Źródło: http://przeglad-socjalistyczny.pl/aziemski/styczeń 2018

Autor: Andrzej Ziemski: Wyzwolenie Warszawy

Każdego roku, 17 stycznia wspominam, jak zresztą wielu Polaków, tę rocznicę. W 1945 roku wyzwolono Warszawę po 69 miesiącach okupacji niemieckiej. Nie zrobili tego anonimowi wojownicy, jak to próbuje się głosić w dzisiejszej narracji rządzących. Warszawę wyzwolili żołnierze Armii Czerwonej z udziałem żołnierzy Wojska Polskiego. W operacji warszawskiej brały udział 1. Armia WP oraz 48. i 61. Armia 1. Frontu Białoruskiego. Na Warszawę bezpośrednio uderzyła 1. Armia WP, pod dowództwem gen. Stanisława Popławskiego. To przypomnienie wydaje się ważne, ponieważ pamięć się zaciera, a współczesne podręczniki historii na ogół pomijają ten istotny, symboliczny fakt. (...)
Aby przeczytać całość pobierz plik obok > > >
Źródło: Facebook I 2018-01-13
Autor: Robert Kwiatkowski : "TOŻSAMOŚĆ I WIZERUNEK LEWICY. Co dalej?"

Co dalej? To dziś najtrudniejsze pytanie na lewicy. Staraliśmy się na nie odpowiedzieć wczoraj na spotkaniu organizowanym przez Radę Dialogu i Porozumienia Lewicy. Cieszy, że było sporo partii i organizacji politycznych, reprezentowanych przez 43 osoby. Byli i ludzie z Sojuszu Lewicy Demokratycznej,Unii Pracy, Polskiej Partii Socjalistycznej, Partii Zieloni, OPZZ, stowarzyszeń: POKOLENIA, Ordynacka, Dom Wszystkich Polska, zw. zawodowego Regiony, Polskiej Unii Lokatorów i wielu innych...
Aby przeczytać całość pobierz plik obok > > >
Źródło: DZIENNIK TRYBUNA | 2017-nr230/17-19.11 | Świat/Magazyn
Autor: JAN ROCKI | Sąd nad Polską

Sąd nad Polską

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że skandaliczna, bezwstydna demonstracja 
faszyzmu, nienawiści i ksenofobii, 
jakiej byliśmy świadkami 11 Listopada, odcisnęła piętno na debacie na temat praworządności w Polsce, 
która odbyła się w Parlamencie Europejskim.
Aby przeczytać całość pobierz plik obok > > >
Źródło: DZIENNIK TRYBUNA | 2017-10-20/21 | "My socjaliści"
Autor: ANDRZEJ ZIEMSKI | POROZUMIENIE SOCJALISTÓW

Tradycja – niechciany bagaż lewicy
(...) W tradycji polskiej lewicy mieści się kilka dominujących nurtów, które mają wpływ na jej dzisiejsze oblicze i determinują projekcję przyszłości. Są to między innymi: nurt socjalistyczny wywodzący się z tradycji Polskiej Partii Socjalistycznej, która powstała w 1892 roku, a jej oblicze ideowe utożsamiają m.in. Ignacy Daszyński i Józef Piłsudski, poprzez walkę o niepodległość i sprawiedliwość społeczną; nurt radykalnej lewicy opierający się o idee kooperatywizmu i anarchizmu rozwinięte m.in. na polskim gruncie przez Edwarda Abramowskiego; nurt lewicy oparty o tradycję „Manifestu komunistycznego” Karola Marksa i Fryderyka Engelsa oraz dorobek Róży Luksemburg. (...)
Aby przeczytać całość pobierz plik obok > > >
Źródło: DZIENNIK TRYBUNA | 2017-07-07 | 
Autor: WINCENTY ELSNER | Wiceprzewodniczący SLD 

Od morza do morza
Wpatrzeni w czternastego prezydenta Stanów Zjednoczonych, który odwiedził Polskę, niemal zapomnieliśmy, po co Donald Trump przyjechał do naszego kraju. 

