W dniu 10 lutego 2018 roku ( od godz. 11.00 ) w Krakowie, w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się wyjazdowe posiedzenie ZARZĄDU KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "POKOLENIA", z udziałem przewodniczących Zarządów Wojewódzkich, Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego i zaproszonych gości.
Zarząd Krajowy w nawiązaniu do najważniejszych wydarzenia w 2018 roku. omówił m.in. zadania, związane z 100. rocznica powstania odrodzonej Polski oraz zachęcił do inicjatyw i obchodów regionalnych i lokalnych. Poinformował o pracach nad budową pomnika Ignacego Daszyńskiego (premiera Tymczasowego Rządu Ludowego Rzeczypospolitej Polskiej w 1918 roku). Omówiony został także projekt uchwały Zarządu Krajowego Stowarzyszenia (rozesłany wcześniej w wersji elektronicznej).. Po uwzględnieniu poprawek Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Szersze omówienie przebiegu posiedzenia Zarządy Krajowego zamieszczamy w zakładce "Zarząd Krajowy POKOLEŃ - 10.02.2018" 

Fragment przyjętej Uchwały w sprawie 100-lecia odzyskania niepodległości zamieszczamy obok, a całość w zakładce:

WSPÓLNE POSIEDZENIE 
RADY KRAJOWEJ, ZARZĄDU KRAJOWEGO, 
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ i RADY KONSULTACYJNO – PROGRAMOWEJ STOWARZYSZENIA "POKOLENIA"
oraz 
KOLEŻEŃSKIE SPOTKANIE PRZEDŚWIĄTECZNE


   W dniu 9 grudnia 2017 roku (sobota), o godz. 11.15 w Warszawie, przy ul. Marszłkowskiej 115, w budynku Stow. Współpracy "Polska - Wschód", w sali "Tradycji", odbyło się WSPÓLNE POSIEDZENIE RADY KRAJOWEJ, ZARZĄDU KRAJOWEGO, KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ I RADY KONSULTACYJNO – PROGRAMOWEJ STOWARZYSZENIA "POKOLENIA" oraz KOLEŻEŃSKIE SPOTKANIE PRZEDŚWIĄTECZNE.
   Zebranych powitał Przewodniczący Stowarzyszenia "Pokolenia" Kol. Marek Klimczak, stwierdzając, że tradycyjnie w miesiącu grudniu działacze "Pokoleń" będą się spotykać, aby podsumować wykonane działania, określić zadania na kolejny rok, jak również w części towarzyskiej życzyć sobie i bliskim wszelkiej pomyślności. Przewodniczący stwierdził również, że tradycją stanie się po zakończeniu oficjalnej części obrad poczęstunek zupą grzybową.
   Po owocnych obradach i dyskusji, w której zabierali głos m. in. Stanisław Grzelak, Jerzy Jabłoński, Andrzej Weitz, Grzegorz Kurczuk, Bogdan Zastawny, Jarosław Smurzyński, Adam Olkowicz, Jerzy Kalus, Maciej Krakowiak, Ludwik Mizera, Mirosław Ciura oraz Małgorzata Sekuła – Szmajdzińska, komentarz w sprawie aktualnej sytuacji społeczno – politycznej w Kraju wygłosił przewodniczący Rady Konsultacyjno – Programowej - prof. zw. dr hab. Jerzy Jaskiernia, a Kol. Marek Klimczak zaprosił wszystkich na KOLEŻEŃSKIE SPOTKANIE PRZEDŚWIĄTECZNE. 
   Na spotkanie to przybyli również zaproszeni goście, m. in. Marek Kwiatkowski – przewodniczący Rady Dialogu i Porozumienia Lewicy, Bogusław Gorski – przewodniczący Rady Naczelnej PPS, Zdzisław Kurowski, członkowie kierownictwa Unii Pracy, prof. Longin Pastusiak, prof. Tadeusz Iwiński, adwokat Ryszard Kalisz, płk Bogdan Pokrowski. 
Zobacz galerię zdjęć ze spotkania (Foto: Jerzy Kalus):
      w Dniu 90-ch Urodzin     > > >                                                                      
  Spotkanie koleżeńskie w dn. 27 maja 2017 r. - prezentujemy pierwsze   pamiątkowe zdjęcia z tej imprezy - zapraszamy do ich obejrzenia!

