*  *  *  WARSZAWSKIE POKOLENIA  *  *  *

"JESTEŚMY SOBIE NAWZAJEM POTRZEBNI - 
- JESTEŚMY POTRZEBNI POLSCE"


STOWARZYSZENIE 

"POKOLENIA"


* * *
WARSZAWA

"...Stowarzyszenie "Pokolenia" skupia ludzi, którzy nigdy nie ukrywali i nadal nie kryją swoich lewicowych i patriotycznych przekonań. Wyrastaliśmy z ducha troski o Polskę, 
o Jej kształt jak najbliższy ideałom równości i sprawiedliwości, tolerancji i społecznej solidarności... ."

 (Z wstępu do  Uchwały Programowej VII Krajowego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia "Pokolenia"
"POLSKA SPRAWIEDLIWA I OBYWATELSKA" - Wrzesień - 2012)
 
AKTUALNOŚCI

Zobacz także reminiscencje o tematyce warszawskiej w zakładce "Czas pamięci"  > > > i ciekawostki w zakładkach: "Warto przeczytać"  >  >  > , "Warto wiedzieć" >>>, "Warto wspomnieć" >>>, "Warto obejrzeć" >>>"O ZDROWIU - DOBRZE TO WIEDZIEĆ" >>>
Informacje bieżące:

Ernst Hillebrand

ERNST HILLEBRAND: Jak SPD niespodziewanie wygrała

Gdy po wyborach zapytano jednego z czołowych polityków chadecji o przyczyny porażki CDU w wyborach do Bundestagu, odpowiedział krótko trzema słowami: „koncepcja, kampania, kandydat”.
Te „3K” opisują też dość dokładnie przyczyny zaskakującego sukcesu SPD w wyborach 26 września: dobra koncepcja, dobry kandydat i dobra kampania. (...)
... Przekazy wizualne kampanii (plakaty itp.) niemal w całości koncentrowały się na kandydacie i jego „cechach sprawczych”. SPD wyraźnie prowadziła kampanię wyborczą jako „wybory kanclerza”, a nie jako partyjną rywalizację o większość w Bundestagu (o co tak naprawdę chodzi w wyborach parlamentarnych). Istotą kampanii była osoba kandydata i jego zdolność do spokojnego i zdecydowanego kierowania krajem w następstwie pani Merkel. Scholz zaprezentował się jako logiczny następca Merkel, aż po nieco ironiczne zdjęcie kandydata SPD na kanclerza, na którym naśladuje dłońmi „romb Merkel”. (...)
Der Funke: Niemcy: zwycięstwo SPD, koniec stabilności

Wyniki niemieckich wyborów federalnych z 26 września wskazują na postępujący proces polaryzacji w Niemczech. Opinia publiczna nigdy nie była tak niestabilna, wyborcy nigdy nie byli tak niezdecydowani, a parlament nigdy nie był tak rozdrobniony. (...)
... Socjaldemokracji (SPD) udało się zwiększyć swój udział o 5,2 proc. w porównaniu z poprzednimi wyborami,... SPD może teraz po czterech kadencjach ponownie nominować kanclerza. (...)
ZBIGNIEW WIKTOR: Wiek Azji i socjalistycznych Chin?

Rozłam i rozpad II. Międzynarodówki spowodował upadek międzynarodowego ruchu robotniczego i jego głęboki podział na skrzydło oportunistyczno-reformistyczne pod kierunkiem partii socjaldemokratycznych i skrzydło rewolucyjno-komunistyczne, kierowane przez partie komunistyczne. Miało to daleko idące konsekwencje w osłabieniu walki proletariatu z burżuazją i rodziło potrzebę odbudowy jego jedności na zasadach rewolucyjnych w walce przeciwko kapitalizmowi i o socjalizm, o nową rewolucję socjalistyczną, obalenie władzy kapitalistów i o zwycięstwo państwa dyktatury proletariatu. 
... Zwycięska Rewolucja Październikowa i zdobycie władzy przez rosyjskich bolszewików było dobrym wzorem do naśladowania, jednocześnie rodziło wiele pytań co do uniwersalności i unikatowości narodowej tej rewolucji. Na tym tle w międzynarodowym ruchu robotniczym trwała ostra dyskusja, przy czym w szczególności partie socjaldemokratyczne wyrażały krytykę rosyjskiej drogi do socjalizmu, uważając, że w Rosji nie było do tego warunków. (...)
... Na tym tle rodził się głęboki podział między rodzącym się „realnym socjalizmem” a tzw. Międzynarodówką 2,5, będącą w zasadzie ideowo-polityczną kontynuacją 2. Międzynarodówki. (...)
... Znaczenie Międzynarodówki Komunistycznej polegało na tym, że przyczyniła się ona do odbudowy rewolucyjnego, komunistycznego ruchu robotniczego i jego umocnienia. (...)
... W 1939 r. wybuchła druga wojna światowa, po której znaczna część świata wkroczyła na drogę rewolucji ludowo-demokratycznych. W latach 1945-1989 świat wkroczył w erę konfrontacji między światowym kapitalizmem i socjalizmem, która ostatecznie zakończyła się upadkiem ZSRR i KDL-ów w Europie. Po 1990-1991 r. świat wkroczył w erę globalizacji, znamionowanej „nowym światowym porządkiem”, na czele którego sadowiły się Stany Zjednoczone. Świat stał się jednobiegunowy. (...)
... Sytuacja jednak zmienia się z roku na rok. Świat znowu stał się wielobiegunowy. W Azji w ciągu ostatnich ponad 40 lat rozwija się i umacnia nowe wielkie mocarstwo socjalistyczne – Chińska Republika Ludowa, które za sprawą nowej taktyki budownictwa socjalizmu – socjalistycznej gospodarki rynkowej osiąga zadziwiające efekty w rozwoju gospodarczym i socjalnym... Obecnie Chiny znajdują się na etapie „początkowego stadium budowy socjalizmu”, i dążą do zakończenia budowy „umiarkowanej pomyślności narodu” (na 100-lecie KPCh) w 2021 r., a dopiero w 2049 r. (na 100-lecie ChRL ) przewidują zakończenie budowy „wielkiego nowoczesnego socjalistycznego, rozwiniętego , silnego, demokratycznego, zaawansowanego kulturalnie, harmonijnego i pięknego narodu”... Oto przykład myślenia i planowania w kategoriach generacyjnych, charakterystyczny dla chińskiej cywilizacji. (...)
Rada Wojewódzka Stowarzyszenia „POKOLENIA” w Lublinie
BIULETYN NR 3 (70) / WRZESIEŃ 2021 roku

Ogólnopolskie Spotkanie Koleżeńskie naszego Stowarzyszenia
JEDNOŚĆ - POROZUMIENIE - PRZYSZŁOŚĆ

        Po 2 letniej przerwie i izolacji spowodowanej światowym zasięgiem pandemii COVID-19, w dniu 4 września br, w Gospodarstwie Agroturystycznym w Marcinkowie k/ Żarnowa na Ziemi Opoczyńskiej odbyło się tradycyjne plenerowe spotkanie działaczy POKOLEŃ gromadząc blisko 200 osób - w tym przedstawicieli naszego Stowarzyszenia ze znacznej większości województw. Głównym organizatorem oraz gospodarzem spotkania był szef opoczyńskiego środowiska Stowarzyszenia, przewodzący mu niestrudzenie od blisko 20 lat - Kazimierz Bugaj.
        Gośćmi spotkania było reprezentacyjne i liczne grono parlamentarzystów województwa łódzkiego, kierownictwo naszego Stowarzyszenia w osobach przewodniczącego RK POKOLEŃ - Marka Klimczaka, wiceprzewodniczącego -Krzysztofa Janika oraz przedstawiciele wszystkich szczebli władz samorządowychtego regionu. (...)

Pobierz plik z Biuletynem:
GABRIEL ZMARZLIŃSKI: Nieco historii w politycznych rozmowach…

„Historyk pisze o historii. Polityk ją tworzy, musi więc rozważać warianty oraz ich następstwa” - gen. Wojciech Jaruzelski

Zainteresowanie Państwa Czytelników tekstem „Konstytucja 3 Maja i stan wojenny”- serdecznie dziękuję za słowa uznania – a głównie zgłaszane sugestie i oczekiwania, skrótowo ujmuję pytaniem – czy Generał korzystał z faktów, przykładów historycznych w rozmowach z politykami. Tak, i to wielokrotnie, stosownie do okoliczności i rozmówcy. (...)
... Główne tematy rozmowy w Brześciu z Jurijem Andropowem i Dmitrijem Ustinowem w salonce wagonu kolejowego- sytuacja gospodarcza i stan wojenny. Po wysłuchaniu wstępnych wypowiedzi i pytań, Generał rozpoczął swoją wypowiedź od dłuższego wywodu. „Polacy są specyficznym narodem, emocje biorą często górę nad rozumem. Kilka dni temu rozmawiałem z Prymasem. To mądry kapłan, patriota – realista, nie romantyk. Powiedział mi- >Jeżeli człowiek stoi w jakimś pomieszczeniu , to nie może jednocześnie opierać się o dwie przeciwległe ściany. Kraj nasz znajduje się jak gdyby między dwiema ścianami- słowiańską i germańską. Polska w tej sytuacji powinna opierać się o ścianę słowiańską<. Tak realistycznie myśli nasz Prymas i część biskupów, nie mówię, że wszyscy. Taka ocena stosunków ze wschodnim sąsiadem (Prymas nie używał określenia ZSRR) dla władzy jest obecnie bardzo ważna, choć duża część duchownych wspiera Solidarność." (...)
Adnan Chan: Czy Afganistan mógł być socjalistyczny? 
Zapomniana rewolucja 1978 r.

W dzisiejszych mediach Afganistan jest przedstawiany wyłącznie w odniesieniu do fundamentalizmu islamskiego, dżihadu, lokalnych watażków i karteli narkotykowych. Te problemy to smutny fakt – ale nie zawsze tak było. 40 lat temu rewolucja niemal wyrwała ten kraj z zacofania, lecz została pokonana przez wspieraną przez imperialistów fundamentalistyczną kontrrewolucję. (...)
... W XX wieku kraj ten stanowił strefę buforową między Indiami Brytyjskimi a carską Rosją. Brytyjczycy próbowali go zająć, ale nie udało im się to całkowicie. Udało im się jednak zająć część regionu zamieszkiwanego przez Pasztunów i podporządkować go sobie poprzez Indie Brytyjskie. Tamten podział miał znaczące konsekwencje i został wykorzystany przez Amerykę i Pakistan do przeciwdziałania rewolucji i kontrolowania kraju. (...)
... Powszechnie panuje błędne przekonanie, że amerykański imperializm zaczął interweniować w Afganistanie dopiero po zaangażowaniu się w tym kraju Związku Radzieckiego. Było inaczej: już w marcu 1979 roku CIA wysłała do prezydenta Jimmy’ego Cartera swoją pierwszą tajną propozycję wsparcia kontrrewolucji w Afganistanie. (...)
... Moskwa poparła skrzydło Parczam przeciwko Chalk, która to frakcja sprzeciwiała się wkroczeniu wojsk radzieckich do Afganistanu. W grudniu 1979 r., gdy Związek Radziecki podjął interwencję militarną, frakcja Parczam pozbyła się rywali. Ludziom Chalk wydawało się, że ogłoszenie, że Afganistan jest w polityce międzynarodowej państwem niezaangażowanym może stworzyć dla rządu przyjazne środowisko. W rzeczywistości kraj stał się polem bitwy dwóch potęg, a jego specyfika tylko sprzyjała kontrrewolucji: w górzystym kraju armia radziecka nie mogła sobie poradzić ze wspieranymi przez USA fundamentalistami. (...)
SYLWESTER SZAFARZ: BRICS

W dniu 9 września 2021 r. odbyła się doroczna, już XIII Konferencja „na szczycie” państw członkowskich BRICS (w formie video linku). Jej hasło brzmiało: „BRICS@15 Cooperation for Continuity, Consolidaion and Consensus” (BRICS@15 – to aluzja do 15 lat istnienia tej Organizacji). (...)
,,, Jak zwykle, na Konferencji głoś zabrali przywódcy wszystkich 5 państw należących do BRICS. (...)
... Na zakończenie Konferencji „na szczycie” uchwalono New Delhi Declaration. Jest to obszerny (74 punkty) i kompleksowy dokument obejmujący kluczowe zagadnienia i propozycje dotyczące samej BRICS i kwestii globalnych. Dotyczą one, m.in., multilateralizmu w stosunkach międzynarodowych, zreformowania ONZ, łącznie z Rada Bezpieczeństwa, rozwiązywania spraw sporych metodami pokojowymi a nie siłowymi. Uwypuklono potrzebę prowadzenia dialogu wewnątrz afgańskiego i wyrażono ostre słowa potępienia wobec aktów terroru, jakie miały miejsce wokół lotniska w Kabulu.(...)
MICHAŁ KONARSKI: Baron ludowy

“Marks napisał: Kapitalista zakupił siłę roboczą za cenę jej dziennej wartości. (…) Ale co to jest dzień pracy?” – od refleksji na temat laborystycznej teorii wartości Julian Radlmaier zaczyna swój najnowszy film – Krwiopijcy. Czy komedia o radzieckiej awangardzie i problemach klasowych Republiki Weimarskiej jest odpowiednim nośnikiem myśli marksistowskiej? (...)
... Uproszczeniem byłoby stwierdzenie, że reżyser (a także twórca scenariusza) nazywa wampirami kapitalistów. Podobnie jak Bong Joon-ho w Parasite, Radlmaier, chowając swoje osobiste przekonania do kieszeni, podejmuje się wbicia szpilki zarówno w klasę posiadającą, jak i proletariat oraz wszystkich pomiędzy. To, kogo określimy “krwiopijcą” zależy wyłącznie od nas. (...)

Victor Orban

JĘDRZEJ WŁODARCZYK: Frankistowscy przyjaciele prezesa

Na początku lipca Jarosław Kaczyński podpisał deklarację o przyszłości Unii Europejskiej z ugrupowaniami skrajnej prawicy m.in. postfaszystowską Ligą Północną Matteo Saliviniego, francuskim Zjednoczeniem Narodowym Marine Le Pen i węgierskim Fideszem Victora Orbana. (...)
... Od momentu śmierci Francisco Franco i obalenia dyktatury, hiszpańska skrajna prawica nie miała łatwego życia. Przez 40 lat konserwatyści z Partido Popular (PP) organizowali polityczne emocje po prawej stronie. Globalny kryzys finansowy, kolejne reformy socjalistów, pojawienie się lewicowego Podemos, wszechobecna korupcja i PP – wszystko to sprawiło, że powstała przestrzeń dla czegoś nowego i radykalnego. Wybory regionalne w Andaluzji (2018) przyniosły ciosy Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE) i wyniosły do władzy koalicję konserwatystów i liberałów. (...)
KRZYSZTOF LUBCZYŃSKI: Polska nierządem stoi

Gdyby nie nierząd uprawiany wesoło w kamienicy Mariana Banasia w Krakowie w dzielnicy Podgórze, tegoroczne lato polityczne nie byłoby aż tak atrakcyjne.
Bo gdyby tamto źródło jego dochodu nie zostało ujawnione przez TVN 24, to władza PiS nie zażądałaby jego dymisji, nie szykanowałaby jego rodziny, a w konsekwencji Pancerny Marian nie wykierowałby pancerfausta w stronę Zaplutego, Sz-Matousza i całej tej ferajny.
Świadek koronny numer jeden
Od kilku dni Banaś próbuje ogłosić raport pokontrolny Najwyższej Izby Kontroli w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, działającego od 2012 roku w oparciu o nawiązki orzekane przez sądy od sprawców przestępstw, a mającego wspomagać ofiary przestępstw. (...)
... brudna sprawa Funduszu Sprawiedliwości w rękach Ziobry, to tylko czubek góry lodowej, jaką jest niekończący się i nieograniczony złodziejski proceder władzy z rozmachem okradającej kraj i obywateli, a Marian Banaś ma w zanadrzu kolejne, kto wie czy nie bardziej jeszcze szokujące, rewelacje o rozmiarach tego procederu. (...)
Robert Walenciak: To lata 70. najmocniej zmieniły Polskę

29 lipca mija 20 lat od śmierci Edwarda Gierka. To szmat czasu, a jednak pamięć o nim i jego dekadzie trwa. (...)
... uroczystości 20. rocznicy śmierci Edwarda Gierka zapowiadają się godnie.
Zaczną się o godz. 14 na sosnowieckim cmentarzu, skończą w Domu Kultury Zagłębia. Maciej Gadaczek, jeden z organizatorów, wylicza: będą poczty sztandarowe, będą delegacje z całej Polski, stowarzyszenia Pokolenia, związku byłych żołnierzy, delegacje z Gdańska, Warszawy, Wrocławia,... 
... Nie zrozumie się Polski, tej z czasów PRL i tej współczesnej, jeśli nie zrozumie się epoki Edwarda Gierka. I tamtej atmosfery.
Lata 70. to czas nie tylko wielkich inwestycji, budowy fabryk, budownictwa mieszkaniowego, ale także rozbudzenia się wielkich aspiracji Polaków. Gierek uruchomił gigantyczne pokłady ambicji i energii, które wcześniej były przyduszone. Własny samochód, własne mieszkanie, wczasy za granicą, zakład pracy, który wdraża nowe technologie – te marzenia stały się własnością milionów. Polak potrafi – to nie było hasło zawieszone w próżni, ono wychodziło naprzeciw oczekiwaniom. To wtedy Polacy poczuli, że są we własnym kraju. Ukształtowali się jako współczesne społeczeństwo. (...)
... – Gierek lubił budować. Cała jego filozofia polegała na budowaniu, na przekonaniu, że to, co zbuduje, to już będzie i nikt tego nie zabierze – tak charakteryzował go prof. Paweł Bożyk, jego doradca ekonomiczny. (...)
... – Wielka budowa miała w sobie coś z Dzikiego Zachodu – to z kolei słowa Andrzeja Kumora, dyrektora wielkich socjalistycznych budów, na których pracowało tysiące ludzi. – Przychodziło się na pusty teren, a odchodziło, kiedy fabryka funkcjonowała. Dodam do tego jeszcze jedno – każda moja budowa była prototypem. Poruszała nasze ambicje techniczne. Była taka grupa ludzi, która podejmowała wyzwania. Bo zawsze decydują ludzie. Miałem notes, a w nim spisane nazwiska tych, którzy się wyróżnili. Którzy w ogniu funkcjonowania budów potrafili coś zrobić. Kierowanie budową na tym się opierało. Na autorytecie osobistym. (...)
... Była jeszcze jedna specyfika tamtych czasów. Otóż rozwój Polski odbywał się równomiernie. Budowano nie tylko na Śląsku, ale w całej Polsce. To do dziś Gierkowi jest pamiętane. I nie bez przyczyny jego pamięć jest najbardziej żywa w mniejszych miejscowościach. Bo tam pamięta się zbudowany w czasach Gierka zakład, który dawał pracę, a później, w III RP, został zamknięty i rozszabrowany. (...)
Sylwester SZAFARZ: S.O.S. DLA POLSKOŚCI  (w kraju i na świecie)

... Współczesne dwa bardzo groźne kryzysy globalne - pandemiczny i ekonomiczny oraz coraz gorsza sytuacja społeczna w świecie, a także wzrost napięcia międzynarodowego każą spojrzeć po nowemu na położenie Polski i Polaków w tym kontekście. (...)
... współpraca Polaków ponad podziałami oraz status Polski i Polaków na świecie - to tematy doniosłe i dziś znacznie bardziej aktualne niż kiedykolwiek przedtem. Obie te kwestie wymagają rzetelnej analizy w świetle współczesnych uwarunkowań oraz przyszłych potrzeb i możliwości. (...)
... na świecie dominują postawy obojętności i braku poważniejszego zainteresowania tym, co dzieje się w Polsce oraz w świecie - za przyczyną Polski. Jeżeli w multimediach zagranicznych pojawiają się jakieś wzmianki o RP, to mają one raczej wydźwięk negatywny (np. konserwatyzm religijny, nacjonalizm, megalomania, faszyzm, ksenofobia, antysemityzm, patologie itp.). W tym sensie, nasza obecna sytuacja różni się diametralnie od czasów tzw. „rewolucji solidarnościowej” i pontyfikatu polskiego papieża, kiedy o Polsce było głośno w świecie - i to raczej w kategoriach pozytywnych. A tymczasem, kolejne najwyższe władze RP uprawiają swoją kuriozalną propagandę sukcesu - Propagandapolitik także w analizowanych dziedzinach, zamiast efektywnej Realpolitik propolskiej i polonijnej ... strona polska, przyznajmy to samokrytycznie i obiektywnie, ponosi główną odpowiedzialność za doprowadzenie do obecnego nader niekorzystnego stanu walki o pozycję i o wizerunek polskości w naszym regionie, w Europie, w Eurazji i na świecie. (...)
... Stoi więc przed nami kardynalne i bardzo odpowiedzialne zadanie do spełnienia na obecnym nowym etapie walki o dobre imię polskości na świecie w warunkach pokryzysowego bałaganu i neoglobalizacji. Skala trudności i złożoności tego zadania jest bezprecedensowo wysoka. (...)
ZBIGNIEW WIKTOR: Czy wiek XXI będzie wiekiem Azji i socjalistycznych Chin?

Na Azję zwrócone są oczy całego świata. Budzi ona podziw a u niektórych nieukrywany strach. Nawet w poważnych dyskusjach w tzw. „towarzystwach” formułowane są poglądy, że już królowa Saba przepowiadała, że Azja zaleje świat i przyszłość należy do żółtej rasy. 
 Znany politolog amerykański Samuel Huntington obwieścił przed laty, że w 21. stuleciu będą miały miejsce wielkie konflikty a nawet wojny cywilizacji, których wymienił kilka, ale najważniejszy ma polegać na sprzeczności między Wschodem a Zachodem, a w szczególności między cywilizacją amerykańską (w rzeczywistości europejsko-amerykańską, czyli cywilizacją białego człowieka), a cywilizacją chińską.
Czy światu grozi nowa wojna tym razem między USA a Chinami?(...)
... Tezę tę potwierdzają wydarzenia ostatnich lat, a w szczególności polityka i wypowiedzi prezydenta D.Trumpa, który w trakcie swych rządów wielokrotnie definiował Chiny jako główny problem amerykańskiej polityki. (...)
... Wnioski takie wynikają także z dokumentu „NATO 2030”, powstałego pod kierownictwem Sekretarza Generalnego NATO Jensa Stoltenberga. Kwestia ta nie jest rozwijana już tylko w planach akcji wojennych przeciwko Rosji z krajów bałtyckich, ale chodzi głównie o izolowanie Chin, gdyż obecnie „wróg znajduje się nie tylko w bezpośrednim sąsiedztwie, ale także w rejonie Indo-Pacyfiku”. Potwierdza to tezę, że obecnie w opinii amerykańskich ośrodków władzy głównym konkurentem, rywalem i wrogiem USA jest Chińska Republika Ludowa. (...)
Paweł Sękowski:  Rzecz o lewicy

Kim byliśmy, kim jesteśmy, pozostańmy

Z grubsza wydaje się, że katalog wartości współczesnej lewicy jest oczywisty. Lewica to działanie na rzecz sprawiedliwości społecznej i walka o egalitarne społeczeństwo. Lewica to walka o postęp (już nie wiara, jak niegdyś, ale w dalszym ciągu walka), rozumiany jako wzrost wolności i równości, także równouprawnienia bez względu na jakiekolwiek różnice, wzrost dobrobytu ekonomicznego i społecznego, rozszerzanie się idei i praktyki przestrzegania praw człowieka, przyrost tolerancji. Lewica to rozdział Kościołów i związków wyznaniowych od państwa oraz działanie na rzecz zapewnienia pełnej wolności światopoglądowej wszystkim obywatelkom i obywatelom. Lewica dzisiaj – nawet jeśli nie zawsze w przeszłości, nie należy temu zaprzeczać – to również przywiązanie do rządów prawa i do rzeczywistego trójpodziału władzy. (...)
... W wymiarze społecznym lewica to aktywne społeczeństwo obywatelskie, rozumiane jako społeczeństwo aktywnych obywatelek i obywateli, jako struktura działań, więzi i przekonań na rzecz pomnażania dobra publicznego i dobra społecznego (nie zaś tylko i wyłącznie jako zespół organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji). (...) 
PATRYK KOŁBYKO: Endogeniczna teoria podaży pieniądza

Poniższy tekst jest skierowany do wszystkich zwolenników ekonomii keynesowskiej oraz stanowi krytykę wymierzoną wprost do zwolenników ekonomii klasycznej, liberałów i libertarian, którzy chcą świadomie osłabić inwestycje sektora prywatnego poprzez spowolnienie akcji kredytowej, przywrócenie standardu złota i propagowanie idei, która oddala nas od tego ile jesteśmy w stanie wytworzyć. (...)
... Bank Centralny za pomocą standardowej metody zwiększania podaży pieniądza i napędzania akcji kredytowej – obniżkę stóp procentowych lub niekonwencjonalnej polityki monetarnej mającej na celu użyczenie kapitału płynnościowego bankom komercyjnym przez pośredni zakup obligacji skarbowych przez bezpośredni zakup krótkoterminowych papierów wartościowych... zapewnia wymagane zaopatrzenie na pieniądz bazowy. 
Taki mechanizm pokazuje endogeniczność podaży pieniądza (jest iście zależny od w.w metod oraz poziomu cen i produkcji), ze względu na preferencję płynności (popyt na pieniądz) określonych podmiotów gospodarczych. Wnioskiem tutaj jest fakt, że pieniądz jest zjawiskiem kredytowym, kredyty tworzą depozyty bankowe, a te do rezerw, co pokazuje współzależność popytu na pieniądz i jego podaży. (...)
... Endogeniczna teoria pieniądza jest nazywana horyzontalną ze względu na horyzontalną (poziomą, nasza Ls) linię podaży pieniądza na wykresie. (...) zwiększenie podaży pieniądza nie prowadzi do presji inflacyjnej, ze względu na to, że te pieniądze nie są od razu wydane, a zdeponowane w bankach komercyjnych, które są wypłacalne, ale mają np. trudności z kapitałem płynnościowym. (...)
... Podaż pieniądza jest więc endogeniczna, zgłaszana przez preferencję płynności podmiotów gospodarczych w krótkim oraz długim okresie, pieniądz więc jest konsekwencją aktywności gospodarczej wynikającej z zaciągnięcia kredytu. (...)
... Koncepcja egzogenicznej podaży pieniądza odwrotnie do horyzontalnej twierdzi, że akcja kredytowa jest zależna od rezerw, a więc w tym kontekście to „depozyty tworzą kredyty”, natomiast rezerwy są kontrolowane przez Bank Centralny. (...)

Lewica / Aktualności: Joe Biden w Europie. „6 lat rządów PiS spowodowały marginalizację naszego kraju na arenie międzynarodowej” 

Prezydent USA rozpoczął dziś swoją pierwszą zagraniczną podróż, Joe Biden weźmie udział m.in. w szczytach G7, NATO i UE-USA, a także spotka się ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Władimirem Putinem. Brak jest oficjalnego spotkania z prezydentem RP Andrzejem Dudą. (...)
... Maciej Gdula podczas konferencji prasowej powiedział:
Za nami znajduje się budynek, w którym powinien bić puls naszej polityki zagranicznej. Z tego budynku za nami bije przede wszystkim spokój. Andrzej Duda nauczył się czekać. Najpierw czekał, aż zostanie wybrany na drugą kadencję. A kiedy został wybrany na drugą kadencję czekał, żeby złożyć gratulacje Joe Bidenaowi. Potem czekał jak rozwiąże się sprawa z Czechami. To jest prezydent, który czeka. (...) 
Czekamy teraz na wizytę Joe Bidena. Prezydent USA przyjedzie, ale nie spotka się z Andrzejem Dudą. Spotka się za to z Władimirem Putinem oraz innymi ważnymi politykami, ale nie z tymi z Polski. Niestety ciepłe stosunki mamy dzisiaj tylko z Ankarą i z Budapesztem. Tak być nie może. (...)
...  Andrzej Rozenek podczas konferencji prasowej powiedział:
Polityka zagraniczna powinna być wyrazem interesów państwa, jego społeczeństwa. W tej gorszej wersji, polityka zagraniczna jest wyrazem interesów jedynie partii rządzącej. (...)
TYMOTEUSZ KOCHAN: Wysokie podatki to nie socjalizm

Istnieje wiele nieporozumień dotyczących socjalizmu, jednym z nich jest niesamowicie powszechny pogląd, że socjalizm to ekstremalnie wysokie podatki. Tak naprawdę jednak socjalizm nie oznacza wcale wysokich podatków.
Socjaliści chcą uspołecznienia pracy i stopniowej eliminacji systemu kapitalistycznego. W takim świecie nie będzie potrzeby zbierania podatków od kapitału, bo nie będzie już kapitału. (...)
... Wysokie podatki mogą być narzędziem okresu przejściowego, ale docelowo nie są wcale tożsame z socjalizmem. Na tej samej zasadzie żądania wysokich płac w kapitalizmie nie są wcale walką o socjalizm, czy jakąś docelową, socjalistyczną strategią. To sprawa na teraz, doraźna poprawa sytuacji ludzi, którzy są wyzyskiwani i zwyczajnie zasługują – jak każdy – na godne życie. (...)
... Minimum programu socjalistycznego w kapitalizmie, to w związku z powyższym walka o zmniejszanie spektrum prywatnej własności. (...)
Wojciech Łobodziński: Spółdzielczość – bardziej ludzka ekonomia [rozmowa]

... Portal Strajk rozmawia z Niną Józefiną Bąk, propagatorką ruchu spółdzielczego i ekonomii społecznej, założycielką Kooperatywy Spożywczej „Dobrze” i członkinią pierwszego centrum technologii spółdzielczych CoopTech Hub. (...)
... Spółdzielczość to szerokie pojęcie. Mamy z jednej strony spółdzielnie mieszkaniowe, mleczarskie, rolne, z drugiej istnieją też podmioty cyfrowe takie jak Smart czy Spotify. Czym jest zatem dla was spółdzielczość na miarę naszych czasów?
Spółdzielczość wywodzi się z samoorganizacji grup, które dostrzegają systemową niesprawiedliwość i jednocześnie są w stanie wyobrazić sobie świat bez niej. (...)
... Zdolność dogadywania się ludzi, którzy są na różnych etapach życia, mają różne perspektywy i priorytety, jest kwestią najważniejszą.  (...)
... Spółdzielczość zakłada aktywne uczestnictwo członków i nie bez powodu, cytując Edwarda Abramowskiego, nazywana jest szkołą demokracji.  (...)
... Dlatego mówi się o spółdzielni, że to zrzeszenie osób, a nie kapitału. Oczywiście są powoływane władze – zarząd, rada nadzorcza. Jest to więc ciekawy sposób na prowadzenie biznesu, inwestowanie. W Polsce niezwykle popularne są crowdfundingi biznesowe, w tym udziałowe, które pozwalają nam aktywnie wejść w daną inicjatywę. Te podmioty mogłyby przyjmować właśnie formę spółdzielni i to właśnie chcemy wspierać.
Spółdzielnie są świetną formą prowadzenia przedsiębiorstwa, o czym ludzie niestety nie wiedzą. (...)
TOMASZ BOROWIECKI: Nowy Ład w Budapeszcie
Węgierski scenariusz z pewnymi modyfikacjami realizowany jest nad Wisłą (...)

