WSPÓLNE POSIEDZENIE 
RADY KRAJOWEJ, ZARZĄDU KRAJOWEGO, 
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ i RADY KONSULTACYJNO – PROGRAMOWEJ STOWARZYSZENIA "POKOLENIA"
oraz 
KOLEŻEŃSKIE SPOTKANIE PRZEDŚWIĄTECZNE


   W dniu 9 grudnia 2017 roku (sobota), o godz. 11.15 w Warszawie, przy ul. Marszłkowskiej 115, w budynku Stow. Współpracy "Polska - Wschód", w sali "Tradycji", odbyło się WSPÓLNE POSIEDZENIE RADY KRAJOWEJ, ZARZĄDU KRAJOWEGO, KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ I RADY KONSULTACYJNO – PROGRAMOWEJ STOWARZYSZENIA "POKOLENIA" oraz KOLEŻEŃSKIE SPOTKANIE PRZEDŚWIĄTECZNE.
   Zebranych powitał Przewodniczący Stowarzyszenia "Pokolenia" Kol. Marek Klimczak, stwierdzając, że tradycyjnie w miesiącu grudniu działacze "Pokoleń" będą się spotykać, aby podsumować wykonane działania, określić zadania na kolejny rok, jak również w części towarzyskiej życzyć sobie i bliskim wszelkiej pomyślności. Przewodniczący stwierdził również, że tradycją stanie się po zakończeniu oficjalnej części obrad poczęstunek zupą grzybową.
   Po owocnych obradach i dyskusji, w której zabierali głos m. in. Stanisław Grzelak, Jerzy Jabłoński, Andrzej Weitz, Grzegorz Kurczuk, Bogdan Zastawny, Jarosław Smurzyński, Adam Olkowicz, Jerzy Kalus, Maciej Krakowiak, Ludwik Mizera, Mirosław Ciura oraz Małgorzata Sekuła – Szmajdzińska, komentarz w sprawie aktualnej sytuacji społeczno – politycznej w Kraju wygłosił przewodniczący Rady Konsultacyjno – Programowej - prof. zw. dr hab. Jerzy Jaskiernia, a Kol. Marek Klimczak zaprosił wszystkich na KOLEŻEŃSKIE SPOTKANIE PRZEDŚWIĄTECZNE. 
   Na spotkanie to przybyli również zaproszeni goście, m. in. Marek Kwiatkowski – przewodniczący Rady Dialogu i Porozumienia Lewicy, Bogusław Gorski – przewodniczący Rady Naczelnej PPS, Zdzisław Kurowski, członkowie kierownictwa Unii Pracy, prof. Longin Pastusiak, prof. Tadeusz Iwiński, adwokat Ryszard Kalisz, płk Bogdan Pokrowski. 
Zobacz galerię zdjęć ze spotkania (Foto: Jerzy Kalus):
      w Dniu 90-ch Urodzin     > > >                                                                      
  Spotkanie koleżeńskie w dn. 27 maja 2017 r. - prezentujemy pierwsze   pamiątkowe zdjęcia z tej imprezy - zapraszamy do ich obejrzenia!

Przejście do galerii zdjęć ze spotkania: 
Zobacz zaproszenie  >>>
17 stycznia 2017 r. - złożenie kwiatów pod pomnikiem Żołnierza 1, Armii Wojska Polskiego 
72 rocznica wyzwolenia Warszawy spod okupacji niemieckiej
   W dniu 17 stycznia 2017 roku odbyło się składanie wiązanek kwiatów:
- o godzinie 12- tej - pod pomnikiem Żołnierza 1, Armii Wojska Polskiego (skwer przy ul. Andersa);
- o godzinie 14- tej - na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Armii Radzieckiej (przy ul. Żwirki i Wigury).
   Współorganizatorami uroczystości byli:
Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód,
Stowarzyszenie Współpracy Polska-Rosja,
Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. Gen. Zygmunta Berlinga,
Koło Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawskiego,
Rosyjski Ośrodek Kultury i Nauki w Warszawie.
   W uroczystościach aktywnie uczestniczyła delegacja Stowarzyszenia „Pokolenia”

   Po uroczystościach – o godzinie 17-tej – w Sali Koncertowej Rosyjskiego Ośrodka Kultury i Nauki (przy ul. Belwederskiej 25) odbyło się uroczyste spotkanie połączone z okolicznościowym koncertem.