Przejście do galerii zdjęć ze spotkania: 
Zobacz zaproszenie  >>>
17 stycznia 2017 r. - złożenie kwiatów pod pomnikiem Żołnierza 1, Armii Wojska Polskiego 
72 rocznica wyzwolenia Warszawy spod okupacji niemieckiej
   W dniu 17 stycznia 2017 roku odbyło się składanie wiązanek kwiatów:
- o godzinie 12- tej - pod pomnikiem Żołnierza 1, Armii Wojska Polskiego (skwer przy ul. Andersa);
- o godzinie 14- tej - na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Armii Radzieckiej (przy ul. Żwirki i Wigury).
   Współorganizatorami uroczystości byli:
Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód,
Stowarzyszenie Współpracy Polska-Rosja,
Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. Gen. Zygmunta Berlinga,
Koło Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawskiego,
Rosyjski Ośrodek Kultury i Nauki w Warszawie.
   W uroczystościach aktywnie uczestniczyła delegacja Stowarzyszenia „Pokolenia”

   Po uroczystościach – o godzinie 17-tej – w Sali Koncertowej Rosyjskiego Ośrodka Kultury i Nauki (przy ul. Belwederskiej 25) odbyło się uroczyste spotkanie połączone z okolicznościowym koncertem.

Zobacz zdjęcia poniżej:
Rada Dialogu i Porozumienia Lewicy
W dniu 11 stycznia 2017 roku zebrała się w Warszawie Rada Dialogu i Porozumienia Lewicy. Rada powstała w wyniku uchwały II Kongresu Lewicy, który obradował w listopadzie ub. roku.
Zobacz pełny tekst informacji obok >>>
Plik do pobrania poniżej:

Pobierz plik z informacją z dn. 11.01.2017:


Pobierz plik z dokumentami Kongresu Lewicy:

oraz obejrzyj galerię zdjęć z Kongresu >>>

W zakładce "Warto obejrzeć" zobacz filmy z Kongresu >>>

Zobacz także notatkę obok >>>
oraz 2-gą część Galerii zdjęć:
Zaproszenie obok  >>>
Galeria zdjęć ze spotkania - obok  >>>
Posiedzenie Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Pokolenia” w Łodzi, 19 grudnia 2015 r. - list Przewodniczącego prof. Jerzego Jaskierni:
Z okazji 55-tej rocznicy patronatów organizacji młodzieżowych prezentujemy "...wspomnienia Ryszarda Strońskiego, organizatora inicjatyw i działań KC ZMS w Płocku - będące nieco tylko skorygowanym fragmentem z jego książki pt. „Obrączka z tombaku”, pokazać chcemy w jak różnych obszarach patronat z powodzeniem, choć nie bez wielu trudności, służył wielkiej budowie i jej młodej załodze". - (ze wstępu Władysława Laskowskiego do specjalnie wydanej okolicznościowej broszury) 
Konwencja Lewicy: Zjednoczona Lewica ma program i idzie po zwycięstwo!
http://zjednoczona-lewica.pl/wrz 13, 2015 | Konferencje Prasowe

Maksimum optymizmu, zero populizmu – Zjednoczona Lewica na konwencji programowej przedstawiła wizję Polski nowoczesnej, kraju równych praw i równych szans.
W niedzielę 13 września w Forcie Sokolnickiego na warszawskim Żoliborzu koalicja Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni zorganizowała konwencję, na której zaprezentowała program na wybory. Polacy nie są więcej skazani na alternatywę PO-PiS – mówili politycy.

Obok - galeria zdjęć z Konwencji programowej Zjednoczonej Lewicy - zobacz >>>
Notatka Krzysztofa Janika ze spotkania Zespołu Programowego koalicji Zjednoczona Lewica 
Obok plik do pobrania >>>

Poniższy tekst dostępny po naciśnięciu lewego klawisza myszy:
Informuję o terminach rozpowszechniania ogólnopolskich audycji referendalnych w programach ogólnopolskich TVP S.A., z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia „POKOLENIA”, nadawanych w blokach programowych.
Serdecznie Pozdrawiam
Ryszard Adamczyk
Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego
22.08.2015 r.