(...) W wizycie prezydenta Trumpa w Polsce nic nie jest przypadkowe. Bezpośrednio po spotkaniu z liderami 12 państw Trójmorza, prezydent USA udał się do Hamburga, by w piątek i sobotę uczestniczyć w szczycie przywódców państw G20. W elitarnej grupie państw G20, nie ma żadnego kraju Europy Środkowo-Wschodniej. Pośrednio reprezentuje je przedstawiciel Unii Europejskiej, będącej jednymz członków dwudziestki. (...)
Aby przeczytać całość pobierz plik obok > > >
„Życie i działalność Ignacego Daszyńskiego. 
Wartości, o które walczył”

Z wstępu " Od organizatorów Konferencji": W październiku 2016 roku minęła 150. rocznica urodzin (26 października 1866 r.) i 80. rocznica śmierci (31 października 1936 r.) Ignacego Daszyńskiego. Te rocznice zobowiązują do przypominania Jego osoby i dokonań. (...)
Tomasz.Ciborowski

Chcecie prawdę znać, zapiszcie tę prawdę na twardym dysku ...
Profesor Paweł Bożyk opisując dekadę Gierka stwierdził:W latach 70. wybudowano 557 nowych przedsiębiorstw ... W tej wyliczance zabrakło jednej z największych i kapitałochłonnych inwestycji "Port Północny". Inwestycja na miarę Gdyni z XXlecia międzywojennego...
Z prof. Bronisławem Łagowskim rozmawia Wiesław Łuka („Res Humana”).

Rozziew między rzeczywistością i nadrzeczywistością
"... Aktualnie nie przeżywamy żadnej rewolucji: radykalna partia wywodząca się podobnie jak jej konkurentka z Solidarności, legalnie zdobyła władzę i śmiało sobie poczyna.(... ) Rewolucyjna była Polska Ludowa: w okresie swego powstania za swój mit założycielski musiała przyjąć rosyjską rewolucję komunistyczną, a następnie, w miarę jak ideologia panująca ulegała unarodowieniu, za najważniejszy składnik polskiej tradycji uznawane były własne nurty rewolucyjne. Powstania zostały wpisane do oficjalnej genealogii PRL jako niekonsekwentne rewolucje, zwłaszcza powstanie styczniowe...
Aby przeczytać całość pobierz plik obok > > >
http://przeglad-socjalistyczny.pl/na-lewicy/grudzień 2016

List otwarty w sprawie lewicy i Polski
Mateusz Piskorski, przewodniczący Partii "Zmiana", znajdujący się aktualnie w odosobnieniu opublikował w dniu 11 grudnia 20`6 roku list otwarty w sprawach lewicy i Polski.
"Ostatnie lata, a nawet dziesięciolecia, znamionuje głęboki, kto wie, czy nie najpoważniejszy w jej historii, kryzys polskiej lewicy. Jest to zjawisko na skalę niespotykaną w krajach europejskich, posiadające być może pewną analogię wyłącznie na Węgrzech. Jego źródła są wielorakie, przy czym wszystkie one mają wybitnie strukturalny, systemowy charakter. (...)"

Aby przeczytać całość pobierz plik obok > > >

Kto nie rozumie Chin, ten nie wie, co się dzieje w świecie?

Rozmowa o literaturze chińskiej z Sylwestrem Szafarzem, dyplomatą, politologiem i publicystą, byłym zastępcą ambasadora RP w ChRL, konsulem generalnym w Szanghaju.
(...) Poza „starociami" godnymi podziwu i najwyższego uznania, jest współcześnie cała plejada wspaniałych pisarzy chińskich, którzy podejmują aktualne problemy społeczne czy gospodarcze. Weźmy, na przykład, znanego na świecie Han Han'a i jego książkę „Pokolenie" dotyczącą ludzi oraz przełomowych zjawisk i procesów, które miały miejsce w Chinach po roku 1978 (reformy i otwarcie na świat). (...)