... Eurokratom wychodzi, że Węgry są jednym z najbardziej skorumpowanych państw w Unii Europejskiej. Szczytem wszystkiego okazało się śledztwo OLAF, z którego wynikało, że na Węgrzech zdefraudowano pieniądze, które miały być przeznaczone na walkę z korupcją.Czy jednak z tego powodu Orbánowi wstrzymano, lub zabrano jakiegoś euroforinta? Otóż nie. I być może właśnie świadomość bezkarności w robieniu Brukseli na szaro zarówno w kwestii praworządności, jak i prostego złodziejstwa, zapłodni intelektualnie ubogie w kaskę, zaplecze prezesa Kaczyńskiego. I stąd przy skoku na pieniądze z funduszu odbudowy niezbędna była bajka o Polskim Ładzie, mające ogrywać panujące w polskim suwerenie przekonanie, że PiS kradnie, ale się z narodem choć częścią łupu dzieli. (...)

Zobacz również info w "Aktualnościach" na platformie Stowarzyszenia im. I.Daszynskiego:

Polska flaga nad Berlinem

8 maja - polskie święto państwowe - Narodowy Dzień Zwycięstwa
http://warszawskie-pokolenia.manifo.com/8 maja2021

Narodowy Dzień Zwycięstwa jest świętem państwowym obchodzonym w Polsce 8 maja. Wcześniej - od 1945 do 2015 r. - był obchodzony 9 maja, jako Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności.
Pod koniec kwietnia 2015 roku święto to zostało uchwalone ustawą o Narodowym Dniu Zwycięstwa  w celu upamiętnienia zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami i zakończenia II wojny światowej.
Różnica w datach wynika z faktu, że alianci zachodni i przedstawiciele pokonanej hitlerowskiej III Rzeszy podpisali porozumienie o bezwarunkowej kapitulacji Niemiec w Reims 7 maja 1945 r., które przewidywało przerwanie walk 8 maja o godzinie 23:01. Ten sam dokument przekazano przedstawicielom Związku Radzieckiego - podpisy pod nim złożyli oni 8 maja o godzinie 22:30 czasu środkowo-europejskiego w Berlinie. W Moskwie, ze względu na dwugodzinną różnicę czasu, był już wówczas 9 maja i dlatego ten właśnie dzień w ZSRR i krajach mu podporządkowanych obchodzono jako Dzień Zwycięstwa.
W dniu 8 maja 1945 roku o godz. 23:01 czasu środkowo-europejskiego zakończyła się oficjalnie II wojna w Europie. W sumie trwała 6 lat, uczestniczyły w niej aż 72 państwa. Polska w wyniku II wojny straciła około 6 milionów obywateli, poniosła też ogromne straty materialne, wiele miast, miejscowości i wsi zostało doszczętnie zniszczonych. 
1 Maja 2021 - Dzień Międzynarodowej Solidarności Ludzi Pracy

1-go Maja przedstawiciele Stowarzyszenia im. Ignacego Daszyńskiego i innych organizacji Lewicy złożyli w Warszawie kwiaty pod pomnikiem Ignacego Daszyńskiego – socjalisty i patrioty, pierwszego Premiera Rządu Niepodległej Rzeczypospolitej.

WŁODZIMIERZ CZARZASTY: Idziemy do przodu

1 maja to święto wszystkich ludzi pracy. To również święto, kiedy lewica od ponad 100 lat tłumnie wychodzi na ulicę. Demonstrujemy swoją obecność w przestrzeni. Pokazujemy, że jesteśmy równoprawnymi członkami polskiego społeczeństwa. W ostatnich 30 latach Święto Pracy było głównie ośmieszane. Bezskutecznie. Tradycja przetrwała i przyciąga coraz to nowe pokolenia. (...)
... Lewica zawsze była odpowiedzialna. Dlatego drugi rok z rzędu 1-majowe obchody będą miały charakter zgodny z obostrzeniami pandemicznymi. Pandemia zmieniła formę w jakiej walczymy o nasze racje polityczne na ulicach.Jednocześnie pandemia to okres wzmożonej pracy parlamentarnej. (...)
... Większość projektów ustaw zgłaszanych przez Lewicę dotyczy spraw społecznych, gospodarki, atakowanego przez Ziobrę wymiaru sprawiedliwości, praw człowieka. (...)
Krajowy Plan Odbudowy. 
Lewica zaprasza rząd do dyskusji i przedstawia swoje postulaty

Co najmniej 30 proc. środków dla samorządów, 400 mln euro dla zagrożonych branż i powołanie Komitetu Monitorującego - to niektóre z sześciu postulatów Lewicy przedstawionych w poniedziałek do Krajowego Planu Odbudowy. Lewica zwróciła się też do rządu z apelem o spotkanie i rozmowę w Sejmie.
Na konferencji w Sejmie liderzy Lewicy - wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, Adrian Zandberg i Robert Biedroń przedstawili sześć postulatów ws. wydatkowania środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Podkreślali, że postulaty są efektem szerokich konsultacji. (...)

KLUB: Tajemniczy czerwony hrabia 

Postać to tyleż wybitna, co tajemnicza, a na pewno słabo znana. Hrabia Adam Gurowski (1805-1866) to jedna z najciekawszych i najbardziej kontrowersyjnych postaci nie tylko polskiego, ale także rosyjskiego, europejskiego oraz amerykańskiego życia politycznego i intelektualnego wieku XIX. Niezwykłe losy „czerwonego hrabiego” i ewolucja jego myśli pozwalają nie tylko zobaczyć z innej perspektywy dramatyczne dzieje konfliktu polsko-rosyjskiego, ale także recepcję Rosji przez elity polityczne i intelektualne Polski, Europy i Ameryki. (...)
... Dzieje „strasznego hrabiego”, które inspirowały wielkich romantyków, Słowackiego, Mickiewicza, Krasińskiego, Norwida, wywołują pytania o najbardziej pasjonujące, wciąż niewyjaśnione tajemnice epoki. (...)

Henryk Głębocki – „Diabeł Asmodeusz w niebieskich binoklach a kraj przyszłości. Hr. Adam Gurowski i Rosja”, 
Wyd. Arcana, Kraków 2012, str. 812

PRZEMYSŁAW PREKIEL: Wyważone spojrzenie na polskich komunistów

Prof. Andrzej Friszke to jeden z najlepszych specjalistów od historii najnowszej. Jego książka „Państwo czy rewolucja. Polscy komuniści a odbudowanie państwa polskiego 1892-1920” jest próbą spojrzenia na komunizm z zupełnie innej perspektywy. W sposób wyważony, na chłodno i bez zbędnych emocji. (...)
... Andrzej Friszke już w gorzkim wstępie pisze, iż polska historia jest obecnie pełna przekłamań, mitologii i manipulacji. Nie liczą się fakty historyczne, ale prosta kalka- jest dobro i zło, bez wnikania w szczegóły i głębszej refleksji. To niewątpliwie wielka zaleta tej książki, bowiem autor przypomina wiele wydarzeń, o których zdążyliśmy zapomnieć, albo świadomie są w polskiej historii pomijane. (...)
... Jeśli nie chcemy zakłamać własnej historii i wielkiej tradycji niepodległościowej lewicy, to musimy tę historie traktować na poważnie a nie ideologicznie. I ten przekaz zdaje się niezwykle bliski Andrzejowi Friszke. Po ponad wiekowej niewoli dziejowa rola odbudowy państwa przypadła właśnie PPS. To gabinety Ignacego Daszyńskiego i Jędrzeja Moraczewskiego wyznaczyły wartości republikańskiego ustroju państwa, z prawem wyborczym dla wszystkich obywateli, bez względu na płeć czy pochodzenie, prawem do strajku, z ośmiogodzinnym dniem pracy, ubezpieczeniami społecznymi czy bezpłatną, powszechna i świecką edukacją. (...)
JUSTYNA KOĆ (WIADOMO.CO): Prawica traci sterowność

Nie wykluczam, że do wcześniejszych wyborów dojdzie, bo proces erozji tego układu jest już bardzo widoczny. Jeden z czynników, który może odsuwać prawdopodobieństwo wcześniejszych wyborów, to fakt, że PiS dopiero za jakiś czas będzie miał dostęp do ogromnych pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Oczywiście pieniądze będą dla całej Polski, ale to rząd będzie je rozdysponowywał – mówi prof. Andrzej Rychard w rozmowie z Justyną Koć (wiadomo.co). (...)
Piotr Ikonowicz przypomina: nie tylko przedsiębiorcy cierpią w pandemii

W czasie pandemii dowiadujemy się o wszystkich możliwych cierpieniach przedsiębiorców, tak jakby w Polsce nie było pracowników – a przecież w Polsce jest 16 mln ludzi pracy najemnej – powiedział Piotr Ikonowicz, kandydat Lewicy na Rzecznika Praw Obywatelskich, (...)
... Wspominając o pracownikach, którzy obawiają się zwolnień z powodu zwolnień lub po wypadku, zapytał: może zaczniemy zrzucać kalekich ze skały? Konferencja miała miejsce przed siedzibą Solarisa, bo właśnie z tej firmy do lewicowych posłów i działaczy dotarły sygnały, że kilka osób, które podupadły na zdrowiu, jest zagrożonych utratą pracy. (...)
Maciej Gdula: PiS – od antykorupcji do antykrępacji

... Kiedyś Kaczyński budował moralną wspólnotę na sprzeciwie wobec niesprawiedliwości i nadużyć. Dziś obóz polityczny PiS to nie wspólnota, a co najwyżej wspólnicy. Trzyma ich razem wspólnota interesów i strach przed karą. (...) Im bardziej ludzie Kaczyńskiego zabezpieczają się materialnie, używając państwa, tym jaśniejsze jest bankructwo moralne Prawa i Sprawiedliwości. (...)
MAŁGORZATA KULBACZEWSKA-FIGAT: Do zjednoczenia jeden krok

Mianem nowej lewicy określano ruch antywojenny, antyrasistowski, afirmujący wolność jednostki i rzucający wyzwanie tradycyjnym marksistom i socjaldemokratom, kojarzony z Herbertem Marcuse’em, buntem 1968 r. i protestami przeciwko wojnie wietnamskiej. W Polsce i już w XXI w., mieliśmy Nową Lewicę Piotra Ikonowicza, partię socjalistyczną, ideowo odważną, ale nieodnoszącą większych sukcesów. Czym będzie najnowsza Nowa Lewica?
Na razie to po prostu Sojusz Lewicy Demokratycznej po rebrandingu. Sąd zezwolił na zmianę nazwy i statutu, a partia, zgodnie z zapowiedzią, zmianę przeprowadziła. Pozostało więc stare kierownictwo z Włodzimierzem Czarzastym na czele, socjaldemokratyczna orientacja ideowa również pozostaje bez zmian. (...)
18 marca 2021 r.

Miesiąc temu pożegnaliśmy naszego długoletniego, bliskiego Współpracownika i Serdecznego Przyjaciela
RYSZARDA PACIORKOWSKIEGO

Onet Opinie - Eliza Michalik: Leszek Miller

Gościem Elizy Michalik w kolejnym odcinku "Onet Opinie" był Leszek Miller, poseł Parlamentu Europejskiego. Rozmowa dotyczyła kwestii związanych z SLD. (...)

(...) Leszek Miller był gościem Elizy Michalik w programie "Onet Opinie". Były premier i europoseł wypowiedział się na temat Włodzimierza Czarzastego i obecnej sytuacji w SLD. Zdaniem Millera, Czarzasty „za wszelką cenę chce pożegnać się z SLD, ale nie bardzo wie, jak to zrobić”. (...)
WŁODZIMIERZ CZARZASTY: Czas dialogu z biskupami minął

Ostatnie miesiące zmieniły polskie społeczeństwo. Kobiety i ich sojusznicy wyszli na ulice. Walka o prawo do bezpiecznego przerywania ciąży, o prawo do wyboru, jest doświadczeniem pokoleniowym. Jego skutki będą zapewne odłożone w czasie. Ale całe pokolenie złapało bakcyla wolności. I jednocześnie zostało zaszczepione przeciwko klerykalizmowi, obskurantyzmowi i konserwatyzmowi. (...)
... Mój przekaz jest jasny. Należy znieść przywileje Kościoła. Księża powinni być takimi samymi obywatelami jak osoby świeckie. Powinni płacić takie same podatki, składki, cła i inne daniny. Nie ma żadnego uzasadnienia dla rozlicznych przywilejów, wyjątków, ulg i bonifikat dla Kościoła.
Za katechizację płaci państwo. Z naszych podatków finansujemy armię prawie 22 tys. katechetów, co kosztuje na wszystkich 1,5 mld zł rocznie. Niewiele mniej niż inne propagandowe narzędzie władzy, czyli media publiczne w obecnym wydaniu. Tę pozycję należy wykreślić z budżetu państwa. (...)

Konwencja Przyszłość jest Teraz

Piotr Nowak: Konwencja młodych w Warszawie: 
„Lewica nas słucha i daje możliwość rozwoju”

Mówili o Polsce swoich marzeń – kraju bez wyzysku i dyskryminacji; państwie, w którym każdego stać na opłacenie choćby małego mieszkania; o mobilizacji wobec kryzysu klimatycznego i dyktatowi kleru. Na dzisiejszej konwencji Lewicy głos zabrali młodzi Polacy i Polki. (...)
... Uczestnicy zapowiadali, że mają jeden ważny przekaz dla wszystkich rozczarowanych rządami koalicji Zjednoczonej Prawicy – “Zrobimy to lepiej!”. „Lewica będzie o wiele lepiej zarządzać naszym krajem!”. „Dość państwa z kartonu!”. (...)
Kolejna, smutna wiadomość: Odszedł od nas  Ryszard PACIORKOWSKI znany i lubiany członek Stowarzyszenia POKOLENIA...
Smutna wiadomość:

2 lutego 2021 roku zmarł Edward Babiuch, ostatni z żyjących premierów rządu Polski Ludowej. (...)

Sylwester SZAFARZ: ZMIERZCH „PATRIOTYZMU” W ŚWIECIE
http://pl.manifo.com/Zmierzch patriotyzmu/8 lutego 2021

... dochodzę do jednoznacznego przekonania, iż również anachroniczna, zaściankowa i sklerotyczna instytucja „patriotyzmu” polskiego wymaga transformacji i modernizacji, jeśli instytucja ta ma być jakoś przydatna i pożyteczna w polityczno - społecznym i świadomościowo - ideologicznym rozwoju społeczeństwa i państwa polskiego. (...) w niniejszym opracowaniu, pojęcie „patriotyzmu” traktuję jako kategorię umowną i kwestię przyzwyczajenia. W obecnych uwarunkowaniach wewnętrznych i zewnętrznych, optymalnym wyjściem dla Polski byłoby więc umiejętne i selektywne skojarzenie dotychczasowego tradycjonalizmu „patriotycznego” z modernizmem patriotycznym i internacjonalistycznym. (...)

Zobacz całość w zakładce: "Czas pamięci/Zmierzch patriotyzmu"  >  >  >

SERWIS INFORMACYJNY CIRE 24

Gazprom rozpoczął operację dezinformacyjną dotyczącą projektu Nord Stream 2

Ze względu na wprowadzenie nowych sankcji wobec projektu Nord Stream 2 w ramach amerykańskiej ustawy budżetowej Pentagonu - National Defence Authorisation Act (NDAA) i ryzyka całkowitego zarzucenia projektu, Gazprom rozpoczął operację dezinformacyjną opierająca się na trzech filarach - ocenia cytowany przez BiznesAlert.pl amerykański think tank Center for European Policy Analysis.
Według twórcy analizy, prof. Alana Rileya pierwszym punktem jest "operacja podstawowa" . Opiera się ona na założeniu powstania Fundacji Ochrony Klimatu, powołanej przez regionalny rząd Meklemburgii-Pomorza Przedniego, która w założeniu ma uchronić projekt przed sankcjami amerykańskimi. (...)
Przemysław Czapliński: O nową umowę społeczną. Bunt październikowy 2020

   Fundacja Batorego opublikowała esej prof. Przemysława Czaplińskiego, historyka literatury i krytyka, który podjął się analizy języka i kontekstu społecznego oraz kulturowego protestów trwających od października 2020. Pokazuje kryzys komunikacyjny, w którym nie sposób dać dobrej odpowiedzi władzy odmawiającej dialogu z demosem.
   Przemysław Czapliński pisze: Protestujący traktują ciało jako pryzmat, przez który przepuszczane są systemy aksjologiczne, programy partii politycznych i idee. Każda wartość czy abstrakcja są sprawdzane przez ciało. Z tego ciała wydobyły się dwa najdonośniejsze okrzyki: „Jebać PiS” i „Wypierdalać!”. Oba są bardzo cielesne, oba odwołują się do skojarzeń seksualnych, niosą agresję, wściekłość, pogardę. Są jednak różne. Okrzyk „Wypierdalać!” ma charakter podstawowy i rewolucyjny, „Jebać” – zastępczy.
MAŁGORZATA KULBACZEWSKA-FIGAT: Lewica musi zdefiniować się na nowo

Głęboka zmiana częściej jest efektem mądrze i konsekwentnie przeprowadzonych reform, niż rezultatem rewolucji, rozumianej jako fizyczne, zbrojne obalenie dotychczasowe porządku i budowanie nowego na jego gruzach – mówi prof. Jerzy J. Wiatr, socjolog, wieloletni działacz polskiej lewicy, były minister i poseł na Sejm RP, w rozmowie z Małgorzatą Kulbaczewską-Figat. (...)
... Warunki, które uczyniły możliwymi wielkie sukcesy lewicy w II poł. XIX w. oraz w pierwszej połowie wieku XX wyczerpały się. Mam tu na myśli istnienie przemysłowej klasy robotniczej. (...) Dziś jednak żyjemy w innych czasach. Przynajmniej w odniesieniu do rozwiniętych, zamożnych krajów do powiedzenia, że robotnik nie ma nic do stracenia poza kajdanami, można by dodać: „… i samochodem i domkiem pod miastem”. (...)
... Skoro tak, to odnowa sił lewicy musi być konsekwencją właściwego rozpoznania klasowych procesów społecznych, które w zmienionych warunkach mogą stanowić źródło radykalnego potencjału. (...)
SYLWESTER SZAFARZ: BRICS w warunkach pandemii

Na marginesie XII Konferencji „na szczycie” BRICS.
To było do przewidzenia – obecny podwójny kryzys globalny (pandemiczny i ekonomiczny) może stanowić przesłankę i unikalną sposobność dla zasadniczych przetasowań i usprawnień geopolitycznych, geostrategicznych i geoekonomicznych, które dokonują się na naszych oczach. (...)
... Stary świat powojenny (tzw. pojałtański), jego niewydolne instytucje i anachroniczne systemy odchodzą w mroki historii. Nie zdołały one obronić ludzkości przed niewymownymi ofiarami, strasznymi cierpieniami, wielkimi stratami, głębokimi dysproporcjami i groźnymi perturbacjami oraz brakiem pomyślnych perspektyw rozwojowych. Rodzi się Nowy Świat i Nowy (lepszy?) Ład Światowy. (...)
... XII Konferencja „na szczycie”: (...)
... Ramowy temat obrad określono następująco: „Globalna stabilność, wspólne bezpieczeństwo, innowacyjny rozwój”. (...)
... Na początku lat 90-tych 20.wieku upadł postjałtański system dwubiegunowy (Wschód – Zachód, neoliberalizm – sowietyzm itp.). Zaś pod koniec 1.dekady 21.wieku załamał się jego spadkobierca – układ jednobiegunowy (USA). Oba te systemy, podobnie jak wszystkie poprzednie, okazały się poronione i niewydajne, powodując niezmierne nieszczęścia, straty i szkody dla prawie całej ludzkości. Korzystali na tym jedynie prominenci wielkiego kapitału i ich zausznicy. (...)
17 stycznia, rocznica wyzwolenia Warszawy

76 lat temu, 17 stycznia 1945 roku, Armia Czerwona wraz ze sprzymierzonymi oddziałami Wojska Polskiego wyzwoliły Warszawę z rąk okupanta – hitlerowskich Niemiec. W świat poszły tego dnia słowa meldunku dowódcy 1 armii, generała Stanisława Popławskiego, że stolica Polski, Warszawa, jest wolna. (...)
... Bez względu na kalkulacje polityczne czynione dzisiaj i w przyszłości, o skutkach II wojny światowej, jak i jej rzeczywistych sprawcach nie wolno zapominać. Zadziwiająca jest jednak serwowana z wielką zapalczywością narracja rodem z Orwella, że wyzwolenie Warszawy w 1945 roku było jednocześnie zniewoleniem. Mija się ona z rzeczywistymi faktami i pamięcią kultywowaną w rodzinach polskich. (...)
... Kolejna rocznica wyzwolenia Warszawy powinna być dla polskiej lewicy różnych orientacji i odłamów sygnałem, że niezwłocznie powinna nastąpić zmiana firmowanej przez polskie elity prawicowe polityki historycznej, a za tym polityki wschodniej. (...)
KRZYSZTOF PODGÓRSKI: Lewicowe marzenie albo śmietnik historii

Oto ostatnie zadanie ludzi SLD: Lewica, formacja którą tworzą SLD i Wiosna, w 2021 musi przedstawić Polkom i Polakom jasny, czytelny program – ofertę polityczną. Lewicową, atrakcyjną dla obywateli wizję Polski po covidzie, Polski po rządach PiS. Wizji w perspektywie 10-20 lat. (...)
... Program partii Lewica powstać może i powinien w oparciu o eksperckie grona SLD i ludzi z nią związanych. Działaczy i sympatyków SLD mających doświadczenie i wiedzę w pracy państwowej, nie zastąpią idealiści snujący wizje przy sojowym late. (...) 
... Dlatego wzywam do rozpoczęcia prac programowych przed zwołaniem Konwencji Programowej na której odpowiemy jako Lewica na podstawowe pytania:
1. Z czego ma płynąć dla wyborców nowa nadzieja i poczucie szans na przyszłość, aby głosowali na lewicę?
2. Jakie pola sprawiedliwości społecznej przetrwały i je wzmocnimy, a jakie zobowiązujemy się ustanowić?
3. Czy we wspólnocie poglądów mamy jasne kryteria przemian w strukturze dochodowej społeczeństwa, w strukturze dostatku i biedy, zasad polityki klimatycznej czy postulatów w zakresie emancypacji kobiet?
4. Jaki model konsumpcji preferujemy?
5. Na jakie społeczne zaplecze chcemy liczyć i oddziaływać w sposób trwały, a jakie zdobywać okazjonalnie wedle zaistniałych możliwości?6. Jaka ma być rola Polski i jej miejsce w radykalnie zmieniających się na naszych oczach: Unii Europejskiej i Świecie? (...)
... To ważne historyczne zadanie jakie w 2021 kadra SLD powinna wykonać. Program – Lewicy, lewicowej socjaldemokratycznej wizji Polski na najbliższe 20 lat. (...)
WOJCIECH POMYKAŁO: Kim naprawdę jest George Soros?

W wydanej w Polsce monografii przez Wydawnictwo „Biały Kruk”, „George Soros”, przedstawiony jest zarówno jako multimiliarder dysponujący globalną siecią, która umożliwia mu doprowadzenie znanego obecnie świata do jego specyficznego końca, jak też został zaprezentowany jej bohater, oraz jako „najniebezpieczniejszego człowieka świata”. Jednak w gruncie rzeczy, wspomniana monografia jest panegirykiem na jego temat. (...)

... G. Soros, jako wspomniany „geniusz biznesu”, a zarazem polityki i to międzynarodowej klasy, może na swoim koncie zapisać jeden z największych swoich sukcesów życiowych, w postaci tego, że to właśnie on w dużej mierze pomógł A. Michnikowi zorganizować skutecznie siły opozycyjne w Polsce przez ich odpowiednie finansowanie, które zakończyły pewien etap jego działalności bezprecedensowym i skutecznym zerwaniem prze naród polski, z radzieckimi żelaznymi radzieckimi ramami podporządkowania tej części narodów radzieckiemu mocarstwu. (...)
Rada Wojewódzka Stowarzyszenia „POKOLENIA” w Lublinie
BIULETYN NR 4 (67) / GRUDZIĘŃ 2020 r.

Najserdeczniejsze Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2021 roku 
składa Wszystkim Czytelniczkom i Czytelnikom oraz Sympatykom POKOLEŃ 
życząc zdrowia, wytrwałości i wiary oraz spełnienia nadziei na powrót do normalności 
- Redakcja Biuletynu Stowarzyszenia "POKOLENIA" w Lublinie
Pobierz plik:

fot. Piotr Nowak

Strajk.eu: Lewica przypomina dlaczego zginął prezydent Narutowicz: przyzwolenie na przemoc, nienawiść i faszyzm

„Wzywamy do pamięci o zamordowanym prezydencie, aby nigdy podobne sytuacje się w Polsce nie zdarzyły” – zaapelował senator Polskiej Partii Socjalistycznej Wojciech Konieczny. Lewica zawnioskowałao upamiętnienie przez Sejm Gabriela Narutowicza – prezydenta zamordowanego w 1922 roku przez prawicowego terrorystę. (...)
... Poseł Nowej Lewicy Maciej Gdula przypomniał, że zabójstwo Narutowicza to jedna z najciemniejszych kart XX-lecia międzywojennego. „Coś, co kładzie się cieniem na całej historii tej młodej, niepodległej Polski po 1918 roku” – stwierdził. (...)
Sylwester SZAFARZ: BRICS W WARUNKACH PANDEMII
Na marginesie XII Konferencji „na szczycie” BRICS
S.Szafarz/28 listopada 2020

... Rodzi się Nowy Świat i Nowy (lepszy?) Ład Światowy. Jak by to ironicznie (acz realistycznie) nie brzmiało – obydwa obecne kryzysy stanowią bardzo silny bodziec oraz katalizator stymulujący i wymuszający pozytywne (oby!?) przemiany na Ziemi dające szanse uratowania naszej cywilizacji.
   Wyrazem dokonujących się przemian są chociażby najnowsze wydarzenia międzynarodowe w skali makro (bezprecedensowo, wszystkie on–line), a mianowicie: XII Konferencja „na szczycie” BRICS w Moskwie i w pozostałych stolicach mocarstw członkowskich (17.11.2020 r.; Konferencja miała się odbyć 5 miesięcy wcześniej w Sankt Petersburgu, ale została przełożona z uwagi na pandemię), utworzenie Stowarzyszenia wolnego handlu RCEP (= Regional Comprehensive Economic Partnership) z udziałem 15 państw Azji/Pacyfiku (15.11.2020 r., na naradzie ASEAN w Wietnamie) oraz kolejna (już XV ) Konferencja „na szczycie” G-20 z centralą w stolicy Arabii Saudyjskiej, Riyadzie (21-22.11.2020 r.).(...)

Pobierz plik z treścią całego artykułu:

Dawid Kański: Bieda - niechciane dziecko transformacji

... Prawicowcy nigdy nie przyznają, że u podstaw wszystkiego leży kapitalizm i jego święte prawo prywatnej własności środków produkcji, a to tutaj właśnie leży sedno problemu. (...)
... Ubóstwo i życie w niedostatku nie są skutkami ubocznymi kapitalizmu, gdyż jak wskazuje zarówno historia społeczna kapitalizmu, jak i doświadczenia współczesne, ubóstwo i niedostatek są jego nieodłącznymi elementami, bez których kapitalizm nie mógłby istnieć i nie mógłby normalnie funkcjonować. Określenie „normalny” w warunkach kapitalizmu należy przy tym rozumieć jako zdolność do ciągłego wyzysku – przywłaszczania jak największej części wartości dodatkowej oraz do ciągłej akumulacji kapitału. (...)
PIOTR GADZINOWSKI: Czy Chiny i Polska zbawią świat?

Kiedy liderzy polskiej prawicy licytują twardość swej polityki rozwalającej jedność Unii Europejskiej, kiedy rząd IV RP ciągle nie potrafi stworzyć realnej polityki redukującej górnictwo węglowe, i kiedy pan minister edukacji Czarnek priorytetem promocji polskiej nauki na świecie czyni słownik filozofii katolickiej, to w Hanoi zostaje podpisany RCEP – Azjatyckie porozumienie o wolnym handlu. (...)
... To historyczne porozumienie jest korzystne dla Chin, największej gospodarki RCEP. Ale może być też wielce korzystne dla Unii Europejskiej. Wszak niedawno Unia podpisała umowę o wolnym handlu z Wietnamem. I teraz tylko od spójności polityki gospodarczej Unii zależeć będzie jej obecność w RCEP, najszybciej rozwijającym się regionie świata. (...)
Onet.pl: Strajk Kobiet znów na ulicach miast

Protesty Strajku Kobiet przeciw wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego zaostrzającemu prawo aborcyjne znów przybrały na sile. (...) W stolicy w ramach Strajku Kobiet blokowano ulice. Protestujący zgromadzili się przed komisariatem na ul. Wilczej, gdzie przebywają zatrzymane osoby (...)
... W czasie protestów reporter Polsat News Mateusz Maranowski nagrał nietypową scenę. Tłum odbił jedną z manifestujących dziewczyn z rąk policjanta. (...)
Daszynski-stowarzyszenie.manifo.com/Strajk.eu: 102 rocznica powstania Tymczasowego Rządu 
Ludowej Republiki Polskiej - Lewica uczciła rocznicę powstania rządu Ignacego Daszyńskiego.

„To PPS był w centrum walki o niepodległość”

   102 lata temu, 7 listopada 1918 roku, rozpoczął działalność Tymczasowy Rząd Ludowej Republiki Polskiej. Jego Premierem został Ignacy Ewaryst Daszyński. W skład tego rządu weszli najwybitniejsi ludzie ówczesnej lewicy reprezentujący główne partie lewicowe: Tomasz Arciszewski (PPS), Ignacy Daszyński (PPS), Medard Downarowicz (Polska Organizacja Wojskowa), Gabriel Dubiel (PSL), Marian Malinowski (PPS), Jędrzej Moraczewski (Polska Partia Socjalno-Demokratyczna). Tomasz Nocznicki ((PSL), Juliusz Poniatowski (PSL), Edward Śmigły-Rydz, Wacław Sieroszewski (Stronnictwo Niezawisłości Narodowej), Błażej Stolarski (PSL), Stanisław Thugutt (PSL), Wincenty Witos (PSL), Bronisław Ziemięcki (PPS)
Józef Piłsudski był w tym czasie więziony przez Niemców w Magdeburgu i w Tymczasowym Rządzie nie mógł uczestniczyć. (...)
   7 listopada 2020 r. działacze i działaczki Lewicy w Warszawie i w Gdańsku zorganizowali uroczystości, oddając hołd ludziom, którzy nakreślili wizję Polski bez wyzysku robotników i chłopów, gwarantującej wszystkim obywatelom równe prawa.
Zobacz więcej na portalach:


Lewica nie idzie do premiera
https://trybuna.info/4-5 listopada 2020

Premier Mateusz Morawiecki wystosował do wszystkich ugrupowań zaproszenie na spotkanie, na którym omówiona byłaby sytuacja polityczna w kraju i możliwości wyjścia z kryzysu. Lewica nie przyjęła zaproszenia i jednocześnie wystosowała list do szefa rządu, w którym tłumaczy swoją motywację. (...)
... Warunkiem jakichkolwiek rozmów z władzą jest wycofanie z ulic skrajnie prawicowych bojówek i publiczna deklaracja na temat wstrzymania represji wobec kobiet. Oczekujemy wycofania wytycznych Prokuratura Krajowego Bohdana Swięczkowskiego dla prokuratorów, nakazujących im stawianie zarzutów organizatorkom protestów, z przepisu zawierającego sankcję do 8 lat pozbawienia wolności. (...)
Robert Biedroń - Wiosna 
Włodzimierz Czarzasty - Nowa Lewica 
Wojciech Konieczny - PPS 
Adrian Zandberg - Razem

Pobierz plik z treścią całego listu:

JERZY J. WIATR: Kryzys państwa czy kryzys Prawa i Sprawiedliwości?

