WARSZAWSKIE POKOLENIA

Aktywność w regionach


"POKOLENIA" – AKTYWNOŚĆ W REGIONACH
STOWARZYSZENIA „POKOLENIA”
- AKTYWNOŚĆ W REGIONACH
26.04 odbyło się kolejne spotkanie Społecznego Forum Wymiany Myśli we Wrocławiu. Tym razem dyskutujemy o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Święta 1 Maja.
Spotkanie otworzyli Bożena Bamwenda - Stowarzyszenie „Pokolenia” i Piotr Lewandowski – Społeczne Forum Wymiany Myśli. Rozpoczęliśmy od wspólnego odśpiewania Międzynarodówki. Spotkanie podzielone było na dwa panele. W pierwszej części o święcie pracy na świecie - w tym w krajach arabskich opowiadali dr Ziad Abou Saleh - socjolog i prof. Zbigniew Wiktor - wieloletni wykładowca i profesor Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
W drugiej części wystąpili Marek Dyduch – Przewodniczący Rady Dolnośląskiej SLD oraz dr Jarosław Klebaniuk – wykładowca w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dr Klebaniuk szukał odpowiedzi na pytanie czy społeczeństwu są potrzebne wspólne pochody i hasła, i czy służą one zjednoczeniu grupy ludzi o podobnych poglądach. Marek Dyduch opowiedział o blaskach i cieniach w działaniach SLD w przeszłości i o inicjatywach partii dzisiaj.
*     *     *
Zobacz galerię zdjęć ze spotkania:
Zobacz galerię zdjęć ze spotkania:


Kielce,2017.10.26
21 października 2017 roku działacze „Pokoleń” woj. Świętokrzyskiego obchodzili 60 lecie powstania ZMS i ZWM na Ziemi Kieleckiej.
W uroczystości tej uczestniczyli:
Ryszard Adamczyk Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Pokolenia” oraz członkowie pierwszego kierownictwa Zarządu Głównego ZSMP Prof. Jerzy Jaskiernia i Wiesław Osuchowski. Byli przewodniczący ZW ZMW w Kielcach otrzymali odznaczenia „Zasłużony dla ZMW” przyznane przez aktualne władze tego Związku.
Wręczono także okolicznościowe medale „Pokoleń” wybite dla uczenia tej rocznicy.
Spotkanie, któremu przewodniczył Stanisław Rupniewski - Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia „Pokolenia” w Kielcach upłynęło w rodzinnej i serdecznej atmosferze wspomnień z minionych lat.

Marek Kwieciński
15 rocznica powstania opoczyńskich "Pokoleń" - 9 września 2017 r. -
 sposobność do refleksji nad dotychczasową działalnością organizacji i nad kierunkiem, w którym będzie się rozwijać w przyszłości

(Opoczyńskie POKOLENIA powstały 05 października 2002 roku)
   Jubileuszowe spotkanie członków, przyjaciół i sympatyków "Pokoleń", którzy przybyli z terenu całej Polski, odbyło się w dniu 9 września 2017 r., na terenie Stanicy Harcerskiej w Miedznej Murowanej k. Opoczna.
Ponad 300 osób obecnych na obchodach 15-lecia wysłuchało przemówienia Kazimierza Bugaja, przewodniczącego miejscowych "Pokoleń", który w sposób zwięzły przedstawił zebranym krótki zarys historii działalności organizacji.

Rocznica powstania opoczyńskich "Pokoleń" stanowiła sposobność do refleksji nad dotychczasową działalnością organizacji i nad kierunkiem, w którym będzie zmierzać w przyszłości. Tematy te poruszano podczas licznych tego dnia wystąpień oraz przy biesiadnych stołach.
A jest co wspominać, gdyż w tym okresie Stowarzyszenie zorganizowało wiele inicjatyw, włączając się w rozwój miejscowego życia społecznego.
Przewodniczący wymienił niektóre z nich: zbiórki krwi na rzecz pacjentów Centrum Matki Polki w Łodzi, czy innych szpitali; także akcje charytatywne, np. na rzecz dzieci ze Świetlicy Środowiskowej "Pinokio" w Opocznie. Zebrana kwota 2200 zł została wykorzystana na wycieczkę do Zakopanego.
Zorganizowano także "białą sobotę", podczas której lekarze z Łodzi udzielali bezpłatnych porad zdrowotnych mieszkańcom Opoczna.
Miejscowe Stowarzyszenie ma dobre kontakty ze szpitalem Centrum Matki Polki i Szpitalem Klinicznym im. WAM. W razie potrzeby udziela pomocy członkom organizacji w dostaniu się do specjalistów.
Poza tym Stowarzyszenie czynnie włącza się w wybory samorządowe, podczas których udziela pomocy wybranym kandydatom ubiegającym się o poszczególne funkcje(...).

