WARSZAWSKIE POKOLENIA

J.Oleksy - wspomnienie

TRZECIA ROCZNICA ŚMIERCI JÓZEFA OLEKSEGO
   W dniu 9 stycznia 2018 roku o godz. 14.00, na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, odbyły się uroczystości upamiętniające trzecią rocznicę śmierci Józefa Oleksego, powszechnie znanego przywódcy Socjaldemokracji RP, SLD, premiera, Marszałka Sejmu. 

   Licznie przybyłych uczestników uroczystości powitał Zbigniew Sobotka.
O zasługach Józefa Oleksego w wystąpieniu wspomnieniowym mówił Jerzy Wenderlich, Wicemarszałek Sejmu.

   Zebrani złożyli kwiaty i zapalili znicze. Liczną delegadcję stanowiło kierownictwo SLD, na czele z przewodniczącym Włodzimierzem Czarzastym, sekretarzem generalnym Marcinem Kulaskiem, Jerzym Wenderlichem, Andrzejem Szejną, Sebastianem Wierzbickim oraz inni działacze z Mazowsza i kraju. Udział wzięli również prof. Tadeusz Iwiński i mec. Ryszard Kalisz, współpracownicy i przyjaciele.

   W imieniu Stowarzyszenia "Pokolenia" złożył kwiaty i zapalił znicze przewodniczący Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego Ryszard Adamczyk, przy udziale w uroczystości Andrzeja Weitza i Ludwika Mizery

   Zebranym w imieniu własnym i Rodziny podziękowała za przybycie i udział
w uroczystości Maria Oleksy.

POSTAĆ I CZYNY JÓZEFA OLEKSEGO ZASŁUGUJĄ NA TRWAŁĄ PAMIĘĆ W SZEREGACH LEWICY, JAK I WSZYSTKICH TYCH, KTÓRYM BLISKIE JEST DOBRO POLSKI I JEJ OBYWATELI.
Manifo.com - free website