Nasze państwo znajduje się w stanie ostrego kryzysu, którego bezpośrednią przyczyną jest pandemia COVID-19, ale którego głębsze przyczyny tkwią głębiej. Oczywistym przejawem tego kryzysu jest załamywanie się służby zdrowia pod naporem – przyznaję nieoczekiwanego – ataku epidemii. Rządzący pocieszają siebie i nas argumentem, że gdzie indziej nie jest lepiej, ale ten argument ma ograniczoną skuteczność. (...)
... Kryzys odsłonił podstawową słabość polskiej służby zdrowia: brak kadr lekarskich i pielęgniarskich. Polska pod tym względem znajduje się w ogonie państw europejskich, a kolejne rządy ten narastający problem odsuwały na bok. ... W okresie Polski Ludowej mieliśmy jeden z najlepszych wskaźników liczby lekarzy i pielęgniarek w stosunku do liczby mieszkańców. Dziś brzmi to jak bajka. (...)
... Ceną płaconą przez Polskę za rządy Prawa i Sprawiedliwości jest pogłębianie się i przedłużanie kryzysu państwa. Wyście z niego wymagałoby odważnej i patriotycznej decyzji, jaką byłoby powołanie kompetentnego, pozapartyjnego rządu fachowców i wyposażenie go w prawo do podejmowania kluczowych decyzji z upoważnienia Sejmu i Senaty, ale – przez czas kryzysu – bez ich doraźnych ingerencji. (...)
Pamięci działaczy lewicy...

Marszałek Sejmu RP Włodzimierz Czarzasty uczcił pamięć działaczy polskiej lewicy
29 października w asyście straży marszałkowskiej, na Cmentarzach Powązkowskich i na Wilanowie w imieniu Sejmu RP złożył wieńce ma grobach Kazimierza Pużaka, działacza Polskiej Partii Socjalistycznej, Posła na Sejm Ustawodawczy II RP, Jędrzeja Moraczewskiego, Premiera RP w latach 1918 -1919, współtwórcy PPS. Premiera Józefa Oleksego, członka SLD oraz Jerzego Szmajdzińskiego posła wicemarszałka Sejmu Ministra Obrony Narodowej, członka SLD.
Marszałkowi Czarzastemu towarzyszyła delegacja PPS: towarzysze, Cezary Żurawski, przewodniczący OKW, Małgorzata Białek CKW, Rafał Zieleniewski CKW i Ryszard Dzieniszewski Sekretarz RN PPS.
77. rocznica bitwy pod Lenino

W dniach 12 - 13 października 1943 r. miała miejsce bitwa pod Lenino. Była to bitwa jakich wiele odbyło się w czasie II wojny światowej ale dla świeżo sformowanej 1 Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki miała charakter symboliczny - był to Jej chrzest bojowy. Bohaterstwo żołnierzy biorących w niej udział jest poza wszelką dyskusją.Nie mniej obecnie mamy ponowny rozkwit polityki dzielenia żołnierzy na lepszych i gorszych. Wielu polityków i historyków bez skrępowania mówi, że trudno uznać utworzone w ZSRR Wojsko Polskie za część naszego oręża. (...)
Wrześniowe uroczystości na przyczółkach Czerniakowskim i Źoliborskim w Warszawie
Warszawskie Pokolenia/26 września 2020

Jak co roku 26 września br., nad Wisłą, na cyplach czerniakowskim i żoliborskim przy tablicach upamiętniających desant żołnierzy I Armii Wojska Polskiego delegacje organizacji kombatanckich środowiska Armii Ludowej i Ludowego Wojska Polskiego oraz warszawskiej organizacji Stowarzyszenia „Pokolenia” złożyły kwiaty.
Leszek Miller: "Domniemanie uzurpacji"

Zachodzi domniemanie, że Włodzimierz Czarzasty i władze SLD podejmują działanie na zasadzie uzurpacji - pisze w liście do Zarządu Krajowego SLD były szef Sojuszu Leszek Miller i wylicza nieprawidłowości, które zostały popełnione przy okazji zmian w statucie. 
W 2019 r. Konwencja SLD zdecydowała o zmianie statutu. Na bazie nowych przepisów dojdzie do połączenia SLD i Wiosny Roberta Biedronia, partia będzie funkcjonowała pod nazwą Nowa Lewica.
Na grudzień planowany był kongres zjednoczeniowy i wybór władz nowego ugrupowania, jednak Zarząd Krajowy SLD wstrzymał organizację wydarzenia do czasu całkowitego uprawomocnienia się decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie - który prowadzi ewidencję partii politycznych - o zmianie w statucie Sojuszu Lewicy Demokratycznej zakładającej, że nową nazwą SLD będzie Nowa Lewica. (...)
... "sytuacja, w której posiedzenie w dniu 2 października br. rozpoczęło się jako zebranie Zarządu Krajowego SLD, a skończyło się jako zebranie Zarządu Krajowego Nowej Lewicy można traktować jedynie w kategoriach humorystycznych". "Stan prawny dotyczący rejestracji Nowej Lewicy na początku posiedzenia był dokładnie taki sam, jak na jego końcu" - uważa były szef Sojuszu. (...) "Rozstanie z SLD odbywa się bez uchwały Kongresu, chyłkiem, wstydliwie, w chaosie prawnym, lekceważeniu godności i dorobku tysięcy jego członków. Nie można tego akceptować" - dodaje. (...)
... Jeśli obecne władze, a przede wszystkim członkowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej uznają, że czas tej partii wyczerpał się, statut SLD wyraźnie określa co należy czynić, aby zakończyć jej byt" - ocenia. (...)
MARIAN ZAKOLSKI: Jedenastka Lewicy
Dziennik TRYBUNA /Nr 197-198/5-6.10.2020

Zamiast gadać o bzdurach i cieszyć się, że paru ludzi z Lewicy ma sejmowe posadki, może warto pomyśleć, co zrobić żeby za trzy lata nie być trzecią, czy czwartą siłą w polskim parlamencie, ale wygrać.
Żeby jednak tego dokonać trzeba mieć kilka punktów, które nieustannie trzeba wymuszać na władzy i gadać o nich w każdej telewizji. To taki sam sposób, w jaki wygrało PiS. (...)
Ponieważ warto się ponoć uczyć nawet od diabła, to spróbujmy na konwencji zamiast bić pianę nad bzdurami i lać łzy nad Polską dotkniętą nieszczęściem rządów PiS, podyskutować o takich kilku sprawach, które za 35 miesięcy przysporzą Lewicy milionów głosów. (...)

Pobierz plik z pełnym tekstem proponowanych punktów > > >
Lewica odwołuje swoje kongresy regionalne w związku z sytuacją pandemiczną
Lewica odwołuje swoje kongresy regionalne w związku z sytuacją pandemiczną w kraju. Swoje spotkania - jak powiedział PAP szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski - ugrupowanie przenosi do internetu. (...)
... W rozmowie z PAP szef klubu Krzysztof Gawkowski poinformował w czwartek o ich odwołaniu.
"Sytuacja pandemiczna w Polsce i przyrost zachorowań powodują, że najważniejsze staje się bezpieczeństwo i zdrowie, i każda działalność, czy to polityczna, czy to publiczna, która mogłaby narażać obywateli na zarażenia, powinna być odłożona i dlatego kierownictwo czterech partii podjęło decyzje, że kongresy zostaną zawieszone" - przekazał. (...)
NowaLewica.pl - O nasportal polskiej lewicy

"Chcemy, aby serwis NowaLewica.pl był stroną informacyjną. Jak sama nazwa wskazuje będziemy zajmować się polityką.
Znajdziecie tu ciekawe artykuły, felietony, ciekawostki historyczne, sylwetki znanych osób oraz aktualności ze Świata polskiej i zagranicznego ruchu lewicowego." (...)

... większość artykułów publikowanych na lamach serwisu NowaLewica.pl stanowi subiektywne poglądy ich autorów. (...)

Paweł Krzyżanowski / Komputer Świat

PAWEŁ KRZYŻANOWSKI: Najpopularniejsze marki sprzętu w PRL – co się z nimi teraz dzieje?

Polar, Predom, czy Unitra to marki, które kojarzą się nam niemal wyłącznie z czasami PRL-u. Znaczna część z nich przetrwała jednak do czasów obecnych – niektóre pod starymi nazwami, inne pod zmienionymi. Jeszcze inne są dziś częściami ogromnych koncernów, a część do dziś liczy się nie tylko na polskim rynku. Przypomnijmy sobie te najbardziej znane. (...)
... Produkcja przyporządkowana była poszczególnym zakładom, niejako z góry. Wchodziły one także w skład większych, oczywiście państwowych przedsiębiorstw zwanych zjednoczeniami, zajmujących się produkcją z danej branży. Dlatego pojęcie marki, takiej, jaką znamy z obecnych czasów, było wtedy nieco zatarte i miało zdecydowanie inny wydźwięk. Sprzęt, który powszechnie nazywaliśmy Diora, Kasprzak czy Radmor był tak formalnie np. Unitrą. Podobnie było także ze sprzętem AGD. W dalszej części tego materiału rzucimy nieco więcej światła na organizację i strukturę marek znanych z tamtych czasów. (...)

STEFAN PŁONICKI: Nieznośna niezmienność relacji z Łukaszenką

Tekst, który przeleżał się w szufladzie 5 lat, pokazuje, że oficjalne podejście polskich rządów do reżimu i Białorusinów jest niezmienne. Co udowadnia rozmowa Stefana Płonickiego z prezesem opozycyjnej do Łukaszenki Fundacji Renesans.by – Andreiem Sumarem. (...)
... Z tego co mi się wydaje, żadne nowe ruchy opozycyjne na Białorusi nie dostają żadnej pomocy. Jest grupa kilkunastu osób z tzw. starej opozycji i ci ludzie są zapraszani do Warszawy, Brukseli i Waszyngtonu. I chyba tylko oni mogą liczyć na jakąś pomoc. (...)
... U nas jest reżim autorytarny, ale wiadomo, kto za co odpowiada. U was nie ma żadnej instytucji, która miałaby kompetencje załatwienia czegoś od początku do końca...  Nie chcę takiej demokracji na Białorusi. (...)
(Wywiad przeprowadzono w październiku 2015 r.)
Jarosław Dobrzański:  Wojna o Białoruś

Milcząca większość nie chce, by jej kraj był poligonem doświadczalnym 
i próbą generalną przed Moskwą
Poradziecki skansen
   Dawna republika radziecka jest dziś reliktem systemu, który się rozpadł w 1991 r. W strefie poradzieckiej jest państwem najbardziej przypominającym dawne porządki, co ma swoje gorsze i lepiej znane za granicą strony, takie jak przestarzała struktura gospodarki, uzależnienie ekonomiczne od kooperacji z Rosją, scentralizowana administracja, autorytarny system władzy i dominacja resortów siłowych. Anachroniczność białoruska ma jednak także pewne plusy, na ogół niezauważane i niedoceniane za zachodnią granicą. (...)
... Większość siły roboczej (dwie trzecie) zatrudniona jest w państwowym sektorze gospodarki, zachowana została z czasów radzieckich i rozwinięta polityka dotowania konsumpcji zbiorowej i indywidualnej... Białorusini, bez względu na pozycję materialną, wciąż mają możliwość zdobywania na państwowych uczelniach dobrego wykształcenia, które dostępne jest za darmo, a które po wyjeździe z kraju daje im przewagę konkurencyjną na Zachodzie. (...)
... Białoruś nie jest krajem ludzi żyjących co prawda w poczuciu minimalnego bezpieczeństwa socjalnego, ale w biedzie. Pod względem wskaźników rozwarstwienia społecznego, nierówności i odsetka ludzi żyjących w ubóstwie Białoruś wypada lepiej niż kraje dużo bogatsze, w tym cała Unia Europejska ... W odróżnieniu od niemającej cierpliwości dla historii, żyjącej Facebookiem i chwilą bieżącą hipsterskiej młodzieży starsi mieszkańcy Białorusi dobrze pamiętają czasy upadku ZSRR, rosyjską smutę doby Jelcyna, niepewność i nędzę w pierwszych latach po usamodzielnieniu się i kryzys w latach 2006-2007. Pamiętają też, co zrobiły z Ukrainy kolejne majdanowe przewroty i jaki los spotkał republiki poradzieękie... Nie chcieliby też, by ich kraj stał się poligonem doświadczalnym w nowej zimnej wojnie, by Mińsk był próbą generalną przed Moskwą. (...)
Koronawirus. Rosyjska szczepionka przeciwko COVID-19 działa. Wytworzyła u ochotników przeciwciała
https://wiadomosci.gazeta.pl/paz, PAP/05.09.2020

... Szczepionka "Sputnik V" została zatwierdzona do użycia w Rosji już w sierpniu 2020 r., (...)
... Rosjanie zamierzają wyprodukować do końca 2020 r. od 1,5 do 2 mln dawek szczepionki "Sputnik V". (...)
WALDEMAR STELMACH: Solidarność – marzenie i rzeczywistość

5 września 1981 roku rozpoczął się I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarności” w hali gdańskiej „Oliwii”. (...)
... Kto dziś pamięta nazwiska tych, „największych”, najważniejszych , którzy zostali upamiętnieni w „solidarnościowym” leksykonie Who’s who whats what? Choćby wiceprzewodniczącego KKP Kalinowskiego, członka prezydium KKP, B. Lisa, S. Jaworskiego.., zaginęli gdzieś czołowi „kozacy” tamtych lat Z. Bujak, A. Kołodziej, i wielu innych. (...)
Może więc warto po latach skonfrontować ówczesne założenia, postulaty i chęci z dzisiejszą rzeczywistością. (...)
... Zacznijmy, jak właściwa, naukowa metodologia zaleca: od przyczyn powstania „S”. W rozdziale 1. stwierdza się, iż: „Złączył nas protest przeciwko niesprawiedliwości, nadużyciom władzy i zmonopolizowaniu prawa do określenia i wyrażania dążeń całego społeczeństwa. Złączył nas protest przeciwko traktowaniu obywatela przez państwo jako swojej własności .., przeciwko łaskawości rządzących, którzy lepiej wiedzą ile wolności przydzielić rządzonym, przeciwko nagradzaniu bezwzględnego posłuszeństwa politycznego…” To, przypominam, nie program dzisiejszej opozycji. To przyczyna nieposłuszeństwa społecznego z przed 40 prawie lat. To „aktualny” program połowy społeczeństwa biorącego udział w ostatnich wyborach prezydenckich. To dowód na krótkotrwałą pamięć. (...)
... Stale aktualnym tematem jest samorządność, w tym robotnicza, zakładowa. W Programie, jako takiej, a nie chwilowemu problemowi, poświęcono wiele miejsca: przede wszystkim rozdział 6 podzielony na 13 tez. Dziś o instytucjach samorządności robotniczej (poza zw. zaw.) można jedynie wspomnieć w tonie historyczno minorowym. W praktyce takowa nie istnieje. Szczególnie gdybyśmy ją chcieli porównać do lat osiemdziesiątych; Rady Robotnicze, KSR-y. Samorządy Pracownicze. Szczególnie smutno albo nawet ironicznie brzmi tytuł jednej z tez: „Autentyczny samorząd pracowniczy będzie podstawą samorządnej Rzeczypospolitej”. (...)
Głód mieszkaniowy w Polsce nie maleje

Pod rządami PiS pogorszyła się sytuacja ludzi uboższych, którzy nie mogą zaciągnąć kredytu na swój wymarzony kawałek podłogi. Mają oni coraz mniejsze szanse zdobycia samodzielnego lokalu. (...)
... Deficyt mieszkań, dostępnych dla gospodarstw domowych o niskich dochodach utrzymuje się od wielu lat – ale ostatnio jest coraz trudniej, a administracja publiczna sprawia wrażenie, jakby nie chciała zauważać problemu.W rezultacie, za czasów rządów PiS liczba mieszkań komunalnych w zasobach gmin spadła z 886,7 tys na koniec 2015 r. do 840,4 tys na koniec 2018 r. Nadal około 10 proc. Polaków zamieszkuje lokale przeludnione i w złym stanie technicznym. (...)

prof. Andrzej Walicki

Zmarł profesor Andrzej Walicki, współtwórca tak zwanej warszawskiej szkoły historyków idei

JERZY J. WIATR: Andrzej Walicki – filozof niepokorny

Śmierć Andrzeja Walickiego (1930-2020) zamyka pewien okres historii polskiej filozofii i myśli społecznej – historii w której Zmarły odegrał wielką, nie zawsze i nie przez wszystkich docenianą – rolę. (...)
Wiedza i Praktyka: Zioła i przepisy - Chroń organizm przed chorobami cywilizacyjnymi!

Tradycyjne zielarskie receptury regulujące ciśnienie i zwalczające stany zapalne
Zioła poprawiające pracę tarczycy i obniżające cholesterol
Naturalne budowanie odporności – bez leków i chemii

Skorzystaj z zaleceń naturopatów i zielarzy, mających na celu zbudowanie długotrwałej odporności. Bez chemii, bez konserwantów i trucia organizmu. Odbierz tradycyjne receptury. (...)

Karol Czejarek

Jak z Niemca stałem się Polakiem. Autobiografia Karola Czejarka

... Wróciliśmy do Polski takiej, jaka wtedy była. Czyli do PRL. Wówczas to nie miało większego znaczenia, jak się okazało – nie do końca! Wiele długich lat upłynęło, kiedy Polska po transformacji w roku 1989, zmieniając swój ustrój, powróciła do rodziny państw Świata Zachodniego, a jeszcze później została przyjęta do Unii Europejskiej!
Moja autobiografia będzie zatem przede wszystkim o tym, jak ja – urodzony W BERLINIE – z matki Niemki i z ojca – DUMNEGO ŚLĄZAKA „z Zabrza” – stałem się POLAKIEM! (...)
... przyznaję, że tylko w Polsce (!), zarówno w tej sprzed roku 1990, jak i obecnej, odmienionej (choć bardzo obecnie ze sobą skłóconej i rozedrganej), zawsze czułem się dobrze, i nie mógłbym pracować ani żyć w jakimkolwiek innym kraju w Europie, czy na świecie. (...)

ZDZISŁAW ROZBICKI: Dzieci wojny i rzeczywistość. 
Pokolenia czasów Polski Ludowej

Moje pokolenie osiemdziesięciolatków i więcej, ma swój znaczący udział w tym, co powstawało i tworzyło się już w drugiej połowie roku 1944 w moim kraju. Przecież powstawała nowa, nieznana dotychczas rzeczywistość. To właśnie już wówczas rozpoczął się proces jakże radykalnych zmian oblicza kraju nad Wisłą i Odrą. Zmian bardziej przyjaznych dla milionów Polaków z nizin społecznych żyjących dotychczas w ubóstwie i nędzy. Był to początek reform we wszystkich niemal wymiarach naszego życia i rozwoju, a szczególnie tych, którzy byli zatroskani, czym nakarmić gromadkę dzieci łaknących chleba. A były ich miliony. (...)
... Ten wielki trud budowania nowej Polski podjęli ludzie, dla których w II RP nie było chleba i pracy, ani możliwości nauki i kształcenia się. (...)

PARLAMENTARNY: Lewica planuje kongres programowy w Warszawie; 
                                wśród zaproszonych Bernie Sanders i premier Hiszpanii
                                                                                               https://www.wnp.pl/parlamentarny/spoleczenstwo/20-07-2020

Lewica planuje na listopad wielki kongres programowy w Warszawie. Wysłaliśmy zaproszenia do najbardziej rozpoznawalnych polityków na świecie, m.in. do senatora Berniego Sandersa, ale również do premiera Hiszpanii Pedro Sancheza - powiedział PAP szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. (...)
... "Lewica zaczęła przygotowania do wydarzeń mających pokazać, jak bardzo programowo chcemy odnowić wizerunek i klubu parlamentarnego, i wszystkich partii, które będą tworzyły ten kongres, ale chcemy to robić w rozmowie społecznej, chcemy to zrobić z organizacjami pozarządowymi, chcemy zaprosić NGO-sy, chcemy zaprosić związki zawodowe - wszyscy mamy być razem i nikt nie może być pominięty" - powiedział szef klubu Lewicy. (...)

ANDRZEJ LESZYK: Trochę mniej nędzy w Polsce

Ponad półtora miliona ludzi wegetujących trwale w skrajnej biedzie to wstyd dla wszystkich rządów.
Rok 2019 przyniósł poprawę sytuacji materialnej gospodarstw domowych w naszym kraju. Znalazło to odzwierciedlenie w niewielkim spadku zasięgu ubóstwa ekonomicznego, w tym ubóstwa skrajnego (z 5,4 proc. w 2018 r. do 4,2 proc. w 2019 r.) – stwierdził Główny Urząd Statystyczny. (...)
... W roku 2019 zasięg sfery niedostatku wyniósł 39,4 proc. Był on o prawie 2 pkt .proc. niższy niż w 2018 r. – ale to wciąż prawie 15 mln mieszkańców Polski. (...)

Wyborczy czwórbój za nami. Mówmy i działajmy dla przyszłości
Stowarzyszenie „POKOLENIA” w Lublinie/NR 2 - LIPIEC 2020


  W niedzielę, 12 lipca zakończyła się w naszym kraju sekwencja wyborcza. W ciągu niecałych dwóch lat odbyły się cztery elekcje, kolejno: do samorządów, Europarlamentu, do Sejmu i Senatu oraz prezydenckie. Trzy pierwsze, to gry zespołowe - chodziło o większość w ciałach kolegialnych, a wybory niedzielne - to arena dwóch postaci: kandydata prawicy oraz demokratycznej opozycji. Pierwsza tura: kandydat PiS starował na drugą kadencję, a po raz pierwszy pozostałych 10-ciu pretendentów, a w drugiej turze ten z największym poparciem - jako kandydat anty PiS-wskiej koalicji i Platformy Obywatelskiej. Szkoda, że nie wszyscy z nich tak to chcieli zrozumieć.
  Obydwaj kandydaci - Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski zdobyli więcej niż po 10 milionów głosów - rekord, a różnica miedzy nimi wyniosła nieco ponad 400 tysięcy, czyli niewiele ponad 2procent. (...) ((...)

Pobierz plik z BIULETYNEM Nr 2/2020:

PolskieRadio: Jesienią duży kongres Lewicy. 
Jest zapowiedź Krzysztofa Gawkowskiego

Krzysztof Gawkowski, szef klubu parlamentarnego Lewicy, zapowiedział w Programie 1 Polskiego Radia, że jesienią odbędzie się wielki kongres programowy ugrupowania. - Zostanie on poprzedzony szesnastoma spotkaniami wojewódzkimi. Chcemy, aby miały one charakter społeczny, nie partyjny - mówił Gawkowski. (...)

    Z przykrością przyjęliśmy wiadomość, że 8 lipca zmarł nasz serdeczny Przyjaciel, stały uczestnik corocznych październikowych spotkań naszego środowiska w Domu Chłopa - Jurek Krężlewicz.Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 15 lipca (środa) o godz. 10.30 w Domu Przedpogrzebowym w Sali B na Cmentarzu Komunalnym Północnym.
ZARZĄD KRAJOWY STOWARZYSZENIA POKOLENIA: Wybierzmy szacunek do Konstytucji

Uchwała Zarządu Krajowego Stowarzyszenia POKOLENIA w sprawie wyborów prezydenckich 2020.

1. Zarząd Krajowy Stowarzyszenia POKOLENIA wyraża serdeczne podziękowania tym wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia, którzy aktywnie uczestniczyli w kampanii wyborczej poprzedzającej I turę wyborów prezydenckich odbytych 28 czerwca 2020r. (...)
2. Wynik wyborczy kandydata Lewicy nie jest satysfakcjonujący. Poddać go trzeba wnikliwej analizie, bez zbędnych negatywnych emocji, z troską o wyciągnięcie wniosków, które przysłużą się kolejnym kampaniom wyborczym Lewicy. (...)
3. Zarząd Krajowy apeluje do członków i sympatyków POKOLEŃ o pełną mobilizację przed II turą wyborów prezydenckich. Mamy wybór pomiędzy stęchłą i nienawistną atmosferą ostatnich pięciu lat, a powrotem atmosfery wzajemnego szacunku w stosunkach społecznych. Musimy wybrać pomiędzy lekceważeniem Konstytucji, a jej rygorystycznym przestrzeganiem. Do zobaczenia przy urnach wyborczych 12 lipca.

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI: W Parlamencie UE apele 
o powiązanie praworządności z budżetem UE

Europosłowie większości frakcji apelowali podczas czwartkowej debaty w PE, by unijni liderzy na przyszłotygodniowym szczycie uzgodnili mechanizm powiązania praworządności z budżetem UE. PiS opowiedział się przeciw wskazując, że to rozwiązanie polityczne. (...)
... Parlament Europejski przyjął już mandat negocjacyjny w sprawie tych przepisów, ale negocjacje nie mogą się rozpocząć, bo wspólnego stanowiska nie mają państwa członkowskie. Sprawa ta została bowiem włączona do pakietu dotyczącego budżetu UE na lata 2021-2027 i jednomyślną zgodę muszą wypracować szefowie państw i rządów.
"Jesteśmy wspólnotą praw i zasad, to wstyd, że państwa członkowskie nie uzgodniły stanowiska w sprawie mechanizmu (...). Nie należy kierować środków do krajów, które nie przestrzegają wartości europejskich" - mówił wiceszef grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL) Othmar Karas. (...)
Myśl Polska: Dlaczego nie Duda?

Jeśli miałbym podać jakąkolwiek cechę charakterystyczną dla upływającej kadencji Andrzeja Dudy wskazałbym na jej nijakość. Przez ostanie pięć lat aktualny lokator Pałacu Prezydenckiego nawet przez chwilę nie wykazał się własnym zdaniem ani choćby śladowym charakterem. (...)
... Paradoksalnie całkowita nijakość Andrzeja Dudy wytwarza nową jakość w materii zbliżającej się elekcji. Będzie ona nie tyle wyborem personalno-programowym ile referendum w sprawie dalszych rządów PiS. (...)
WŁODZIMIERZ CZARZASTY: Pokampanijne refleksje

Każdy wynik wyborczy zasługuje na pogłębioną analizę i refleksję. Przede wszystkim ten, który jest poniżej oczekiwań. Wynik wyborczy Roberta Biedronia jest poniżej oczekiwań członkiń i członków SLD, ludzi lewicy, a na końcu poniżej oczekiwań moich i samego Roberta Biedronia. (...)

CATHERINE SAMARY: Zatarta pamięć o samorządności pracowniczej

Oficjalna narracja historyczna w Europie Wschodniej przedstawia transformację po 1989 r. jako zwrot ku narodowej suwerenności, tradycji i wolnemu rynkowi. Czy rzeczywiście robotnicy i opozycjoniści kontestujący realny socjalizm marzyli o restauracji kapitalizmu? (...)
... w krajach bloku wschodniego ludzie mobilizowali się w walce o demokrację – przykładem robotnicze bunty w czerwcu 1953 r. w Berlinie, rady robotnicze w Polsce i na Węgrzech w 1956 r., „Praska Wiosna” w 1968 r. i narodziny czechosłowackich rad robotniczych, rewolucyjny związek zawodowy „Solidarność” w Gdańsku założony w 1980 r. Tę właśnie historię liberalna interpretacja roku 1989 zaciera lub fałszuje, by ją zawłaszczyć, przedstawiając jako antykomunistyczną. Ruchy ludowe nie walczyły o przywrócenie kapitalizmu, ale wręcz przeciwnie, w imię ideałów socjalistycznych. (...)
... Cóż więc stało się między 1981 a 1989 rokiem? Jak doszło do tego, że po upadku muru można było zastosować liberalną terapię szokową nie napotykając większego oporu? (...)

Prof. Maria Szyszkowska

Maria Szyszkowska: Powróćmy do tradycji, czyli 
jak medycyna akademicka podważa alternatywne metody lecznicze

Przygnębiająca jest świadomość powszechności chorób, prowadząca do wniosku, że zdrowie – a nie choroba jest sprawą przypadku. Powinno być oczywiste, że człowiek jest zdrowy. (...)
... Obecnie w Polsce nie ma przyjaznej atmosfery dla homeopatii, ziołolecznictwa, akupunktury, a także dla wegetarianizmu jako sposobu odżywiania. A okazuje się, że przewlekłe choroby cywilizacyjne rzadziej występują u wegetarian. Pod wpływem naturalnych metod leczniczych, w tym na przykład akupresury, organizm sam walczy z chorobą. Uodparnia się. (...)
... Wartościami, których niemal nikt nie ma odwagi podważać są obecnie: wolność i demokracja, charakteryzująca się – przynajmniej w teorii – wieloświatopoglądowością. Jednakże wpływ koncernów farmaceutycznych, siła ich reklam w mediach, doprowadził do zepchnięcia na obrzeża naturalne metody lecznicze. Doprowadził też nasze społeczeństwo do lekomanii. (...)

prof. Richard Wolff

MICHAŁ NOWICKI: Marksistowski ekonomista z USA masakruje kapitalizm

... Jedną z postaci zza oceanu, których obecność na YouTube wnosi lewicową perspektywę i daje widzom szansę na zrozumienie mechanizmów rządzących kapitalistycznym światem, jest profesor ekonomii Richard Wolff. (...)
... Wolff podkreśla, że jego obecna popularność jest efektem odrodzenia amerykańskiego ruchu socjalistycznego. (...)
... Inspirowany keynesizmem prezydent Roosevelt przeprowadził socjaldemokratyczne reformy, równocześnie represjonując najbardziej radykalne (czytaj: rewolucyjne) skrzydła ruchu robotniczego. Gospodarka amerykańska zaczęła wychodzić z kryzysu, a w długotrwałym kryzysie znalazła się z kolei amerykańska lewica. (...)
... Socjalizm jako ruch masowy powrócił do USA w 2008 roku jako odpowiedź na kryzys ekonomiczny.Warto wymienić tutaj dwa wydarzenia: ruch Occupy Wall Street z 2011 roku i kampanię prezydencką Berniego Sandersa z 2016 roku. Efektem zmiany świadomości są kolejne sondaże pokazujące, że przynajmniej połowa młodych Amerykanów popiera socjalizm. (...)
... ale za słowami takimi jak marksizm czy socjalizm kryje się w praktyce wiele różnych treści – od Berniego Sandersa do Komunistycznej Partii Chin. Jaki socjalizm prezentuje Wolff? ... tworzy regularnie krótkie, mniej więcej dziesięciominutowe filmy z cyklu «Zapytaj Profesora Wolffa», gdzie odpowiada na wszelkie pytania związane z marksizmem i socjalizmem. Śmiało można powiedzieć, że stał się kimś na kształt marksistowskiej telewizyjnej gwiazdy. (...)
... ale za słowami takimi jak marksizm czy socjalizm kryje się w praktyce wiele różnych treści – od Berniego Sandersa do Komunistycznej Partii Chin. Jaki socjalizm prezentuje Wolff? (...)
... Oczkiem w głowie Wolffa są spółdzielnie robotnicze, a konkretnie ruch społeczny proponujący zastępowanie firm o charakterze hierarchicznym, gdzie przedsiębiorca jest właścicielem środków produkcji i de facto pełni rolę „despotycznego monarchy” w swojej firmie, w spółdzielnie robotnicze. Profesorowi marzy się nowa rewolucja francuska w firmach – obalenie monarchów i ustanowienie oddolnej demokracji. Spółdzielnie robotnicze według Wolffa mają być bazą społeczną nowego systemu ekonomicznego, analogiczną do przedsiębiorstw kapitalistycznych istniejących w upadającym feudalizmie.  (...)

