WARSZAWSKIE POKOLENIA


Kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza

21-22 lipca 2019 roku 
Kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza
      Dywizja została sformowana w maju 1943, w Sielcach nad Oką, na podstawie postanowienia Państwowego Komitetu Obrony ZSRR. Dowództwo dywizji objął płk dypl. Zygmunt Berling. 15 lipca 1943, w rocznicę bitwy pod Grunwaldem, żołnierze dywizji złożyli przysięgę.   
     Dekret Krajowej Rady Narodowej datowany na 21 lipca 1944 r. i postanowienie PKWN o powołaniu na podstawie tego dekretu Naczelnego Dowództwa WP, które nosiło datę 22 lipca 1944 r. stanowiły podstawę utworzenia Ludowego Wojska Polskiego.
     W dniu 21 lipca 2019 r. o godz. 12.00 kombatanci LWP i przedstawiciele Warszawskich POKOLEŃ złożyli kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza 
w Warszawie. Stowarzyszenie "Pokolenia" - jak co roku - zostało zaproszone przez Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga do udziału w uroczystości.
Zobacz galerię zdjęć z uroczystości:

Gen. Zygmunt Berling (1896-1980)

Pomnik gen. Berlinga w Warszawie

4 sierpnia 2019 r. pomnik gen. Zygmunta Berlinga dotychczas stojący  obok mostu Łazienkowskiego (noszącego również w latach 1981–1998 imię Berlinga) został zbeszczeszczony caerwonymi napisami 
i obalony z cokołu
Manifo.com - free website