Zobacz zdjęcia poniżej:
Rada Dialogu i Porozumienia Lewicy
W dniu 11 stycznia 2017 roku zebrała się w Warszawie Rada Dialogu i Porozumienia Lewicy. Rada powstała w wyniku uchwały II Kongresu Lewicy, który obradował w listopadzie ub. roku.
Zobacz pełny tekst informacji obok >>>
Plik do pobrania poniżej:

Pobierz plik z informacją z dn. 11.01.2017:


Pobierz plik z dokumentami Kongresu Lewicy:

oraz obejrzyj galerię zdjęć z Kongresu >>>

W zakładce "Warto obejrzeć" zobacz filmy z Kongresu >>>

Zobacz także notatkę obok >>>
oraz 2-gą część Galerii zdjęć:
Zaproszenie obok  >>>
Galeria zdjęć ze spotkania - obok  >>>
Posiedzenie Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Pokolenia” w Łodzi, 19 grudnia 2015 r. - list Przewodniczącego prof. Jerzego Jaskierni:
Z okazji 55-tej rocznicy patronatów organizacji młodzieżowych prezentujemy "...wspomnienia Ryszarda Strońskiego, organizatora inicjatyw i działań KC ZMS w Płocku - będące nieco tylko skorygowanym fragmentem z jego książki pt. „Obrączka z tombaku”, pokazać chcemy w jak różnych obszarach patronat z powodzeniem, choć nie bez wielu trudności, służył wielkiej budowie i jej młodej załodze". - (ze wstępu Władysława Laskowskiego do specjalnie wydanej okolicznościowej broszury) 
Konwencja Lewicy: Zjednoczona Lewica ma program i idzie po zwycięstwo!
http://zjednoczona-lewica.pl/wrz 13, 2015 | Konferencje Prasowe

Maksimum optymizmu, zero populizmu – Zjednoczona Lewica na konwencji programowej przedstawiła wizję Polski nowoczesnej, kraju równych praw i równych szans.
W niedzielę 13 września w Forcie Sokolnickiego na warszawskim Żoliborzu koalicja Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni zorganizowała konwencję, na której zaprezentowała program na wybory. Polacy nie są więcej skazani na alternatywę PO-PiS – mówili politycy.

Obok - galeria zdjęć z Konwencji programowej Zjednoczonej Lewicy - zobacz >>>
Notatka Krzysztofa Janika ze spotkania Zespołu Programowego koalicji Zjednoczona Lewica 
Obok plik do pobrania >>>

Poniższy tekst dostępny po naciśnięciu lewego klawisza myszy:
Informuję o terminach rozpowszechniania ogólnopolskich audycji referendalnych w programach ogólnopolskich TVP S.A., z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia „POKOLENIA”, nadawanych w blokach programowych.
Serdecznie Pozdrawiam
Ryszard Adamczyk
Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego
22.08.2015 r.

Poniżej plik do pobrania z terminarzem emisji audycji:
Uroczystość złożenia wieńców na grobie 
byłego ministra obrony narodowej, 
Jerzego Szmajdzińskiego
14 sierpień 2015 - obejrzyj galerię zdjęć:
Obok list okolicznościowy przewodniczącego Jerzego Jaskierni >>>

Jerzy Jaskiernia/fot. wp.pl

Dziennik Trybuna/12-14 czerwca 2015

Ćwierć wieku "Pokoleń"

Rozmowa z przewodniczącym Zarządu Krajowego Stowarzyszenia "Pokolenia, prof. Jerzym Jaskiernią

(...) Nasz motyw przewodni brzmi: "W imię prawdy - ocalić od zapomnienia", jednym z celów "Pokoleń" jest przeciwdziałanie zakłamywaniu historii i dorobku Polski Ludowej w sytuacji, gdy prawicowe środowiska próbują dezawuować wszystko, co miało miejsce w PRL (...)
MAŁOPOLSKA

Spotkanie członków małopolskich POKOLEŃ
KATOWICE

Grudniowe spotkania śląskich POKOLEŃ
Terenowe wydawnictwa "POKOLEŃ":

"ŚPIEWNIK GÓRNICZY" I lubelski "BIULETYN"
ZAMOŚĆ

W dniu 29 listopada 2017 roku odbyło się otwarte zebranie zamojskiego koła „Pokoleń”. Zasadniczym tematem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji społecznej i politycznej w Zamościu i w kraju oraz funkcjonowanie SLD i stowarzyszeń lewicowych w środowisku miasta.
GORZÓW

W dniu 25 listopada 2017 roku odbyło się Andrzejkowe Spotkanie Przyjaciół w Gorzowie, które stanowiłoukoronowanie obchodów ważnych rocznic lewicowych organizacji młodzieżowych w naszym mieście.
WROCŁAW


14 listopada 2017 , na Dolnym Śląsku, obchodziliśmy jubileusz 60-lecia powstania ZMS, a 25 listopada 60-lecie ZMW.

OLSZTYN

Na zorganizowanej przez ZW Stowarzyszenia "POKOLENIA" i Stowarzyszenia NEUTRUM w Olsztynie w dniu 25.11.2017r. prelekcji uczestnicy spotkania wysłuchali wiadomości z zakresu historyczno-prawnej problematyki kształtowania się stosunków państwo-kościół.
W dniu 8.11.2017 r. odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Organizacji Ruchu Młodzieżowego „Pokolenia” w województwie warmińsko-mazurskim. 
KATOWICE

2 listopada 2017 roku w Katowicach odbyło się posiedzenie Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia "POKOLENIA", Na którym przyjęto propozycję porozumienia o współpracy i współdziałaniu z Zarządem Wojewódzkim SLD.