LEWICA.PL: WAŻNE, ŻEBY POLSKA BYŁA PARTNEREM W RELACJACH Z USA, 
A NIE ICH SPONSOREM

... Spotkanie Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem będzie spotkaniem przegranych, ponieważ według sondaży obaj prezydenci w najbliższych wyborach poniosą porażkę.
Lewica przez ostatnie lata wskazywała, iż bezpieczeństwo Polski jest oparte na filarach: Unia Europejska – NATO i relacje transatlantyckie. Ważne, żeby Polska była partnerem we współpracy z USA, a nie sponsorem tych relacji. (...)

Pomnik Lenina w Gelsenkirchen

Pomnik Lenina odsłonięto w niemieckim mieście
https://fakty.interia.pl/swiat/21 czerwca 2020

... Mała marksistowsko-leninowska Partia Niemiec (MLPD) postawiła pomnik przed swoją siedzibą w mieście Gelsenkirchen w zachodnich Niemczech. (...)
... "Żyjemy w czasach, w których wiele krajów na świecie zastanawia się nad pomnikami. Trudno pogodzić się z faktem, że dyktatora w XXI wieku stawia się na cokole. Niestety sądy zdecydowały inaczej, musimy to zaakceptować" - powiedział burmistrz Gelsenkirchen Frank Baranowski w jednym z serii filmów na YouTube opublikowanych przez radę miejską.
Natomiast przewodnicząca MLPD, Gabi Fechtner, opisała przywódcę komunistycznego jako "myśliciela wyprzedzającego swoje czasy, człowieka o światowym znaczeniu historycznym, bojownika o wolność i demokrację" - podała agencja informacyjnej AFP.

ANNA GRODZKA:  Lepszy świat jest możliwy

Znaczna część ludzi na świecie, która miała szczęście odebrać wykształcenie, uznaje dorobek Karola Darwina i jego następców, akceptując istnienie zasad doboru naturalnego oraz ewolucji jako nauki.
... Inny, żyjący w podobnym czasie uczony, imiennik Darwina, twórca równie fundamentalnej teorii, którego dzieło do dziś stosują i rozwijają najwybitniejsi przedstawiciele nauk społecznych na świecie, nie miał tyle szczęścia. Dzieło Karola Marksa, bo to jego mam na myśli, wypaczyła historia. (...)
... jasno opisał Karol Marks, że w kapitalizmie są zasadniczo dwie „klasy” ludzi. Klasa właścicieli kapitału i środków produkcji oraz klasa ludzi pracujących.Nie da się także zaprzeczyć, że cokolwiek, co ma dla człowieka materialną wartość, jeśli nie pochodzi wprost z natury, to pochodzi z pracy. Kapitał natomiast, jeśli nie jest wprost monetaryzowanym dobrem naturalnym (np. gruntem, kopaliną, lasem itp.), to powstaje wyłącznie jako nadwyżka wartości dobra wytworzonego z pracy. (...)
... znacznie sprawiedliwszym systemem byłby system, który zamiast działać na rzecz nielicznych (coraz bogatszych i coraz mniej licznych) działałby na rzecz większości społeczeństwa – ludzi pracy. Tylko wtedy pieniądz (kapitał) byłby wyłącznie narzędziem miary wartości pracy, włożonej w wytworzenie określonych dóbr i zużytych zasobów naturalnych (w tym kosztów naprawy szkód wywołanych zużyciem czystej wody, zanieczyszczeniem powietrza i gazów cieplarnianych), a nie przedmiotem zwykłej, motywowanej nienależnym zyskiem, spekulacji... o tym wszystkim mówi właśnie marksizm. (...)
... Na koniec winna jestem jeszcze wyjaśnienie, dlaczego tu we wstępie pojawił się Darwin. Otóż dlatego, że nie da się zaprzeczyć intelektualnemu związkowi między biologią i teorią doboru naturalnego a społeczno-ekonomiczną nauką Karola Marksa. (...) 
Marksistowski ekonomista z USA masakruje kapitalizm. Kim jest prof. Wolff?

... Jedną z postaci zza oceanu, których obecność na YouTube wnosi lewicową perspektywę i daje widzom szansę na zrozumienie mechanizmów rządzących kapitalistycznym światem, jest profesor ekonomii Richard Wolff. (...)
... Kim jest profesor Wolff? Z samych wypowiedzi Wolffa, jak i z biogramu dostępnego w Wikipedii wynika, że nie jest to typ prześladowanego przez system rewolucyjnego dysydenta. W odróżnieniu od Marksa czy Lenina nie był zmuszony do emigracji czy ucieczki; wręcz przeciwnie – robił karierę. Skończył najbardziej prestiżowe amerykańskie uniwersytety (Harvard, Yale, Stanford), pracował na wielu uczelniach w USA, ale też m.in. na paryskiej Sorbonie. Jako wykładowca uniwersytecki wykładał ekonomię burżuazyjną, a równocześnie wydawał marksistowskie periodyki, w których tę ekonomię krytykował. (...)
Sylwester Szafarz: „Zerwanie powiązań” przez Stany Zjednoczone z WHO 
to wyraz skrajnego egoizmu

Decyzja prezydenta USA Donalda Trumpa jest skrajnym wyrazem egoizmu, a zarzuty amerykańskie wobec Chin i WHO można uznać za „pandemię polityczno-propagandową” – twierdzi Sylwester Szafarz były zastępca Ambasadora RP w Chinach i były Konsul Generalny RP w Szanghaju. W czasie pracy w Chinach, rozmówca przeżył dwie poważne epidemie: SARS w Pekinie i ptasiej grypy w Szanghaju. Ekspert udzielił wywiad Chińskiej Grupie Mediów.
... jest bardzo znamiennie, iż owa niefortunna decyzja amerykańska zbiega się w czasie z nasileniem antychińskiej retoryki ze strony władz USA, a także samego prezydenta Donalda Trumpa. Według Szafarza, przywódca amerykański wykorzystuje w tym celu nie tylko pretekst tragicznej pandemii wirusowej, lecz również inne nadarzające się powody. Ekspert wyliczył między innymi zaostrzenie krytykowania Chin z powodu rzekomego zatajania informacji o wirusie i o jego konsekwencjach, spory ekonomiczno – handlowe, przyjęcie przez OZPL ustawy w sprawie bezpieczeństwa kraju, niepokojów i zamieszek w Hongkongu. Tymczasem władze USA odmawiają chorym pomocy i nie troszczą się nawet odpowiednio o własnych obywateli – twierdzi były polski dyplomata. 
Różnica między Dudą a Trzaskowskim w granicach błędu

W drugiej turze wyborów prezydenckich najbardziej prawdopodobne jest starcie urzędującego prezydenta z Rafałem Trzaskowskim. Wygrywa ją Duda, ale minimalnie - wynika z sondażu IBRiS dla Wirtualnej Polski. (...)
... Gdyby tych dwóch polityków spotkało się w "dogrywce". Wybory prezydenckie wygrałby Andrzej Duda, z poparciem 49 proc. ankietowanych. Obecny prezydent wyprzedziłby swojego rywala minimalnie - o 2,6 pkt proc. Na Trzaskowskiego chce bowiem głosować 46,4 proc. respondentów. 4,6 proc. jest niezdecydowanych. (...)
Czy wielomiliardowy unijny fundusz odbudowy to krok ku pełnej integracji UE?

Komisja Europejska zaproponowała członkom UE, by solidarnie i proporcjonalnie do strat wsparli poszkodowane przez koronawirusa kraje. Jeśli ten wart 750 mld euro projekt zadziała, to będzie to pierwsza taka akcja w Unii Europejskiej, którą niemiecki naukowiec Moritz Schularick w komentarzu dla POLITICO, porównuje do aktów założycielskich Stanów Zjednoczonych, które zapoczątkowały proces tworzenia amerykańskiego narodu. (...) 

prof. Adam Leszczyński

A.Leszczyński: Lud można kupić za michę soczewicy. 
Polska szlachta uważa tak od stuleci

... Elity w Polsce od stuleci - mogę to powiedzieć z czystym sumieniem jako autor "Ludowej historii Polski" - twierdziły, że lud jest niewdzięczny, nie rozumie, jak mu dobrze. I że sprzedaje dobro kraju za miskę soczewicy. (...)
„Nic Mu nie zostało oszczędzone… Jest różnica pomiędzy oceną a sądem”.

„Nie tyle dokuczają mi moje grzechy, choć popełniłem ich wiele, w różnym wymiarze, co brak stanowczości w ich naprawie. Krytyką powojennej przeszłości choć wielu oczekiwało – nie chciałem dać asumptu do rozdrapywania już zabliźnionych ran. - gen. Wojciech Jaruzelski

Mija 6 rocznica odejścia gen. Wojciecha Jaruzelskiego na wieczną wartę, (...)

GUS podał dane o produkcji przemysłowej w kwietniu. Spadek: -24,6 proc.

W kwietniu br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 24,6 proc. w porównaniu z kwietniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 9,2 proc., natomiast w porównaniu z marcem br. spadła o 25,5 proc. W okresie styczeń – kwiecień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 5,6 proc. niższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 6,8 proc.
– podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny. (...)

lewica.pl: NIE MOŻEMY POZWOLIĆ, ABY BYŁY JAKIEKOLWIEK PODSTAWY DO KWESTIONOWANIA LEGALNOŚCI WYBORÓW PREZYDENCKICH

W Senacie - z inicjatywy Lewicy - odbył się kolejny okrągły stół dotyczący wyborów prezydenckich. Na spotkaniu gościliśmy przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych, koła poselskiego oraz prezydium Senatu. PiS po raz pierwszy od 6 lat prowadzi rozmowy z opozycją, w celu wypracowania politycznego kompromisu.
Lewica nie będzie bawić się w żadne polityczne gierki - nasz cel jest jeden - chcemy przeprowadzenia uczciwych, wolnych i tajnych wyborów. Według PiS jedynym możliwym terminem głosowania jest 28 czerwca 2020 r., w związku z tym stanowiskiem, należy jak najszybciej uzgodnić kalendarz wyborczy oraz zasady na jakich odbędzie się głosowanie. (...)

ANDRZEJ LEDER: RZECZPOSPOLITA EUROPEJSKA. TERAZ ALBO NIGDY

COVID-19 to wezwanie do solidarności w skali kontynentu. Potrzeba dziś politycznych decyzji, które wyprzedzą kształtowanie się wyobraźni ludów. Potrzebna jest solidarna federacja europejska. (...)
... to, co wirus pokazał w sposób oczywisty, to wspólnotę losu. Żadne blokady granic, żadne godziny policyjne nie zmieniły faktu, że Europejskie społeczeństwa jedno po drugim przechodzą epidemię. Że śledzą to, jak ta epidemia przebiega „tuż obok”. I zastanawiają się. Dlaczego przebieg w Niemczech jest różny od tego w Hiszpanii? W Anglii inny niż w Danii? To, że doświadczamy wspólnoty losu, najlepiej zrozumieli politycy regionalni, władający landami i miastami. (...)
... Racjonalnie jednak rzecz biorąc, czy wszyscy nie mogliby skorzystać z tego, że niektóre części europejskiego społeczeństwa radzą sobie lepiej? Czy dystrybucja maseczek, rękawiczek jednorazowych i kombinezonów nie byłaby bardziej efektywna, gdyby nie uwierały jej właśnie te granice, rozciągnięte co paręset kilometrów i hamujące przepływ poczucia solidarności? (...)

MAŁGORZATA KULBACZEWSKA-FIGAT: Okrągły stół – i co dalej?

Przedstawiciele klubów parlamentarnych, z inicjatywy Lewicy, zasiedli 13 maja do dyskusji o tym, kiedy i w jakim kształcie powinny odbyć się wybory prezydenckie przeniesione z 10 maja. (...)
... Okrągły stół rozpoczęto bez warunków wstępnych. Organizatorzy wyszli z założenia, że przyjęcie rozwiązań i przecięcie debat o tym, jak będzie wyglądać głosowanie jest ważniejsze, niż przerzucanie się oskarżeniami. (...)

Gawkowski o rozmowach przy okrągłym stole ws. wyborów: będą wszyscy - opozycja i PiS

Wszystkie ugrupowania parlamentarne przyjęły nasze zaproszenie do udziału w rozmowach przy okrągłym stole ws. przeprowadzenia wyborów prezydenckich - poinformował PAP szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. Spotkanie rozpocznie się w środę w Sejmie o godz. 10. (...)

GAZOWNICTWO | NAJNOWSZE WIADOMOŚCI:
PGNiG zainwestuje miliony w wodór. Rusza nowy program

... Najbardziej zaawansowany jest projekt o nazwie Hydra Tank – uruchomienia stacji badawczej tankowania pojazdów napędzanych wodorem. PGNiG właśnie podpisało umowę z polsko-brytyjskim konsorcjum na jej zaprojektowanie i wybudowanie. Uruchomienie stacji planowane jest w 2021 roku na warszawskiej Woli, w sąsiedztwie istniejącej stacji tankowania CNG (sprężonego gazu ziemnego). (...)

NIK, PROKURATURA ORAZ KOMISJA ŚLEDCZA POWINNY SKONTROLOWAĆ PROCES PRZYGOTOWAŃ DO WYBORÓW 10 MAJA. PROPONUJEMY OKRĄGŁY STÓŁ WSZYSTKICH SIŁ POLITYCZNYCH W CELU ORGANIZACJI WIARYGODNYCH WYBORÓW PREZYDENCKICH
https://lewica2019.pl/images/aktualnosci/7 maja 2020

Wnosimy o Okrągły Stół z wszystkimi siłami politycznymi i ponad podziałami w celu ustalenia sposobu wyjścia z kryzysu i zorganizowania demokratycznych wyborów. Skierowaliśmy list w tej sprawie do wszystkich klubów parlamentarnych. (...)

Polska flaga w Berlinie

75 rocznica zakończenia II wojny światowej

2 maja 1945 roku skapitulował Berlin. (...) W operacji berlińskiej brały udział dwie pierwszoliniowe armie polskie – 1. Armia WP gen. Stanisława Popławskiego w ramach 1. Frontu Białoruskiego oraz 2. Armia WP (wraz z 1. Korpusem Pancernym) gen. Karola Świerczewskiego w składzie 1. Frontu Ukraińskiego. (...) 27 kwietnia oddziały 1. Frontu Białoruskiego nie zaangażowane w Berlinie ruszyły na zachód w kierunku Łaby. Wśród nich znalazły się dywizje polskie, które 3 maja doszły do tej rzeki. Do ostatniej walki 1. Armii w operacji berlińskiej doszło 6 maja w rejonie Klietz.

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, 
że w dnu 27 kwietnia 2020 roku w wieku 86 lat zmarł nasz przyjaciel 

Bohdan Miłaczewski

Ekonomista, działacz młodzieżowy i sportowy, działacz związków zawodowych, 
sekretarz generalny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, dyplomata, 
aktywny członek Stowarzyszenia POKOLENIA
i Fundacji Reorientacji Zawodowej i Pomocy Społecznej.

Apel Porozumienia Socjalistów na 1 Maja

Złóżmy indywidualnie symboliczne, czerwone róże i goździki w miejscach upamiętnionych krwią robotniczą w walce o niepodległość i sprawiedliwość społeczną.
W Warszawie to Plac Grzybowski, Cytadela, pomnik Ignacego Daszyńskiego.
1 maja 2020 roku, od godziny 12.00.Zaznaczmy swoją determinację w walce o nasze prawa. Prawa pracowników, bezrobotnych, obywateli, Polaków. (...)
... Porozumienie Socjalistów, kierując się doświadczeniem, proponuje, aby tegoroczne święto – 1 Maja 2020, mimo panujących ograniczeń w kontaktach, zaznaczyć w oryginalnej, indywidualnej formie, dozwolonej przez prawo. (...)
PLAN LEWICY LEGALNEGO PRZENIESIENIA TERMINU WYBORÓW PREZYDENCKICH
https://lewica2019.pl/aktualnosci/30.04.2020

Plan Lewicy – Kalendarium Wyborcze:
8 maja 2020 r. Ogłoszenie stanu klęski żywiołowej.
7 czerwca 2020 r. Koniec stanu klęski żywiołowej.
5 września 2020 r. Koniec okresu 90 dni, w czasie którego nie można przeprowadzić wyborów.
19 września 2020 r. Ogłoszenie daty wyborów, w których wezmą udział zarejestrowani już kandydaci, ustalenie nowego kalendarza wyborczego, dla czynności, które nie zostały wykonane.
Andrzej Szahaj: Populizm kontra kapitalizm. Czy wracamy do prawdziwej polityki?

Populizm jest skutkiem ubocznym zwycięstwa kapitalizmu nad demokracją, wolnego rynku nad polityką. (...)
... najboleśniejszym skutkiem neoliberalnych polityk gospodarczych okazała się utrata bezpieczeństwa. Miał ją zrekompensować rozszerzony zakres wolności, oferowany jako główna korzyść wszelkich deregulacji. Okazał się on jednak korzystny jedynie dla największych graczy na rynku kapitalistycznym, którzy wykorzystali deregulacje, aby umocnić swą pozycję, a w niektórych przypadkach uzyskać wręcz monopol (jak np. korporacje internetowe). Dla wszystkich innych owa wolność wynikająca z deregulacji okazała się złudzeniem. (...)
... Paradoksalnie pandemia, z jaką się zmagamy, jest w tym kontekście wielką szansą. Musi ona bowiem spowodować wzrost zapotrzebowania na bezpieczeństwo. (...)
... Wspomniany kryzys równie dobrze może jednak zaowocować nadmiernym wzmocnieniem się państwa, polegającym np. na wprowadzeniu na stałe elementów nadzoru ... Ziściłby się koszmarny sen: fuzji sił rynkowych i państwowych, mającej na celu uczynienie z nas bezwolnych konsumentów i zniewolonych obywateli. To zatem, czego potrzebujemy, to nowa równowaga pomiędzy państwem i rynkiem, wolnością a bezpieczeństwem, poszukiwaniem zysku a dobrem wspólnym, indywidualizmem a wspólnotowością, interesem własnym a solidarnością. (...)

Foto: PAP

LEWICA.PL: ŚWIADCZENIE KRYZYSOWE - PŁACA MINIMALNA DLA KAŻDEGO KTO STRACIŁ PRACĘ, BEZ WZGLĘDU NA FORMĘ ZATRUDNIENIA

Robert Biedroń: Rząd, który jest tak zajęty przygotowywaniem wyborów, że chyba zapomniał, iż ludzie przede wszystkim zmagają się realnymi problemami, kiedy tracą pracę, czy też ich firmy są zamykane. Lewica zawsze twierdziła, iż nikt nie może zostać sam, dlatego też proponujemy wsparcie dla osób, które straciły pracę. Tym bardziej, że w czasie pandemii możliwości znalezienia pracy lub dorabiania są ograniczone. (...)

Co będzie dalej? Jarosław Lipszyc: 
Koronawirus to nic w porównaniu z tym, co nas czeka

Już wkrótce nastąpi wzrost przemocy związany ze społeczną frustracją i pogorszeniem się warunków ekonomicznych, czyli utratą części zarobków, bezrobociem oraz walącymi się kredytami. Jak zacznie wzrastać przemoc, to władza będzie musiała na to reagować, a ona ma do dyspozycji bardzo niewiele narzędzi oprócz wdrażania własnych systemów opresji, także tych miękkich, polegających na kontroli i nadzorze - Jarosław Lipszyc z Fundacji Nowoczesna Polska powiedział nam, dlaczego powinniśmy się obawiać różnych form inwigilacji ze strony państwa. (...)
... Jarosław Lipszyc przewiduje, że strach sprawi, że społeczeństwo przyzwyczai się do rozwiązań, które dzięki nowoczesnym technologiom dają państwu ogromną wiedzę o konkretnych obywatelach. (...)
... widzi także potencjał do tego, by po zakończeniu pandemii w kraju wybuchła przemoc, która jest absolutnie nieunikniona w sytuacji zamknięcia społeczeństwa w przymusowym areszcie domowym... (...)
... zauważa także, że pandemia pokazała nierówności społeczne: "Restrykcje są niesłychanie klasowe. Nie cierpimy wszyscy równo" - zdaniem naszego rozmówcy klasa średnia i wyższa ma dużo lepsze warunki do izolacji niż przedstawiciele klasy pracującej. (...)

LEWICA.PL: UCZCILIŚMY PAMIĘĆ BOHATERÓW POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM

Przedstawiciele Lewicy złożyli kwiaty pod Pomnikiem Bohaterów Getta i na Kopcu Mordechaja Anielewicza. 
19 kwietnia 1943 r. kilkaset słabo uzbrojonych bojowców i bojowniczek wystąpiło przeciw rasistowskiej machinie śmierci nazistowskich Niemiec.
Bohaterski zryw ludzi, którzy mieli świadomość, że ich walka skazana jest na porażkę, ale woleli śmierć w walce. Powstanie w Getcie Warszawskim było pierwszym miejskim powstaniem przeciwko Niemcom w okupowanej Europie.(...)

Prof. Janusz Reykowski

Roman Kurkiewicz rozmawia z prof. Januszem Reykowskim: 
Trzeba nam demokracji. Ale innej demokracji

Pandemia może nasilać tendencje odśrodkowe. Ale skuteczna walka z kryzysem wymaga wspólnego działania
... Posługiwanie się przemocą polityczną wiąże się z pewnym szczególnym rozumieniem demokratycznej polityki jako walki o władzę, w rezultacie której zwycięska większość panuje nad przegraną mniejszością. Zdobytą przewagę wykorzystuje do promowania własnych interesów, w tym interesów popierających ją grup („swoich”). Odbywa się to kosztem innych grup. Tak uprawiana demokracja określana bywa jako demokracja adwersaryjna. (...) – Nasuwa się pytanie, dlaczego demokracja przybiera taki adwersaryjny charakter. Są różne przyczyny tego zjawiska (w książce „Rozczarowanie demokracją” dokładniej omawiam przyczyny psychologiczne), ale w tej rozmowie chciałbym się skupić na jednej, moim zdaniem bardzo ważnej. Otóż musimy pamiętać, że sposób działania instytucji społecznych i politycznych zależy w dużym stopniu od tego, jak są one przez ludzi rozumiane (...)
... mamy podstawy do przekonania, że na sposób myślenia o współczesnym systemie demokratycznego kapitalizmu duży wpływ wywarła ideologia rynkowa. Opiera się ona na założeniu, że głównym wyznacznikiem działalności ekonomicznej jest troska o własny interes. Ale nie tylko ekonomicznej, również wszelkiej innej. Wiąże się to z wyobrażeniem o egoistycznej naturze człowieka i stosunków międzyludzkich. (...)

Grzegorz W. Kołodko: Stąpanie po ruchomych piaskach

... JAK ODBIĆ SIĘ OD DNA ...
...zastanawiające jest to, jak szybko i jak istotnego, niekiedy wręcz radykalnego odbicia gospodarek od recesyjnego dna oczekuje MFW. Jego zdaniem już w roku 2021 światowa gospodarka miałaby z nawiązką odrobić straty roku 2020. Gdyby prognoza MFW się ziściła, to globalny produkt brutto w roku 2021. wynosiłby już 102,6 proc. poziomu z 2019 roku. Oby!
Dla nas – w Polsce, w Europie Środkowo-Wschodniej – jest to o tyle frapujące, że wskaźnika tak pomyślnego (jeśli to określenie nie drażni w omawianym kontekście) nie przewiduje się dla żadnego z krajów tego regionu. Polsce do poziomu przed recesją brakowałoby jedynie 0,4 punktu procentowego, ale wciąż bylibyśmy pod kreską, podobnie jak większość państw naszej części świata. (...)
Jarosław Kaczyński potrzebuje trupiego paliwa

Panie Jarosławie Kaczyński,
nie zawodzi Pan, jedzie na trupim paliwie i produkuje ten jad narodowy na skalę przemysłową. Zastanawiam się, kogo może reprezentować taki katolicki i bogobojny skarb ochraniany przez dziesiątki agentów w jednym czasie. (...)
... Każdy normalny mąż stanu, wzniósłby się dzisiaj na wyżyny aktywności, budując solidarność ludzi we wspólnej walce 
z zagrożeniem. Dla Pana w tej sytuacji ważniejsze jest ogranie naiwnych.
Nie widzi Pan, jaki jest podły i nieprzystosowany do normalnego życia?
Brzydzę się nie tylko Panem, ale i całą rzeszą Pańskich zwolenników gloryfikacji ciemnoty i śmierci. (...)
Paweł Marczewski: Przekleństwo braku koordynacji. 
O warunkach opanowania globalnego kryzysu zdrowotnego
Fundacja im. Stefana Batorego/2020-04-14

... Działania podjęte w Polsce, by przeciwdziałać epidemii są podobne do tych podjętych przez większość innych państw. Różnice dotyczą stosunkowo wczesnej blokady kraju, relatywnie niewielkiej liczby wykonywanych testów oraz prowadzenia polityki zdrowotnej przez sztab polityczny, a nie sztab ekspertów.
Fundamentalny problem polega jednak na tym, że Polska zmuszona jest radzić sobie z pandemią z pomocą głęboko dysfunkcyjnego systemu ochrony zdrowia. Dialog społeczny respektujący organizacje pracownicze i specjalności medyczne jest pozorowany. Brakuje niezależnie funkcjonującego zaplecza eksperckiego. Ogromną słabością jest także brak koordynacji. (...)
10. rocznica śmierci Jurka Szmajdzińskiego
10 kwietnia 2020

Mija kolejna, 10. rocznica tragicznej katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem, w której śmierć ponieśli wszyscy członkowie delegacji łącznie z Prezydentem RP. Wśród nich był również nasz Kolega i Przyjaciel Jerzy Szmajdziński. Jak co roku członkowie i sympatycy Stowarzyszenia „POKOLENIA” chcieli spotkać się na cmentarzu w Wilanowie, gdzie w rocznicę jego śmierci składali kwiaty i zapalali na Jego grobie znicze. W tym roku to niemożliwe – W tę szczególną 10. rocznicę zamieszczamy jedynie zdjęcia z ostatnich dwóch spotkań na cmentarzu w Wilanowie, spotkań przyjaciół z bólem wspominających tragiczne wydarzenie i jego polityczne reperkusje.

Roman Bukartyk

Smutna wiadomość z Gorzowa Wielkopolskiego: 2 kwietnia 2020 r. odszedł Roman Bukartyk 
- wieloletni przewodniczący gorzowskich POKOLEŃ, zasłużony działacz polityczny i społeczny, radny miejski kilku kadencji

W imieniu gorzowskich Pokoleń, obecny przewodniczący Jerzy Kułaczkowski, zawiadamiając o śmierci Romana Bukartyka napisał:
Drodzy Przyjaciele!
Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 2.04 odszedł Roman Bukartyk, nasz Mistrz i Najlepszy Przyjaciel. Z racji strasznego czasu, w jakim teraz żyjemy nie będziemy mogli Go pożegnać na gorzowskim cmentarzu, więc żegnamy Go krótkim wspomnieniem, zamieszczonym w portalu echogorzowa.pl.

COVID-19: KLUCZ DO ZDROWIA - Jak koronawirus zabija

Obejrzyj film, w którym amerykańska lekarka polskiego pochodzenia opisuje, co to jest koronawirus COVID-19, jak działa i dlaczego doprowadza do śmierci.
 
Ryszard Stroński: moje życie na tarasie 

kipi życie na tarasie
piję herbatkę pogryzajac 
bułkę na zakwasie
                                                        (...)
CEZARY ŻURAWSKI: W cieniu wirusa

... Stan epidemii ograniczający nasze prawa obywatelskie i działalność gospodarczą nie może trwać wiecznie. Jest kilka powodów. Po pewnym czasie doprowadzi on do zapaści gospodarczej, której nie będzie można opanować. Społeczeństwo po pewnym czasie oswoi się z zagrożeniem. Zacznie zwyciężać naturalna potrzeba interakcji, bo „Człowiek jest istotą społeczną”, zauważył to już Arystoteles. Nastąpi rozluźnienie dyscypliny. Czy do tego czasu uda się uporać z wirusem? (...)
Dr. Maciej Jędrzejko: Wszystko zacznie sie za około 7-10 dni 
i może potrwać 2-3 miesiące zanim nadejdzie spokój

Za około 7-10 dni najprawdopodobniej - wzorem innych krajów zobaczymy gwałtowny przyrost zachorowań i zgonów i tego juz nie będzie się dało ukryć.
Wszystko wskazuje na to, że nasze okręty płyną we mgle informacyjnej. Obawy o to ze mamy głębokie niedoszacowanie osób chorych na Covid w Polsce są w pełni uzasadnione. Rzetelne raportowanie wszystkich przypadków jest utrudnione i daleki jestem od spiskowych teorii - bardziej chodzi o fatalne przygotowanie systemu do nadciągającego sztormu .
Wszyscy znani mi zdroworozsądkowo myślący lekarze nie maja wątpliwości, że czaka nas BARDZO TRUDNY CZAS.
Co możemy robić? To co dotąd - siedzieć w domach, wyjście na spacer z rodziną tylko samochodem i daleko od ludzi. Ci co mieszkają w domkach mają łatwiej ale blokersi MUSZĄ założyć, że Covid czeka na Was na klatkach schodowych a szczególnie w windach. (...) 
... Musimy się NAUCZYĆ ŻYĆ z Covidem19 za plecami.
Nauczyć się nowych nawyków higienicznych. Myć nie tylko ręce ale myć jedzenie i myć nawet zakupy na które ktoś mógł nakaszleć!
A jednocześnie... trzeba nie popaść w bakteriofobię czyli chorobliwy lęk przed drobnoustrojam
Jak wspomóc leczenie górnych dróg oddechowych?
https://www.styl.pl/zdrowie/30 marca 2020

... Do blendera wrzuć pięć łyżeczek startego chrzanu, dodaj obrany i starty dwucentymetrowy kawałek korzenia imbiru i łyżkę suszonego korzenia cykorii podróżnika, rozdrobnij składniki, przełóż do słoika, dodaj jedną łyżkę cynamonu i szklankę wody. Dobrze wymieszaj. (...) przyjmuj jedną łyżeczkę rano - na czczo, na 30 min przed śniadaniem.

ZDZISŁAW ROZBICKI: Polskie bezdroża i wybory

Ta nasza historia, najnowsza, lata okupacji niemieckiej i tuż po wojnie obfituje w dramatyczne mocowanie się Polaków z wieloma narodowymi problemami na naszych drogach wyboru i decyzji w wymiarze społecznym i osobistym. Atakowały nas przecież ogromne cienie bezdroży, które musieliśmy pokonywać, by żyć i pracować. (...)
...  Jest potrzeba pisania i wspominania nie tylko o tych latach powojennych, ale i o całym okresie Polski Ludowej, której historia jest napisana przez pokolenia czterech dekad. Szczególnie teraz, gdy w dzisiejszej Polsce totalnie fałszuje się i zakłamuje lata heroicznego wysiłku wielu pokoleń Polaków.I już na koniec tych moich wspomnień trochę refleksji. Nie mogę sobie odmówić wyrażenia tych najważniejszych, już jakże historycznych, doznań, spostrzeżeń. Czułem bowiem potrzebę głośnego wykrzyczenia, by przestano kłamać i przeinaczać historię, by zaniechano znieważania oraz odzierania nas z honoru i godności, by szanowano nasze ogólnonarodowe dobro, Ojczyznę odbudowaną od fundamentów oraz nadzieje na lepsze życie Polaków mojego pokolenia, ale także pokolenia naszych rodziców. Byliśmy motywowani nadzieją na lepszą przyszłość. (...)
Możecie liczyć na Lewicę

Lewica nie zawiedzie swoich wyborców i nie porzuci pracowników w kryzysowym momencie. Współpracując ze wszystkimi instytucjami publicznymi – bo nie czas teraz na spory i jałowe przepychanki – będzie równocześnie walczyć o to, by ludzie pracy tej pracy nie tracili, by rządowe pakiety antykryzysowe uwzględniały zabezpieczenia dla milionów pracowników wypchniętych na umowy śmieciowe czy samozatrudnienie, by zrobiono wszystko dla wsparcia służby zdrowia, by zabezpieczyć osoby starsze. (..)
... Tanie państwo z chwiejącą się służbą zdrowia musi odejść do przeszłości! Jak zapisano w programie Lewicy – potrzebujemy nowoczesnego państwa opiekuńczego!