Józef Oleksy z autorem książki

BIBLIOTEKA „ROCZNIKA SĄDECKIEGO” 2016

Jerzy Leśniak
Choć po lewicy, a wszelako prawy... Józef Oleksy 1946-2015
(Fragment wstępu)

... Żartował, że skoro przyszedł na świat w dzielnicy nazywanej „Piekłem” (ściślej mówiąc była to Przetakówka), to rzeczywiście w tym politycznym polskim piekle musiał się znaleźć, aby dzięki wrodzonej sile charakteru z tego piekła się wydostać, przejść potem przez czyściec i powrócić do normalnego życia, w czym wspomagała go heroicznie rodzina, żona Majka, rodzeństwo, dzieci, wreszcie sądeccy przyjaciele. (...)

Pobierz obok plik z całą książką  >>>
http://www.tygodnikprzeglad.pl/kiedy-stettin-zostal-szczecinem/4/

Kiedy Stettin został Szczecinem

(...) Oficjalne przekazanie Szczecina Polsce odbyło się 5 lipca 1945 r. o godz. 18. W spotkaniu zorganizowanym w urzędzie miasta obok Zaremby i jego zastępców uczestniczyli m.in. gen. Fiedotow oraz przedstawiciele niemieckiej administracji. ... Jednak problem przynależności państwowej Szczecina nie skończył się 5 lipca. Jeszcze przez kilka lat NRD sondowała możliwość odzyskania miasta. Władze radzieckie traktowały zaś Szczecin jako kartę przetargową w rozmowach na temat zjednoczenia i neutralności Niemiec. Wątpliwości rozwiała dopiero wizyta Nikity Chruszczowa w Szczecinie w lipcu 1959 r., podczas której publicznie zapewnił on, że „Wrocław, Szczecin i Gdańsk” będą na zawsze polskie. (...)

(http://www.radiownet.pl)

http://przeglad-socjalistyczny.pl/recenzje/15 maja 2016

O prawach człowieka

... Naszą uwagę zwrócił zapis wystąpienia dra Sylwestra Szafarza, pisarza i dyplomaty pt.: „Realizacja idei państwa prawa w Chińskiej Republice Ludowej”. Poniżej treść tego materiału.(...)

Sylwester Szafarz: Realizacja idei państwa prawa w Chińskiej Republice Ludowej

... W wyniku reform na wielką skalę, ChRL zostanie przekształcona w bardzo nowoczesne państwo w terminie do roku 2049, jak zakładają plany partyjne i państwowe. Powstanie w ten sposób również nowa ważna i wpływowa jakość na arenie międzynarodowej. W istocie rzeczy, zdecydowane i systematyczne modernizowanie Chin trwa od roku 1978 – czyli od rozpoczęcia polityki reform i otwarcia na świat przez Przewodniczącego Deng Xiaoping’a. (...)
(...) Już od wielu lat zajmuję się problematyką chińską. Zdarzało mi się analizować sprawy i zjawiska dobre i złe oraz ciekawe i mniej ciekawe w całym rozwoju Chińskiej Republiki Ludowej, której jestem rówieśnikiem. Jak wspomniałem, fascynuje mnie też niezmiennie licząca ponad 5.000 lat „pisana” historia narodu i państwa chińskiego. Historia – historią, ale jeszcze bardziej interesujące jest to, co dzieje się teraz w państwie środka i jakie będą tego konsekwencje w bliższej i w dalszej przyszłości – nie tylko dla samych Chińczyków lecz dla całej ludzkości?
http://www.socjalizmteraz.pl/20 kwiecień 2016

Jerzy Kochan: POLSKA czyli rupieciarnia

... Cała polityka historyczna polskiej prawicy to jedna wielka nekrofilia historyczna ożeniona z polityczną paranoją. Ale także w dziedzinie gospodarki pomysły generowane przez prawicę to głównie wspieranie zacofanej, drobnej wytwórczości, a nie rozwijanie nowoczesnego, wielkiego przemysłu czy nowoczesnej gospodarki wiedzy i nauki. To narodowy izolacjonizm i kontestacja Unii Europejskiej, a nie aktywne, dynamiczne współtworzenie i reformowanie integracji europejskiej i procesów globalizacyjnych; to osobność, odcięcie, strach przed innymi i okopywanie się w narodowej zaściankowości kosztem bycia europejczykiem, obywatelem świata, nowoczesnym partnerem światowych podmiotów globalizacji...
"Forum Klubowe" nr 1-2 (55-56) - 2011