W ramach tegorocznej akcji "Znaki Pamięci", z okazji Wszystkich Świętych i Zaduszek, działacze Śląska i Zagłębia odwiedzili groby zasłużonych w różnych regionach kraju - zapomniane "Pomniki Pamięci".
KIELCE

21 października 2017 roku działacze „Pokoleń” woj. Świętokrzyskiego obchodzili 60 lecie powstania ZMS i ZWM na Ziemi Kieleckiej.
KATOWICE

Dnia 21.10.2017r Śląski Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia „Pokolenia”
z okazji 60 rocznicy powstania Z M S i Z M W zorganizował spotkanie
przedstawicieli 14 kół Stowarzyszenia z województwa śląskiego.
KRAKÓW

Obchody 60-lecia powstania Związku Młodzieży Socjalistycznej, zorganizowane w dniu 15 września 2017 roku w hotelu Novum w Niepołomicach przez Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia "POKOLENIA" w Krakowie
Zapraszamy na nową zakładkę "Akttywność w regionach" >>> 
na której będziemy publikować 
Z życia "Pokoleń": w ostatnim czasie miały miejsce
inne ważne dla naszego Stowarzyszenia imprezy - poniżej zamieszczamy krótkie informacje na ich temat:
Notatka z posiedzenia Rady Konsultacyjno-Programowej Stowarzyszenia „Pokolenia”, 14 stycznia 2017 r.

Plik do pobrania:
Rada Dialogu i Porozumienia Lewicy

W dniu 11 stycznia 2017 roku zebrała się w Warszawie Rada Dialogu i Porozumienia Lewicy. Rada powstała w wyniku uchwały II Kongresu Lewicy, który obradował w listopadzie ub. roku.
Podczas posiedzenia omówiono sprawy dotyczące zakresu zadań i trybu pracy Rady. Przyjęto, że horyzont działania Rady obejmuje okres do III Kongresu Lewicy, a więc jesieni 2018 roku. Określono, że głównym zadaniem Rady jest doprowadzenie całej polskiej lewicy do następnego, III Kongresu i przygotowanie wspólnych założeń programowych, które wskażą, zgodnie ze strategią przyjętą w dokumentach II Kongresu, podstawowe zadania polityczne lewicy. Dotyczyć one powinny zarówno strategii politycznej, jak też planu modernizacji kraju i odbudowy systemu demokratycznego stanowiącego podstawę konstytucyjną funkcjonowania państwa.
Podkreślono potrzebę prowadzenia wspólnych prac programowych w oparciu o ideową myśl lewicy opartą o zasady sprawiedliwości społecznej i dobra człowieka, eksponując szczególnie znaczenie ochrony ludzi pracy.
Przyjęto, że w najbliższym czasie dokonana zostanie pełna ewidencja aktywów lewicy m.in. dotyczących dorobku i popełnionych błędów, stanu spraw programowych, kadr i systemu organizacyjnego, zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym.
Istotną sprawą jest budowa nowego wizerunku lewicy, na tle potrzeb rozwoju, jak i poważnych problemów związanych z potrzebą zrównoważenia sceny politycznej w Polsce.
Przyjęto, że praca Rady toczyć się będzie w pięciu zespołach problemowych, celem rozwinięcia myśli programowej, jaka została zaprezentowana w uchwałach II Kongresu Lewicy i zespołów merytorycznych.
Zostaną także upowszechnione m.in. poprzez stronę internetową Kongresu Lewicy (http://kongreslewicy.pl) materiały stanowiące dorobek ostatniego kongresu.
Skład Rady Dialogu i Porozumienia Lewicy:
1. Robert Kwiatkowski – przewodniczący
2. Paweł Bożyk
3. Krzysztof Gawkowski
4. Bogusław Gorski
5. Marek Klimczak
6. Marek Procki
7. Sławomir Wiatr

Mapka dojazdu na Kongres Lewicy:


Zobacz galerię zdjęć ze spotkania w zakładce:
 
Kalendarium aktywności Stowarzyszenia „Pokolenia” 
- styczeń 2016 r. - wrzesień 2016 r. - poniżej plik do pobrania:
Galeria zdjęć ze spotkania przyjaciół Jerzego Szmajdzińskiego  Cmentarz Wilanowski - 2016 r.:

Posiedzenie ZK "Pokoleń" - 19.12.2015 - pliki do pobrania:

Konwencja programowa Zjednoczonej Lewicy - 
13 września 2015 r.
Zobacz galerię zdjęć:

Pobierz plik z notatką z dn. 27 sierpnia 2015:

Warszawa, 14 sierpnia 2015 r.
 Informacja Przewodniczącego Zarządu Krajowego "Pokoleń", prof. Jerzego Jaskierni, o aktualnych spotkaniach i przyjętych ustaleniach, dotyczących Stowarzyszenia "Pokolenia" - 2 sierpnia 2015 r. 
- poniżej plik do pobrania:
Kalendarium aktywności Stowarzyszenia „Pokolenia” 
- lipiec 2014 r. grudzień 2015 r. - poniżej plik do pobrania:

Pobierz plik:

Manifo.com - free website