LIST OTWARTY LEWICY

Szanowni Państwo,
dziś jako społeczeństwo zdajemy egzamin z siły, dojrzałości i współpracy. A jako państwo - ze sprawności instytucji publicznych oraz zdolności do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim. Jesteśmy głęboko przekonani, że wspólnie uda nam się tym wyzwaniom sprostać - Polki i Polacy w trudnych momentach zawsze okazywali swoją siłę i dawali przykład odpowiedzialności oraz solidarności. To, co dziś najważniejsze, to nie ulec panice. Dlatego spokojnie stosujmy się do zasad bezpieczeństwa, zalecanych przez instytucje ochrony zdrowia. Chrońmy siebie i innych. Dbajmy o podstawowe zasady higieny i unikajmy zgromadzeń. (...)
Antykryzysowy pakiet Lewicy

Gdy diagnozowane są kolejne przypadki koronawirusa w Polsce, państwo zamyka szkoły i odwołuje imprezy masowe, Lewica przypomina, że to jeszcze nie wszystko, co musi zostać zrobione. Ciężar walki z chorobą spoczywa przede wszystkim na służbie zdrowia, permanentnie niedofinansowanej i zaniedbywanej. 
Socjaldemokraci przypomnieli również, że kryzys uderzy nie tylko w przedsiębiorstwa (o ich kłopotach pisze się bardzo dużo), ale też w pracowników, zwłaszcza tych zatrudnionych na tzw. śmieciówkach. Przedstawiamy antykryzysowy pakiet rozwiązań zaproponowanych przez kandydata Lewicy na prezydenta, Roberta Biedronia. (...)

Koronawirus w Polsce

Ministerstwo Zdrowia: Kolejne przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce
https://fakty.interia.pl/raporty/raport-koronawirus-chiny/polska/14 marca 2020, godz.14,00

Jest dziewięć kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem - podało w sobotę po południu Ministerstwo Zdrowia. Łącznie zostały już zakażone 93 osoby, dwie zmarły. Wcześniej w sobotę rano poinformowano o szesnastu nowych przypadkach w kilku województwach.
Najnowsze potwierdzone przypadki dotyczą dwóch osób z woj. mazowieckiego (Warszawa), jednej z woj. wielkopolskiego (Poznań), jednej z woj. lubelskiego (Lublin) i pięciu z województwa łódzkiego (Łódź) (...)

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
STANISŁAWA KANI
b. I sekretarza KC PZPR
W młodości znany działacz Związku Młodzieży Polskiej, później wyrósł na wybitnego działacza politycznego odgrywającego pozytywną rolę w ważnych i trudnych chwilach polskich przemian.
Zwolennik kompromisu i dialogu, przeciwnik siłowej konfrontacji, ustąpił z najwyższej partyjnej funkcji, gdy tej polityki nie dało się dłużej prowadzić.

CZEŚĆ Jego pamięci !
Zarząd Warszawskiej Organizacji
Stowarzyszenia POKOLENIA

Pogrążeni w smutku informujemy, że 28 lutego br. w wieku 87 lat zmarł Jan Tadeusz Pawlak 

- kolega i przyjaciel od czasów naszej wspólnej młodości. Człowiek przepojony ideałami Października 1956 roku. Jeden z założycieli Związku Młodzieży Socjalistycznej, wieloletni przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego ZMS w Poznaniu, sekretarz Światowej Federacji Młodzieży Demokratycznej, działacz związków zawodowych, a w końcowych latach życia aktywny członek naszego Stowarzyszenia. 
Był dla nas wzorem i nauczycielem. 
Cześć Jego pamięci !

Robert Biedroń podczas swojej konwencji

Nowa Lewica: KONWENCJA ROBERTA BIEDRONIA.
MOCNE WYSTĄPIENIA LIDERÓW LEWICY

Po godz. 13 w Warszawie rozpoczęła się konwencja wyborcza Roberta Biedronia, kandydata Lewicy na prezydenta. Jako pierwszy głos zabrał przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty. W emocjonalnym przemówieniu wymienił długą listę "oskarżeń" pod adresem Andrzeja Dudy. (...)

Koleżanki i Koledzy,
Członkowie i Sympatycy SLD (Nowej Lewicy) w Warszawie


 Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Kandydatem na Prezydenta RP, 
 Posłem do Parlamentu Europejskiego

ROBERTEM BIEDRONIEM

Spotkanie odbędzie się 1 marca 2020 r. (niedziela) o godzinie 13:00 

w siedzibie NOT przy ul. Czackiego 3/5


          Nasz kandydat na Prezydenta zaprasza wszystkich Członków i Sympatyków warszawskiego SLD
          na zjazd powołanych #Komitetów Biedronia

                                                   Pozdrawiamy,
                                                              Sebastian Wierzbicki
                                                            Sylwia Wróblewska
Spotkanie z Robertem Biedroniem - 

"„Mówię o rzeczach, których inni kandydaci się boją” ..."

Robert Biedroń pełen optymizmu na starcie kampanii. 
„Mówię o rzeczach, których inni kandydaci się boją”

Zaczniemy kampanię od kilku procent, ale dojdziemy do zwycięstwa! – zapowiadał Robert Biedroń na spotkaniu w Warszawie, podczas którego oficjalnie powołano do życia jego lokalny komitet. 
Kandydat Lewicy wielokrotnie przypominał, że najlepiej ocenianym przez Polaków prezydentem był Aleksander Kwaśniewski, przedstawiciel tego samego obozu politycznego, i podkreślał, iloma tematami w tej kampanii nie zajmie się nikt inny, w obawie o swoje słupki sondażowe. (...)
TVP-Info: Sąd zmienił nazwę SLD na Nowa Lewica. 
W ciągu dwóch miesięcy możliwa konsolidacja z Wiosną

Warszawski sąd zmienił statut Sojuszu Lewicy Demokratycznej zmieniając nazwę partii na Nowa Lewica. Tym samym – jak powiedział szef tej formacji Włodzimierz Czarzasty – w ciągu dwóch miesięcy możliwa jest konsolidacja jego ugrupowania z Wiosną Roberta Biedronia. (...)

BUSINESS INSIDER: Polska gospodarka ostro hamuje

... Dane wskazują również, że sama końcówka zeszłego roku zaskoczyła bardzo negatywnie - spowolnienie było głębsze, niż szacowano. Słowem, ostro hamujemy. 
- Polska gospodarka w 2019 r. zwolniła bardziej od przewidywań
- Szczególnie słabo wypadły ostatnie trzy miesiące zeszłego roku
- Na plus zaskoczył nieoczekiwany wzrost inwestycji (choć może być to jednorazowy wyskok), na minus konsumpcja prywatna, na której opiera się obecnie polska gospodarka (...)

POLSKA NOWOCZESNYM PAŃSTWEM DOBROBTU
Inauguracja prezydenckiej kampanii Roberta Biedronia


Robert Biedroń zainaugurował w Słupsku swoją prezydencką kampanię wyborczą. Polska pod rządami lewicowego prezydenta uczyni kolejny krok w kierunku nowoczesnego państwa dobrobytu, gdzie docenione zostaną nie tylko metropolie, ale i mniejsze miasteczka i wsie; państwa z silną pozycją w Unii Europejskiej, opartego na sile praworządności i na prawdziwej wspólnocie narodu - to główne przesłania wyborczej konwencji Roberta Biedronia. (...)
... Kampania prezydencka rusza z ważnymi priorytetami:
- 7,2% PKB na służbę zdrowia
- Budowa mieszkań na wynajem
- Gwarantowana emerytura min. 1600 zł
- Przywrócenie niezależności sądów
- Nowoczesna gospodarka
- Zrównoważony rozwój całego kraju
- Przywrócenie znaczenia Polski za granicą (...)


Zarząd Warszawski Stowarzyszenia POKOLENIA: Jubileuszowa 75 rocznica wyzwolenia WARSZAWY

Szanowne Koleżanki i Koledzy członkowie i sympatycy Stowarzyszenia "POKOLENIA"

17 stycznia 2020 roku przypada jubileuszowa 75 rocznica wyzwolenia naszego miasta WARSZAWY. Z tej okazji wspólnie z organizacjami kombatanckimi będziemy składać kwiaty:
o godz 11:00 przed Grobem Nieznanego Żołnierza (plac J. Piłsudskiego),
o godz 14:00 na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich (Aleja Żwirki i Wigury).

Zarząd warszawskiej organizacji Stowarzyszenia POKOLENIA

Fot./ www.polsatnews.pl

Czarzasty zgłosi Biedronia jako kandydata na prezydenta. 
Jest odpowiedź lidera Wiosny

Zarekomenduję kandydaturę Roberta Biedronia na prezydenta z ramienia Nowej Lewicy - ogłosił w "Śniadaniu w Polsat News" Włodzimierz Czarzasty, jeden z liderów Nowej Lewicy. Nazwisko szefa Wiosny już wcześniej było wymieniane wśród możliwych kandydatur. "Każda wielka podróż zaczyna się od pierwszego kroku... Zaczynamy?" - odpowiedział Biedroń. (...)

Adrian Zandberg

Odmieniona lewica zmieni Polskę na lepsze

... Mówiłem o filarach naszego koalicyjnego programu, tego, z którym lewicowa koalicja szła do wyborów. Widać, że przemówienie z trybuny sejmowej daje większą siłę rażenia – choć muszę przyznać, że skala reakcji była nieco zaskakująca. Po to jestem w Sejmie – żeby mówić o wizji Polski innej od PiS i innej od liberałów. Czas już uwolnić Polskę od tego wiecznego klinczu między AWS a Unią Wolności, które od lat pod różnymi nazwami nami rządzą. (...)

Niech ta ekologiczna choinka symbolizuje życzenie,
by Nowy 2020 Rok 
należał do zrównoważonych, 
czyli takich, które w coraz mnieszym stopniu 
szkodzą środowisku !
Włodzimierz Czarzasty: Idziemy do przodu

Kończący się 2019 rok był dla lewicy rokiem udanym. Udało nam się dokonać tego, czego nie dokonała żadna partia polityczna w Polsce po 1989 roku. SLD wrócił do Sejmu, po tym jak w 2015 roku został – z woli wyborców – z Sejmu wypchnięty. Pamiętajmy jednak, że inne SLD z Sejmu się wyprowadzało, a inne do niego wracało. (...)
Dr Jacek Kucharczyk: PiS liczy, że Bruksela odpuści sobie Polskę

Jeżeli tę ustawę potraktować jako wyznacznik tego, co się będzie działo w tej kadencji, trzeba uznać, że jest ona kontynuacją procesu odchodzenia od demokracji i tworzenia w Polsce „demokratury”. Na dzisiaj wszystko wskazuje na to, że PiS jest zdeterminowany podążać drogą, którą wyznaczył w pierwszej kadencji – mówi nam dr Jacek Kucharczyk, prezes Instytutu Spraw Publicznych. – Wiadomo, że sama Unia ma teraz wiele problemów do rozwiązania i PiS liczy, że kwestia praworządności w Polsce nie będzie bardzo istotna, a Bruksela sobie Polskę odpuści – dodaje. (...)

Nowa Lewica (Fot. Lena Gontarek)

Nowa Lewica. „Pierwszy w historii polityczny związek partnerski”. SLD i Wiosna łączą się w jedną partię

Nowa Lewica to nazwa partii, która powstanie po połączeniu Wiosny i SLD. Będzie miała dwóch przewodniczących. „Połowa decyzji będzie należała do Wiosny. Połowa ciał statutowych będzie należała do Wiosny” - zapowiedział Robert Biedroń. "Historyczne jest to na pewno" - mówił Włodzimierz Czarzasty. (...)
... Ok. 33 tysięcy członków SLD (wg deklaracji Sojuszu) stworzy jedną formację z ok. 700 członkami Wiosny. Delegaci SLD zatwierdzili zmiany statutowe, które teraz musi zatwierdzić sąd. (...)
Onet.pl: Co planuje Putin względem Donbasu? "Oto idealny dla Rosji scenariusz"

W idealnym dla Rosji scenariuszu Kijów odzyskuje kontrolę nad terytorium Donbasu, lecz cieszy się ono specjalnymi prawami, między innymi takimi, które pozwalają blokować różnego rodzaju inicjatywy Kijowa. Zasadniczo taki właśnie specjalny status miałby służyć Rosji jako hamulec na drodze Ukrainy na Zachód - mówi w rozmowie z Onetem Tadeusz Iwański, analityk ds. Ukrainy w Ośrodku Studiów Wschodnich. (...)
Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego POKOLEŃ w Olsztynie
Info ZW „POKOLENIA” w Olsztynie

W dniu 10 grudnia 2019 r. na rozszerzonym posiedzeniu ZW „POKOLENIA” w Olsztynie dokonano podsumowania działalności Stowarzyszenia w 2019 r. (...)
... Stowarzyszenie działa w ramach 6 kół – w Barczewie, Bartoszycach, Iławie – 2 Szczytnie i Olsztynie. (...)

15 lat „Przeglądu Socjalistycznego” w nowej edycji


W październiku 2019 roku minęło 15 lat od momentu, kiedy w nowej edycji ukazał się „Przegląd Socjalistyczny”. Przez ten okres pismo rozwinęło się w pełnowymiarowy kwartalnik ukazujący się na polskim rynku czytelniczym. Wydaniu papierowemu pisma od 10 lat towarzyszy witryna internetowa www.przeglad-socjalistyczny.pl , która niebawem osiągnie 5 milionów odwiedzających. (...)
Pismo cały czas towarzyszyło rozwojowi polskiej myśli socjalistycznej, było orędownikiem przemian, postępu w państwie i przebudowy świadomości społecznej Polaków. Na jego łamach publikowali najznakomitsi teoretycy polskiej lewicy socjalistycznej i socjaldemokratycznej.(...)
„Przegląd Socjalistyczny”, tak jak i sama PPS ma wielką, bogatą tradycję i dorobek,.. Wznowienie „Przeglądu…” nastąpiło jesienią 2004 roku w trudnym dla polskiej lewicy momencie. (...) Dziś w końcówce roku 2019 redakcja „Przeglądu Socjalistycznego” stoi przed wielu problemami społecznymi i politycznymi, które dotyczą kraju i społeczeństwa, jak również problemami globalnymi, które obejmują przede wszystkim zagadnienia związane z globalizacją i problemami utrwalenia pokojowego rozwoju całej cywilizacji. (...)
Posiedzenie Rady Krajowej Stowarzyszenia „Pokolenia”

W dniu 7 grudnia 2019 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Stowarzyszenia „Pokolenia” z udziałem zaproszonych gości. Omówiono tryb przygotowań do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w październiku 2020 roku.
Dyskutowano także na temat aktualnych spraw politycznych i udziału ugrupowań lewicowych w Sejmie i Senacie, sprawach programowych Stowarzyszenia. Poruszono m.in. problemy dotyczące potrzeby umacniania obiektywnej wersji historii na temat Polski Ludowej.Powołano pełnomocnika ds. młodzieży. (...)

Zrzut ekranu z tvpparlament.pl

EFEKT ZANDBERGA 2.0?

Adrian Zandberg zabłysnął na sejmowej mównicy podczas wtorkowej debaty nad exposé.
Punktował zaniechania PiS z ostatnich czterech lat, celował w premiera serią pytań, ale też wysuwał kontrpropozycje do obietnic Morawieckiego.

Pracownicy Biura Odbudowy Stolicy

Konkurs na wspomnienia z okresu PRL

W 2019 roku mija 75. rocznica opublikowania podstawowego dokumentu historycznego zapowiadającego kierunki rozwoju państwa polskiego po II Wojnie Światowej.(...)
Społeczny Komitet Obchodów 75 Rocznicy powstania Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ogłasza konkurs na „Pamiętniki 45-lecia”. Celem Konkursu jest zebranie zapisów losów Polaków w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz wydanie ich w formie książki jako autentycznego świadectwa epoki.
Podmiotem realizującym Konkurs pod patronatem Przeglądu Socjalistycznego jest Kujawsko-Pomorska Rada Wojewódzka Polskiej Partii Socjalistycznej z siedzibą przy ul. Garbary 24/1, 85-229 Bydgoszcz... Prace konkursowe należy nadesłać do dnia 20 stycznia 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs na wspomnienia”, e-mail: jerzy.k@onet.pl.

prof. Jerzy Bralczyk

Jak mówić żeby nas słuchano
https://pl.wikipedia.org/wiki/

Jerzy Bralczyk – polski językoznawca i gramatyk normatywny, profesor nauk humanistycznych, specjalista w zakresie języka mediów, reklamy i polityki. Jeden z najpopularniejszych autorytetów normatywnych w dziedzinie języka polskiego.

Spotkanie z delegacją uczonych członków Akademii Nauk Federacji Rosyjskiej

Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód i Zarząd Główny Stowarzyszenia Współpracy Polska-Rosja
zapraszają na
spotkanie z delegacją uczonych członków Akademii Nauk Federacji Rosyjskiej i członków Zarządu Stowarzyszenia Współpracy Kulturalnej i Biznesowej z Polską.

Spotkanie odbędzie się 19 listopada 2019 roku (wtorek) o godz. 15:00 w sali 303 „Domu Przyjaźni” ul.
Marszałkowska 115. Przedmiotem spotkania będą problemy stosunków polsko-rosyjskich.

Warszawskie POKOLENIA
WŁODZIMIERZ CZARZASTY W PREZYDIUM SEJMU XI KADENCJI

... Lewicę w prezydium Sejmu będzie reprezentował Włodzimierz Czarzasty. Za jego kandydaturą opowiedziało się 384 posłów, 7 się wstrzymało, 22 było przeciw. (...)
Gratulacje od Stowarzyszenia "POKOLENIA"

11 listopada 2019 r. - Największy faszystowski marsz w Europie

"Jeśli chcesz wiedzieć jaka będzie przyszłość, wyobraź sobie but depczący ludzką twarz !"

Georg Orwell
KRZYSZTOF LUBCZYŃSKI: Cel: nowoczesne państwo dobrobytu

– Nasze propozycje ustawowe będą dotyczyć między innymi leków za 5 zł wypisywanych na receptę. I przyznam, że chętnie zobaczę, jak PiS będzie głosowało przeciw temu prospołecznemu projektowi – mówi Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, w rozmowie z Krzysztofem Lubczyńskim.
WARSZAWSKIE POKOLENIA NA SPOTKANIU pod POMNIKIEM
IGNACEGO DASZYŃSKIEGO
www.daszynski-stowarzyszenie/ 7 listopada 2019

W dniu 7 listopada 2019 roku w Warszawie z inicjatywy Porozumienia Socjalistów, przedstawiciele organizacji i partii lewicy złożyli kwiaty pod pomnikiem Ignacego Daszyńskiego z okazji 101 rocznicy powołania Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej, którego premierem został socjalista, przewodniczący PPS-D Galicji – Ignacy Daszyński. (...)

Przypomniano Rząd Ludowy Daszyńskiego

W dniu 6 listopada 2019 roku w Lublinie odbyło się sympozjum naukowe „101 lat niepodległości Polski” z udziałem licznego grona naukowców, studentów i działaczy lewicy. (...)

STOWARZYSZENIE IM. IGNACEGO DASZYŃSKIEGO ZAPRASZA

W 101 rocznicę powołania Rządu Ludowego Ignacego Daszyńskiego w Lublinie spotykamy się w czwartek, 7 listopada 2019 roku o godz. 12.00 przed pomnikiem Ignacego Daszyńskiego 
na Placu na Rozdrożu w Warszawie.

Ekonomista: Polska ma najgłupszy system podatkowy w UE. 
Nigdzie bogaci nie płacą niższych stawek niż biedni

... z ekonomistą dr Jakubem Sawulskim rozmawia Grzegorz Sroczyński. (...)
... Dr Jakub Sawulski: Potwierdziły się moje najgorsze przypuszczenia. Polski system podatkowy jest konstrukcją nieprawdopodobnie dziwną. Wszystkie dane pokazują, że najbardziej obciąża najmniej zarabiających. (...)

Mark Zuckerberg/Getty Images, Andrew Harrer

Ludzkość we władzy algorytmów. 
Czy da się poprawić internet?

Kapitaliści nadzoru wiedzą o nas coraz więcej. Ich celem jest zmapowanie i przyczynowe powiązanie wszystkiego ze wszystkim. Dzięki temu będą mogli wreszcie kreować potrzeby ludzkie i je przewidywać. Czy da się ich powstrzymać? I jak się do tego zabrać? (...)
... wszyscy jesteśmy statystycznie powtarzalni, przewidywalni i policzalni. Segregowalni i monetyzowalni. Lubimy typowe dla naszego profilu osobowego rzeczy, poruszamy się typowymi trasami i wydajemy tyle, co przedstawiciele naszej klasy społecznej; w spodziewalnych okresach dopadają nas podobne choroby cywilizacyjne, a gdy już dopadną – podobnie panikujemy i szukamy pomocy. Równie standardowe mamy zwyczaje zakupowe, a nawet codzienne myśli. Tę potężną wiedzę o nas samych dał nam internet. (...)
CZESŁAW CYRUL: Wygrani, przegrani

PiS wygrało wyborcy, ale się nie cieszy. Zdaje sobie ono sprawę, że może się zawalić pod ciężarem własnych obietnic wyborczych. A tu za pasem wybory prezydenckie. Też trzeba będzie coś obiecać. Jak obietnice parlamentarne spełzną na niczym albo tylko na mydleniu oczu wyborca PiS w kolejne plusy nie uwierzy. (...)

Nowy wiersz w zakładce: "Wiersze Rysia Strońskiego" >>>

jutro

najgłębsza rana zarasta
nawet tragiczne wydarzenia
nie do końca wyjaśnione schodzą na dalszy plan . . . 
MAŁGORZATA KULBACZEWSKA-FIGAT: Lewica w Sejmie: to początek
Remanent powyborczy

To dobrze, że zdeklarowani socjaldemokraci – a nawet jeden socjalista – wracają do polskiego Sejmu. Dobrze, że mandaty wywalczyło kilkoro działaczek i działaczy młodych, ciężko pracujących w ostatnich latach przy organizacji protestów i odkurzaniu socjaldemokratycznych postulatów w totalnie niesprzyjającej atmosferze. (...)
... Lewica ma w ostatecznym rozrachunku nie więcej, niż te 12,5 proc. pokazuje również, że metody kontestowania nie były szczególnie trafne. Do tego wiodącym politykom Lewicy ciągle o wiele składniej idzie mówienie o potrzebie ograniczenia wpływów Kościoła, zalegalizowania związków partnerskich i zwalczania mowy nienawiści. A sedno socjaldemokratycznego i socjalistycznego programu, czyli sprawy ludzi pracy? (...)
Odszedł od nas na zawsze aktywny i zawsze życzliwie uśmiechnięty członek Warszawskiego Koła Stowarzyszenia "POKOLENIA". Michał NIEDŻWIEDŹ. Michała wcześniej poznaliśmy jako działacza Związku Młodzieży Wiejskiej, wieloletniego pracownika Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (m.in. I Sekretarz w Komitetu Wojewódzkiego w Pile, i wiele innych funkcji kierowniczych).

                                        
12 października 2019 r. - ROCZNICA BITWY POD LENINO 
ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO, KTÓRE UCZESTNICZYŁO W WYZWALANIU POLSKI ! 

Bitwa stoczona w dniach 12-13 października 1943 r. nieopodal wsi Lenino, na Białorusi pomiędzy radziecką 33 Armią Frontu Zachodniego i walczącą w jej składzie polską 1 Dywizją Piechoty im. Generała Tadeusza Kościuszki a Wehrmachtem (337 Dywizja Piechoty, wspierana przez odwody XXXIX Korpusu Pancernego). 

IV Bieg na Kopiec. Pobiegli w hołdzie Powstańcom

... Chętnych do zdobycia Kopca Powstania Warszawskiego nie brakowało. Wspólnie oddali hołd bohaterom narodowym, a na koniec odebrali medale z rąk Powstańców. (...)
Komunikat Zarządu warszawskiego koła Stowarzyszenia POKOLENIA

Zebranie Zarządu obradujące 26 września br. oceniło organizację i przebieg patriotycznych uroczystości upamiętniających 
75 rocznicę Desantu Żołnierzy I-ej Armii Wojska Polskiego spieszących na pomoc Powstańcom Warszawskim (zobacz zdjęcia). Wyrażono zadowolenie z licznego udziału przedstawicieli organizacji kombatanckich, stowarzyszeń, Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz udział w nich trojga kandydatów startujących w Warszawie w wyborach do sejmu i senatu. 
Omówiono także rolę warszawskiego koła w nadchodzących wyborach parlamentarnych. W tej sprawie przyjęto specjalną uchwałę (zobacz uchwałę). Postanowiono opublikować na stronie internetowej Stowarzyszenia informację o uroczystościach desantowych oraz uchwałę Zarządu w sprawie wyborów parlamentarnych 2019 roku (patrz poniżej >>>).
Przewodniczący Zarządu.
GLOSUJCIE TRAFNIE !

Uchwała Zarządu warszawskiej organizacji Stowarzyszenia POKOLENIA

... miejsce POKOLEŃ jest – jak zawsze – po stronie sił postępu i demokracji, zawsze razem z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, który jest partią najbliższą przekonaniom członkiń i członków POKOLEŃ (...)
75 rocznica desantów żołnierzy I Armii WP 

... przy płytach upamiętniających desant żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego na przyczółkach Czerniakowskim i Żoliborskim złożono kwiaty w hołdzie poległym żołnierzom, którzy spieszyli wówczas na pomoc Powstańcom Warszawskim.
Łukasz Szpyrka: Wywiad z Włodzimierzem Czarzastym

- Mnie, gdy byłem powoływany na członka KRRiT, służby sprawdzały trzy miesiące. To są bardzo dokładne procedury. Jak można było dopuścić do wyboru na szefa NIK kogoś, o kim nie melduje się premierowi, że jest problem z jego oświadczeniem majątkowym? - mówi Interii szef SLD Włodzimierz Czarzasty, komentując zamieszanie wokół Mariana Banasia... (...)
Fundacja Pole Dialogu: Raport z badań socjologicznych

... Wyłonił się z tego obraz wyborców zupełnie innych niż naiwni odbiorcy partyjnych przekazów dnia, kazań kościelnych czy telewizyjnej propagandy. Wyborcy polskich partii doskonale wiedzą, co robią, postępują racjonalnie i są dobrze zorientowani w polityce, przynajmniej w takim zakresie, jaki uważają za ich dotyczący. Nie znaczy to, że za chwilę nie znajdą się w pułapce. (...) 
Koordynatorem niniejszych badań jest Fundacja Pole Dialogu, która finansuje je ze środków funduszu badawczego działalności statutowej. Raport ukazuje się we współpracy z Wydawnictwem Krytyki Politycznej i Instytutem Studiów Zaawansowanych w Warszawie.
JAREK WAŻNY: Wolne media

... Polska w rankingu wolności mediów tworzonym przez organizację międzynarodową Reporterzy bez Granic, spadła z miejsca 19. w 2014 roku i 18. w 2015 roku na 58. miejsce w 2018 roku. Wcześniej Polska tak złe notowania miała w latach 2005–2007, zajmując kolejno 53., 60. i 56. miejsce. (...)
Rozmowa redakcyjna: Kiedy Lewica zacznie w Polsce wygrywać

Na portalu "strajk.eu" pojawił się pierwszy odcinek cyklicznego programu w formie video. W prezentowanej rozmowie Małgorzata Kulbaczewska-Figat i Maciej Wiśniowski zastanawiają się, jak Lewica może dostać w październikowych wyborach jeszcze więcej, niż sondażowe 14 proc.? 

Zamek Królewski-wrzesień 1939 r./PAP

onet.pl / PRZEMYSŁAW MOSUR-DAROWSKI: Polska na drodze 
do wojny. Ludzie, którzy przewidzieli katastrofę 1939 roku

Polityka Józefa Becka nie uchroniła Polski przed klęską w 1939 roku. W kraju znaleźli się wówczas ludzie, którzy trafnie przewidzieli, że decyzje sanacyjnego rządu skończą się katastrofą, jednak nie tylko nie byli słuchani, ale też spadały na nich represje. Przemówienie Becka po zerwaniu przez Niemcy paktu o nieagresji zostało nagrodzone owacjami, a minister zyskał w Polsce wielką popularność. Kilka miesięcy później nie było już Polski.
Ryszard Stroński: "pierwszy września"...
... nagle w ten pogodny dzień
samolotu złowrogi dźwięk
uroczystą chwilę zmienia w lęk

teraz synku pójdziemy w inną drogę
przez zgrozę
przerażeniei trwogę
75 rocznica Powstania Warszawskiego: Posterunek honorowy na ul. Freta 16
https://sld.org.pl/aktualnosci/Warszawskie Pokolenia/26.08.2019

26 sierpnia 2019 o godz. 12 Środowisko byłych żołnierzy Armii Ludowej wystawiło  posterunek honorowy na ul. Freta 16, gdzie zginęli oficerowie sztabu Głównego Armii Ludowej, 
W rocznicę ich bohaterskiej śmierci WARSZAWSKIE POKOLENIA uczestniczą co roku w  złożeniu kwiatów i zniczy. W imieniu Sojuszu Lewicy Demokratycznej kwiaty złożyła Anna-Maria Żukowska (na zdjęciu).

Liderzy Lewicy /Jacek Domiński /

PAP: LEWICA ZAPREZENTOWAŁA SWÓJ PROGRAM

Legalna aborcja do 12. tygodnia ciąży, świeckie państwo, odejście od religii w szkołach, podwyższenie płacy minimalnej, obywatelska emerytura, leki za 5 zł i czyste powietrze znalazły się w programie lewicy (KW SLD), który został ogłoszony podczas sobotniej konwencji. (...)

MICHAŁ KOLANKO: LEWICA PREZENTUJE PROGRAM.
MA POMYSŁ NA ZUS
RZECZPOSPOLITA s. A5 | 2019-08-22 |

24 sierpnia, w sobotę Lewica na konwencji przedstawi szereg nowych propozycji. Poznaliśmy kilka z nich.
... Każdy przedsiębiorca będzie mógł wybrać: ZUS proporcjo¬nalny do przychodu lub kwota ryczałtowa. Niezależnie od wysokości przychodu będzie miał te dwie opcje" - czytamy w propozycji programowej. (...) 
    <<< Zobacz więcej klikając na tekst u góry >>>
Lewica zaprezentowała wyborcze "jedynki" do Sejmu

Adrian Zandberg z Razem będzie "jedynką" w Warszawie, Włodzimierz Czarzasty z SLD w Sosnowcu, a Krzysztof Śmiszek z Wiosny otworzy listę wrocławską - wynika z niedzielnej prezentacji "jedynek" Lewicy. Zaczynamy naszą podróż do Sejmu - powiedział szef sztabu Lewicy Robert Biedroń podczas prezentacji.
GABRIEL ZMARZLIŃSKI: Hołd Bohaterom

... Obchody 75. lecia wybuchu Powstania Warszawskiego – podobnie jak we wszystkich latach poprzednich – nosiły dwa nieścieralne znamiona. Pierwsze – głęboki hołd dla poległych pomordowanych, powstańców i mieszkańców Stolicy... Drugie – wdzięczność mieszkańcom, którzy przeżyli gehennę tego Powstania, wygnanie z miasta, tułaczy los oraz obozy koncentracyjne, z których wiele tysięcy nigdy nie wróciło. (...)
IDZIEMY WSPÓLNIE DO WYBORÓW POD SZYLDEM LEWICA!