Eugeniusz Rudziński: Superkapitalizm po szoku 2007 r. według Roberta B.Reicha

„Idea wolnego rynku w oderwaniu od praw i politycznych decyzji, które go tworzą, jest tak czy inaczej czystą fantazją. Rynek nie został stworzony przezBoga w którymkolwiek z pierwszych sześciu dni /przynajmniej nie bezpośrednio/, ani nie jest utrzymywany wolą boską. Jest dziełem ludzkim, zmieniającąsię sumą zestawu sądów o indywidualnych prawach i odpowiedzialności. 
Aby przeczytać całość pobierz plik obok > > >
Zobacz także książkę E.Rudzińskiego w zakładce "Biblioteka" >>>

Danuta Waniek (RadioZet)

http://www4.rp.pl/Plus-Minus/Eliza Olczyk-2.10.2015

Waniek: Nie naplułam na PRL

Upadek SLD rozpoczął się od konfliktu Leszka Millera z Aleksandrem Kwaśniewskim - mówi Danuta Waniek, była działaczka SLD.
Aby przeczytać całość pobierz plik obok > > >
http://przeglad-socjalistyczny.pl/29 wrzesień2015

Sylwester Szafarz: Doniosłe wydarzenie globalne

W świetle obchodów, w ostatnich dniach września 2015 roku, jubileuszu ONZ, na którym spotkali się przywódcy współczesnego świata, nie rzucała się w oczy odbywająca się w tym samym czasie wizyta Prezydenta ChRL, Xi Jinpinga w USA ... wizyta ta znamionuje rozpoczęcie nowego jakościowo etapu w stosunkach między obydwoma największymi mocarstwami, w ślad za chińską propozycją wypracowania i wdrożenia nowego modelu tych stosunków. (...)
Aby przeczytać całość pobierz plik obok > > >
Program wyborczy I Zjednoczona Lewica I www.zjednoczona-lewica.pl I 13 wrzesień 2015

Program wyborczy

Połączyliśmy nasze siły, aby przywrócić państwo obywatelkom i obywatelom. Program wyborczy Zjednoczonej Lewicy zawiera zbiór pomysłów na naprawę naszego państwa. Wiemy, jak uczynić nasze państwo lepszym. Wspólnie przywrócimy Polakom godność i poczucie, że państwo stoi po ich stronie!
Aby przeczytać całość pobierz plik obok > > >
Trybuna | 21-23 sierpnia 2015 | nr 166/2015 | rubryka: Świat | Strona: 15
Autor: JERZY KOCHAN | Temat: Czy to już rewolucja

Czy to już rewolucja?

Kilka dni temu w telewizji usłyszałem, że Jan Krzysztof Bielecki, kiedyś premier rządu po Mazowieckim a od lat bankier nad bankierami, powiedział, że po raz pierwszy od 1989 roku boi się tego, co może się stać w historii. Była to jego reakcja na „kryzys grecki” i nie ukrywam, że sprawiła mi ona wielką przyjemność.
Aby przeczytać całość pobierz plik obok > > >
Źródło: Rzeczpospolita | 20.8.2015 | rubryka: Kraj | Strona: 9
Autor: Jacek Nizinkiewicz | rozmowa z Leszkiem Millerem

Leszek Miller, były premier, szef SLD:
(...) Wspólnie idziemy do wyborów jako Zjednoczona Lewica i to jest w tej chwili najważniejszy projekt do zrealizowania.(...) 
(...)  Każda lista będzie miała swój numer i swoje twarze. Wyborcy nie będą mieli problemu z pominięciem podróbki i oddaniem głosu na jedyną lewicę. (...)
(...) Jeśli Kaczyński dostanie misję stworzenia rządu, to będę to uważał za prawidłowe i naturalne. Wizja sterowania Beatą Szydło z tylnego siedzenia przez Kaczyńskiego byłaby powtórką z rządów AWS i relacji Jerzy Buzek - Marian Krzaklewski. (...)
Obok: cały wywiad w pliku do pobrania >>>

