WARSZAWSKIE POKOLENIA

Aktywność w regionach


"POKOLENIA" – AKTYWNOŚĆ W REGIONACH
STOWARZYSZENIA „POKOLENIA”
- AKTYWNOŚĆ W REGIONACH
26.04 odbyło się kolejne spotkanie Społecznego Forum Wymiany Myśli we Wrocławiu. Tym razem dyskutujemy o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Święta 1 Maja.
Spotkanie otworzyli Bożena Bamwenda - Stowarzyszenie „Pokolenia” i Piotr Lewandowski – Społeczne Forum Wymiany Myśli. Rozpoczęliśmy od wspólnego odśpiewania Międzynarodówki. Spotkanie podzielone było na dwa panele. W pierwszej części o święcie pracy na świecie - w tym w krajach arabskich opowiadali dr Ziad Abou Saleh - socjolog i prof. Zbigniew Wiktor - wieloletni wykładowca i profesor Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
W drugiej części wystąpili Marek Dyduch – Przewodniczący Rady Dolnośląskiej SLD oraz dr Jarosław Klebaniuk – wykładowca w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dr Klebaniuk szukał odpowiedzi na pytanie czy społeczeństwu są potrzebne wspólne pochody i hasła, i czy służą one zjednoczeniu grupy ludzi o podobnych poglądach. Marek Dyduch opowiedział o blaskach i cieniach w działaniach SLD w przeszłości i o inicjatywach partii dzisiaj.
*     *     *
Zobacz galerię zdjęć ze spotkania:
Zobacz galerię zdjęć ze spotkania:


Kielce,2017.10.26
21 października 2017 roku działacze „Pokoleń” woj. Świętokrzyskiego obchodzili 60 lecie powstania ZMS i ZWM na Ziemi Kieleckiej.
W uroczystości tej uczestniczyli:
Ryszard Adamczyk Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Pokolenia” oraz członkowie pierwszego kierownictwa Zarządu Głównego ZSMP Prof. Jerzy Jaskiernia i Wiesław Osuchowski. Byli przewodniczący ZW ZMW w Kielcach otrzymali odznaczenia „Zasłużony dla ZMW” przyznane przez aktualne władze tego Związku.
Wręczono także okolicznościowe medale „Pokoleń” wybite dla uczenia tej rocznicy.
Spotkanie, któremu przewodniczył Stanisław Rupniewski - Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia „Pokolenia” w Kielcach upłynęło w rodzinnej i serdecznej atmosferze wspomnień z minionych lat.

Marek Kwieciński
15 rocznica powstania opoczyńskich "Pokoleń" - 9 września 2017 r. -
 sposobność do refleksji nad dotychczasową działalnością organizacji i nad kierunkiem, w którym będzie się rozwijać w przyszłości

(Opoczyńskie POKOLENIA powstały 05 października 2002 roku)
   Jubileuszowe spotkanie członków, przyjaciół i sympatyków "Pokoleń", którzy przybyli z terenu całej Polski, odbyło się w dniu 9 września 2017 r., na terenie Stanicy Harcerskiej w Miedznej Murowanej k. Opoczna.
Ponad 300 osób obecnych na obchodach 15-lecia wysłuchało przemówienia Kazimierza Bugaja, przewodniczącego miejscowych "Pokoleń", który w sposób zwięzły przedstawił zebranym krótki zarys historii działalności organizacji.

Rocznica powstania opoczyńskich "Pokoleń" stanowiła sposobność do refleksji nad dotychczasową działalnością organizacji i nad kierunkiem, w którym będzie zmierzać w przyszłości. Tematy te poruszano podczas licznych tego dnia wystąpień oraz przy biesiadnych stołach.
A jest co wspominać, gdyż w tym okresie Stowarzyszenie zorganizowało wiele inicjatyw, włączając się w rozwój miejscowego życia społecznego.
Przewodniczący wymienił niektóre z nich: zbiórki krwi na rzecz pacjentów Centrum Matki Polki w Łodzi, czy innych szpitali; także akcje charytatywne, np. na rzecz dzieci ze Świetlicy Środowiskowej "Pinokio" w Opocznie. Zebrana kwota 2200 zł została wykorzystana na wycieczkę do Zakopanego.
Zorganizowano także "białą sobotę", podczas której lekarze z Łodzi udzielali bezpłatnych porad zdrowotnych mieszkańcom Opoczna.
Miejscowe Stowarzyszenie ma dobre kontakty ze szpitalem Centrum Matki Polki i Szpitalem Klinicznym im. WAM. W razie potrzeby udziela pomocy członkom organizacji w dostaniu się do specjalistów.
Poza tym Stowarzyszenie czynnie włącza się w wybory samorządowe, podczas których udziela pomocy wybranym kandydatom ubiegającym się o poszczególne funkcje(...).