Wśród wielu gości na uroczystości obecni byli znani politycy, związani z działalnością organizacji, a także powszechnie znani działacze, m.in.: Leszek Miller, Włodzimierz Czarzasty, prof. Jerzy Jaskiernia, dr Krzysztof Janik, Zbigniew Sobotka, Artur Ostrowski, Bogdan Bujak oraz Marek Klimczak, przewodniczący Rady Krajowej "POKOLEŃ".
Nie zabrakło także przedstawicieli władz miasta Opoczna oraz miejscowych samorządowców z gmin: Żarnów, Mniszków i Poświętne, którzy w sposób aktywny wspierają organizację.
Gospodynie wiejskie z każdego z trzech wymienionych samorządów przygotowały z tej okazji specjalne dania, natomiast Gmina Żarnów prezentowała dodatkowo wyroby rękodzielnicze wykonane przez podopiecznych miejscowych Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Wiele informacji z uroczystości zamieścił m. in. "Dziennik Trybuna" i tygodnik "Opoczyńska PL".

Informację i zdjęcia przesłał Kazimierz Bugaj - 
poniżej galeria zdjęć ze spotkania:
Obchody 60-lecia powstania Związku Młodzieży Socjalistycznej, 
zorganizowane w dniu 15 września 2017 roku w hotelu Novum w Niepołomicach 
przez Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia "POKOLENIA" w Krakowie
    Uroczysty charakter miały obchody 60-lecia powstania Związku Młodzieży Socjalistycznej, zorganizowane w dniu 15 września 2017 r. w hotelu "Novum" Niepołomicach przez Zarząd Wojewódzki w Krakowie Stowarzyszenia "Pokolenia". Zgromadzonych powitał przewodniczący Zarządu Małopolskiego "Pokoleń" - Maciej Krakowiak. Podkreślił on wkład w przygotowanie spotkania Komitetu Organizacyjnego, któremu przewodniczył Zbigniew Derenda. Wśród gości spotkania jubileuszowego byli m.in.: prezydent Krakowa - prof. Jacek Majchrowski, przewodniczący SLD - Włodzimierz Czarzasty, sekretarz generalny SLD - dr Marcin Kulasek oraz wiceprzewodniczący Rady Krajowej "Pokoleń", Ryszard Adamczyk.
Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych w ostatnim okresie działaczy ZMS. Delegacja "Pokoleń" złożyła wiązankę na grobie znanego działacza ZMS, prof. Juliana Wielgosza. Uroczystym momentem było wręczenie przez R. Adamczyka dyplomów uznania z okazji 25-lecia powstania Stowarzyszenia "Pokolenia" zasłużonym działaczom "Pokoleń" - Władysławie Adamskiej oraz Jerzemu Adamikowi, wraz z podziękowaniami za dotychczasową aktywność społeczno-zawodową.
Zwracając się do zebranych, W. Czarzasty przekazał serdeczne pozdrowienia działaczom ZMS z Małopolski. Uwypuklił dorobek ruchu młodzieżowego. Podkreślił znaczenie Stowarzyszenia "Pokolenia" w budowaniu wspólnego frontu lewicy w zbliżających się wyborach samorządowych, parlamentarnych i europejskich. Od tego, czy lewica zdoła powrócić do parlamentu, zależeć będzie to, czy, czy będzie mogła skutecznie zabiegać o niezakłamaną ocenę PRL-u i wkładu lewicy do rozwoju Polski. Powrót lewicy do parlamentu jest niezbędny dla zachowania równowagi politycznej i skutecznej walki o wartości demokratyczne, określone w Konstytucji z 1997 r., które obecnie są podważane.
W części oficjalnej odbył się panel dyskusyjny z udziałem prof. dr. hab. Jerzego Jaskierni, byłego przewodniczącego Zarządu Krajowego Stowarzyszenia "Pokolenia" oraz przewodniczącego Rady Konsultacyjno-Programowej "Pokoleń" oraz red. Marka Barańskiego z "Trybuny", któremu przewodniczył doc. dr Sławomir Tabkowski.
J. Jaskiernia przypomniał genezę Związku Młodzieży Socjalistycznej w atmosferze popaździernikowej odwilży oraz ukazał rolę ZMS w systemie politycznym PRL. Mówca przypomniał szereg inicjatyw ZMS, które dotyczyły m.in. przygotowania zawodowego młodzieży, warunków pracy, uczestnictwa w życiu społecznym, oświaty, życia kulturalnego i sportowego. Ukazał dorobek patronatów ZMS nad wielkimi inwestycjami przemysłowymi. Szczególnie wyeksponował fakt, że działacze ZMS, uczestnicząc w rozwiązywaniu problemów młodzieży, doskonalili swe kwalifikacje zawodowe i polityczne, stając się kuźnią kadr politycznych i państwowych. Znalazło to potwierdzenie w tym, że zajmowali eksponowane stanowiska i funkcje w życiu politycznym i gospodarczym, a dotyczyło to również okresu po 1989 r., kiedy przyszło im działać w warunkach pluralizmu i gospodarki wolnorynkowej. Choć od zakończenia przez ZMS działalności upłynęło 40 lat, organizacja zostawiła trwały ślad w życiorysach wielu znaczących postaci życia publicznego o czym świadczy fakt tak licznego uczestnictwa w obchodach 60-lecia jej powstania.
M. Barański skoncentrował się na współczesnych dylematach polskiej lewicy. Zwrócił uwagę, że lewica przegrała batalię o świadomość historyczną narodu. Tym większego znaczenia nabiera walka o rzetelną ocenę PRL i dorobku lewicy w zarówno w tym okresie, ale też w przemianach w Polsce, które dokonały się po 1989 roku. Kluczowe znaczenie ma tu dialog z młodym pokoleniem.
Uczestnicy dyskusji podzielili się swoimi przemyśleniami z okresu działalności w Związku Młodzieży Socjalistycznej, m.in. w silnym ogniwie ZMS, jaki stanowiła organizacja ZMS w Akademii Górniczo-Hutniczej.
W części artystycznej wystąpił m.in. Franciszek Makuch, tenor Operetki w Krakowie i znany działacz ZMS oraz Zespół z Nowohuckiego Centrum Kultury "Silver Moon". 
Zobacz zdjęcia z uroczystości:
„POKOLENIA” - Aktywność w Regionach 2017 - LUBLIN: kwiecień - wrzesień 2017 r.
LUBLIN
Spotkania kierownictw RW SLD i ZW „POKOLEŃ’