"Przegląd" nr 33/10-16.08.2015

"Tygodnik Przegląd" nr 33 (815) / 10-16.08.2015 / Historia / s. 30 - 33 

MARSZAŁEK DEMOKRACJI

Z prof. M.Śliwą o Ignacym Daszyńskim rozmawia Paweł Dybicz:
... przylgnęło do niego określenie Marszałek Demokracji, wyrażające uznanie opinii społecznej za odwagę i bezkompromisową postawę w obronie demokracji i parlamentaryzmu ...
Obok plik do pobrania >>>
źródło: Trybuna | 27-28.7.2015 rubryka: Polska | Strona: 2
Autor: MAREK BARAŃSKI | Temat: Ostatni UW-ol

Ostatni UW-ol

Andrzeja Celińskiego osobiście znam bardzo słabo, właściwie nie znam. Kręcił się koło SLD, więc otarliśmy się o siebie może raz, może dwa. Kiedyś udzielił wywiadu „Trybunie”, którą kierowałem. Wysłałem mu tekst do autoryzacji. Odesłał i powiedział: nie spodziewałem się, że pan to tak uczciwie zrobi… 
Aby przeczytać całość pobierz plik obok > > >
P o l i t y k a nr 29 (3018), 15.07–21.07.2015/Czy ekonomiścirozwalili świat
Rozmowy Żakowskiego

Nie ścigajmy się z Etiopią

Prof. Ha-Joon Chang, ekonomista, jeden z najbardziej wpływowych myślicieli świata, o mitach wolnego handlu, niespełnionych obietnicach i związkach kultury z gospodarką
Obok plik do pobrania >>>

(http://www.radiownet.pl)

Warszawa, 8 lipca 2015 r.

Sylwester Szafarz

GLOBALNA TRAGEDIA UCHODŹCÓW
Problem uchodźców jest stary jak świat. Ale jeszcze nigdy – jego współczesna wielka skala i wyjątkowa ostrość nie kształtowała się tak groźnie, jak obecnie.
Obok plik do pobrania >>>
Centrum Medialne SLD/2 lipca 2015 r.

Krzysztof Gawkowski: POLEMIKA O LEWICY I LESZKU MILLERZE

(...) Albo się dogadamy, skupimy wokół wspólnego programu i liderów, albo wszyscy się rozejdziemy i dojdziemy innymi drogami do tego samego miejsca – na margines życia politycznego. W Polsce poglądy lewicowe wyznaje mniejszość społeczeństwa, ale mniejszość znacząca; 20-30 proc. Polaków łączy przywiązanie do świeckiego państwa z przywiązaniem do państwa opiekuńczego. Nie pozwólmy, aby ich reprezentacji, ich głosu, zabrakło w nowym parlamencie. (...)
Obok plik do pobrania >>>
Jan Sowa,"Inna Rzeczpospolita jest możliwa! Widma przeszłości, wizje przyszłości" - Warszawa 2015

Eugeniusz Rudziński – o książce Jana Sowy:

,,, Główne przemyślenia Jana Sowy dotyczą „dobra wspólnego”. Tak zatytułował - moim zdaniem – najważniejszy rozdział: „Rzecz-pospolita, czyli dobro wspólne”. Traktuje to pojęcie „jako rodzaj kapitału – a więc jednocześnie zasobu i relacji społecznej”... Autor podkreśla, że logika funkcjonowania dobra wspólnego „odsyła nas poza kapitalizm. jako ostateczny horyzont organizacji życia społecznego. (...)

Obok plik do pobrania >>>
P o l i t y k a nr 25 (3014), 17.06–23.06.2015/Prekariusze nadchodzą
Rozmowy Żakowskiego

Przegrani, obcy, sfrustrowani

Rozmowa z prof. Guyem Standingiem o tym, jak poczucie życiowej niepewności wytwarza potężne fale antysystemowego buntu
Obok plik do pobrania >>>
Centrum Medialne SLD/19 czerwca 2015 r.

