WARSZAWSKIE POKOLENIA

NA POMOC POWSTAŃCZEJ WARSZAWIE

22 września 2017 roku, godz. 16.00, z udziałem asysty wojskowej, odbyła się uroczystość uczczenia 73 - ciej rocznicy desantu żołnierzy 1 Armii WP na pomoc powstańczej Warszawie. roczystość odbyła się przy płycie kamiennej, upamiętniającej desant, na skraju parku, w pobliżu ul. Krasińskiego i muru Cytadeli. Uczestników powitał oraz uroczystość prowadził LUDWIK MIZERA,przewodniczący Zarządu Warszawskiego "POKOLEŃ". W imieniu Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego i Zarządu Warszawskiego "POKOLEŃ" kwiaty złożyli RYSZARD ADAMCZYK, KRYSTYN DĄBROWA iZBIGNIEW JUSZKIEWICZ.
23 września 2017 roku, godz.16.00, z udziałem asysty wojskowej odbyła się uroczystość uczczenia 73 - ciej rocznicy desantów żołnierzy 1 Armii WP na pomocpowstańczej Warszawie na Przyczółku Czerniakowskim i Powiślu. Zebranych powitał i uroczystość prowadził LUDWIK MIZERA, przewodniczący Zarządu Warszawskiego "POKOLEŃ". Ppłk dypl. Bogdan POKROWSKI zwięźle i rzeczowo omówił przebieg desantu, bohaterską walkę żołnierzy i poniesione straty. W skład delegacji składającej kwiaty w imieniu Mazowieckiego Zarządu
Wojewódzkiego i Zarządu Warszawskiego STOWARZYSZENIA "POKOLENIA" weszli
HALINA ŁAZOWSKA, RYSZARD ADAMCZYK, HENRYK KANICKI i ANDRZEJ ZAREMBA.

Zobacz galerie zdjęć z obu uroczystości: 
DESANTY ŻOŁNIERZY 
PIERWSZEJ ARMII WP - "BERLINGOWCÓW'
   W nocy z 15 na 16 września 1944 roku zgodnie z rozkazem dowódcy 1 Armii gen. ZYGMUNTA BERLINGA w rejonie ulic Solec, Ludna, Wilanowska wysadzony został desant złożony z pododdziałów 
9 p.p. 3 dywizji, 1 Armii WP, w celu przyjścia z pomocą walczącym w rejonie Czerniakowa, odciętym od Śródmieścia powstańcom ze zgrupowania "RADOSŁAW". Łącznie lądowało 2300 żołnierzy. Całością desantu dowodził maj. Stanisław Łatyszonek. Ogień niemieckiej artylerii uniemożiwił dalsze przeprawy. 19 września dokonano próby forsowania Wisły między mostami Średnicowym i Poniatowskiego przez dwa bataliony 8 p.p. 3 Dywizji, które jednak nie zdołały przebić się w kierunku
przyczółka i 21 września zostały prawie całkowicie zniszczone. 
  Wobec wycofywania się powstańców na Mokotów i poważnych strat własnych - 22/23 i 23/24 września ewakuowano część ocalałaych żołnierzy na praski brzeg. Około 100 - poważnie rannych, dostało się doniewoli. Poległo 2056 żołnierzy polskich i radzieckich.
* * *
  W dniach 17 - 19 września 1944 roku, z Pelcowizny na Marymont przerzucono 547 żołnierzy 6 pp. 2. dywizji pod dowództwem por. Kuźniczenki. Część z nich dotarła w rejon ul. Promyka, mając nadzieję na utworzenie tam przyczółka. Nie uzyskawszy wsparcia ze strony powstańców (dowódca AK na Żoliborzu ppłk "ŻYWICIEL" o desancie dowiedział się dopiero 20 września), zmasakrowani przez niemiecką artylerię (poległo ok. 400 żołnierzy), w
nocy z 22 na 23 września ewakuowali się na praski brzeg.
  Według niektórych historyków - kombatantów LWP w czasie desantów ogółem straty wyniosły 3764 żołnierzy 1 Armii WP wraz z żołnierzami Armii Czerwonej, biorącymi udział w przeprawach.
* * *
  W toku wszystkich walk od 15 do 23 września 1944 roku straty 1 armii WP wyniosły 4892 poległych, rannych i zaginionych.
Manifo.com - free website