W dniu 14 kwietnia br, odbyło się spotkanie kierownictw Rady Wojewódzkiej SLD na czele z jej z przewodniczącym Jackiem Czerniakiem z kierownictwem Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia „Pokolenia” w składzie - Przewodniczący ZW Stanisław Grzelak, wiceprzewodniczący ZK i ZW - Adam Olkowicz oraz wiceprzewodniczący ZW - Edmund Sak.
Tematem spotkania było wzajemne współdziałanie, w tym sprawy i wnioski z organizacji spotkań dla aktywu lewicy z K. Hetmanem - europosłem i b. marszałkiem naszego województwa, K. Janikiem - jednym z liderów lewicy, wiceprzewodniczącym ZK „Pokoleń” oraz K. Żukiem - prezydentem Lublina. Podjęto również sprawę współpracy ogniw SLD i „Pokoleń” w województwie, obchodów rocznic historycznych, wydawnictw, zasad wykorzystania siedziby przez Stowarzyszenie oraz podjęcia wspólnych przygotowań do wyborów samorządowych 2018 roku. Kierownictwo ZW Stowarzyszenia zadeklarowało pełną kontynuację współpracy z SLD oraz z innymi podmiotami lewicy w tych działaniach.
Kolejne spotkanie kierownictw odbyło się 14 czerwca i wynikało z potrzeby wzajemnego przekazania informacji, w tym z odbytego posiedzenia w dniu 27 maja Rady Krajowej „Pokoleń” odbytego z udziałem przewodniczącego RK SLD Włodzimierza Czarzastego, a dotyczącego m.in. współdziałania partii i naszego stowarzyszenia w kampanii wyborów do samorządów w 2018 roku.
Podobne spotkania odbywają się w środowiskach działania kół SLD i POKOLEŃ na terenie naszego województwa.


LUBLIN - WIERNI PAMIĘCI
70 rocznica mordu ZMW-owców z Rozkopaczewa w Sernikach


W dniu 1 maja br, minęła 70-ta rocznica rozstrzelania pod lasem w Sernikach na Lubelszczyźnie pochodzących z Rozkopaczewa i Wólki Starej siedmiu członków Związku Walki Młodych powracających z 1-szo Majowej manifestacji z pobliskiego Lubartowa. Mordu dokonały bojówki zbrojnego oddziału Zdzisława Brońskiego ps, „Uskok” dowodzone przez Stanisława Kuchciewicza „Wiktora” i Walentego Waśkowicza „Strzałę”. Zamordowanych ZWM-owców pochowano w zbiorowym grobowcu na cmentarzu w Rozkopaczewie.
O trwałej pamięci o ich tragicznej ofierze świadczy wybudowana w roku 1969 przez młodzież województwa lubelskiego pod patronatem ZMS, nosząca imię Związku Walki Młodych - Szkoła Podstawowa w Rozkopaczewie. Od ponad 15 lat Szkołą wszechstronnie się opiekuje wojewódzka organizacja Stowarzyszenia „Pokolenia” Lubelszczyzny.
W dniu 70-tej rocznicy, z inicjatywy „Pokoleń”, na miejscu śmierci w Sernikach oraz na cmentarzu w Rozkopaczewie odbyły się spotkania przedstawicieli rodzin oraz miejscowej społeczności poświecone pamięci zamordowanych. Przy pomniku oraz na grobowcu złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Stowarzyszenie reprezentowało kierownictwo ZW w Lublinie w osobach: przewodniczącego ZW - Stanisława Grzelaka oraz wiceprzewodniczących ZW - Adama Olkowicza, Grzegorza Kurczuka oraz Edmunda Saka. Głos zabierali członkowie kierownictwa ZW „Pokoleń” oraz uczestniczący mieszkańcy Rozkopaczewa. Po uroczystościach przy pomniku i na cmentarzu usłyszeliśmy od obecnych mieszkańców słowa podzięki za współpracę ze Szkołą oraz za pamięć o poległych ZWM-owcach.