Poniżej plik do pobrania z terminarzem emisji audycji:
Uroczystość złożenia wieńców na grobie 
byłego ministra obrony narodowej, 
Jerzego Szmajdzińskiego
14 sierpień 2015 - obejrzyj galerię zdjęć:
Obok list okolicznościowy przewodniczącego Jerzego Jaskierni >>>

Jerzy Jaskiernia/fot. wp.pl

Dziennik Trybuna/12-14 czerwca 2015

Ćwierć wieku "Pokoleń"

Rozmowa z przewodniczącym Zarządu Krajowego Stowarzyszenia "Pokolenia, prof. Jerzym Jaskiernią

(...) Nasz motyw przewodni brzmi: "W imię prawdy - ocalić od zapomnienia", jednym z celów "Pokoleń" jest przeciwdziałanie zakłamywaniu historii i dorobku Polski Ludowej w sytuacji, gdy prawicowe środowiska próbują dezawuować wszystko, co miało miejsce w PRL (...)

Uchwała Zarządu Krajowego Stowarzyszenie „Pokolenia” 
w sprawie 100-lecia odzyskania niepodległości
   W listopadzie 2018 roku obchodzić będziemy setną rocznicę odzyskania niepodległego państwa polskiego. Nie wolno zapominać, że dokonało się to wysiłkiem wielu grup społecznych i wielu pokoleń. Nie byłoby naszego państwa, gdyby nie ofiara Polaków walczących zbrojnie o wolność i powstanie państwa polskiego. Dominowali wśród nich ludzie młodzi - od Organizacji Bojowej PPS aż po Legiony Piłsudskiego i armię Hallera. Nie byłoby wolnej Polski, gdyby nie praca formacyjna ruchu robotniczego i ludowego, który postulaty społeczne i kulturowe łączył z walką o niepodległe państwo polskie...
Nie da się wymazać Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i wielkiej zmiany społecznej, którą przyniosła - mierzonej nowymi granicami, awansem robotniczych i chłopskich dzieci, uregulowaniem stosunków narodowościowych. Wysiłkiem odbudowy zniszczonego kraju, choć też poważnym ograniczeniem demokracji i państwowej suwerenności...
...Zarząd Krajowy Stowarzyszenia „POKOLENIA” zobowiązuje terenowe organizacje Stowarzyszenia do podjęcia działań, które przybliżać będą współczesnym pokoleniom dorobek państwa i społeczeństwa polskiego w minionych stu latach. (...)
Gorzów Wielkopolski, 23 lutego 2018 roku.
Sto lat, sto lat !
(POGLĄDY GORZOWSKICH „POKOLEŃ”)

To prawdziwe nieszczęście, że jubileusz stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę przypada na czas rządów Prawa i Sprawiedliwości. Trudno bowiem oczekiwać, że obchody tego jubileuszu staną się prawdziwym świętem całego narodu zjednoczonego dumą ze swej przeszłości w sytuacji gdy obecnie rządzący podkreślają, że to właściwie nie jest stulecie, bo od tych stu lat należałoby odliczyć 45 lat Polski Ludowej. Zamiast więc wykorzystać tę rzadką okazję do budzenia uczuć patriotycznych, do edukacji historycznej, do budowania i umacniania wspólnoty narodowej mamy to co jest specjalnością PiS; brnięcie w bezsensowne spory, stawianie murów
i podziałów, odmawiania zasług inaczej myślącym.
Nie może w tej sytuacji dziwić fakt, że w naszym województwie utworzono dwa honorowe komitety obchodów tego jubileuszu, jeden przy wojewodzie, drugi przez marszałka. Z tego można domniemywać, że powstaną dwa, różne programy obchodów. Bardzo jestem ciekaw, jakie one będą właśnie
u nas, na ziemiach które jakoś nijak nie kojarzą się z rokiem 1918. Zamieszkaliśmy tu przecież dopiero w roku 1945, a skoro PRL ma być czarną dziurą w naszej historii, to jaki właściwie jubileusz będziemy tu świętować? Mnie wychodzi, że co najwyżej 27-lecia, a może nawet jedynie trzecią rocznicę wstawania z kolan. Jednego jednak możemy być pewni, będzie bogoojczyźniano, będzie martyrologicznie, będą dymy i kadzidła, będą ordery, ale tylko dla swoich, jednym słowem będzie pięknie. Oczywiście będą i nowe pomniki, stąd ten pomysł ze świata absurdu, czyli sto kolumn na stulecie, czyli czysta parodia hasła „tysiąc szkół na tysiąclecie”. Ale na nowe pomniki będzie trzeba sporo miejsca, stąd pomysły na burzenie tych wcześniej postawionych, które nie pasują obecnej władzy do jej koncepcji historii. Profesor Nałęcz pomysł likwidacji pomnika Niepodległości erygowanego w Wałbrzychu w siedemdziesiątą rocznicę wydarzeń listopadowych roku 1918 określił jako rekord kompromitacji w polityce historycznej PiS. Mamy w Gorzowie szansę ten rekord pobić, jako że nasz pomnik Niepodległości z placu Grunwaldzkiego jest od wałbrzyskiego starszy, że jednak postawiły go władze z czasów słusznie minionych zasługuje
w opinii co poniektórych wyłącznie na wyburzenie.
Wszystko to pokazuje, że zamiast wielkiego święta będziemy mieli festiwal awantur, zamiast powszechnej radości seanse nienawiści i demonstracje ksenofobii. Ciekaw jestem jakich gości zza granicy zaprosimy na nasze święto, skoro właściwie ze wszystkimi jesteśmy skonfliktowani, jeden Orban, choć słusznej postury, honorowej trybuny nie zapełni.
Mam tylko nadzieję, że nie zabraknie głosów sprawiedliwie i obiektywnie oceniających ostatnie stulecie polskiej państwowości, rolę i znaczenie polskich bohaterów, wszystkich ojców naszej niepodległości, nie tylko Józefa Piłsudskiego, ale i Ignacego Daszyńskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Polskiej Partii Socjalistycznej i wielu innych sił politycznych.
Polska lewica zamierza włączyć się w obchody stulecia Niepodległej, jest między innymi projekt zorganizowania w maju dużej konferencji naukowej na temat roli młodych działaczy PPS, jak choćby Stanisława Dubois'a w walce
o niepodległość i w odbudowie polskiej państwowości.
Swój program obchodów jubileuszu ma Stowarzyszenie „Pokolenia”, nad pewnymi pomysłami pracują także gorzowscy działacze „Pokoleń”.
Oby nie doszło do kolejnej kompromitacji, jakich wiele zafundowali nam aktualnie rządzący. Władza przeminie, a wstyd zostanie, tym bardziej,
że jubileusz stulecia można obchodzić tylko raz.
Jerzy Kułaczkowski
MAŁOPOLSKA