WYWIAD Z SEKRETARZEM GENERALNYM SLD 
KRZYSZTOFEM GAWKOWSKIM
Obok plik do pobrania >>>

Foto:www.rp.pl/S.Mielnik

www.rp.pl/opinie/9 czerwca 2015

Grzegorz W. Kołodko 
Syrizy sposób na kryzys

Grecja nie spłaci całego obecnego długu. Nie ma się co łudzić i brnąć w próby
nierealistycznych rozwiązań, jak to się z uporem godnym lepszej sprawy próbujeczynić – pisze były wicepremier i minister finansów.
Obok plik do pobrania >>>
Fakty i Mity nr 22/28.05-4.06.2015 r. 

Bogaci się boją!

O narastającym rozwarstwieniu dochodowym mówi się na świecie głośno dopiero od kilku lat, choć jest ono faktem już od dawna.
Obok plik do pobrania >>>

"Kapitał w XXI wieku"

Wyborcza.pl/Magazyn/6 czerwca 2015

Równiej. Co właściwie zrobił Piketty?

Z prof. Elżbietą Mączyńską Rozmawia Grzegorz Sroczyński

(...) Raz ustanowiony kapitał powiększa się szybciej niż gospodarka. Jeśli PKB rośnie na przykład o 3 proc., to stopa zwrotu z kapitału wynosi 5 proc. Zawsze więcej. Oczywiście jeden kapitalista zyska, drugi zbankrutuje, ale chodzi o średnią. Wyliczenia Piketty'ego pokazują również, że zyski z kapitału rosną szybciej niż płace. To powoduje dalsze narastanie nierówności, rozziew się powiększa w tempie geometrycznym. Właściciele kapitału to przecież garstka w porównaniu z rzeszą ludzi utrzymujących się z pracy najemnej. W nieliczne ręce trafia coraz większe bogactwo.(...) 

(http://www.radiownet.pl)

Warszawa, 18 maja 2015 r.

Sylwester Szafarz
ZABÓJCZA „FILOZOFIA” GŁUPOTY I ZŁA

... W naszych zwariowanych czasach bardzo trudno jest rozgraniczyć klarownie filozofię mądrości i dobra od „filozofii” głupoty i zła – i to w obydwu głównych kategoriach: obiektywnej i subiektywnej. Ich kontury i granice pomiędzy nimi zamazują się coraz bardziej – w miarę ewolucji cywilizacyjnej. Kiedy więc snuję rozważania o „filozofii” głupoty i zła, to mam na względzie, przede wszystkim, to, o czym i jak myślą jednostki, zbiorowości, społeczności i większość ludzkości, kiedy podejmują w praktyce działania (subiektywnie i obiektywnie) irracjonalne, szkodliwe czy wręcz samobójcze? Relatywizm w rozumieniu i w ocenach mądrości i głupoty oraz dobra i zła nasila się w miarę upływu czasu, intensyfikacji demoralizacji społecznej oraz postępu naukowo-technicznego i praktycznych zastosowań jego owoców... 
Obok plik do pobrania >>>
PRZEGLĄD Nr 18/27.04-3.05.2015

KAPITALIZM WYCZERPAŁ SWOJE MOŻLIWOŚCI

Wywiad z Jerzym Stefańskim - przewodniczącym Centralnego Komitetu Wykonawczego 
Polskiej Partii Socjalistycznej

Bez nawoływania do rewolucji i przelewu krwi trzeba zbudować 
inny świat i to jest możliwe

Obok plik do pobrania > > >
źródło: Trybuna | 22-23.4.2015 rubryka: Opinie | Strona: 14-17
Autor: RADA NACZELNA PPS | Temat: Stanowisko
 

W siedemdziesiątą rocznicę 
zakończenia II Wojny Światowej
                       Stanowisko Rady Naczelnej PPS z dnia 18 kwietnia 2015 roku

Podstawowe fakty i wydarzenia, które decydowały o przebiegu i rezultatach II Wojny Światowej nie są ugruntowane w świadomości pokoleń powojennych i są różnorodnie interpretowane. Elity rządzące dzisiejszą Polską, przedstawiają przebieg i skutki II Wojny Światowej stosownie do potrzeb nasilającej się walki politycznej i ideologicznej. (...)