LUBLIN - WIERNI PAMIĘCI
Obchody Święta 1 Maja w Lublinie


Obchody Święta Pracy w Lublinie miały w tym roku nieco inny przebieg niż w poprzednich latach. Ze względu na remont Placu Litewskiego (oraz zamieszanie związane z szeroko przez nas omawianą sprawą pomnika- płyty Nieznanego Żołnierza), uroczystości organizowane przez lubelską lewicę odbyły się na cmentarzu przy ulicy Lipowej. O godzinie 11-tej delegacje SLD, Stowarzyszenia „Pokolenia” , PPS, oraz liczna grupa sympatyków lewicy zebrały się tam, by złożyć wieńce, kwiaty i zapalić znicze na grobach trzech ważnych postaci, spoczywających na lubelskiej nekropolii. Postaci księdza Piotra Ściegiennego, Władysława Kunickiego oraz generała Pawła Dąbka, choć z różnych epok, łączy wiele - walka o prawa i godność ludzi pracy, patriotyzm i wierność lewicowym ideałom.
Przewodniczący RM SLD w Lublinie, Stanisław Kieroński, wygłosił nad grobami tych postaci wspomnienia o ich życiu i działalności. Przemawiał również lider lubelskiego PPS - Władysław Skonecki.


LUBLIN - WIERNI PAMIĘCI
73 Rocznica bitwy pod Rąblowem


W dniu 14 maja 1944 w lasach pod Rąblowem miała miejsce wielka bitwa połączonych sił partyzantów polskich z AL. Ak i BCh pod dowództwem ppłk. Mieczysława Moczara oraz partyzantów radzieckich pod dowództwem kpt. Czepigi, łącznie 900 partyzantów, przeciwko przeważającym siłom niemieckim, około 2000 żołnierzy, wspartych bronią pancerną i lotnictwem. Bitwa zakończyła się sukcesem, udało się przerwać okrążenie, choć partyzantów zginęło około 40 i blisko 50 zostało rannych. Niemcy ponieśli wysokie straty, zginęło lub zostało rannych około 300.
Od lat, przy stojącym na leśnej polanie pomniku, odbywają się uroczystości rocznicowe. Do niedawna, miały one wsparcie ze strony czynników państwowych oraz władz samorządowych.
Lubelskie Stowarzyszenie „Pokolenia” reprezentowała delegacja w składzie: Anna Filipek, płk Krzysztof Szyc, Wanda Bojczuk, Danuta Przybylska i Marcin Przech.
Przybyło wielu kombatantów, m.in. z Lublina i Warszawy, radca Ambasady Federacji Rosyjskiej oraz liczna grupa miejscowej ludności.
Historię wydarzeń przypomnieli kolejni mówcy. Następnie delegacje złożyły kwiaty i wieńce, najpierw przed pomnikiem partyzanckim, a później na grobie ówczesnego dowódcy tych oddziałów generała Mieczysława Moczara.

LUBLIN
Posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego „Pokoleń”


W dniu 15 maja br. odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium ZW w Lublinie. Obrady prowadził przewodniczący ZW - Stanisłąw Grzelak. Uczestniczyli zaproszeni goście: przewodniczący WKR -Stefan Ochyra, skarbniczka ZW - Wanda Bojczuk oraz członkowie ZW Stanisław Niedźwiedź i Stanisław Błaziak.
W pierwszym punkcie obrad informacje o uczestnictwie „Pokoleń” w obchodach rocznic wydarzeń majowych złożyli: E. Sak - 70 rocznicy mordu siedmiu ZWM-owców pod pomnikiem ku ich czci w Sernikach oraz na cmentarzu w Rozkopaczewie, uczestniczyło kierownictwo wojewódzkiej organizacji Stowarzyszenia, A. Filipek i W. Bojczuk - rocznica wielkiej bitwy partyzanckiej pod Rąblowem, Z. Bruszkiewicz - rocznica Dnia Zwycięstwa. Stanisław Grzelak podniósł sprawę konieczności remontu pomnika w Sernikach oraz ewentualnego przeniesienia go na teren cmentarza.
Następnie A. Olkowicz poinformował o ostatnio odbytych trzech spotkaniach aktywu SLD i „Pokoleń” w ramach „Okrągłego stołu lewicy” z K. Janikiem, K. Hetmanem i K. Żukiem. Spotkania były bardzo interesujące i odbyły się przy bardzo dużej frekwencji uczestników. Prof. E. Horoch podniósł sprawę tworzenia porozumienia partii i stowarzyszeń przed wyborami samorządowymi. Z kolei St. Grzelak przekazał informacje o przebiegu spotkania wojewódzkich kierownictw SLD i „Pokoleń” w celu wyjaśnienia wszystkich niedomówień i zacieśnienia współpracy przed wyborami samorządowymi i parlamentarnymi. Swoje zdania na ten temat przedstawiali członkowie Prezydium ZW wspólnie podkreślając, że na lewicy winna być jedność działania, a współpraca leży w interesie obu partnerów. Prezydium jednoznacznie potwierdziło kontynuację współdziałania z SLD i innym ugrupowaniami lewicowymi.
W dalszej części obrad omówiono udział wojewódzkiej organizacji w centralnych obchodach 60-tej rocznicy powstania ZMS i ZMW, które odbędą się w Warszawie w dniu 27 maja, które poprzedzone będą posiedzeniami Zarządu i Rady Krajowej „Pokoleń”. Nasze województwo reprezentować będzie na tych uroczystościach kilkunastoosobowa grupa działaczy.
Jednocześnie wstępnie postanowiono, że wojewódzkie obchody tej rocznicy odbędą się w Lublinie w dniu 16 września w siedzibie SLD i POKOLEŃ. Szefem przygotowań wybrano Adama Olkowicza. Postanowiono także zwołać kolejne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego dzień 26 czerwca br. oraz przyjęto propozycje porządku jego obrad.