Spotkanie członków małopolskich POKOLEŃ
KATOWICE

Grudniowe spotkania śląskich POKOLEŃ
Terenowe wydawnictwa "POKOLEŃ":

"ŚPIEWNIK GÓRNICZY" I lubelski "BIULETYN"
ZAMOŚĆ

W dniu 29 listopada 2017 roku odbyło się otwarte zebranie zamojskiego koła „Pokoleń”. Zasadniczym tematem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji społecznej i politycznej w Zamościu i w kraju oraz funkcjonowanie SLD i stowarzyszeń lewicowych w środowisku miasta.
GORZÓW

W dniu 25 listopada 2017 roku odbyło się Andrzejkowe Spotkanie Przyjaciół w Gorzowie, które stanowiłoukoronowanie obchodów ważnych rocznic lewicowych organizacji młodzieżowych w naszym mieście.
WROCŁAW


14 listopada 2017 , na Dolnym Śląsku, obchodziliśmy jubileusz 60-lecia powstania ZMS, a 25 listopada 60-lecie ZMW.

OLSZTYN

Na zorganizowanej przez ZW Stowarzyszenia "POKOLENIA" i Stowarzyszenia NEUTRUM w Olsztynie w dniu 25.11.2017r. prelekcji uczestnicy spotkania wysłuchali wiadomości z zakresu historyczno-prawnej problematyki kształtowania się stosunków państwo-kościół.
W dniu 8.11.2017 r. odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Organizacji Ruchu Młodzieżowego „Pokolenia” w województwie warmińsko-mazurskim. 
KATOWICE

2 listopada 2017 roku w Katowicach odbyło się posiedzenie Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia "POKOLENIA", Na którym przyjęto propozycję porozumienia o współpracy i współdziałaniu z Zarządem Wojewódzkim SLD.

W ramach tegorocznej akcji "Znaki Pamięci", z okazji Wszystkich Świętych i Zaduszek, działacze Śląska i Zagłębia odwiedzili groby zasłużonych w różnych regionach kraju - zapomniane "Pomniki Pamięci".
KIELCE

21 października 2017 roku działacze „Pokoleń” woj. Świętokrzyskiego obchodzili 60 lecie powstania ZMS i ZWM na Ziemi Kieleckiej.
KATOWICE

Dnia 21.10.2017r Śląski Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia „Pokolenia”
z okazji 60 rocznicy powstania Z M S i Z M W zorganizował spotkanie
przedstawicieli 14 kół Stowarzyszenia z województwa śląskiego.
KRAKÓW

