WARSZAWSKIE POKOLENIA

Wielkie dzieło lewicy

W dniu 7 maja 2018 roku, w Pałacu Prymasowskim w Warszawie przy ul. Senatorskiej 13/15 ( godz. 11.00), ukonstytuował się Społeczny Komitet Lewicy 100-lecia Odzyskania Niepodległości. W skład Komitetu weszło ponad 160 osób, co ogłosili podczas uroczystego spotkania Danuta Waniek i Krzysztof Janik.
Na przewodniczącego SKL wybrano jednogłośnie Aleksandra Kwaśniewskiego.

Jak pisze "Dziennik Trybuna" z dnia 9-10 maja 2018 roku, spotkanie swoimi wystąpieniami wzbogacili profesorowie Andrzej Mencwel i Jerzy Bralczyk. Pierwszy przedstawił powikłane drogi i rozdroża polskiej lewicowiści, a drugi opowiedział o języku lewicy w kontekście polskiego języka politycznego w ciągu minionego stulecia.
Zebrani wysłuchali także wystąpienia Jerzego Wenderlicha o stanie prac nad budową pomnika Ignacego Daszyńskiego. Danuta Waniek i Krzysztof Janik skierowali list do wszystkich, którym bliskie są tradycje i wartości polskiej lewicy.

Spotkanie zakończył panel dyskusyjny, prowadzony przez Jana Ordyńskiego: "To co najważniejsze - wczoraj, dziś, jutro" z udziałem: Anny Classens - Skrzypek, Beaty Moskal - Słaniewskiej, Sebastiana Gajewskiego, Macieja Gduli i MIchała Syski.
Komitet planuje m. in. sesję naukową poświęconą wkładowi lewicy polskiej w odzyskanie i umocnienie niepodległości, odsłonięcie pomnika Ignacego Daszyńskiego w Warszawie oraz wiele uroczystości regionalnych.

W spotkaniu udział wzięli m. in. Włodzimierz Czarzasty - przewodniczący SLD, Bogdan Gorski i Andrzej Ziemski z PPS, Ryszard Kalisz, prof. Paweł Bożyk oraz przestawiciele innych partii i stowarzyszeń.
Wśród uczestników obecna była również Małgorzata Sekuła - Szmajdzińska. Licznie reprezentowane było również Stowarzyszenie "Pokolenia", w tym m. in. przez prof. Jerzego Jaskiernię - przewodniczącego Rady Konsultacyjno - Programowej "Pokoleń", Krystyn Dąbrowa, Władysław Laskowski, Halina Łazowska, Wiesław Weitz, Stefan Budziszewski, Ludwik Mizera i Ryszard Adamczyk.
Zauważyć należy obecność na sali wielu przedstawicieli środowisk naukowych, działaczy samorządowych i organizacji pozarządowych.

Społeczny Komitet Lewicy zainicjował już stronę internetową pod adresem: www.daszynski2018.pl
Członków i sympatyków Stowarzyszenia "Pokolenia" zachęcamy do wyrażania swoich opinii i poglądów drogą mailową na adres: kontakt@daszynski2018.pl

Opracował: Ryszard Adamczyk
Lewica na 100-lecie niepodległości

http://przeglad-socjalistyczny.pl/
...W Społecznym Komitecie Lewicy znajduje się ponad 150 osób. Są to naukowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, dziennikarze, politycy, samorządowcy i związkowcy.

Na czele Społecznego Komitetu stanął b. prezydent Aleksander Kwaśniewski, którego wybrano przez aklamację.(...)
... Komitet będzie organizował obchody 100-lecia niepodległości Polski, tak aby wkład lewicy w odbudowę państwowości naszego kraju, w walkę z niemieckim okupantem, odbudowę po wojennych zniszczeniach, czasy PRL oraz pokojową transformację ustrojową ocenić obiektywnie. W tym celu organizowane będą konferencje, komentowane będą niezgodności historyczne autorstwa obozu rządzącego, czy też zostanie odsłonięty pomnik Ignacego Daszyńskiego w Warszawie.
Manifo.com - free website