LUBLIN - WIERNI PAMIĘCI
Obchody 73 rocznicy bitwy na Porytowym Wzgórzu


W czerwcu, co roku ,obchodzimy rocznicę największej bitwy partyzanckiej na ziemiach polskich, bitwy na Porytowym Wzgórzu w Lasach Janowskich . W bitwie, stoczonej 14 czerwca 1944 roku, wzięły udział znaczne siły niemieckie, ok. 30 tys. żołnierzy oraz 3 tysiące partyzantów polskich i radzieckich.
Od 1974 roku stoi w tym miejscu pomnik i przy nim odbyły się, jak co roku, tegoroczne uroczystości.

Lubelskie środowisko Stowarzyszenia „Pokolenia” reprezentowała delegacja: płk Stefan Ochyra Anna Filipek, Marcin Przech i Danuta Przybylska. Uczestniczyli członkowie miejscowego koła „Pokoleń” z przewodniczącym – St.Bednarzem i St.Mazurem – działaczem SLD i „Pokoleń”.
Obchody miały charakter uroczysty i okazały, podobnie jak w poprzednich latach. Przybyło kilkudziesięciu zaproszonych gości z całej Polski, a najliczniejsi byli mieszkańcy powiatu i województwa lubelskiego, w tym kombatanci i duża ilość młodzieży, łącznie ponad pięćset osób.

LUBLIN - WIERNI PAMIĘCI
Spotkanie chełmskich POKOLEŃ w rocznicę Manifestu PKWN

Tradycyjnie, jak co roku, w przededniu 22 lipca, spotkała się grupa działaczy miejscowego koła POKOLEŃ, by upamiętnić ogłoszenie w Chełmie przed 73 laty - Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Spotkanie prowadził przewodniczący miejscowego koła naszego Stowarzyszenia Zdzisław Bruszkiewicz, który podzielił się z obecnymi swoimi refleksjami z tej uroczystości, bowiem, jako uczeń szkoły podstawowej uczestniczył w tej uroczystości oraz nawiązał do 60 - lecia powstania ZMS, której to organizacji był wiele lat aktywnym działaczem oraz zaprezentował zdjęcia z lat 60-tych ubiegłego stulecia ,pierwszego okresu działalności ZMS. Uczestnicy spotkania w koleżeńskiej atmosferze dzielili się swoimi wspomnieniami oraz nawiązywali do obecnej sytuacji w naszym kraju oraz roli i miejsca lewicy na scenie politycznej. Podkreślano potrzebę konsolidacji partii i stowarzyszeń lewicowych w działaniach przed wyborami samorządowymi.
W spotkaniu uczestniczyli: przewodniczący RW SLD w Lublinie - Jacek Czerniak oraz przedstawiciele kierownictwa POKOLEŃ Lubelszczyzny: przewodniczący RW - Stanisław Grzelak i wiceprzewodniczący RW - Adam Olkowicz. Po części oficjalnej odbyło się spotkanie koleżeńskie - wspomnienia i nadzieje na rozwiązanie obecnych trudnych spraw w naszym kraju.