Wśród wielu gości na uroczystości obecni byli znani politycy, związani z działalnością organizacji, a także powszechnie znani działacze, m.in.: Leszek Miller, Włodzimierz Czarzasty, prof. Jerzy Jaskiernia, dr Krzysztof Janik, Zbigniew Sobotka, Artur Ostrowski, Bogdan Bujak oraz Marek Klimczak, przewodniczący Rady Krajowej "POKOLEŃ".
Nie zabrakło także przedstawicieli władz miasta Opoczna oraz miejscowych samorządowców z gmin: Żarnów, Mniszków i Poświętne, którzy w sposób aktywny wspierają organizację.
Gospodynie wiejskie z każdego z trzech wymienionych samorządów przygotowały z tej okazji specjalne dania, natomiast Gmina Żarnów prezentowała dodatkowo wyroby rękodzielnicze wykonane przez podopiecznych miejscowych Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Wiele informacji z uroczystości zamieścił m. in. "Dziennik Trybuna" i tygodnik "Opoczyńska PL".

Informację i zdjęcia przesłał Kazimierz Bugaj - 
poniżej galeria zdjęć ze spotkania:
Obchody 60-lecia powstania Związku Młodzieży Socjalistycznej, 
zorganizowane w dniu 15 września 2017 roku w hotelu Novum w Niepołomicach 
przez Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia "POKOLENIA" w Krakowie
    Uroczysty charakter miały obchody 60-lecia powstania Związku Młodzieży Socjalistycznej, zorganizowane w dniu 15 września 2017 r. w hotelu "Novum" Niepołomicach przez Zarząd Wojewódzki w Krakowie Stowarzyszenia "Pokolenia". Zgromadzonych powitał przewodniczący Zarządu Małopolskiego "Pokoleń" - Maciej Krakowiak. Podkreślił on wkład w przygotowanie spotkania Komitetu Organizacyjnego, któremu przewodniczył Zbigniew Derenda. Wśród gości spotkania jubileuszowego byli m.in.: prezydent Krakowa - prof. Jacek Majchrowski, przewodniczący SLD - Włodzimierz Czarzasty, sekretarz generalny SLD - dr Marcin Kulasek oraz wiceprzewodniczący Rady Krajowej "Pokoleń", Ryszard Adamczyk.
Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych w ostatnim okresie działaczy ZMS. Delegacja "Pokoleń" złożyła wiązankę na grobie znanego działacza ZMS, prof. Juliana Wielgosza. Uroczystym momentem było wręczenie przez R. Adamczyka dyplomów uznania z okazji 25-lecia powstania Stowarzyszenia "Pokolenia" zasłużonym działaczom "Pokoleń" - Władysławie Adamskiej oraz Jerzemu Adamikowi, wraz z podziękowaniami za dotychczasową aktywność społeczno-zawodową.
Zwracając się do zebranych, W. Czarzasty przekazał serdeczne pozdrowienia działaczom ZMS z Małopolski. Uwypuklił dorobek ruchu młodzieżowego. Podkreślił znaczenie Stowarzyszenia "Pokolenia" w budowaniu wspólnego frontu lewicy w zbliżających się wyborach samorządowych, parlamentarnych i europejskich. Od tego, czy lewica zdoła powrócić do parlamentu, zależeć będzie to, czy, czy będzie mogła skutecznie zabiegać o niezakłamaną ocenę PRL-u i wkładu lewicy do rozwoju Polski. Powrót lewicy do parlamentu jest niezbędny dla zachowania równowagi politycznej i skutecznej walki o wartości demokratyczne, określone w Konstytucji z 1997 r., które obecnie są podważane.
