WARSZAWSKIE POKOLENIA

R.Paciorkowski – wspomnienie

     Miesiąc temu, 18 lutego bieżącego roku, na Cmentarzu Powązkowskim (Wojskowym) pożegnaliśmy Ryszarda Paciorkowskiego, znanego i cenionego, wieloletniego członka naszego Stowarzyszenia.

     Ryszard Paciorkowski urodził się 2 stycznia 1931 roku w Lublinie, w rodzinie robotniczej (Jego ojciec był ślusarzem Lubelskiej Fabryki Samolotów).

     Będąc zdecydowanym zwolennikiem programu budowy Polski robotniczo-chłopskiej tuż po wojnie, bo w 1945 roku wstąpił do ZWM.
Naukę kontynuował w Gimnazjum Przemysłowym przy hucie imienia T. Kościuszki 
w Chorzowie, później przeniósł się do Bytomia, gdzie zaangażował się w działalność społeczną i polityczną w organizacjach młodzieżowych, a w 1947 r. wstąpił do PPR. 
W 1948 roku, po ukończeniu Gimnazjum powrócił do rodzinnego Lublina.

     Pobyt na Śląsku ukształtował jego materialistyczny światopogląd i lewicową orientację polityczną, więc w Lublinie podjął pracę w Zarządzie Wojewódzkim ZMP, współpracując m.in. z Wydziałem Oświaty i Kultury Urzędu Wojewódzkiego w zakresie likwidacji analfabetyzmu. W latach 50-ych pracował w Hrubieszowie, a od lata 1952 r. kontynuował edukację w Warszawie.

     Po studiach w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie rozpoczął pracę 
w KC PZPR, gdzie zajmował się m.in. współpracą z wydawnictwami o profilu humanistycznym, co zaprocentowało wydaniem wielu dzieł ważnych dla polskiej kultury 
i rozwoju myśli humanistycznej. Poprzez organizację pawilonów księgarskich położył również duże zasługi w dziedzinie propagowania czytelnictwa i dostępności książek, zwłaszcza w małych miejscowościach,. 

     Od 1972 r. kontynuował tę pracę na stanowisku dyrektora Naczelnego Zarządu Wydawnictw przy Ministerstwie Kultury, a pod koniec lat 70-ych, po ukończeniu Podyplomowego Studium Służby Zagranicznej pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych pełniąc m.in. funkcje doradcy oraz z-cy dyrektora departamentu, a także kierownicze funkcje w trakcie dwukrotnej misji dyplomatycznej w Moskwie. 
Za osiągnięcia zawodowe został w tym czasie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

     
W 1991 roku, po zakończeniu misji w Moskwie, po trwającej ponad 42 lata aktywności zawodowej przeszedł na zasłużoną emeryturę.

     Ryszard był od 1993 r. członkiem stowarzyszenia „Pokolenia”, skupiającego lewicowych działaczy różnych orientacji, którzy swoją pracą walczyli o wspólne dobro 
dla naszego kraju. Do 2006 r. był członkiem Zarządu Warszawskiego naszego Stowarzyszenia. Niestety w dalszym okresie choroby uniemożliwiały mu bardziej aktywną działalność, ale zawsze na miarę sił i możliwości wspierał pracę nszego Koła.

     Jak sam stwierdził, przeżył ciekawe życie, którego nie może się powstydzić, a ci którzy Go znali podkreślają, że nigdy koniunkturalnie nie zmieniał zasad i poglądów, 
swój awans życiowy zawdzięczał zmianom ustrojowym w powojennej Polsce. 
Dopóki stan zdrowia i wzrok pozwalały, zawsze był ciekaw wszystkich wydarzeń, których był czynnym lub biernym świadkiem. Zachował do końca znakomitą pamięć i realistyczną ocenę otaczającego go świata i zmieniającej się rzeczywistości. Pozostał też wierny swoim ideałom ukształtowanym w młodości i zasadom wyniesionym z domu rodzinnego.

     Wszyscy, którzy znali Ryszarda z wielkim uznaniem wypowiadali się o jego wielkiej wiedzy i umiejętności trafnej analizy otaczającego świata.

     Pozostanie Ryszard Paciorkowski we wdzięcznej pamięci nas wszystkich, jako Człowiek mądry, uczciwy i bezkompromisowy.

     Pozostawił jedyną córkę Janinę.

Część Jego pamięci !


Zarząd Warszawski Stowarzyszenia "POKOLENIA"

Ryszard Paciorkowski (1931 - 2021)

18 lutego 2021 roku
odszedł od nas na zawsze znany, lubiany i do niedawna bardzo aktywny
członek naszego Stowarzyszenia, 
a dla wielu z naszego grona
długoletni, bliski Współpracownik 
i Serdeczny Przyjaciel

Ryszard PACIORKOWSKI


CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !
Manifo.com - free website