LUBLIN - WIERNI PAMIĘCI
73 rocznica walk partyzanckich z okupantem w Lasach Parczewskich
W dniu 22 lipca 2017 r odbyły sie w Lasach Parczewskich uroczystości związane z przypadającą w tym roku 73 rocznicą walk, jakie stoczyły oddziały polskich i radzieckich partyzantów z hitlerowskim najeźdźcą.
Na zaproszenie Wójta i Przewodniczącej Rady Gminy Dębowa Kłoda w uroczystościach upamiętniających te wydarzenia obok licznych delegacji reprezentujących władze województwa lubelskiego i wielu innych organizacji i stowarzyszeń społecznych ,udział wzięła również delegacja Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia "Pokolenia" w Lublinie w składzie : płk Stefan Ochyra, Jan Szyszko, Mieczysław Kaleciak oraz płk. Władysław Dobrzański - V-ce Przewodniczący ZG Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, która złożyła wieńce i kwiaty pod pomnikami upamiętniającymi poległych w Lasach Parczewskich partyzantów i pomordowanych mieszkańców wsi Makoszka i Plebania Wola.
Po mszy w kaplicy w Plebanii Woli odbyło się spotkanie mieszkańców gminy z przybyłymi gośćmi, na którym obok oficjalnych wystąpień przedstawicieli delegacji wystąpił zespół artystyczny.
LUBLIN
Spotkanie w sprawie ustawy dezubekizacyjnej

Dnia 27 lipca br, z udziałem prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Zdzisława Czarneckiego oraz reprezentującego władze SLD Jacka Rozenka odbyło się w Lublinie spotkanie grupy funkcjonariuszy, których objęły restrykcje i obniżenie świadczeń - w sprawie działań na rzecz wycofania ustawy z 16 grudnia 2016 roku drastycznie obniżającą emerytury i renty oraz ograniczającej opiekę ze strony państwa. Na spotkaniu, które prowadził przewodniczący RW SLD w Lublinie Jacek Czerniak, a uczestniczyło blisko sto osób, stwierdzano, że ustawa ta jest wybitnie represyjna, zasadniczo narusza zasadę zaufania obywateli do państwa, łamie konstytucyjna zasadę praw nabytych i godzi w prawa do zabezpieczenia społecznego oraz stosuje zasadę odpowiedzialności zbiorowej 50 tysięcy osób , a także powołuje się na służbę tych funkcjonariuszy dla „totalitarnego państwa”, która to nazwa pojawiła się dopiero po „konsultacjach” projektu treści tego aktu prawnego.
Zebrani uznali, że formą walki o zachowanie dotychczasowych przepisów jest konieczność indywidualnych odwołań od administracyjnych decyzji w tych sprawach do Sądu. Środowisko poszkodowanych rozważa także inne środki obrony swych utraconych praw.
Uczestniczący w spotkaniu przewodniczący RW „Pokoleń” Stanisław Grzelak w swym wystąpieniu solidaryzował się z opiniami uczestników i deklarował wsparcie działań na rzecz zmiany niesprawiedliwej ustawy oraz przywrócenia dotychczas obowiązujących zasad zaopatrzenia emerytalnego.

LUBLIN - WIERNI PAMIĘCI

Mord Oddziału Gwardii Ludowej pod Borowem

W dniu 8 sierpnia br, w 74 rocznicę mordu oddziału GL, przy pomniku pamięci 28 zamordowanych przez oddział NSZ, w lesie pod Borowem odbyła się doroczna uroczystość ku czci rozstrzelanych. Był to jeden ze szczególnie krwawych i wstrząsających epizodów walki tego okresu, w którym broń rodaków, zamiast przeciwko hitlerowskiemu okupantowi skierowana została przeciw siłom zbrojnym Polskiej Lewicy. Na uroczystość, organizowaną przez władze gminne w Annopolu przybyli przedstawiciela wielu stowarzyszeń kombatanckich oraz miejscowa ludność. Uczestniczyła także delegacja Stowarzyszenia POKOLENIA w Lublinie w składzie: wiceprzewodniczący RK i RW - Adam Olkowicz, sekretarz RW - Anna Filipek, wiceprzewodniczący RM - płk. Krzysztof Szyc. Złożono kwiaty i zapalono znicze wspominając tragiczną ofiarę ich życia, a chór „Jesień Kombatantów” z Kraśnika wystąpił z koncertem pieśni patriotycznych.

LUBLIN

Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia „Pokolenia”

W dniu 21 sierpnia br, odbyło się posiedzenie ZW naszego Stowarzyszenia, którego głównym tematem było omówienie stanu przygotowań do Wojewódzkiego Spotkania działaczy ZMS i ZMW Lubelszczyzny, które odbędzie się w dniu 16 września br. w siedzibie SLD i POKOLEŃ w Lublinie. Informację o stanie przygotowań złożył pełnomocnik ZW ds. organizacji tego spotkania - Adam Olkowicz. Zgodnie z planem zabezpieczenia przygotowań i przebiegu tego spotkania działania przebiegają właściwie i terminowo. W spotkaniu, w uzgodnieniu z kołami Stowarzyszenia uczestniczyć będzie około stu osób /maksymalna pojemność sali/, zaś składać się ono będzie z części oficjalnej - wystąpienia przewodniczącego RW Stanisława Grzelaka oraz wspomnień działaczy ZMS i ZMW Lubelszczyzny. Druga część to „Spotkanie po latach” z posiłkami i z towarzyszeniem zespołu artystycznego. Powołano Zespół Organizatorów oraz zatwierdzono odpłatność za uczestnictwo w Spotkaniu w wysokości 30 złotych od osoby. Ustalono, że Spotkanie poprzedzone będzie posiedzeniem Rady Wojewódzkiej Stowarzyszenia. Omówiono także bieżące sprawy organizacyjne, w tym działania zmierzające do powołania kolejnych kół „Pokoleń’ w Biłgoraju i Świdniku.