Cały tekst stanowiska PPS - obok w pliku do pobrania > > >
PRZEGLĄD Nr 17/20-26.04.2015

Bronisław Łagowski
GRUBA NIEWDZIĘCZNOŚĆ

Sojusze są zmienne, stały może być interes narodowy. Sojusze z okresu wojny nie zawsze dają się utrzymać po wojnie, a niektóre narody znane są z tego, że kończą wojnę w innej koalicji, niż zaczynały. Generał de Gaulle mówił tak o Włoszech. Piłsudski zaczynał jako sojusznik (lub agent, jak kto chce) Austrii, ale zdążył na czas zdradzić państwa niemieckie i przystąpić do zwycięzców... Sojusz polityczny czy geopolityczny to nic świętego, nawet gdy się wzniośle nazywa Świętym Przymierzem czy zwyczajnie NATO. (...)
Obok plik do pobrania  >  >  >
źródło: Trybuna | 20-21.4.2015 rubryka: Opinie | Strona: 13
Autor: RADA NACZELNA PPS | Temat: Stanowisko
 

Propozycje dla lewicy
„Lewicowy program zmian w systemie społeczno-gospodarczym Rzeczpospolitej Polskiej”
- propozycja do programu wyborczego lewicy - Stanowisko RN PPS z dn. 18 kwietnia 2015 roku

W państwach, w których wprowadzano gospodarkę neoliberalną, w przeciągu minionych 30 lat doszło do głębokiego rozwarstwienia społecznego, rozkładu gospodarki i chronicznego kryzysu gospodarczego. (...)

Cały tekst stanowiska PPS - obok w pliku do pobrania  >  >  >
PRZEGLĄD Nr 16/13-19.04.2015 

Bronisław Łagowski
PEŁZANIE DO WOJNY

Może Niemcy i inne narody Europy Zachodniej mają powody myśleć, że obecny konflikt z Rosją, objawiający się w wojnie gospodarczej i dozbrajaniu Ukrainy, dokonywanym i wiarygodnie obiecywanym, jest skutkiem zajęcia Krymu i popierania przez Moskwę buntu separatystów w Donbasie. Polacy tak myśleć nie mają prawa, bo obóz rządzący Polską prowadził wojnę propagandową z Rosją od początku swojego panowania, nasilając ją po wycofaniu się wojsk radzieckich. (...)
Obok plik do pobrania   >   >  >
Miesięcznik Kraków - KWIECIEŃ 2015

Jacek Balcewicz
Bronisław Cieślak: 
nie tylko dzielny porucznik MO
Bronisław Cieślak, dla przyjaciół Sławek. Syn kolejarza, „chopok z bidnego Kaźmirza”, z wyuczonego zawodu etnograf, z profesji dziennikarz radiowy, później telewizyjny. A w końcu prezenter, konferansjer (prowadził nawet Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu), zastępca dyrektora ds. artystycznych Krakowskiego Ośrodka Telewizyjnego w najbardziej płodnych lalach lej placówki, aktor serialowy i filmowy, sprzedawca batonów, etatowy pracownik Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, wreszcie polityk (dwiekadencje w Sejmie).(...)
Obok plik do pobrania  >  >  >
​informujemy, że SLD wydał właśnie pierwszy numer bezpłatnej gazety "TAK". Celem gazety jest promocja programu i działalności Sojuszu w przystępnej formie dla zwykłego wyborcy.
​"TAK" to gazeta bezpłatna, która jest będzie rozdawana przechodniom w kilkunastu miastach w Polsce, poprzez sieć dystrybutorów w najbardziej uczęszczanych przez mieszkańców punktach tych miejscowości. Znajdą się w niej artykuły programowe, a także teksty, które obrazują poglądy SLD na ważne tematy przedstawione w formie tabloidu. Do jesiennych wyborów parlamentarnych planujemy wydać pięć numerów gazety.
​W pierwszym numerze "TAK" znalazł się wywiad z popieraną przez SLD kandydatką na prezydenta dr Magdaleną Ogórek. Wydanie tego numeru wyjątkowo zostało sfinansowane przez komitet wyborczy Magdaleny Ogórek w związku z toczącą się kampanią wyborczą. 