Obchody 60-lecia powstania Związku Młodzieży Socjalistycznej, zorganizowane w dniu 15 września 2017 roku w hotelu Novum w Niepołomicach przez Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia "POKOLENIA" w Krakowie
Zapraszamy na nową zakładkę "Akttywność w regionach" >>> 
na której będziemy publikować 
Z życia "Pokoleń": w ostatnim czasie miały miejsce
inne ważne dla naszego Stowarzyszenia imprezy - poniżej zamieszczamy krótkie informacje na ich temat:
Notatka z posiedzenia Rady Konsultacyjno-Programowej Stowarzyszenia „Pokolenia”, 14 stycznia 2017 r.

Plik do pobrania:
Rada Dialogu i Porozumienia Lewicy

W dniu 11 stycznia 2017 roku zebrała się w Warszawie Rada Dialogu i Porozumienia Lewicy. Rada powstała w wyniku uchwały II Kongresu Lewicy, który obradował w listopadzie ub. roku.
Podczas posiedzenia omówiono sprawy dotyczące zakresu zadań i trybu pracy Rady. Przyjęto, że horyzont działania Rady obejmuje okres do III Kongresu Lewicy, a więc jesieni 2018 roku. Określono, że głównym zadaniem Rady jest doprowadzenie całej polskiej lewicy do następnego, III Kongresu i przygotowanie wspólnych założeń programowych, które wskażą, zgodnie ze strategią przyjętą w dokumentach II Kongresu, podstawowe zadania polityczne lewicy. Dotyczyć one powinny zarówno strategii politycznej, jak też planu modernizacji kraju i odbudowy systemu demokratycznego stanowiącego podstawę konstytucyjną funkcjonowania państwa.
Podkreślono potrzebę prowadzenia wspólnych prac programowych w oparciu o ideową myśl lewicy opartą o zasady sprawiedliwości społecznej i dobra człowieka, eksponując szczególnie znaczenie ochrony ludzi pracy.
Przyjęto, że w najbliższym czasie dokonana zostanie pełna ewidencja aktywów lewicy m.in. dotyczących dorobku i popełnionych błędów, stanu spraw programowych, kadr i systemu organizacyjnego, zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym.
Istotną sprawą jest budowa nowego wizerunku lewicy, na tle potrzeb rozwoju, jak i poważnych problemów związanych z potrzebą zrównoważenia sceny politycznej w Polsce.
Przyjęto, że praca Rady toczyć się będzie w pięciu zespołach problemowych, celem rozwinięcia myśli programowej, jaka została zaprezentowana w uchwałach II Kongresu Lewicy i zespołów merytorycznych.
Zostaną także upowszechnione m.in. poprzez stronę internetową Kongresu Lewicy (http://kongreslewicy.pl) materiały stanowiące dorobek ostatniego kongresu.
Skład Rady Dialogu i Porozumienia Lewicy:
1. Robert Kwiatkowski – przewodniczący
2. Paweł Bożyk
3. Krzysztof Gawkowski
4. Bogusław Gorski
5. Marek Klimczak
6. Marek Procki
7. Sławomir Wiatr

Mapka dojazdu na Kongres Lewicy:


Zobacz galerię zdjęć ze spotkania w zakładce:
 
Kalendarium aktywności Stowarzyszenia „Pokolenia” 
- styczeń 2016 r. - wrzesień 2016 r. - poniżej plik do pobrania:
Galeria zdjęć ze spotkania przyjaciół Jerzego Szmajdzińskiego  Cmentarz Wilanowski - 2016 r.:

Posiedzenie ZK "Pokoleń" - 19.12.2015 - pliki do pobrania:

Konwencja programowa Zjednoczonej Lewicy - 
13 września 2015 r.
Zobacz galerię zdjęć:

Pobierz plik z notatką z dn. 27 sierpnia 2015:

Warszawa, 14 sierpnia 2015 r.
 Informacja Przewodniczącego Zarządu Krajowego "Pokoleń", prof. Jerzego Jaskierni, o aktualnych spotkaniach i przyjętych ustaleniach, dotyczących Stowarzyszenia "Pokolenia" - 2 sierpnia 2015 r. 
- poniżej plik do pobrania:
Kalendarium aktywności Stowarzyszenia „Pokolenia” 
- lipiec 2014 r. grudzień 2015 r. - poniżej plik do pobrania:

Pobierz plik:

Manifo.com - free website