LUBLIN
Działalność wydawnicza wojewódzkiej organizacji POKOLEŃ

Od roku 2006, czyli od ponad 10 lat, lubelska wojewódzka organizacja „Pokoleń” wydaje swój periodyk „BIULETYN” w którym dokumentuje działalność Stowarzyszenia na Lubelszczyźnie, prezentuje ludzi lewicy oraz odnosi się do wydarzeń społeczno - politycznych, które przychodzi nam przeżywać. Inicjatorem powstania pisma oraz jego redaktorem naczelnym jest od początku Janusz Dwornicki, zaś opracowanie, druk i kolportaż prowadzi Zespół Wydawniczy Rady Wojewódzkiej działający pod kierownictwem Adama Olkowicza. Do połowy roku 2017 ukazały się 52 numery „BIULETYNU”.
Zespół Wydawniczy lubelskich „Pokoleń” przygotował do druku oraz zajmuje się kolportażem wydanej ostatnio pozycji książkowej autorstwa profesora Emila Horocha „Podziemie zbrojne w Polsce po AK-owskie i narodowe w okresie 19.I.1945 – 22.II.1947”.
Jest to obiektywne, oparte na dokumentach, spojrzenie historyka na skomplikowaną sytuację w naszym kraju i działalność zbrojnego podziemia w pierwszym okresie po zakończeniu wojny. W przygotowaniu jest obecnie drugi tomik tej serii obejmujący lata 1947-1953.

LUBLIN
Przedsięwzięcia Komisji Historycznej RW POKOLEŃ Lubelszczyzny

Od początku istnienia Stowarzyszenia na Lubelszczyźnie aktywną działalność prowadzi Komisja Historyczna Rady Wojewódzkiej „Pokoleń”, której przewodniczącym jest prof. Emil Horoch, zaś sekretarzem Edmund Sak. Komisja prowadzi aktywną działalność gromadząc materiały źródłowe z okresów działalności lewicowych organizacji młodzieżowych oraz ich działaczy z okresu Polski Ludowej, które wykorzystywane są m.in. w artykułach publikowanych w BIULETYNIE - kwartalniku RW Lubelskich „Pokoleń” oraz przekazywane do bibliotek. W ostatnim okresie podjęta została sprawa dotycząca zmian nazw ulic oraz demontażu pomników i tablic pamiątkowych na terenie Lubelszczyzny. W imieniu Rady Wojewódzkiej Komisja podjęła współdziałanie z wójtem gminy Serniki zmierzające do przeprowadzenia remontu pomnika w Sernikach poświęconego uczczeniu pamięci siedmiu członków ZWM - u zamordowanych przez oddział „Uskoka” w drodze do domu z pochodu 1- Majowego w 1947 roku.
Kalendarz obchodów rocznic i świąt związanych z tradycją lewicową w roku 2017 na poziomie województwa obejmuje w województwie lubelskim uczestnictwo naszego Stowarzyszenia w 13 uroczystościach i jest, o czy świadczą zamieszczone informacje - skrupulatnie realizowany, ponadto rocznicowe uroczystości odbywają się na szczeblu środowisk i kół „Pokoleń”.

LUBLIN
Współpraca POKOLEŃ Lubelszczyzny z organizacjami kombatanckimi

Zgodnie z celami statutowymi naszej działalności - upowszechnianie postępowych i patriotycznych tradycji, i rozwijanie kontaktów między pokoleniowych z organizacjami i stowarzyszeniami lewicowymi, w tym kombatanckimi nawiązaliśmy i prowadzimy współpracę w naszym województwie ze Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego, Związkiem Weteranów i Rencistów Wojska Polskiego, Związkiem Kombatantów i Więźniów Politycznych RP, Związkiem Inwalidów Wojennych RP oraz Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów Policji. Współpraca realizuje się we wzajemnym uczestnictwie przedstawicieli stowarzyszeń na naradach, spotkaniach i uroczystościach, zamieszczaniu informacji o współdziałaniu w BIULETYNIE naszej Rady Wojewódzkiej oraz wspólnym podejmowaniu działań w ramach Komisji Historycznej Stowarzyszenia „Pokolenia”.

Opracował :
Adam Olkowicz 
Wiceprzewodniczący ZK i ZWWarszawa, dn. 5.09.2017 r.
ZARZĄD WOJEWÓDZKI STOWARZYSZENIA POKOLENIA W KATOWICACH

marzec  -  kwiecień  2017
Dnia 22 marca 2017r Zarząd Koła Stowarzyszenia w Gliwicach odbył coroczne spotkanie Sprawozdawcze za 2016 rok .