Włodzimierz Czarzasty podczas konferencji prasowej powiedział:
"Jesteśmy razem, bez względu na to czy wiatr wieje w oczy, czy piasek jest sypany w tryby, czy też sąd działa powoli. Bez względu na to co się będzie działo, nikt tego nie rozwali.
W sprawie sądu, procedura wciąż trwa. W gronie trzech partii podjęliśmy decyzję, że jeżeli sąd wpisze do rejestru to o co w gronie naszy formacji uzgodniliśmy, to natychmiast uzupełnimy nasz wpis do Państwowej Komisji Wyborczej..."
LEWICA PRZECIWKO OBCHODOM 75. ROCZNICY POWSTANIA BRYGADY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ. NIE MA ZGODY NA TO, ABY HITLEROWSKICH KOLABORANTÓW OTACZAĆ KULTEM!

... - Brygada Świętokrzyska zabijała Polaków, Żydów, cywilów. To jeden z powodów dlaczego Lewica jest przeciwko Dniowi Pamięci Żołnierzy Wyklętych i dlatego albo nazwiemy to święto inaczej, albo w ogóle je zlikwidujemy – oświadczyła Anna-Maria Żukowska. (...)

1 Dywizja im. T. Kościuszki

21 lipca 1944 r. Dekret KRN jednoczący  Armię Polską utworzoną w ZSRR  z Armią Ludową tworzy Ludowe Wojsko Polskie

Dekret datowany na 21 lipca 1944 r. i postanowienie PKWN o powołaniu na podstawie tego dekretu Naczelnego Dowództwa WP, które nosiło datę 22 lipca 1944 r. stanowiły podstawę utworzenia Ludowego Wojska Polskiego.
W dniu 21 lipca 2019 r. o godz. 12.00 kombatanci LWP i przedstawiciele Warszawskich POKOLEŃ złożyli kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.
Konwencja Krajowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej 

Konwencja Krajowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej zmieniła skrót nazwy partii z SLD na Lewica. 6 sierpnia 2019 r. w toku obrad Konwencji Krajowej SLD poddano pod głosowanie uchwałę w sprawie dokonania zmian w Statucie Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Uchwała zmieniła skrót nazwy partii z SLD na Lewica. Uprawnionych do głosowania było 167 delegatów. W głosowaniu wzięło udział 121 delegatów, co stanowi 72% delegatów uprawnionych do głosowania. „Za” głosowało 121 delegatów, co stanowi 100% delegatów biorących udział w głosowaniu.
Uchwała w sprawie dokonania zmian w Statucie Sojuszu Lewicy Demokratycznej została podjęta większością wymaganą przez art. 24 lit. Statutu SLD tj. większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Trzech muszkieterów

Powstaje Koalicja Wyborcza „Lewica”

W dniu 5 sierpnia 2019 roku w Warszawie odbyła się robocza narada zawiązującej się Koalicji „Lewica”. Bazą jej jest porozumienie trzech ugrupowań: Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Partii Wiosna i Partii Lewica Razem. (...) Robert Biedroń przedstawił skład sztabu wyborczego. Jak poinformował, wiceprzewodniczącymi będą: sekretarz generalny Wiosny Krzysztof Gawkowski, sekretarz generalny SLD Marcin Kulasek i Marcelina Zawisza z Zarządu Krajowego Lewicy Razem. (...)
HISTORYCZNY WYCZYN: Franky Zapata przeleciał nad La Manche
https://fakty.interia.pl/swiat/ 4 sierpnia (08:52)

... "Latający człowiek" wystartował z francuskiego wybrzeża o godz. 8.17 i wylądował po brytyjskiej stronie o godz. 8.39. Lot trwał 22 minuty. Pierwszy raz w historii kanał został pokonany innym środkiem transportu niż samolot.
TADEUSZ IWIŃSKI: Inny Białystok …jest możliwy!

Potrzebujemy lewicy w Sejmie, żeby sytuacje takie jak ta z Białegostoku już nigdy nie miały miejsca.300-tysięczna stolica Podlasia (pod względem populacji niedawno wyprzedziła Katowice),miasto wielokulturowe, pokazała dziś swe inne-tolerancyjne-oblicze. (...)

Foto: Paweł Wiśniewski

Przed rocznicą godziny "W": Obchody 75 rocznicy Powstania Warszawskiego współorganizowane przez środowisko 
byłych żołnierzy Armii Ludowej 

1 sierpnia 2019 (czwartek) godz.17 – spacer śladami miejsc walk Al. Czwartaków i 104 kompani Syndykalistów, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy – spotkanie - Dom Profesorów ul. Brzozowej 12(...)
PRZEMYSŁAW PREKIEL: Trzech muszkieterów

Koalicja lewicowych partii to dobra wiadomość dla polskiej demokracji. Brak lewicy doskwiera w polskim parlamencie. Jej brak widać, słychać i czuć. Ale ten związek z rozsądku to jedna wielka niewiadoma. W sposób naturalny powraca w pamięci katastrofa wyborcza sprzed czterech lat. (...)

Foto: Liu Guangming Xinhua

Rosja zbuduje gigaautostradę, polskie ciężarówki pojadą do Chin

Ciężarówki z i do Chin będą mogły poruszać się po zaplanowanej gigaautostradzie prowadzącej przez Rosję. Dla Polski może oznaczać to szereg korzyści. (...)
Piotr Gadzinowski: Zapomniana, wstydliwa rewolucja

Siedemdziesiąt pięć lat temu, 22 lipca 1944 roku, został w Lublinie ogłoszony Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego.
Symboliczny początek Polski Ludowej.W ciągu następnych 45 lat w Polsce dokonała się radykalna rewolucja społeczna. (...)

Wojciech Konieczny -

PPS w koalicji z SLD, Wiosną i Lewicą Razem

Uchwała RN PPS w sprawie udziału Partii w wyborach parlamentarnych 2019

Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej przyjmuje z zadowoleniem fakt powstania Koalicji Lewicowej do wyborów parlamentarnych w 2019. Rada Naczelna w oparciu o art. 46 pkt 2 Statutu Partii podejmuje decyzję o przystąpieniu do nowej koalicji. (...)
Przewodniczący RN PPS
75 lat Polski Ludowej

W dniu 20 lipca 2019 roku w Warszawie odbyła się konferencja „Rzeczpospolita Polska – Fakty i mity 1944–2019”. Konferencja została zorganizowana z okazji 75 rocznicy powstania Rzeczpospolitej Polskiej. Organizatorami byli: Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka, Unia Pracy oraz Polska Partia Socjalistyczna. (...)
Oświadczenie Porozumienia Socjalistów
http://przeglad-socjalistyczny.pl/18 lipca 2019 r.

Prezydium Porozumienia Socjalistów wydało w dniu 18 lipca 2019 roku w godzinach rannych oświadczenie dotyczące koalicji partii i ugrupowań lewicy na najbliższe wybory parlamentarne. (...)
Włodzimierz Czarzasty: Mamy gotowe listy wyborcze i jesteśmy gotowi

... Czarzasty na uwagę, że zostały tylko trzy miesiące do wyborów powiedział: "Przygotowaliśmy się spokojnie. Mamy gotowe listy, mamy środki finansowe i jesteśmy absolutnie gotowi". (...)

Tylko polska lewica chce wygrać z PiS-em
Dziennik_Trybuna_2019-07-19_nr_15979

Wystąpienie przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierza Czarzastego,
Łódź, 18 lipca 2019 r. (...)
POWSTAJE BLOK LEWICY!

Powstaje Blok Lewicy, który zawalczy o głosy Polek i Polaków, którzy wierzą w takie ideały jak: wolność, równość i sprawiedliwość. Jeszcze dziś odbędzie się spotkanie liderek i liderów SLD, Partii Lewica Razem oraz Partii Wiosna Roberta Biedronia. Do naszego grona zamierzamy także zaprosić Socjaldemokrację Polską, Wolność i Równość, Inicjatywę Feministyczną, Stowarzyszenie Pokolenia oraz wiele innych organizacji o charakterze lewicowym. (...)
76 rocznica powołania Odrodzonego Wojska Polskiego

Zapraszamy do zwyczajowo niezawodnego uczestnictwa w uroczystości złożenia kwiatów przed Grobem Nieznanego Żołnierza z okazji 76 rocznicy powołania Odrodzonego Wojska Polskiego, która odbędzie się w dniu 21 lipca (niedziela) 2019 roku o godz. 12.00

Zarząd Warszawski Stowarzyszenia "POKOLENIA"
Włodzimierz Czarzasty: Od tego, że PO 
nie będzie mówiła o gejach, geje nie znikną 

... - Nie mówię o programie opozycji bo ten nie został jeszcze ustalony. Mówię o programie SLD. I czasami nie rozumiem zachowawczej polityki Platformy. Wprowadzili rzutem na taśmę po odejściu Tuska dofinansowanie do in vitro. I co? Stało się coś? Bóg rozchylił chmury i Platformę ukarał? Czy od tego, że PO nie będzie mówiła o gejach, związkach partnerskich i aborcji to wszystko to zniknie? Czy z tego powodu, że ktoś nie będzie mówił o homoseksualistach, to oni przestaną się kochać i żyć ze sobą? (...)
W setną rocznicę podpisania Traktatu Wersalskiego (28.VI.): 
Grzegorz Schetyna: do wyborów idziemy jako 
Koalicja Obywatelska, z konserwatystami i lewicą

   Do wyborów idziemy jako Kolacja Obywatelska; znajdzie się w niej miejsce dla konserwatystów i lewicy, dla wierzący i niewierzących, dla ludzi z miast i wsi; przepustką jest tylko przyzwoitość i zdrowy rozsądek - mówił lider PO Grzegorz Schetyna podczas Forum Programowego Koalicji Obywatelskiej. (...)
... Jak zaznaczył, to nie będzie koalicja tylko partii, "ani zlepek politycznych interesów". "Czas partyjnych gier już minął, przyszedł zupełnie inny czas. A na szali jest wszystko. Prawo musi pokonać bezprawie, prawda - kłamstwo, miłość - nienawiść i agresję, a rozsądek - szaleństwo" - mówił lider PO. (...)
Włodzimierz.Czarzasty, przewodniczący SLD: NIE WIEM JAKI CEL MA PSL? 
POLSKA SIĘ NIE MOŻE ROZWALIĆ ZE WZGLĘDU NA TO, ŻE KTOŚ CHCE PRZETRWAĆ
My jako SLD, ja osobiście, jesteśmy zwolennikami Koalicji Europejskiej poszerzonej o jak największą liczbę poglądów. Nasz wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego był dobry i zdania nie zmienię. SLD będzie ostatnią partią, która z tego projektu wyjdzie. Jeżeli nie będzie realizowany, to będziemy wskazywać winnych. (...)

prezes PSL (Fot. PTWP)

Szef PSL przedstawił warunki wejścia do koalicji z PO

Nie wejdziemy do koalicji z PO, jeśli znajdzie się w niej SLD lub Wiosna - oświadczył w czwartek prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Potrzebne są dwa bloki na opozycji, które dają szansę na zmianę rządów: blok lewicowy i umiarkowanego centrum, my budujemy ten drugi - podkreślił. (...)

A. Kwaśniewski: Kończy się czas na przegrupowania. 
Rozum podpowiada jedno rozwiązanie 
http://www.tvn24.pl/10 lipca 2019 r.
Armat Prawo i Sprawiedliwość ma dużo, ale to nie znaczy, że nie można z nimi wygrać - stwierdził w "Faktach po Faktach" w TVN24 były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Komentował przedwyborczą sytuację polskiej opozycji. Jego zdaniem, "żeby wygrać, trzeba zaproponować jakąś jedność, interesujący program i wiarygodnych wykonawców tego programu". (...)

Wincenty Elsner

Wincenty Elsner: Pokolenie LPP+

Blisko połowa wyborców to pokolenie LPP+, czyli Ludzie Po Pięćdziesiątce. Prawdziwa wyborcza siła. (...)
... Oto pięć postulatów. Nie wiemy jeszcze, czy będzie jeden blok opozycji? Może dwa? Ale jestem zdania, że każda koalicja prodemokratyczna musi zaakceptować postulaty pokolenia LPP+. Ludzi Po Pięćdziesiątce. 14 milionów Polek i Polaków. (...)
Tadeusz Wojciechowski: Ideał służby zdrowia – szukanie pacjenta
... zajrzyjmy do braci Czechów. Obywatel płaci tam za każdą wizytę u lekarza około – w przeliczeniu – 4,50 zł. Dwa razy tyle, czyli ok. 9 złotych płaci za każdy dzień pobytu w szpitalu... (...)


- 29 czerwca 2019 r. - odbyło się wewnątrzpartyjne referendum, podczas którego wszyscy członkowie mogli wypowiedzieć się w sprawie formuły startu SLD w najbliższych wyborach parlamentarnych. (,,,)
... Uprawnionych do głosowania było 20779 działaczy Sojuszu, a w referendum wzięło udział 13129 osób. To oznacza frekwencję na poziomie 63 procent. 10888 osób w referendum opowiedziało się za startem SLD w koalicji, co stanowi 83 proc. głosujących. (...)

Komunikat o posiedzeniu Krajowego Zarządu 
Stowarzyszenia POKOLENIA

28 czerwca br. obradował Krajowy Zarząd Stowarzyszenia „Pokolenia” z udziałem przewodniczących organizacji wojewódzkich. Omówiono udział naszego Stowarzyszenia w jesiennych wyborach do parlamentu RP. W tej sprawie podjęto specjalną uchwałę oraz przyjęto zasady rekomendowania kandydatów zgłaszanych przez Stowarzyszenie. (...)
Tadeusz Wojciechowski: Kompleks Putina

Władimir Władimirowicz Putin nie musi prowadzić polityki, która nam się podoba. Jest tylko (albo aż) rosyjskim „mężem stanu”.
Oglądanie polskich dzienników telewizyjnych i czytanie gazet staje się nudne. Slogany zastępowane są sloganami, wszyscy prześcigają się w deklaracjach miłości do USA i przyjaźni z Ukrainą, A przyczyną wszystkich „ukraińskich nieszczęść”, wrogiem Europy i wcielonym szatanem jest niejaki Putin – skądinąd Prezydent Rosyjskiej Federacji. (...)

- 22 czerwca 2019 r. - Ze smutkiem informujemy, że w wieku 86 lat odszedł odszedł od nas serdeczny Kolega - członek Warszawskich Pokoleń -  Waldek Sierakowski. 
Cześć jego pamięci 

Zarząd Warszawskich POKOEŃ

Zobacz więcej w zakładkach:
- 11 czerwca 2019 r. - Moim zdaniem szeroka koalicja jest najlepszym rozwiązaniem dla kraju. Ale decyzję ws. formuły pójścia do wyborów parlamentarnych SLD podejmie w drodze referendum 29 czerwca – przyznał w Salonie politycznym Trójki Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej. 
- 4 czerwca 2019 r. - Centrum im. Ignacego Daszyńskiego oraz Fundacja im. Friedricha Eberta organizują dyskusję pt. "30 lat III RP - krytyczna perspektywa".
- 11 maja 2019 r. - W HOTELU GROMADA CENTRUM W WARSZAWIE  odbyło się spotkanie wielu pokoleń lewicowych działaczy organizacji młodzieżowych, społecznych, zawodowych i samorządowych, które stało się okazją do zacieśnienia więzi międzypokoleniowych oraz zachętą do dalszego aktywnego działania w rozwiązywaniu naszych problemów, problemów lokalnych, regionalnych i krajowych. 
- 10 maja 2019 r. - pożegnaliśmy zmarłego prezesa Oddziału Warszawskiego im. 1 Armii WP Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga, zasłużonego oficera płk Kazimierza Wtorka - W pogrzebie wzięła udział również delegacja warszawskiego koła POKOLEŃ. Cześć Jego pamięci.
- 9 maja 2019 r. - W przeddzień Dnia Zwycięstwa, 8 maja, w Warszawie odbyła się uroczystość upamiętnienia żołnierzy radzieckich poległych w walkach o wyzwolenie naszego kraju.Na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich delegacje ambasad rosyjskiej, białoruskiej i kazachskiej oraz polskich organizacji kombatanckich i organizacji pozarządowych, w tym Stowarzyszenia „POKOLENIA”, oddały im hołd składając pod memoriałowym obeliskiem kwiaty i wieńce. 
- 6 maja 2019 r. - odbyła się debata zorganizowana przez Sojusz Lewicy Demokratycznej pod hasłem „Timmermans-Cimoszewicz-Kwaśniewski”. 
W debacie uczestniczyli przedstawiciele wielu organizacji 
i stowarzyszeń reprezentujących lewicę, w tym także przedstawiciele warszawskiego środowiska "POKOLEŃ".

Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Serdecznie zapraszamy na dyskusję z udziałem Aleksandra Kwaśniewskiego, Fransa Timmermansa oraz Włodzimierza Cimoszewicza pt: „Przyszłość Europy”.
6 maja 2019, Hotel Belotto w Pałacu Prymasowskim w Warszawie, godz. 12:45. Wstęp wolny.
Stowarzyszenie "POKOLENIA" 

Prezydium Zjazdu ZMS

- 25-27 kwietnia 2019 r. - 62 lata temu, z udziałem 684 delegatów reprezentujących około 40 tys. członkow odbył się w sali Kongresowej PKiN Zjazd Konstytucyjny Związku Młodzieży Socjaklistycznej.  Uchwalono na nim Deklarację Ideowo-polityczną ZMS oraz wybrano władze Związku. I Sekretarzem KC ZMS został Marian Renke, a Zjazd przekształcił się w stałą Krajową Radę Delgatów, której przewodniczącym został Zbigniew Matuszewski.
- 15 kwietnia 2019 r. - 20 lat temu powstał Sojusz Lewicy Demokratycznej. Z okazji zbliżającej się rocznicy utworzenia SLD jako partii politycznej, 13 kwietnia w Warszawie odbyło się okolicznościowe spotkanie. Podczas jubileuszu kilkuset działaczy partii zostało wyróżnionych odznaczeniem – „Zasłużony dla SLD”, które jest wyrazem uznania za wybitne osiągnięcia w budowaniu lewicy w Polsce.
- 16 kwietnia 2019 r. - Smutna wiadomość - w wieku 76 lat odszedł od nas nagle i niespodziewanie Kol. Edmund Adamski - nasz wieloletni współpracownik m.in.jako przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Socjalistycznej w Szczecinie - aktywny działacz polityczny i społeczny. 
- 9 kwietnia 2019 r. - o godz. 12.00 spotkaliśmy się przy przy Grobie Jurka SZMAJDZIŃSKIEGO na Cmentarzu Wilanowskim, aby oddać hołd pamięci z okazji przypadającej na ten dzień ( 9 kwietnia) rocznicy Jego urodzin. 
Zarząd Warszawski POKOLEŃ

Foto: G.Rogiński / PAP

- 5 kwietnia 2019 r. - W Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone 30-ej rocznicy zakończenia obrad „Okrągłego Stołu”, zorganizowane przez Społeczny Komitet Lewicy Obchodów 100-lecia Niepodległości. Na spotkanie zostali zaproszeni żyjący uczestnicy obrad „okrągłego stołu”, zarówno plenarnych, jak i w „podstolikach”. 

- 28 marca 2019 r. - Wywiad w "Rzeczpospolitej : "Polska nie jest przystawką Srebrnej." - Odsunięcie PiS od władzy to najważniejszy cel, jaki mogą sobie dzisiaj wyznaczyć rzeczywiści patrioci- twierdzi były premier Włodzimierz Cimoszewicz, warszawska „jedynka" Koalicji Europejskiej. 
27 marca 2019 - Rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska: "... NIKT startujący do PE z rekomendacji SLD z list Koalicji Europejskiej NIE PRZYSTĄPI do EPP. Stosowne oświadczenie zostanie przedstawione przez kandydatów/kandydatki na Radzie Krajowej SLD zatwierdzającej listy w niedzielę"
- 27 marca 2019 - Marek Belka o "piątce PiS": grozi nam "Grecja light", nasze dzieci będą płacić za te wyborcze prezenty.

Wojciech Konieczny

- 16 marca 2019 r. - Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej wybrana na XLIII Kongresie PPS na swym pierwszym posiedzeniu wybrała przewodniczącego RN tow. Wojciecha Koniecznego, delegata z wojewódzkiej Rady PPS Śląsk. Wybrano równierz Przewodniczącego CKW, także ze Śląska, Przewodniczącą CKR z wojewódzkiej Rady PPS Mazowsze oraz członków Prezydium RN, CKW i Sądu Partyjnego.
- 7 marca 2019 r - W czwartek obradował Zarząd warszawskiej organizacji Stowarzyszenia „Pokolenia”. Omówiono stan organizacyjny i finansowy oraz sprawy związane z przygotowaniem zebrania sprawozdawczo – programowego. Wysłuchano informacji o redagowaniu strony internetowej oraz frekwencji jej odwiedzin przez internautów. 
Z zadowoleniem przyjęto wiadomość, że frekwencja ta systematycznie rośnie. Walne zebranie sprawozdawczo – programowe postanowiono zwołać na dzień 
4 kwietnia br.
- 2 marca 2019 r. - XLIII Kongres Polskiej Partii Socjalistycznej. Blisko 100 delegatów z różnych środowisk w Polsce zastanawia się, jak budować Polskę w XXI wieku, jaki nadać jej kierunek ustrojowy oraz jak przebudować partię, aby była skutecznym narzędziem realizacji celów politycznych, społecznych i gospodarczych.
- 16 lutego 2019 r. - SLD dołącza do Koalicji Europejskiej. "Jesteśmy na początku drogi" - SLD wchodzi do Koalicji jako pierwszy, ale nie jedyny. Finał negocjacji koalicyjnych ma być znany do końca lutego. Na razie znane są pierwsze nazwiska. Ze wspólnej listy mają startować byli premierzy - Włodzimierz Cimoszewicz, Leszek Miller i Marek Belka. 
- 10 lutego 2019 r. - 100 lat temu rozpoczęło się inauguracyjne posiedzenie Sejmu Ustawodawczego.  Sejm Ustawodawczy odbył 342 posiedzenia plenarne, uchwalił 547 ustaw - 17 marca 1921 r. spełnił swoje zasadnicze zadanie, uchwalając Konstytucję. Jego kadencja zakończyła się w listopadzie 1922 r. 
- 8 lutego 2019 r. - zmarł nasz Przyjaciel Jerzy Napiórkowski - wieloletni podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, szef urzędów i izb skarbowych.
Cześć Jego pamięci!
Zarząd Warszawski POKOLEŃ
- 4 lutego 2019 r. - po wyczerpującej chorobie zmarł Wiesław Klmczak, Przewodniczący Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego i pierwszy Prezes Stowarzyszenia "ORDYNACKA" - przyjaciel POKOLEŃ.
Cześć Jego pamięci!
Zarząd Warszawski POKOLEŃ
- 6 lutego 2019 r. - 30 lat temu rozpoczęły się w Warszawie obrady Okrągłego Stołu. Do negocjacji usiedli przedstawiciele władz PRL i opozycji oraz obserwatorzy ze strony kościelnej ... Okrągły Stół był fenomenem na skalę światową. Bez rozlewu krwi, bez jednej wybitej szyby dokonała się transformacja ustrojowa (...)
- 3 lutego 2019 r. - powstała "Wiosna" - nowa partia Roberta Biedronia. Jej program oprze się na trzech fundamentach: "... człowiek, wspólnota, państwo, któremu ufam..."
- 2 lutego 2019 r. - 76 lat temu zakończyła się dokładnie 2 lutego 1943 roku klęską Niemiec i odmieniła losy II wojny światowej bitwa pod Stalingradem. 
- 28 stycznia 2019 r. - 133 lata temu na stokach Cytadeli Warszawskiej wykonano wyrok śmierci na czterech działaczach pierwszej polskiej organizacji rewolucyjnej. Zostali straceni Proletariatczycy, których przywódcą był Ludwik Waryński, który zginął na katordze szlisselburskiej.

Artur Grottger, Bitwa 1863

- 22 stycznia 2019 r. - rocznica wybuchu polskiego powstania narodowego przeciwko Imperium Rosyjskiemu, ogłoszonego Manifestem 22 stycznia wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy. O warstwie społeczno-ideowej powstania rozmawia Krzysztof Lubczynski z prof. Andrzejem Szwarcem w "Dzienniku TRYBUNIE" (23-24 stycznia 2019 r.)
- 17 stycznia 2019 r. - 74 lata temu do lewobrzeżnej Warszawy weszły pierwsze oddziały I. Armii Wojska Polskiego i Armii Czerwonej. Dwa dni później, 
19 stycznia, wzdłuż zniszczonych Alej Jerozolimskich przeszła defilada 
1 Armii WP. Do ruin Warszawy zaczęli stopniowo wracać mieszkańcy.
- 15 stycznia 2019 r. - 100. rocznica śmierci Róży Luksemburg. Była ona przedstawicielką lewego, rewolucyjnego skrzydła II Międzynarodówki, a zarazem krytykiem Lenina i partii bolszewickiej za brak poszanowania dla demokracji i elitarystyczną koncepcję roli partii w procesie rewolucyjnym. Z okresu rewolucji bolszewickiej pochodzi jej znany aforyzm: „Nie ma prawdziwego socjalizmu bez demokracji, tak jak nie ma prawdziwej demokracji bez socjalizmu”.
- 13 grudnia 2018 r. - smutna wiadomość ... w wieku 80 lat odszedł od nas nasz wieloletni Współtowarzysz, działacz Stowarzyszenia "POKOLENIA" - Wiceprzewodniczący Rady Krajowej, Przewodniczący Rady Mazowieckiej - RYSZARD ADAMCZYK.
Cześć Jego pamięci !

Foto: ONET / PAP

- 16 listopada 2018 r. - Na konferencji prasowej Robart Biedroń poinformował, że do formacji politycznej budowanej przez niego dołączył były wiceszef SLD Krzysztof Gawkowski, który będzie odpowiadał za tworzenie struktur nowego ugrupowania.
- 11 listopada 2018 r. - w Warszawie odbył się z udziałem tysięcy uczestników "BIEG NIEPODLEGŁOŚCI".
- 11 listopada 2018 r. - o godz 13,00 w niedzielę w Warszawie na placu na Rozdrożu odsłonięty został pomnik Ignacego Daszyńskiego - działacza niepodległościowego i społecznego, socjalisty, premiera w listopadzie 1918 r. Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej, marszałka Sejmu w latach 1928-30. Szef SLD Włodzimierz Czarzasty zwracając się do ugrupowań lewicowych przekonywał, że stoi przed nimi wspólne zadanie walki i obrony: polskiej historii, państwa świeckiego, wartości europejskich, praw socjalnych, praw pracowniczych, praw kobiet i praw wszystkich mniejszości.

- 8 listopada 2018 r. - o godz. 12,00 pod Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie odbyła się  uroczystość zorganizowana przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych i Konwent Generałów RP z okazji 100 lat Niepodległości Polski 1918-2018.

- 6 listopada 2018 R. - W Lublinie, w Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej odbyło się Seminarium 
"W 100-LECIE POWSTANIA RZĄDU IGNACEGO DASZYŃSKIEGO".

- 24 października 2018 r. - "SLD jeszcze może" - pod tym tytułem "Dziennik TRYBUNA" opublikował pierwsze refleksje po wyborach samorządowych.

- 17 października 2018 r. - Kolejna smutna wiadomość - dzisiaj rano opuścił nas serdeczny przyjaciel Warszawy Marek Starczewski - były Dyrektor Staromiejskiego Domu Kultury, działacz młodzieżowy, nasz wieloletni współpracownik w działalności społecznej, członek "Pokoleń".
Cześć Jego pamięci!
- 14 października 2018 r. - w "Małej Warszawie" na warszawskiej Pradze odbyła się Konwencja koalicji wyborczej "SLD - Lewica razem". Jej dobry wynik w wyborach samorządowych stworzy nowe szanse konsolidacji sił lewicowych!

- 12-13 października 2018 r. - 75. Rocznica bitwy pod Lenino, w której udział wzięła sformowana kilka miesięcy wcześniej na terenie ZSRR 1. Dywizja Piechoty im. Generała T. Kościuszki - "Polska, a nie polskojęzyczna" (zob. artykuł Adama Koseskiego" w Tygodniku "Przegląd").

- 5 października 2018 r. - Zarząd warszawskiego koła Stowarzyszenia POKOLENIA zorganizował spotkanie swoich członków i sympatyków z kandydatami wystawionymi przez Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem do samorządów Mazowsza i Warszawy. 

- 3 października 2018 r. - uroczyście świętujemy rocznicę dnia wybuchu Powstania, honorujemy wodzów którzy podejmując obłędną decyzję doprowadzili Warszawę do zagłady. W ciszy, obojętności i zapomnieniu upływają 63 dni mordowania miasta i dzień klęski - 3 października - KAPITULACJA. 
W zadumie zapoznajmy się z nekrologiem obok >>>
- 28 września 2018 r. - odbyła się zorganizowana przez Komisję Historyczną Polskiej Partii Socjalistycznej konferencja „Rola socjalistów i PPS w odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku”
- 24 września 2018 r. - odbyły się uroczystości rocznicowe poświęcone uczczeniu bohaterstwa żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, którzy we wrześniu 1944 roku pospieszyli z pomocą Powstańcom Warszawskim.
- o godz. 14.00 - Uroczystość na Płycie Desantu Czerniakowskiego upamiętniająca walki żołnierzy 3 Dywizji Piechoty śpieszących z pomocą Powstańcom (16-23 .09.1944 – zginęło 2200 żołnierzy);
- o godz. 17.00 - Uroczystość na Płycie Desantu Żoliborskiego (Wybrzeże Gdańskie) upamiętniająca walki żołnierzy 2 Dywizji Piechoty śpieszących z pomocą Powstańcom (zginęło ponad 600 żołnierzy).

- 15 września 2018 r. - W Lublinie odbyła się, zorganizowana przez Radę Wojewódzką Stowarzyszenia „POKOLENIA”, konferencja popularno-naukowa „Czyn i ludzie lewicy Lubelszczyzny w 100-leciu niepodległej Polski”.
- 7 września 2018 r.- w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie spotkali się działacze Związku Młodzieży Wiejskiej z weteranami powojennego ZMW „Wici” - odrodzonego po roku 1956 i po raz kolejny w 1980 ZMW. 
- 8 września 2018 r. - Wiadomości wyborcze: odbyło się Ogólnopolskie Spotkanie i inauguracja kampanii wyborczej w Opocznie, zorganizowane przez Zarząd Opoczyńskich "POKOLEŃ" wraz z Zarządem Niezależnego Bloku Samorządowego.
- 5 września 2018 r. - w 100-lecie Niepodległości, w przeddzień budowy Pomnika Ignacego Daszyńskliego w Warszawie na pl. Na Rozdrożu, Zarząd Stowarzyszenia im. I.Daszyńskiego przypomniał inicjatywę CKW PPS sprzed 50 lat - budowy Domu-Pomnika Ignacego Daszyńskiego w Krakowie.
- 3 września 2018 r. - Wiadomości wyborcze:  podczas konferencji prasowej na placu Hallera w Warszawie Andrzej Rozenek składa ważną obietnicę wyborczą, a warszawska drużyna komitetu SLD Lewica Razem prezentuje liderki i liderów list do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz do Rady Warszawy.
W wyborach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego kandyduje w 
OKRĘGU WYBORCZYM NR 1 (powiaty opatowski, ostrowiecki, sandomierski i staszowski), z listy wyborczej KKW SLD Lewica Razem, b.  przewodniczący Stowarzyszenia „Pokolenia” - Prof. Jerzy Jaskiernia.

