WARSZAWSKIE POKOLENIA

 

Kontakt

Stowarzyszenie "Pokolenia"    
Zarząd Warszawski

                                                             00-102 Warszawa 
                                                   ul. Marszałkowska 115. lok.369.
                                                   tel. 22 828 5517  
         

*  Kontakt z Zarzadem Koła: 
   pocztą elektroniczną - e-mail: pokolenia. warszawa@gmail.com;
   lub tradycyjną ( z możliwością pozostawienia korespondencji w                   recepcji na parterze  albo w skrzynce na drzwiach lokalu "Pokoleń"     -       lok. 369) 

======================================================
* Zebrania zarządu: pierwszy czwartek miesiąca -  o godz. 15.00
======================================================

* Konto bankowe:  PKO BP 19 1020 1156 0000 7102 0050 0439
======================================================
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Informacja o posiedzeniu Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Pokolenia” w dniu 26 lipca 2014 r.

W dniu 26 lipca 2014 r., w siedzibie Stowarzyszenia „Pokolenia”, odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego. Przewodniczył wiceprzewodniczący ZK – dr Krzysztof Janik
.
W związku z rezygnacją z funkcji przewodniczącego ZK Stanisława Gabrielskiego, ZK przyjął list, w którym serdecznie dziękuje Mu za czteroletni trud kierowania Stowarzyszeniem i życzy dalszych sukcesów zawodowych i społecznych.
K. Janik poinformował następnie o wynikach konsultacji przeprowadzonej w kwestii obsady funkcji przewodniczącego ZK. Wynika z nich, a znalazło to wyraz m.in. w oficjalnej rekomendacji, przedstawionej przez Zarząd Wojewódzki „Pokoleń” w Krakowie, że jest oczekiwanie, by funkcję tę objął prof. Jerzy Jaskiernia – dyrektor Instytutu Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, były przewodniczący Zarządu Głównego ZSMP, były poseł i minister sprawiedliwości.
Na wniosek K. Janika Zarząd Krajowy jednomyślnie wybrał na funkcję przewodniczącego ZK J. Jaskiernię.

J. Jaskiernia podziękował za wybór. Podkreślił chęć kolegialnego kierowania Stowarzyszeniem, gdzie poszczególni członkowie ZK będą odpowiedzialni za obszary działania „Pokoleń”. Zapowiedział inicjatywę powołania zespołu programowego, w którym będą mogli spożytkować swą wiedzę wybitni działacze ruchu młodzieżowego.
Zwrócił uwagę, że „Pokolenia” powinny działać transparentnie, zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach, a zarazem powinien panować duch koleżeńskości i całokształt działań powinien sprzyjać umacnianiu autorytetu „Pokoleń” w społeczeństwie. 

Najbliższe zadanie wiązać się będzie z zapewnieniem odpowiedniej reprezentacji „Pokoleń” w wyborach samorządowych, a następnie – w wyborach parlamentarnych. Przypadające w 2015 r. 25-lecie „Pokoleń” powinno sprzyjać analizie, jak skutecznie realizować misję „Pokoleń”. J. Jaskiernia zapowiedział rozwinięcie współpracy „Pokoleń” z dwiema organizacjami, którym przewodniczy: Stowarzyszeniem Parlamentarzystów Polskich i Warszawskim Klubem Przyjaciół Ziemi Kieleckiej, a także z innymi stowarzyszeniami, takimi jak „Ordynacka”.
Zarząd Krajowy postanowił, na wniosek przewodniczącego, zwołać w dniu 27 września 2014 r. (sobota) o godz. 11.00 posiedzenie Zarządu Krajowego, na którym dokonana zostanie ocena realizacji uchwały walnego zgromadzenia „Pokoleń” w latach 2012-2014 oraz określenie priorytetów na lata 2014-2016.
ZK rozpatrzy też sprawę wyboru sekretarza ZK, w związku z rezygnacją Jerzego Kraszewskiego.

Następnie, o godz. 14.00 w „Domu Chłopa” odbędzie się tradycyjne spotkanie koleżeńskie „Pokoleń”, na którym m.in. zaprezentowani zostaną czołowi kandydaci do samorządu terytorialnego, związani ze środowiskiem „Pokoleń”.

Zarząd Krajowy zwrócił się o udział sympatyków „Pokoleń” w zbliżających się spotkaniach:
- 30 sierpnia 2014, godz. 12.00, Sopot, Ośrodek „Harnaś”;
- 6 września 2014, godz. 14.30, Miedzna Murowana k. Opoczna;
- 19 września 2014, godz. 17.00, Kraków, ul. Ks. Józefa – spotkanie pokoleń Krowodrzy;
- 25 października 2014, godz. 11.00, ZDZ, Warszawa, ul. Podwale 17 – konferencja
„Zakłady pracy na Mazowszu w okresie transformacji ustrojowej po 1989 r.”;
- 7 listopada 2014 – spotkanie „Pokoleń” w Krakowie.
Komunikat bieżący:

Stosownie do wcześniejszych zapowiedzi, informujemy Koleżanki i Kolegów a za Waszym pośrednictwem także naszych Sympatyków, że z dniem 1.VII 2014 roku siedziba władz Stowarzyszenia "Pokolenia" została przeniesiona do gmachu Stowarzyszenia Współpracy Polska -Wschód, - znanego wielu z Was jako "Dom Przyjaźni" - przy ul. Marszałkowskiej 115.
e-mail: pokolenia.warszawa@gmail.com
Ważne: wypełnij pola oznaczone *
Manifo.com - free website