W części oficjalnej odbył się panel dyskusyjny z udziałem prof. dr. hab. Jerzego Jaskierni, byłego przewodniczącego Zarządu Krajowego Stowarzyszenia "Pokolenia" oraz przewodniczącego Rady Konsultacyjno-Programowej "Pokoleń" oraz red. Marka Barańskiego z "Trybuny", któremu przewodniczył doc. dr Sławomir Tabkowski.
J. Jaskiernia przypomniał genezę Związku Młodzieży Socjalistycznej w atmosferze popaździernikowej odwilży oraz ukazał rolę ZMS w systemie politycznym PRL. Mówca przypomniał szereg inicjatyw ZMS, które dotyczyły m.in. przygotowania zawodowego młodzieży, warunków pracy, uczestnictwa w życiu społecznym, oświaty, życia kulturalnego i sportowego. Ukazał dorobek patronatów ZMS nad wielkimi inwestycjami przemysłowymi. Szczególnie wyeksponował fakt, że działacze ZMS, uczestnicząc w rozwiązywaniu problemów młodzieży, doskonalili swe kwalifikacje zawodowe i polityczne, stając się kuźnią kadr politycznych i państwowych. Znalazło to potwierdzenie w tym, że zajmowali eksponowane stanowiska i funkcje w życiu politycznym i gospodarczym, a dotyczyło to również okresu po 1989 r., kiedy przyszło im działać w warunkach pluralizmu i gospodarki wolnorynkowej. Choć od zakończenia przez ZMS działalności upłynęło 40 lat, organizacja zostawiła trwały ślad w życiorysach wielu znaczących postaci życia publicznego o czym świadczy fakt tak licznego uczestnictwa w obchodach 60-lecia jej powstania.
M. Barański skoncentrował się na współczesnych dylematach polskiej lewicy. Zwrócił uwagę, że lewica przegrała batalię o świadomość historyczną narodu. Tym większego znaczenia nabiera walka o rzetelną ocenę PRL i dorobku lewicy w zarówno w tym okresie, ale też w przemianach w Polsce, które dokonały się po 1989 roku. Kluczowe znaczenie ma tu dialog z młodym pokoleniem.
Uczestnicy dyskusji podzielili się swoimi przemyśleniami z okresu działalności w Związku Młodzieży Socjalistycznej, m.in. w silnym ogniwie ZMS, jaki stanowiła organizacja ZMS w Akademii Górniczo-Hutniczej.
W części artystycznej wystąpił m.in. Franciszek Makuch, tenor Operetki w Krakowie i znany działacz ZMS oraz Zespół z Nowohuckiego Centrum Kultury "Silver Moon". 
Zobacz zdjęcia z uroczystości:
„POKOLENIA” - Aktywność w Regionach 2017 - LUBLIN: kwiecień - wrzesień 2017 r.
ZARZĄD WOJEWÓDZKI STOWARZYSZENIA POKOLENIA W KATOWICACH

marzec  -  kwiecień  2017
WARSZAWA

Spotkanie z kandydatami Lewicy 
na radnych 
Mazowsza
i Warszawy
LUBLIN
Konferencja
CZYN I LUDZIE LEWICY LUBELSZCZYZNY W 100-LECIU NIEPODLEGŁEJ POLSKI
WROCŁAW
MAŁOPOLSKA
15.12.2017
KATOWICE

12-14.12.2017
NOWE WYDAWNICTWA
POKOLEŃ
ZAMOŚĆ
29 11 2017
GORZÓW
25.11.2017
WROCŁAW
25.11.2017
14.11.2017
OLSZTYN - woj. warmińsko-mazurskie
25.11.2017
8.11.2017 
KIELCE - woj. Świętokrzyskie
21.10.2017 
KATOWICE
2.11.2017
21.10.2017
OPOCZNO
9.09.2017
"POKOLENIA" 
w Krakowie
15.09.2017
LUBLIN: 
04-09 . 2017
KATOWICE:
03-07 . 2017
Manifo.com - free website