Wikimedia Com.

- 26 sierpnia 2018 r. - o godz. 12,00 przy ul. Freta 16 na warszawskim Nowym Mieście odbyła się uroczystość złożenia kwiatów dla upamiętnienia 74 rocznicy śmierci członków sztabu Armii Ludowej, którzy 26 sierpnia 1944 r. zginęli w powstaniu warszawskim. Podczas niemieckiego bombardowania trafiony został budynek, w którym przebywali członkowie warszawskiego sztabu Armii Ludowej.

Artur Grottger, Bitwa 1863

- 21 sierpnia 2018 r. - został zarejestrowany 
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem. Pod siedzibą Państwowej Komisji Wyborczej odbyła się konferencja prasowa, podczas której przedstawiciele ugrupowań stanowiących komitet poinformowali o swych zamierzeniach w kampanii wyborczej do samorządów. 

- 28 lipca 2018 r - z opóźnieniem informujemy, że w XVII rocznicę śmierci Edwarda Gierka na cmentarzu w Sosnowcu odbyły się uroczystości,  przy dużym udziale mieszkańców Zagłębia i Śląska oraz wielu organizacji, w tym kół Stowarzyszenia „POKOLENIA” i Ruchu Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka.
Warto przeczytać aktualny komentarz nt. Unii Europejskiej Sylwestra Szafarza pt.: "GERMANIZACJA UNII EUROPEJSKIEJ"
3 sierpnia 2018 r. - w rubryce "My socjaliści" Andrzej Ziemski pisze: "Ocena celowości wywołania i skutków Powstania Warszawskiego od lat dzieli Polaków i to nie według kryteriów politycznych, ale głównie poprzez udział emocji w ocenie historii. Potwierdzeniem tego są tegoroczne obchody 74. rocznicy wybuchu powstania w Warszawie.(...)
- 21 lipca 2018 r. - o godz. 12:00 organizacje kombatanckie Wojska Polskiego z okazji 74 ROCZNICY UTWORZENIA JEDNOLITEGO, ODRODZONEGO WOJSKA POLSKIEGO zorganizowały uroczyste składanie kwiatów pod pomnikiem Żołnierza I Armii WP w Warszawie na skwerze przy ul. Andersa. W uroczystości wzieli udział członkowie i sympatycy Stowarzyszenia POKOLENIASwoją obecnością w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości zamanifestowaliśmy pamięć o bohaterskich czynach naszego Wojska na frontach II wojny światowej oraz uczciliśmy 74. rocznicę Odrodzenia Ludowej  Ojczyzny.
- 4 lipca 2018 r. - Rozmowy na lewicy - w Warszawie odbyło się wspólne spotkanie Koalicji SLD – Lewica Razem oraz Rady Dialogu i Porozumienia Lewicy. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli liderzy większości ugrupowań lewicowych dyskutowano o aktualnej sytuacji w kraju i na scenie politycznej przed jesiennymi wyborami samorządowymi.

- 30 czerwca 2018 r. - Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka przesłał do członków Społecznego Komitetu Lewicy Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości "List otwarty", w którym przekazał swoje uwagi i propozycje obchodów tej rocznicy ...

- 25 czerwca 2018 r. - w Warszawie odbyła się konferencja „Pokój globalny, wartość nieprzemijająca”, której organizatorem była Komisja Historyczna Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej. 
- 22 czerwca 2018 r. - w Cafe Kulturalna odbyło się spotkanie polskiego przedstawicielstwa Fundacji im. F. Eberta z aktywem naszego stowarzyszenia pod nieco oryginalnym hasłem: Mecz o wszystko - Lewica czaruje Warszawę.
- 18 czerwca 2018 r -  w symbolicznym miejscu – przy tablicy pamiątkowej na Placu Grzybowskim w Warszawie upamiętniającej śmierć działaczy PPS, którzy w 1904 r. starli się z carskim zaborcą w walce o niepodległość i sprawiedliwość społeczną – ogłoszono powstanie koalicji wyborczej SLD - Lewica Razem.
- 9 czerwca 2018 r. - w w TVN24 nadany został program z cyklu "100 lat niepodległości" o Ignacym Daszyńskim - socjaliście który utorował Polsce drogę do wolności.

- 7 czerwca 2018 r. - debata zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne promująca książkę prof.  Kołodki pt. "Czy Chiny zbawią świat?",

Kliając na zdjęcie zobacz transmisję z debaty >>>
- 21 maja 2018 r. - w wieku 76 lat odszedł od nas b. działacz młodzieżowy, współpracownik i przyjaciel wielu z nas Janusz KASPRZYCKI
Cześć jego pamięci !
- 19 maja 2018 r. - w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Stowarzyszenia „Pokolenia”, konferencja na temat jednego z Wielkich Socjalistów – Stanisława Dubois (1901-1942) z cyklu „Poszukiwanie wzoru osobowego” oraz tradycyjne, organizowane rokrocznie spotkanie byłych działaczy ruchu młodzieżowego z okresu Polski Ludowej. 
Zobacz w zakładce "Warto przeczytać"  artykuł Mateusza Chudzickiego:
Obalamy prawicowe mity - Czy komunizm jest w Polsce zabroniony? >>>
- 10 maja 2018 r. - w Warszawie odbyło się spotkanie sygnatariuszy Porozumienia Socjalistów. Przedyskutowano aktualną sytuację przed wyborami samorządowymi w Polsce, przyjęto Oświadczenie dotyczące aktualnej sytuacji politycznej i zadań lewicy socjalistycznej w okresie przed wyborami.
- 8 maja 2018 r. - godz. 12.00, na skwerze przy ul. Andersa, w 73. Rocznicę Wyzwolenia i zakończenia II Wojny Światowej w Europie odbyła się uroczystość składania wieńców i kwiatów pod Pomnikiem Żołnierza 1 Armii WP. W imieniu stowarzyszenia POKOLENIA kwiaty m.in. złożyli  Krystyn Dąbrowa i Przewodniczący Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia.
- 7 maja 2018 r. - w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Społecznego Komitetu Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
W Społecznym Komitecie Lewicy znajduje się ponad 150 osób. Są to naukowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, dziennikarze, politycy, samorządowcy i związkowcy. Na czele Społecznego Komitetu stanął b. prezydent Aleksander Kwaśniewski. 
- 3 maja 2018 - W dzienniku TRYBUNA SLD opublikowało "LIST DO POLEK I POLAKÓW"
- 1 Maja 2018 r. - haromonogram obchodów 1 maja w Warszawie:
*Godzina 9.30 – wspólne, z przedstawicielami Unii Pracy, złożenie kwiatów pod Cytadelą;
*Godzina 10.00 – wspólne, z przedstawicielami PPS, złożenie kwiatów na placu Grzybowskim;
*Godzina 10.00 – 12.00 – zbiórka uczestników przed siedzibą OPZZ, ul. Kopernika 36/40.
- 29 kwietnia 2018 r. - w wieku 78 lat, po ciężkiej chorobie odszedł nasz znany i lubiany Kolega Krzysiek DANECKI, b. działacz i pracownik centrali Związku Młodzieży Socjalistycznej. 
- 27 kwietnia 2018 r. - delegacja Stowarzyszenia "Pokolenia" wzięła udział w uroczystości z okazji 122 rocznicy urodzin Gen. Zygmunta Berlinga i złożyła kwiaty pod Jego pomnikiem w Warszawie (przy moście Łazienkowskim, po praskiej stronie Wisły). W uroczystości obok licznych delegacji stowarzyszeń kombatanckich uczestniczył Ambasador Federacji Rosyjskiej i przedstawiciele ambasadora Republiki Białorusi. 
- 21 kwietnia 2018 r. - w Warszawie obradował III Kongres Forum Postępu, porozumienia kilkunastu lewicowych i postępowych organizacji, fundacji, stowarzyszeń i środowisk medialnych. Wystąpienie otwierające na temat polskiej racji stanu wygłosił Włodzimierz Cimoszewicz,b. premier, aktualnie senator z Podlasia.... W Kongresie wzięło udział ok. 100 osób z różnych środowisk lewicowych z całego kraju. (...)
- 19 kwietnia 2018 - Niezależne Obchody Rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim - godz. 11.00, Róg ulic Lewartowskiego/Edelmana i Zamenhofa (tablica pamięci Szmula Zygielbojma) w Warszawie. Zbierzemy się, bo pamiętamy. Pamiętamy to, co się tu zdarzyło. Pamiętamy o tych, którzy walczyli. 
Zapraszają Organizatorzy: Studencki Komitet Antyfaszystowski i inne osoby 
- 10 kwietnia 2018 r. -  jak co roku członkowie i sympatycy Stowarzyszenia „POKOLENIA” złożyli wiązankę kwiatów na Grobie Jurka Szmajdzińskiego na cmentarzu w Wilanowie.

- 29 marca 2018 - Gościem programu Zuzanny Dąbrowskiej w #RZECZoPOLITYCE był Włodzimierz Czarzasty, który powiedział: "JESTEM TAKIM POZYTYWISTĄ I WIERZĘ W CIĘŻKĄ PRACĘ, KTÓRA WCZEŚNIEJ CZY PÓŹNIEJ DAJE EFEKT"
- 27 marca 2018 r - w siedzibie Instytutu Historii PAN na Rynku Starego Miasta w Warszawie odbyła się dyskusja panelową na temat:
„Wkład Ignacego Daszyńskiego i Jego towarzyszy w odzyskanie niepodległości przez Polskę”.
Info na ten temat zobacz obok >>>
- 23 marca 2018 r. - demonstracja kobiet przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego

"Obłąkańcza ofensywa fanatyków"
Niepomne na doświadczenie "czarnego protestu" 2016, podbechtane przez Episkopat i fanatyków nakazu rodzenia za wszelką cenę, nie bacząc na wyniki badań opinii publicznej, PiS brnie w kolejną konfrontację wokół prawa do przerywania ciąży. (...)
- 16 marca 2018 r. - w wieku 91 lat opuściła nas Maria KOŁDERSKA nasza "Pokoleniowa" Koleżanka i dla wielu z nas Przyjaciółka i bliska znajoma.
- 15 marca 2018 r. - Kolejna smutna wiadomość - Opuścił nas Andrzej WAWRZONKOWSKI - b. działacz młodzieżowy, nasz wieloletni współpracownik w działalności społecznej i zawodowej, członek warszawskiego Koła "Pokoleń"
- 12 marca 2018 r. - z okazji promocji książki biograficznej Wielkiego Socjalisty - Stanisława Dubois w sali warszawskiego klubu kombatantów zebrało się ponad sto osób - wśród nich obecni byli: były premier i były senator, kilku parlamentarzystów, naukowców i dziennikarzy, a także szefowie czterech partii politycznych lewicy i kilku stowarzyszeń. 
Trzeba podkreślić, że książka ukazała się w roku 100 lecia polskiej niepodległości i powrotu państwa po 123 latach rozbiorów. Polska Partia Socjalistyczna odegrała w tym ogromną rolę, jako siła polityczna, wojskowa i społeczna. Żaden z ówczesnych ruchów politycznych na Ziemiach Polskich takich zasług dla sprawy niepodległości nie ma. 


- 8 marca 2018 r. - "W rocznicę Marca 1968" - Polska w 1968 r. była osadzona w powojennych warunkach ograniczonej suwerenności, wciąż zrzucała z siebie odium stalinizmu, a także zmagała się z rozczarowaniem, jakim były niespełnione nadzieje związane z "Październikiem 56" i objęciem przez Władysława Gomułkę przywództwa w Polsce. (...)
Z artykułu opublikowanego w sobotnio-niedzielnej "Trybunie" (nr 48/2018) 
- 23 lutego 2018 r. - smutna wiadomość o śmierci Leszka GRZYBOWSKIEGO, współpracownika i przyjaciela wielu z nas.
                                                                  Cześć jego pamięci
Zarząd Warszawski POKOLEŃ
- 10 lutego 2018 r. - na posiedzeniu w Krakowie przyjęta została Uchwała Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Pokolenia” w sprawie 100-lecia odzyskania niepodległości.
Treść Uchwału opublikował "Dziennik TRYBUNA" w nr 33/16-18 lutego 2018 r. (piątek-niedziela) pod tytułem: "100-lecie niepodległości według „Pokoleń”.
- 7 lutego 2018 r. - w gmachu Stowarzyszenia Polska – Wschód (również siedziba Stowarzyszenia POKOLENIA) w Warszawie, ul. Marszałkowska 115, odbyło się doroczne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Programowe Warszawskiego Koła Stowarzyszenia POKOLENIA.

- 3 lutego 2018 r. odszedł od nas Kolega Tadeusz PAŁKA ... oddany działacz społeczny Warszawy i WARSZAWSKICH POKOLEŃ, członek Warszawskiej Rady Seniorów, aktywny animator i wiceprzewodniczący Bielańskiej Rady Seniorów.
                         Cześć Jego Pamięci
Zarząd Warszawski I Zarząd Mazowiecki POKOLEŃ

Zobacz więceZoZ
- 27 stycznia 2018 r. - w Warszawie odbyła się Konferencja "O aktualności Programu Radomskiego PPS". Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie im. I. Daszyńskiego. W konferencji wzięli udział przedstawiciele kierownictwa PPS, z Bogusławem Gorskim - przewodniczącym Rady Naczelnej PPS.Obecni byli przedstawiciele wielu organizacji zrzeszonych w Porozumieniu Socjalistów.Konferencję prowadził prezes Stowarzyszenia im. I. Daszyńskiego - dr Jerzy Stefański.

"Ranny powstaniec"

- 22 stycznia 2018 r. - 155 lat temu wybuchło powstanie styczniowe, które trwało najdłużej z polskich powstań, bo do jesieni 1864 r.. 
Z tej okazji rekomendujemy dwa artykuły zamieszczone na stronie www Stowarzyszenia im. Ignacego Daszyńskiego: http://daszynski-stowarzyszenie.manifo.com/ 
- 17 stycznia 2018 r. - 73-cia rocznica wyzwolenia Warszawy. Dla upamiętnienia tego historycznego wydarzenia i oddania hołdu bohaterom walk o jej wyzwolenie, organizacje kombatanckie Wojska Polskiego (przy udziale innych patriotycznych organizacji pozarządowych, w tym stowarzyszenia POKOLENIA) zorganizowały uroczyste składanie kwiatów pod Pomnikiem Szlaku Bojowego od Lenino do Berlina oraz na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich.

- 13 stycznia 2018 r.  - w Warszawie odbyła się debata "Tożsamość i wizerunek lewicy. Co dalej?", której organizatorami byli: Forum Postępu i Rada Dialogu i Porozumienia Lewicy...
... Podczas debaty, w której uczestniczyli przedstawiciele różnych środowisk lewicy, zaprezentowano refleksję dotyczącą aktualnego stanu badań nad tożsamością współczesnej lewicy prowadzonych w ramach projektu realizowanego przez Forum Postępu...... Dominował pogląd, iż niezbędny jest NOWY LEWICOWY PROJEKT DLA POLSKI, uwzględniający obecne potrzeby społeczne, zagrożenia autorytarne i wyzwania współczesnego świata. (...)
oraz komentarz Roberta Kwiatkowskiego - Prezesa Rady Dialogu i Porozumienia Lewicy w zakładce "Warto przeczytać" >>>
- 6 stycznia 2018 r. - 105. rocznica urodzin Edwarda Gierka. Urodził się w rodzinie robotniczej, we wsi Porąbka (dziś dzielnica Sosnowca w Zagłębiu Dąbrowskim).
Z okazji rocznicy prezentujemy plakat nadesłany przez Macieja Gadaczka.
Aby powiększyć obraz kliknij na miniaturkę >>>
- 3 stycznia 2018 r. - w Sandomierzu odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne środowisk lewicowych. Licznie obecny był aktyw SLD z powiatu sandomierskiego, a także środowisko "Pokoleń". Przybyły delegacje m.in. z Kielc, Rzeszowa, Opatowa, Ostrowca Świętokrzyskiego, Buska-Zdroju i Staszowa. Spotkanie otworzyła Wiesława Sabat, radna Rady Miasta Sandomierza, a przewodniczył członek Rady Krajowej SLD, przewodniczący Rady Konsultacyjno-Programowej Stowarzyszenia "Pokolenia", prof. Jerzy Jaskiernia.
- 20 grudnia 2017 r. - w Klubie Księgarza w Warszawie odbyła się pod patronatem Pana Xu Jian, Ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce, promocja książki Prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej Pana Xi Jinping pt.: „Chińskie Marzenie”. Tę najbardziej aktualną książkę dotyczącą koncepcji dalszego rozwoju Chin zaprezentowali: prof. dr hab. Wojciech Pomykało i dr Sylwester Szafarz. 

- 9 grudnia 2017 r. - w Warszawie, przy ul. Marszłkowskiej 115, w sali "Tradycji", odbyło się WSPÓLNE POSIEDZENIE RADY KRAJOWEJ, ZARZĄDU KRAJOWEGO, KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ I RADY KONSULTACYJNO – PROGRAMOWEJ STOWARZYSZENIA "POKOLENIA" oraz KOLEŻEŃSKIE SPOTKANIE PRZEDŚWIĄTECZNE. 
- 9 grudnia 2017 r. -  w Warszawie odbyła się jubileuszowa sesja naukowa „125 lat Kongresu Paryskiego i powstania Polskiej Partii Socjalistycznej”. Organizatorem sesji była Komisja Historyczna RN PPS.
- 17 - 23 listopada 2017 r. - 125 lat temu miał miejsce Kongres Paryski Polskiej Partii Socjalistycznej. W weckendowym wydaniu "TRYBUNY" opublikowany został artykuł przypominający rocznicę powstania PPS.
- 11 listopada 2017 r. - 99 lat temu, 11 listopada 1918 r., w wagonie sztabowym w Compiegne, gdzie mieściła się kwatera marszałka Francji Ferdynanda Focha, podpisano zawieszenie broni pomiędzy aliantami a Niemcami, kończące I wojnę światową. Światowy konflikt, który pochłonął życie prawie 10 mln żołnierzy, radykalnie zmienił oblicze ówczesnego świata. (...)
Jednym z politycznych skutków wojny było powstanie w Europie niepodległych państw: Czechosłowacji, Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii oraz Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców. (...)
- 9 listopada 2017 r. - żegnając w tym dniu naszego Kolegę z "Pokoleń" - zmarłego 2 listopada Albina Szyszkę - wspominamy również wieloletniego działacza społecznego oraz funkcyjnego pracownika ZMS, PZPR i Związków Zawodowych.              Cześć Jego pamięci !
Zarząd Warszawski Stowarzyszenia POKOLENIA
- 27 października 2017 r. - w Akademii Leona Koźmińskiego odbyła się DEBATA WICEPREMIERÓW 2017 - ponad wszelkimi politycznymi podziałami aktywni i byli politycy spotkali się, by podjąć merytoryczną dyskusję o aktualnym stanie polskiej gospodarki, jej szansach rozwojowych i zagrożeniach. 
- 26 października 2017 - odbyła się debata zorganizowana 
przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, w trakcie której 
Prof. Grzegorz W. Kołodko i prof. Andrzej K. Koźmiński zaprezentowali książkę: "Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm". 
- 20 października 2017 r. - na Wojskowym Cmentarzu na Powązkach pożegnaliśmy Jerzego Henryka Kraszewskiego - wieloletniego przewodniczącego naszej warszawskiej organizacji Stowarzyszenia POKOLENIA oraz naczelnego redaktora kwartalnika „Pokolenia”. Jerzy był dziennikarzem „Sztandaru Młodych”, „Walki Młodych” i „Trybuny Ludu”; działał w ZMP i ZMS w Opolu i Warszawie. W latach 90-tych był współtwórcą Stowarzyszenia POKOLENIA oraz członkiem jego władz krajowych.                                       Cześć Jego pamięci !
Zarząd Warszawski Stowarzyszenia POKOLENIA
- 15 października 2017 r. - Dwustulecie śmierci Tadeusza Kościuszki - polskiego i amerykańskiego generała, uczestnika wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych (1775–1783), Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej w czasie insurekcji kościuszkowskiej (1794). 
- październik 2017 r. - W Warszawie w dniu 7 października 2017 roku odbyło się plenarne zebranie Sygnatariuszy Porozumienia Socjalistów z licznym udziałem przedstawicieli innych ugrupowań i organizacji lewicy. W oparciu o uchwałę Rady Krajowej Stowarzyszenia „Pokolenia”, prezes Marek Klimczak złożył podpis pod deklaracją przystąpienia do Porozumienia Socjalistów. 
- 12 października 2017 - 74-ta rocznica bitwy pod Lenino, gdzie 1 Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki włączyła się do walki na froncie wschodnim – rozpoczynając u boku Armii Radzieckiej zwycięski szlak od Lenino do Berlina. Był to swoisty chrzest bojowy powstającego na terenach ZSRR Wojska Polskiego. To miejsce, podobnie jak Monte Casino jest symbolem bohaterskiego udziału polskich żołnierzy na wszystkich frontach drugiej wojny światowej.
Więcej w zakładce 
- 23 września 2017 r. - o godz.16.00, z udziałem asysty wojskowej odbyła się uroczystość uczczenia 73 - ciej rocznicy desantów żołnierzy 1 Armii WP na pomocpowstańczej Warszawie na Przyczółku Czerniakowskim i Powiślu. Uroczystość prowadził LUDWIK MIZERA, przewodniczący Zarządu Warszawskiego "POKOLEŃ".
- 22 września 2017 r. - o godz. 16:00, - przy Płycie na Żoliborzu (Wybrzeże Gdyńskie, Park Fosa) Zarząd Warszawski Stowarzyszenia „Pokolenia” złożył kwiaty w miejscu upamiętniającym Desant Żołnierzy I-ej Armii Wojska Polskiego spieszących na pomoc Powstańcom Warszawskim. 
- 26 sierpnia 2017 r. - 73 lata temu w trakcie Powstania Warszawskiego zbombardowana została kwatera dowództwa Armi Ludowej na Nowym Mieście, przy ul. Freta 16. Pod gruzami domu zginęło 5 członków Sztabu Warszawskiego AL:
- 21 sierpnia.2017 r. - Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia „Pokolenia”. Głównym tematem było omówienie stanu przygotowań do Wojewódzkiego Spotkania działaczy ZMS i ZMW Lubelszczyzny, które odbędzie się w dniu 16 września br. w siedzibie SLD i POKOLEŃ w Lublinie.

Strajk Chłopski w 1937 r.

- 15 do 25 sierpnia 2017 r. - mija 80 lat od Wielkiego Strajku Chłopskiego. W policyjnych pacyfikacjach wsi w sierpniu 1937 r. zginęły dziesiątki chłopów. W strajku wzięło udział kilka milionów osób. Był to największy protest społeczny w Polsce przed 1980 r. Został brutalnie stłumiony przez władze sanacyjne i nie przyniósł żadnych skutków natury politycznej.
- 24 lipca 2017 r. - W dniu 24 lipca 2017 roku opublikowano List Otwarty do Środowisk Lewicowych. Pod listem podpisało się kilkadziesiąt osób m.in. 
- 21 lipca 2017 r. - Rada Dialogu i Porozumienia Lewicy opublikowała "Tezy do dyskusji po Drugim Kongresie Lewicy" .

Józef Tejchma

- 14 lipca 2017 r. - w Dniu 90-ch Urodzin Józefa Tejchmy w Klubie Księgarza w Warszawie, na Starym Mieście, odbyła się  -     Uroczysta promocja książki 
"Bunt przeciw starości"

- 11 lipca 2017 r. - W imieniu Zarządu Warszawskiego przekazujemy pytanie z poczty "Warszawskich Pokoleń": "Czy w SLD-owskim Przeglądzie Mediów trafiłeś na "NOWEGO OBYWATELA" a tam m.in. na ciekawe refleksje o III RP? Refleksjami dzieli się "lewicowiec" z pokolenia wyrosłego w III RP."  
Polecamy! - poniżej link do wspomnianego tekstu:
- 7 lipca 2017 r, - dwa ważne apele do członków i sympatyków Stowarzyszenia „POKOLENIA”:
- w sprawie tak zwanej „dekomunizacji” nazw warszawskich ulic - o udział w konsultacjach w terminie do 31 lipca br.;
- w sprawie tzw. ustawy represyjnej - do obejrzenia  10 lipca o godz. 8.00 w programie Onet.TV  rozmowy z gen.Adamem Rapackim i wykorzystania dostępnych form medialnego wsparcia.
Zarząd Warszawskiej Organizacji
Stowarzyszenia „POKOLENIA"​
- 3 lipca 2017 r. -  NA LEWICY:  List otwarty do warszawskich spółdzielców z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości skierowali w dniu 3 lipca 2017 roku przedstawiciele ugrupowań uczestniczących w Warszawskich Spotkaniach Lewicy organizowanych z inicjatywy PPS.
- w czerwcu 2017 r. - W przededniu obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości Stowarzyszenie im. I.Daszyńskiego zaprezentowało książkę wydaną po konferencji rocznicowej.
- 29 maja 2017 r. - W Klubie Księgarza na Starym Mieście w Warszawie odbędzie się prezentacja książki:
 "Modzelewski - Werblan - POLSKA LUDOWA"

Zobacz zaproszenie obok >>>
- 27 maja 2017 r. - Rada Krajowa Stowarzyszenia "POKOLENIA" rganizuje tradycyjne Ogólnopolskie Spotkanie Koleżeńskie w Warszawie

Zobacz obok Zaproszenie Przewodniczącego Rady Krajowej >>>
oraz jego pełną wersję w zakładce "Pokolenia w kraju" >>>
1 Maja 2017 r. - Plac Grzybowski w Warszawie

Tradycyjny Mityng 1-Majowy 
Polskiej Partii Socjalistycznej
- 1 Maja 2017 r. - Święto Pracy Lewicy

Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia „POKOLENIA” !
Zarząd Warszawskiego Koła zachęca Koleżanki i Kolegów do corocznego, aktywnego udziału w obchodach Święta Pracy - Z A P R A S Z A M Y​
Pełny PROGRAM warszawskich uroczystości - obok >>>
- 10 kwietnia 2017 r. - Jak co roku warszawska organizacja Stowarzyszenia „POKOLENIA” złożyła wiązankę kwiatów na grobie Jerzego Szmajdzińskiego, który był między innymi wicemarszałkiem Sejmu i ministrem obrony narodowej. Jerzy przez wiele lat przewodniczył także Zarządowi Krajowemu naszego Stowarzyszenia.
- 3 kwietnia 2017 r. - w Poznaniu odbyło się spotkanie z okazji 60.rocznicy powstania ZMS - przyjechało 170 byłych działaczy z całej Wielkopolski.
Z tej okazji pozdrawiamy ich serdecznie
Warszawskie Pokolenia
- 17 marca 2017 r. - 72 lata temu w miejscowości Mrzeżyno nad Bałtykiem miały miejsce uroczystości Zaślubin Polski z Morzem. "... Po wygłoszeniu słów: „Morze przyrzekamy Ci wierność po wsze czasy…”, dwaj ułani starszy ułan Chwalisław Kobyliński i ułan kapral Sochaczewski otrzymali od mjr Arkuszewskiego dwa pierścienie, które wjechawszy konno do morza, rzucili przed siebie..."
- 15 marca 2017 r. - W Domu Literatury w Warszawie, na Krakowskim Przedmieściu 87/89 odbyła się konferencja nt.: „PATRIOTYZM, PACYFIZM, SOCJALIZM - IDEE IGNACEGO DASZYŃSKIEGO W XXI WIEKU”. 
- 28 lutego 2017 r. - w Warszawie odbyło się doroczne zebranie sprawozdawczo – programowe Warszawskiego Koła Stowarzyszenia POKOLENIA. Przedstawiona została nformacja o działalności organizacji w ostatnim roku oraz zaprezentowana okolicznościowa prezentacja z okazji 60-tej rocznicy powstania Związku Młodzieży Socjalistycznej – organizacji, która w dużym stopniu ukształtowała nasze Pokolenie.
W zakładkach "Warto obejrzeć" oraz 
- 14 lutego 2017 r. - w Warszawie odbyło się z udziałem "Pokoleń" spotkanie sygnatariuszy Porozumienia Socjalistów, w trakcie którego postanowiono podjąć dalsze działania służące umocnieniu wizerunku i pozycji lewicy na scenie politycznej.
- 28 stycznia 2017 r. - 130 lat temu w Łodzi urodził się genialny pianista Artur RUBINSTEIN -  W 1945 r., podczas uroczystości podpisania Karty Narodów Zjednoczonych, wobec braku polskiej flagi, wyraził oburzenie i ostentacyjnie zagrał Mazurka Dąbrowskiego. 
- 28 stycznia 2017 r. - 131 rocznica stracenia czterech członków Międzynarodowej Socjalno-Rewolucyjnej Partii Proletariat - Piotra Bardowskiego, Stanisława Kunickiego, Michała Ossowskieo i Jana Pietrusińskiego.
- 17 stycznia 2017 r. - 72 rocznica wyzwolenia Warszawy spod okupacji niemieckiej.
W dniu 17 stycznia 2017 roku o godzinie 12- tej odbyło się składanie wiązanek kwiatów pod pomnikiem Żołnierza 1, Armii Wojska Polskiego (skwer przy ul. Andersa), a o godz. 14-tej na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Armii Radzieckiej (przy ul. Żwirki i Wigury).
Zobacz więcej w zakładkach: "Pokolenia w kraju" i "Czas pamięci" >>>
- 15 stycznia 2017 - 85 rocznica śmierci Henryka Gradowskiego, działacza lewicowej organizacji młodzieżowej zastrzelonego w trakcie ucieczki przez wywiadowców policji politycznej (tzw. Defensywy). W tym dniu na Placu Zawiszy, na skwerze od strony ulicy Raszyńskiej, przedstawiciele organizacji lewicowych, w tym Stowarzyszenia „Pokolenia” zapalili znicze i złożyli kwiaty w miejscu, w którym zginął.  
- 14 stycznia 2017 r. - w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Konsultacyjno-Programowej Stowarzyszenia „Pokolenia” nowej kadencji. 
- 11 stycznia 2017 r. - W dniu 11 stycznia 2017 roku zebrała się w Warszawie Rada Dialogu i Porozumienia Lewicy. Rada powstała w wyniku uchwały II Kongresu Lewicy, który obradował w listopadzie ub. roku.
- 9 stycznia 2017 r. - Przyjaciele wielu pokoleń, pragnący osobiście uczcić pamięć byłego premiera RP, spotkali się w poniedziałek 9 stycznia o godzinie 15.00 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.
- 3 stycznia 2017 r. - dzisiaj mija 60 lat od dnia, w którym przedstawiciele Rewolucyjnego Związku Młodzieży i Związku Młodzieży Robotniczej powołali Tymczasowy Komitet Centralny ZMS. Rozpoczęła się budowa fundamentów Związku, z którym nasze pokolenie związało swą młodość, wypełniając ten czas dobrym życiem dla siebie, dobrym życiem dla Polski.
- 10 grudnia 2016 r. - odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego z udziałem KKR i Zespołu Kierowniczego Rady Konsultacyjno – Programowej, na którym omówiono wnioski i zadania wynikające z II Kongresu Lewicy oraz KIERUNKI DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA „POKOLENIA” NA LATA 2016-2020
- 26 listopada 2016 r. - „Życie i działalność Ignacego Daszyńskiego. Wartości, o które walczył” - Konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego w 150. rocznicę urodzin i 80. rocznicę śmierci Ignacego Daszyńskiego. W konferencji, która odbywała się w Muzeum Niepodległości w Warszawie udział wzięło ponad sto osób ze środowisk lewicy socjalistycznej. 
- 19 listopada 2016 r. - na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się, pod hasłem NOWE EUROPEJSKIE WYZWANIA, zainicjowany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej, II Kongres Lewicy pod specjalnym patronatem Partii Europejskich Socjalistów oraz Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim. 
- 6-7 listopada 2016 r. - 98 lat od utworzenia Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej. Na pierwszym posiedzeniu nowego rządu premierem wybrano Ignacego Daszyńskiego.
- 3 listopada 2016 r. - Spotkanie wspomnieniowe warszawskich "Pokoleń" z okazji 60-tej rocznicy "Polskiego Października '56" 
- 26 października 2016 r. - 150. rocznica urodzin Ignacego Daszyńskiego - socjalisty, Premiera Rządu Ludowego Republiki Polskiej w 1918 r., Marszałka Sejmu w II Rzeczpospolitej Ignacego Daszyńskiego;
- 31 października 2016 r. - 80. rocznica śmierci Ignacego Daszyńskiego.
- 24. października 2016 r. - odbyło się spotkanie aktywu „Pokoleń” przy Grobie Władysława Gomułki, w 60-tą rocznicę wystąpienia tow. Wiesława na słynnym wiecu w Październiku 1956 roku przed Pałacem Kultury i Nauki, na którym potępiając okres stalinizmu i deklarując że nie będzie powrotu do polityki sprzecznej z poczuciem wolności i socjalistycznego humanizmu, otworzył nową kartę w dziejach Polski Ludowej.
- 24 października 2016 r. - Porozumienie Socjalistów organizuje w dniu 24 października 2016 roku o godz. 17.00 Konferencję: "Socjalizm wczoraj, dziś i w przyszłości"
- 24 października 2016 r. - 60-ta rocznica Polskiego Października - spotkanie pokoleń z tej okazji.planujemy na dzień 3 listopada (szczegóły podamy w zaproszeniu).
- 15 października 2016 r. - ​Pod Ministerstwem Rolnictwa w Warszawie po godz. 13.00 rozpoczął się protest przeciw układom o wolnym handlu między UE a Kanadą (CETA) i UE a USA (TTIP).
- 12 października 2016 r. - 73-a rocznica Bitwy pod Lenino - spotkanie rocznicowe przy Grobie Nieznanego Żołnierza o godz. 12,00- 
- 24 września 2016 r. - VIII. Krajowe Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia "Pokolenia" dokonało wyboru Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz uchwaliło nowy Statut Stowarzyszenia, przyjęło Deklaracje Programową i określiło kierunki działania "Pokoleń" na lata 2016-2012. Nowym przewodniczącym Zarządu Krajowego został Marek Klimczak.  
- 22 i 23 września 2016 r.- uroczyste składanie kwiatów przy Płytach Upamiętniających Desanty Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego śpieszących z pomocą Powstańcom Warszawskim.
w zakładce "Czas pamięci" zobacz galerie zdjęć z uroczystości 
- 6-8 września 2016 r. - 77 lat od obrony Warszawy w 1939 r.. W dn. 6 września powstał w Warszawie samorząd miejski z prezydentem Stefanem. Starzyńskim na czele, który 8 września został mianowany komisarzem cywilnym obrony. Powstała też Straż Obywatelska, a z inicjatywy PPS - Robotniczy Komitet Pomocy Społecznej; przystąpił on do organizowania kompanii i batalionów robotniczych, które rozpoczęły budowanie umocnień.
W zakładce "Pokolenia w kraju" zobacz galerię zdjęć 
z II Kongresu Lewicy i pobierz dokumenty kongresu >>>
W zakładce "Pokolenia w kraju" zobacz galerię zdjęć 
z II Kongresu Lewicy i pobierz dokumenty kongresu >>>
- 22 lipca 2016 r. - 50 lat od uroczystej wielotysięcznej parady przedstawiającej tysiąclecie Oręża Polskiego, z udziałem władz państwowych PRL, wojska, sportowców i młodzieży.
- lipiec 2016 r. - 72 lata od powstania Polski Ludowej. Z tej okazji w zakładce " "Czas Pamięci" prezentujemy "Lipcowe rocznice", a w zakładce "Warto przeczytać" artykuł: "Kiedy Stettin został Szczecinem"
- 3 czerwca 2016 r. - List do "Trybuny" Przewodniczącego Społecznego Komitetu Obrońców ul. ZWM na Ursynowie: "... Zdecydowaną, znaczną większością (17-5-1) głosów radni dzielnicy podjęli uchwałę o nie dokonywaniu zmiany nazwy ul. ZWM...."
- 28 maja 2016 (sobota), godz. 11.00 - Hotel „Gromada” (Dom Chłopa), Warszawa, pl. Powstańców Warszawy 2 – posiedzenie Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Pokolenia”; przyjęcie projektów dokumentów VIII Krajowego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia „Pokolenia” (24 września 2016).

