać II Rzeczypospolitej z jej wysiłkiem odbudowy państwa i jego instytucji. Ale i też z wielkimi nierównościami społecznymi, licznymi konfliktami klasowymi czy narodowościowymi. Nie wolno wypaczać przebiegu II wojny światowej i lekceważyć wysiłku zbrojnego młodych ludzi, którzy szli do okupowanej Polski z różnych stron, którzy zasilali formacje zbrojne spod różnych znaków politycznych. Nie da się wymazać Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i wielkiej zmiany społecznej, którą przyniosła - mierzonej nowymi granicami, awansem robotniczych i chłopskich dzieci, uregulowaniem stosunków narodowościowych. Wysiłkiem odbudowy zniszczonego kraju, choć też poważnym ograniczeniem demokracji i państwowej suwerenności.
   Wyrzeczenia kolejnych polskich pokoleń czynione na rzecz siły naszego państwa zasługują na uznanie, bez względu na barwy polityczne ludzi, którzy je ponosili.
Uważamy, że obchody 100-lecia naszej Niepodległości, nie mogą dzielić Polaków, powinny służyć upowszechnieniu rzetelnej wiedzy o naszej historii, bez upiększeń i landrynkowej pozłoty. To były trudne dzieje. Im lepiej je poznamy i zrozumiemy, tym mniej popełnimy błędów, jako państwo i wspólnota polityczna je tworząca.
   W tej intencji Zarząd Krajowy Stowarzyszenia „POKOLENIA” zobowiązuje terenowe organizacje Stowarzyszenia do podjęcia działań, które przybliżać będą współczesnym pokoleniom dorobek państwa i społeczeństwa polskiego w minionych stu latach. Za ważne uznajemy organizowanie konferencji o charakterze naukowym, które pokazywać będą historię poszczególnych regionów i wkład młodzieży w jej tworzenie. To okazja, aby przypomnieć nie tylko wysiłek zbrojny poniesiony w okresie I i II wojny światowej, ale także formacyjny przedwojennych postępowych organizacji młodzieżowych, zwłaszcza ich osiągnięcia w obszarze edukacji, kultury, sportu i spraw socjalnych. To okazja do przypomnienia udziału młodych w powojennej odbudowie Polski.
   Celom tym służyć też powinny spotkania z współczesną młodzieżą, udział w formalnych i nieformalnych spotkaniach poświęconych historii. Warto przy tym propagować postawy i czyny tych młodych ludzi, którzy odcisnęli pozytywne piętno na życiu i historii lokalnych społeczności, przypominać ich dokonania osadzone na tle trudnej, polskiej historii. Warto wesprzeć pamiątkami i świadectwem osobistym obchody 100-lecia organizowane przez lokalne placówki oświatowe i kulturalne.
STOWARZYSZENIE „POKOLENIA” -
ZARZĄD KRAJOWY
Manifo.com - free website