W dyskusji członkowie Koła pozytywnie ocenili działania Zarządu . Określono kierunki które będą w centrum uwagi w 2017r
Do najważniejszych zadań zaliczono zjednoczenie Stowarzyszeń i Organizacji o lewicowych poglądach przed wyborami Samo –
Rządowymi . Należy zacieśnić współpracę z Kołami w Zabrzu i Bytomiu przed wyborami Parlamentarnymi , bowiem te Kola
Są w jednym okręgu wyborczym . W spotkaniu uczestniczyli Przewodniczący Z.W. Tadeusz Regulski i Sekretarz Jerzy Kalus .

* * *
Dnia 29 marca 2017 r odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Pokolenia z udziałem
Przewodniczących i Komisji Rewizyjnej . Na posiedzeniu omówiono tematy poruszane na posiedzeniu Zarządu Krajowego

Materiały z posiedzenia Zarządu Krajowego zostały powielone i rozdane Przewodniczącym Kół . Na posiedzeniu podjęto2 Uchwały: Zarząd Wojewódzki po dyskusji zaakceptował wysokość składki członkowskiej oraz podziału wpływów ze
Składki członkowskiej autorstwa Krzysztofa Kubika ( 1 zł / miesiąc ) .

Zarzad Wojewódzki rekomenduje do Kapituły Odznaczeń i Wyróżnień Stowarzyszenia Pokolenia
Kol. Jerzego Kalusa - Sekretarza Z.W.


***


Dnia 1.04.2017 Koło Stowarzyszenia Pokolenia w Dąbrowie Górniczej zorganizowało XII Edycję Sadzenia Lasu Europejskiego . W akcji sadzenia uczestniczyło 85 osób z Kół : Dąbrowa Górnicza , Katowice , Bytom Miasto i Rozbark , Ruda Śl . 
 Po sadzeniu odbył się piknik przy Ognisku ze śpiewami z akompaniamentem Akordeonu .


***

Dnia 8.04.2017r Koło Stowarzyszenia Pokolenia w Będzinie zorganizowało na wzór Koła w Dąbrowie Górniczej sadzenie Lasu . Dołączyły się Koła z Zabrza , Bytomia , Katowic , Częstochowy , Rudy Śl ,Bytomia .

Podobnie jak w Dąbrowie Górniczej po sadzeniu odbył sie piknik . Wysadzono 2017 drzew w Gminie Grodziec .
W sadzeniu Lasu w Gminie Grodziec uczestniczyli członkowie Z.W. Stowarzyszenia Tadeusz Regulski , Jerzy KalusJ an Łoś .


***

Dnia 12 kwietnia 2017r Koło Katowickie oraz Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia zorganizowali spotkanie z Jerzym Markowskim byłym V-ce Ministrem Gospodarki na temat „Rola górnictwa węgla kamiennego w polityce Energetycznej państwa” . 

 W spotkaniu uczestniczyło 65 członków Stowarzyszenia . Dr inż. Jerzy Markowski w bardzo ciekawy sposób przedstawił rolę górnictwa w polityce energetycznej . Jako były v-ce Minister odpowiedzialny za górnictwo wskazał na błędy popełniane podczas rekonstrukcji branży . Górnictwo Polskie jeszcze długo będzie kołem napędowym gospodarki .  W dyskusji poruszono wiele tematów dotyczących polityki energetycznej kraju .

W sprawach organizacyjnych Przewodniczący Tadeusz Regulski omówił działania jakie będziemy realizować w 2017 roku . Należy się skupić nad współpracą z Organizacjami i Stowarzyszeniami o zabarwieniu lewicowym, szukać należy kandydatów do wyborów Samorządowych .

Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia POKOLENIA
Jerzy Kalus
WARSZAWA

Spotkanie z kandydatami Lewicy 
na radnych 
Mazowsza
i Warszawy
LUBLIN
Konferencja
CZYN I LUDZIE LEWICY LUBELSZCZYZNY W 100-LECIU NIEPODLEGŁEJ POLSKI
WROCŁAW
MAŁOPOLSKA
15.12.2017
KATOWICE

12-14.12.2017
NOWE WYDAWNICTWA
POKOLEŃ
ZAMOŚĆ
29 11 2017
GORZÓW
25.11.2017
WROCŁAW
25.11.2017
14.11.2017
OLSZTYN - woj. warmińsko-mazurskie
25.11.2017
8.11.2017 
KIELCE - woj. Świętokrzyskie
21.10.2017 
KATOWICE
2.11.2017
21.10.2017
OPOCZNO
9.09.2017
"POKOLENIA" 
w Krakowie
15.09.2017
LUBLIN: 
04-09 . 2017
KATOWICE:
03-07 . 2017
Manifo.com - free website