Obok do pobrania pliki z pełnym wydaniem pierwszego numeru "TAK"  >  >  >
źródło: Trybuna | 30.3.2015 rubryka: Polska | Strona: 2
Autor: KRZYSZTOF GAWKOWSKI | Temat: SLD-prasa
 

Chwila szczerości
     Temat rekompensat dla ofiar transformacji okazał się przysłowiowym kijem włożonym w mrowisko. Zgodnie z przewidywaniami autorów projektu, od razu głos zabrał chór zwolenników polskiej drogi do kapitalizmu, nazywanej przez prof. Kołodkę „szokiem bez terapii” (...)
     Zgłaszanie propozycji takich jak ta o pomocy ofiarom Balcerowicza ma tę zaletę, że ujawnia prawdziwe oblicze polityków prawicy. Na co dzień przymilających się do lewicowego wyborcy, tak naprawdę uważających nas za zbieraninę szmaciaków!
(...)
Aby przeczytać całość pobierz plik obok  >  >  >
źródło: Trybuna | 30.3.2015 rubryka: opinie | Strona: 10
Autor: MAREK BARAŃSKI | Temat: SLD-prasa 
Brutalni, wściekli, źli
   (...) teoria tłumacząca postawę „Wyborczej” jest taka, że ze wszystkich sił i z całą determinacją wspiera ona polski rząd, który ubiega się o miano najlepszego sojusznika USA w Europie (...)
   W1989 roku zmieniło się niemal wszystko. Wydawało się, że wszelkie kłopoty polska ekonomia i gospodarka mają już za sobą. Tymczasem Balcerowicz zastąpił dogmat o planowej gospodarce socjalistycznej innym - receptą na uzdrowienie polskiej ekonomii jest liberalizm w skrajnej dziewiętnastowiecznej postaci.(...)
   Reformy Balcerowicza odmieniły Polskę także w tym sensie, że jednym wymościły drogę do bajecznego bogactwa, a drugich zepchnęły na sam spód społecznej hierarchii. Państwo rzuciło w odmęty gospodarki rynkowej ludzi nieumiejących pływać i powiedziało im: radźcie sobie.(...)
   Dlaczego więc „Wyborcza” tyle lat, z takim zapamiętaniem i determinacją broni Balcerowicza? Moim zdaniem ma wobec niego dług wdzięczności.
   Pisał o tym i mówił Ryszard Bugaj, a więc ktoś, kogo w najmniejszym stopniu nie można posądzać o sympatie eseldowskie, wręcz przeciwnie. (...)
Aby przeczytać całość pobierz plik  > > >

Pobierz plik:

Pobierz pliki

Pobierz plik:

Pobierz plik:

T. Ciborowski/Facebook

prof. Bronisław Łagowski / fot. trybuna.eu

Pobierz plik:

Mateusz Piskorski (ur. 18 maja 1977 w Szczecinie) – polski polityk, nauczyciel akademicki, politolog, publicysta i dziennikarz, poseł na Sejm V kadencji.
Pobierz plik:

Sylwester Szafarz

Pobierz plik:

"Azjatyckie systemy ochrony praw człowieka. Inspiracja uniwersalna – uwarunkowania kulturowe – bariery realizacyjne." Redakcja naukowa: prof. Jerzy Jaskiernia, prof. Kamil Spryszak. Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń 2016.

Pobierz plik:

Pobierz plik:

Pobierz plik:

Pobierz plik:

Pobierz plik:

Pobierz plik:

Pobierz plik:

Pobierz plik:

Pobierz plik:

Pobierz plik:

wyborcza.pl/rys. Mateusz Kołek

Pobierz plik:

Pobierz plik:

Pobierz plik:

Pobierz plik:

Pobierz plik:

Pobierz pliki

Pobierz plik:

Ryszard Bugaj-tokfm.pl

Manifo.com - free website