W zakładce "Pokoloenia w kraju" udostępniony jest plik do pobrania:
- 24 maja 2016 - LIST OTWARTY DO OPOZYCJI
... Apeluję do liderów partii parlamentarnych, nie dzielcie Polaków! Wystarczy, że PiS to robi! Nie chodzi przecież o liderów, ale o wyborców. Ignorując inne polityczne środowiska ignorujecie miliony Polaków, które głosowały na pozaparlamentarną opozycję. A przecież do zwycięstwa potrzebny jest każdy głos....
Włodzimierz Czarzasty - Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- 21 maja 2016 - Obraduje Krajowa Konwencja SLD

W Warszawie odbyła się Konwencja Krajowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej. 
Jej przebieg relacjonuje na bieżąco portal: Trybuna.eu...
- 12–15 maja 1926 – miał miejsce Przewrót majowy – zbrojny zamach stanu w Polsce dokonany w Warszawie przez marsz. Józefa Piłsudskiego.
90. rocznica przewrotu majowego
Powodem zamachu była pogarszająca się sytuacja polityczna i gospodarcza kraju, zaś bezpośrednią przyczyną seria kryzysów gabinetowych w latach 1925–1926. W wyniku przewrotu nastąpiły autorytarne rządy Sanacji, a Józef Piłsudski sprawował władzę dyktatorską przez 9 lat.(...)

Berlin-1945-(fot.East News)

- 2-9 maja 1945 - zapomniana historia?
Zdobycie Berlina 1945
...2 maja 1945 roku – Armia Czerwona i Wojsko Polskie zdobyły Berlin – stolicę III Rzeszy. ... Żołnierze 1. Dywizji Piechoty im.T.Kościuszki zawiesili polskie flagi w dzielnicy Tiergaten na stacji kolejowej oraz na pruskiej kolumnie zwycięstwa...
- 1 Maja - zapomniane święto?
KAMIL ZACHERT: Święto Pracy, 
czyli przebudzenie mocy 
... 1 maja był ważnym dniem dla wszystkich ludzi pracy. W PRL-u każdy zaliczał się do tej grupy społecznej...
- Pochód 1 maja 2016 r. - Sojusz Lewicy Demokratycznej wspólnie z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych oraz Partią Europejskich Socjalistów zaprasza na demonstrację pierwszomajową, która rozpocznie się o 11.00 pod warszawską siedzibą OPZZ. 
- 1 Maja 2016 r. - Polska Partia Socjalistyczna święto 1 Maja uczci złożeniem kwiatów pod kamieniem na Placu Grzybowskim w Warszawie o godz. 9.30.Kamień upamiętnia wystąpienie robotnicze w 1904 roku, które poprzedziło rewolucję 1905 roku na ziemiach polskich. 
- 22 kwietnia 2016 r. - w Warszawie odbyło się        V  Wojewódzkie Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Delegatów mazowieckich "Pokoleń"; 
- 14 kwietnia 2016 r. - w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze warszawskich "Pokoleń" - wybrano nowy Zarząd Warszawski i delegatów na mazowieckie Wojewódzkie Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Delegatów.
Obok informacja o zebraniu - kliknij i przeczytaj >>>
- 9 kwietnia 2016 r.. o godz. 11.00 na Cmentarzu
Wilanowskim w Warszawie delegacja łódzkich "Pokoleń" złożyła kwiaty na grobie Jerzego Szmajdzińskiego z okazji 64. rocznicyurodzin.
- 10 kwietnia 2016 r. o godz. 8.41, przy grobie Jerzego Szmajdzińskiego na Cmentarzu Wilanowskimw Warszawie odbyło się spotkanie Jego przyjaciół.
Więcej w notatce okolicznościowej w zakładce: "Pokolenia w kraju" >>>
- 14 marca 2016 r. - odbyło się spotkanie Przewodniczącego SLD Włodzimierza Czarzastego z przedstawicielami służb mundurowych: Prezydentem Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Płk Zdzisławem Czarneckim, Sekretarzem Generalnym Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Płk Janem Kacprzakiem oraz Prezesem Klubu Generałów Wojska Polskiego Gen. bryg. w st. spocz. pil. Romanem Harmozą.Na spotkaniu podpisano przesłanie do emerytów mundurowych.
Poniżej plik do pobrania z podpisanym dokumentem >>>

Pobierz plik:

- 9 marca 2016 r. - w Warszawie powstało Porozumienie Socjalistów. Inicjatywa ma charakter programowy i obejmuje ugrupowania deklarujące rodowód i program socjalistyczny.
Porozumienie tworzą: Polska Partia Socjalistyczna, Polska Lewica, Pacyfistyczne Stowarzyszenie Wolnej Myśli, Ruch Ludzi Pracy, Stowarzyszenie Ruch Społeczny „Praca-Pokój-Sprawiedliwość”, Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego oraz Redakcja „Przeglądu Socjalistycznego”.
Zobacz obok Deklarację programową Porozumienia >>>
Więcej informacji: "Przegląd Socjalistyczny" >>>  
oraz "Dziennik TRYBUNA"  Nr 51-52 z 14-15 marca 2016
- 25 luty 2015 r. - Spotkanie Informacyjno-Dyskusyjne "Warszawskich Pokoleń" z udziałem Jerzego WENDERLICHA - wiceprzewodniczącego Zarządu Krajowego Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
- 28 stycznia 2016 r.- W 130. rocznicę stracenia Piotra Bardowskiego, Stanisława Kunickiego, Michała Ossowskiego oraz Jana Pietrusińskiego - czterech działaczy Socjalno-Rewolucyjnej Partii „Proletariat” – pierwszej polskiej partii robotniczej – w czwartek odbędą się uroczystości przed Bramą Straceń na warszawskiej Cytadeli.
- 23 stycznia 2016 r. - VI Kongres SLD wybrał na swoich obradach w Warszawie nowego przewodniczącego partii. Został nim Włodzimierz Czarzasty!
"Przede wszystkim musimy wypracować w ramach SLD jedno zdanie. Musimy uporządkować sprawy wewnętrzne. Musimy doprowadzić do szybkich rozmów z innymi partnerami na lewicy. (…)" – powiedział Włodzimierz Czarzasty, nowy szef SLD w programie „Polityka przy kawie” TVP1. 
- 17 stycznia 2016 r. - Hejnałem przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie mieszkańcy Stolicy uczcili 71 rocznicę Wyzwolenia spod okupacji hitlerowskiej. Po odprawie Warty przedstawiciele Stowarzyszenia "Pokolenia" i inne organizacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów. 

Fot. wikipedia

- 15-17 stycznia 2016 r. - Warszawskie "Pokolenia" wezmą udział w obchodach rocznicy wyzwolenia Warszawy spod okupacji niemieckiej.
Obok zaproszenie Zarządu Warszawskiego Stowarzyszenia do udziału w przewidzianych z tej okazji uroczystościach   >>>
- 19 grudnia 2015 r - w Łodzi odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Pokolenia”.Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący Zarządu Krajowego, prof. Jerzy Jaskiernia.Obecni byli członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Pokolenia”, a także przedstawiciele Rady Konsultacyjno-Programowej „Pokoleń”.
Info na ten temat i list J.Jaskierni w zakładce: "Pokolenia w kraju">>>
- 12 grudnia 2015 - w Warszawie odbyła się Konwencja Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Podczas Konwencji ogłoszono kandydatury na przewodniczącego partii. Konwencja przyjęła też nową deklarację programową. 
- 10 grudnia 2015 - Uroczyste Zebranie Warszawskiej Organizacji z okazji 25 rocznicy Powstania Stowarzyszenia "Pokolenia" - Spotkanie miało miejsce w sali nr 303 przy ul. Marszałkowska 115, o godz. 16.00. Zbliżający się koniec roku i przedświąteczny czas sprzyjał uroczystej atmosferze tymbardziej, że zaszczyciło go wielu ważnych gości. Przewodniczący Zarządu Krajowego, prof. dr hab. Jezry Jaskiernia wręczył też wielu "działaczom" miłe pamiątki w postaci listu gratulacyjnego.
Zarząd Warszawski "Pokoleń"
- 21 listopada 2015 - w Warszawie odbyło się OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE Z OKAZJI 55-TEJ ROCZNICY PATRONATÓW ORGANIZACJI MŁODZIEŻOWYCH - 

Informacje o spotkaniu w zakładce: "Pokolenia w kraju" >>>
Zdjęcia ze spotkania w zakładce "Czas pamięci" >>>
- 13 listopada 2015 - Rocznica wydarzeń 13 listopada 1904 na Placu Grzybowskim w Warszawie - stały się one dla marszałka Józefa Piłsudskiego impulsem do tworzenia na bazie PPS struktur militarnych, będących zalążkiem Legionów.
- 10 listopada 2015 - w przeddzień Święta Niepodległości Stowarzyszenie Ruch Społeczny „Praca-Pokój-Sprawiedliwość” zorganizowało w Warszawie, pod patronatem Polskiej Partii Socjalistycznej, konferencję „Współczesne aspekty patriotyzmu”. 
- 7-8 listopada 2015 - W nocy z 7 na 8 listopada 1918 r. powstał w Lublinie Ludowy Rząd Republiki Polskiej, na którego czele stanął poseł Ignacy Daszyński.Rząd lubelski ogłosił odezwę:„Do Ludu polskiego! Robotnicy, włościanie i żołnierze polscy! ..." 
- 4 listopada 2015 - w Instytucie Nauk Politycznych UW odbyła się Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa nt. "MODELE PREZYDENTURY - TEORIA, PRAKTYKA, WYZWANIA"
Zobacz obok galerię zdjęć z Konferencji >>>
- 27 października 2015 - PKW podała oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu RP - Zjednoczona Lewica (7,55%) nie osiągnęła wyniku wymaganego dla koalicji wyborczych, czyli 8 proc. 
- 24 października 2015 - Organizacja Narodów Zjednoczonych w tym dniu kończy 70 lat. 
- 10 października 2015 - Profesor Grzegorz Kołodko podczas sobotniej konwencji Zjednoczonej Lewicy skrytykował prawicowe rządy Platformy Obywatelskiej i PiS.
- 10 października 2015 - odbędzie się z udziałem specjalistów - wybitnych autorytetów w dziedzinach społecznych i gospodarczych oraz liderki Zjednoczonej Lewicy Barbary Nowackiej kolejna Konwencja Programowa Zjednoczonej Lewicy w Warszawie.
Więcej - czytaj w Zaproszeniu obok >>>
- 6 października 2015 - odbyła się Warszawska Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo-Wuborcza PPS. Wybrane został nowy Komitet Okręgowy Oraz delegaci na Konferencję wojewódzką organizacji mazowieckiej, na której wybrani zostaną delegaci na 42 Kongres Polskiej Partii Socjalistycznej. 
- 4 października 2015 - Podczas konwencji koalicji ugrupowań lewicowych w Łodzi liderką Zjednoczonej Lewicy została Barbara Nowacka. "Wolność, równość, braterstwo – to fundament dla współczesnej demokracji" – powiedziała ... 
- 1 października 2015 - Zjednoczona Lewica osiągnęła 12% poparcia i wyrasta na trzecią siłę polityczną przed nadchodzącymi wyborami.
- 26 września 2015 - Miller i Palikot wspólnie przedstawili propozycje Zjednoczonej Lewicy
- 22 września 2015 - przy Płycie Upamiętniającej Desant Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego we wrześniu 1944 r. odbyła się uroczystość złożenia kwiatów                     - obok galeria zdjęć z tej uroczystości >>>

oraz w zakładce "Czas pamięci"  >>>
- 22-23 września 2015 - uroczyste składanie kwiatów przy Płytach Upamiętniających Desant Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego spieszących z pomocą Powstańcom Warszawskim.

Więcej zobacz obok - w liście Przewodniczącej 
Zarządu Warszawskiego "POKOLEŃ" - Olimpi Zaborskiej  >>>
- 19 - 27 września 2015 - XIX Festiwal Nauki w Warszawie. Druga połowa września to już tradycyjnie czas odbywającego się w stolicy największego festiwalu naukowego w Polsce i jednego z największych w tej części Europy.W tym roku warszawski Festiwal Nauki odbywa się już po raz dziewiętnasty. W jego ramach organizowanych jest blisko 1000 różnych imprez
- 13 września 2015 - Konwencja Programowa Zjednoczonej Lewicy; Zjednoczona Lewica ma program i idzie po zwycięstwo!
Maksimum optymizmu, zero populizmu – Zjednoczona Lewica na konwencji programowej przedstawiła wizję Polski nowoczesnej, kraju równych praw i równych szans.
Cały program do pobrania w zakładce: "Warto przeczytć" >>>
- 12 września 2015 - koalicja Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni rozpoczęła drugą z cyklu kampanii przedstawiających rozwiązania ważnych dla Polski problemów społecznych. W internecie pojawił się nowy spot wyborczy, a w różnych Polski zawisły nowe billboardy, poświęcone tym razem służbie zdrowia.
- 11 września 2015 - Przed Konwencją Programową w niedzielę 13 września PAP o postulatach programowych Zjednoczonej Lewicy:
:Postulaty programowe Zjednoczonej Lewicy - do których dotarła Polska Agencja Prasowa - dotyczą m.in. pracy, emerytur, podatków, zdrowia, edukacji, sprawiedliwości, pomocy społecznej oraz stosunków państwo-Kościół.
- 4 wrzesień 2015 - Zjednoczona Lewica w trasie po Polsce: Busy Zjednoczone Lewicy odwiedziły w piątek Opole, Piotrków Trybunalski i Częstochowę, gdzie politycy lewicowej koalicji przekonywali wyborców do swojego programu. Tym razem z mieszkańcami miast spotykali się Barbara Nowacka, Anna Kubica, Dariusz Joński, Krzysztof Garbowski, Paulina Piechna-Więckiewicz, Marek Domaracki, Artur Ostrowski i Marek Balt. Na miejscu dołączyli do nich także lokalni politycy koalicji.
- 29 sierpnia 2015 -Jest już logo Zjednoczonej Lewicy! -
doniósł dzisiaj o 14:22 portal: www.sld.org.pl/aktualnosci/29.08.2015

"Serce to energia, z jaką będziemy budować Polskę nowoczesną i sprawiedliwą dla wszystkich" - mówią politycy Zjednoczonej Lewicy, którzy zaprezentowali dziś logo koalicji.
- 26 sierpień 2015 - Przedstawiciele Zjednoczonej Lewicy SLD+TR+PPS+UP+Zieloni rozpoczęli dziś oficjalną zbiórkę podpisów pod listami kandydatek i kandydatów na posłów. Jesteśmy razem i to nasze i Polaków siła - mówili na warszawskiej Patelni. 
- 22 sierpień 2015 - Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego "Pokoleń" Ryszard Adamczyk przekazał komunikat o ogólnopolskich audycjach referendalnych w programach ogólnopolskich TVP S.A., z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia „POKOLENIA” 
- 20 sierpień 2015 - Centrum Medialne SLD udostępniło wywiad z Leszkiem Millerem w dzienniku "Rzeczpospolita"
- 15 sierpień 2015 r. - Święto Wojska Polskiego - dla kolejnych pokoleń żołnierskie święto to wyraz wspólnych narodowych dążeń do sprawiedliwości i poprawy bytu - czy dla wszystkich ???
Zobacz galerię zdjęć w zakładce "Warto obejrzeć" >>> 

Facebook/B.Nowacka


- 14 sierpień 2015 - Barbara Nowacka w TVP Info 
o lewicy: Nie powinniśmy zajmować się kłótniami. Oferta dialogu jest aktualna ...
- 12 sierpień 2015 - wśród kolegów rozeszła się "wieść" o ciekawym i, jak przystało na znanego nam rozmówcę, wywaiadzie z Sylwestrem Szafarzem - można go znależć na portalu "Przeglądu Socjalistycznego" - zobacz >>>
- 2 do 8 sierpnia 2015 - 72 „Tour de Pologne”, czyli „Kolarski Bieg Dookoła Polski” - to Wyścig Pokoleń, który posiada wieloletnią i niezwykle bogatą tradycję.
Obok galerięa zdjęć z 1-go dnia - wyścig uliczny w Warszawie >>>
Więcej o historii wyścigu w zakładce "Czas pamięci" >>> 
- 2 sierpnia 2015 - Przewodniczący Zarządu Krajowego "Pokoleń" przekazał bieżącą informację o aktualnych spotkaniach i przyjętych ustaleniach, dotyczących Stowarzyszenia "Pokolenia".
- 1 sierpnia 2015 - 71 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego - Antoni Przygoński pisze w swojej książce o mało znanych faktach z udziału Armii Ludowej w Powstaniu Warszawskim 1944 ...

Fot.Polskie Radio

- 27 lipca 2015 - Szef SLD na Mazowszu Włodzimierz Czarzasty o rozmowach w sprawie zjednoczenia lewicy (Salon polityczny Trójki): - Generalnie atmosfera jest taka, żeby się dogadać. Robimy to z uśmiechem na ustach - zapewniał gość "Salonu politycznego Trójki". 
SLD za koalicją na lewicy 
- Uchwała Rady Krajowej SLD nr 1z dnia 18 lipca 2015 roku:
1. Rada Krajowa na podstawie art. 26 pkt. 1 lit. h) Statutu SLD postanawia o zawarciu Koalicji Wyborczej z innymi partiami politycznymi i ugrupowaniami lewicy w wyborach do Sejmu i Senatu 2015 roku.... 
Zarząd Warszawski Stowarzyszenia "Pokolenia" serdecznie zaprasza w dniu 21.lipca br. o godz. 12.00, na uroczystość składania kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza - w 71 rocznicę powołania Odrodzonego Wojska Polskiego.
Za Zarząd - Olimpia Zaborska
- 10 lipca 2015 - spod Sejmu wystartowały trzy czerwone busy SLD. To początek akcji „Masz dość! Chodź z nami”. D.Joński: „Ruszamy przekonywać do trzeciej drogi, do alternatywy dla PO i PiS. Nie jest wcale tak że wybory zostały rozstrzygnięte. Bez lewicy nie byłoby postępu ..."
- 10 lipca 2015 - w Muzeum Niepodległości w Warszawie o godz. 10,00 odbędzie się Konferencja „Kresy – wczoraj, dzisiaj, jutro”  organizowana przez Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich  z okazji Dnia Pamięci Ofiar banderowskiego ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1939–1947
- 29 czerwca 2015 - w TVP Info Barbara Nowacka i Krzysztof Gawkowski o zjednoczeniu lewicy: "Lada dzień uda się nam zakończyć dyskusje programowe i wtedy wyłoni się wartościowa grupa liderów" – zapewnia Barbara Nowacka...
- 17 czerwca 2015 - w siedzibie OPZZ odbyło się z udziałem "Pokoleń" spotkanie partii i organizacji lewicy celem przedyskutowania zasad ewentualności współpracy przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi.
- 12-14 czerwca 2015 - "Dziennik Trybuna" opublikował rozmowę 
nt. "Ćwierć wieku "Pokoleń" z przewodniczącym Zarządu Krajowego Stowarzyszenia "Pokolenia", prof. Jerzym Jaskiernią -             więcej: > > >
- 10 czerwca 2015 - doczekaliśmy, że współczesne pokolenie studentów i pracowników nauki musi organizować "Czarne Procesje", aby zaprotestować przeciwko "prywatnym" rozwiązaniom finansowania nauki. Właśnie 10 czerwca uczestnicy takiej procesji wyruszyli ok. 12.30 spod bram Uniwersytetu Warszawskiego pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (KPRM), gdzie złożyli czarne flagi i apel do premier Ewy Kopacz, zawierający m.in. żądanie "natychmiastowego wdrożenia pakietu antykryzysowego dla polskich uczelni ...
Zamieszczamy obok galerię zdjęć z tej "żałobnej" imprezy  >  >  >
- 28 maja 2015 - OPZZ wystosował "APEL DO ORGANIZACJI I ŚRODOWISK LEWICOWYCH" o pilne podjęcie rozmów, których celem byłoby zbudowanie silnej lewicy i koalicji na wybory parlamentarne ...

Treść apelu zobacz obok  >  >  >
- 28 maja 2015, godz. 16,00 - spotkanie Informacyjno-Dyskusyjne na temat: "Meandry Polityki Wschodniej" - referent: Ambasador Stanisław Ciosek
Zobacz więcej na zaproszeniu obok  >  >  > 
- 25 maja 2015, godz. 17,00 - debatę z cyklu polscy socjaliści organizuje Komisja Historii Stowarzyszenia im. I. Daszyńskiego - miejsce debaty: pałacyk Związku Kombatantów RP, Al. Ujazdowskie 6a (róg Pięknej)
- 23 maja 2015, godz. 14,00 - tradycyjne, doroczne Ogólnopolskie spotkanie w Hotelu Gromada Centrum (d. "Dom Chłopa") w Warszawie
- 8 maja 2015, godz. 12,00 - odsłonięcie tablicy pamiątkowej na domu, wktórym mieszkała Irena Sendlerowa - Wola, ul. Ludwiki 6
Zobacz w zakładce "Czas pamięci": Dylemat wielu pokoleń po 60 latach -
"symbol rewolucji społecznej", czy "pomnik pychy i statua niewolności"...?:
Biblioteka "WARSZWSKICH POKOLEŃ" 
wzbogaciła się o nową pozycję:

"Rzecz o Związku
Młodzieży Socjalistycznej"

ani laurka, ani panflet


   Zgodnie z decyzją władz centralnych OPZZ będą to obchody regionalne/wojewódzkie a nie centralne/ogólnokrajowe. Oznacza to, że nie będzie w tym roku ani demonstracji pod siedzibą OPZZ ani przemarszu uczestników ulicami Warszawy.

   Wszyscy chętni, którzy chcą zademonstrować swoją solidarność z ludźmi pracy na całym świecie, spotykają się w tym dniu w Warszawie o godzinie 10.00 na placu Grzybowskim. Następnie, wzorem lat ubiegłych, w imieniu Przewodniczącego SLD Leszka Millera i Sekretarza Generalnego SLD Krzysztofa Gawkowskiego, serdecznie zapraszamy na, organizowany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej, Piknik Europejski w Parku Rydza-Śmigłego przy ul. Rozbrat.
   Piknik rozpocznie się o godzinie 12.00. W programie przewidujemy miedzy innymi: wystąpienie Przewodniczącego Leszka Millera, wystąpienia liderów związkowych, występ zespołu Classic oraz inne atrakcje zarówno dla najmłodszych jak i starszych.

Pozdrawiamy serdecznie

Zarząd Warszawski "Pokoleń"

Otwórz list wskaźnikiem ^

MAREK MIGALSKI: 
Siermiężna polityka źródłem sukcesu

Otwórz list wskaźnikiem ^

MAREK MIGALSKI: 
Siermiężna polityka źródłem sukcesu

Szef SLD: na Ukrainie coraz silniejszy nacjonalizm

SLD domaga się reakcji polskiego parlamentu w sprawie nasilania się tendencji nacjonalistycznych na Ukrainie. Projekt uchwały w tej sprawie Sojusz złożył do marszałka Sejmu

- Obserwujemy gwałtowny wzrost tendencji nacjonalistycznych w Rosji i na Ukrainie. Jeśli chodzi o Rosję, te tendencje poddane są krytyce przez wiele środowisk i oficjalne czynniki polskie. Jeśli chodzi o Ukrainę, panuje w tej sprawie całkowite milczenie - powiedział szef SLD Leszek Miller.
Jak dodał, prezydent Ukrainy Petro Poroszenko "ustanowił Dzień Obrońcy Ojczyzny w dniu rocznicy utworzenia Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA)". - Ponadto Ukraińska Rada Najwyższa uczciła niedawno minutą ciszy rocznicę śmierci Romana Szuchewycza, naczelnego dowódcy UPA, współodpowiedzialnego za śmierć ok. 100 tysięcy Polaków na Wołyniu i Galicji Wschodniej - podkreślił. (...)
Zobacz zdjęcia z warszawa.gazeta.pl:
Warto przeczytać: W jutrzejszym (20.10.17) 
"Dzienniku Trybunie" ukaże się w cyklu "My socjaliści" felieton Andrzeja Ziemskiego: 
"Tradycja – niechciany bagaż lewicy" 
Spotkanie z Przewodniczącym Jerzym Jaskiernią - 27 listopada 2014 r.
      W czwartek, 27 listopada br. odbyło się spotkanie kol. Jerzego Jaskierni, Przewodniczącego Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Pokolenia” z Zarządem Warszawskim „Pokoleń”, członkami Warszawskiej Komisji Historycznej Ruchu Młodzieżowego i Społecznego Komitetu opieki nad miejscami pamięci poświęconymi ludziom i wydarzeniom lewicy. Merytoryczna i żywa dyskusja uwzględniała nie tylko analizę dotychczasowych działań, ale przede wszystkim odnosiła się do aktualnej, niesprzyjającej lewicy, sytuacji społeczno-politycznej, czyli starano się określić co i jak robić, aby skutecznie bronić należytego miejsca lewicy w świadomości społeczeństwa – bronić pomników, tablic i nazw ulic upamiętniających postaci i zdarzenia historyczne, ale też bronić życiorysów naszych współczesnych pokoleń. Ustalono, że te zagadnienia będą w dalszym ciągu stanowiły istotne miejsce w programie warszawskich „Pokoleń”.

Zobacz także >>> UCHWAŁA ZARZĄDU KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA „POKOLENIA” W SPRAWIE UDZIAŁU STOWARZYSZENIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014

   Uwaga: W zakładce <kontakt>  zamieszczamy obszerny      komunikat o ostatnim posiedzeniu Zarządu Krajowego 

WITAJCIE
KOLEŻANKI I KOLEDZY - DRODZY "POKOLENIOWCY"

Podejmujemy kolejną próbę ambitnego dotrzymywania kroku wyzwaniom nowych technologii poprzez udostępnianie nszym Członkom i Sympatykom (niechętnym też) bieżących informacji ze środowiska "Pokoleń", także za pośrednictwem skromnej strony internetowej.
Będziemy chcieli dostarczać tą drogą środowiskowe informacje, stałe i ulotne, ważne i mniej ważne, sporego kalibru i te lżejsze też.
Czy to się uda? W dużej mierze zależeć będzie to również od Was - bo przy naszym potencjale biologicznym i informatycznym musimy się liczyć ze "zmęczeniem materiału" i tym samym liczyć na spore wsparcie z Waszej strony w postaci doradztwa, konsultacji a najlepiej czynnej współpracy. Oczywiście, wybrzydzania też nie wykluczamy.
Nie ukrywamy, że w ten sposób chcemy też zachęcić wielu z Was do częstszego i efektywniejszego korzystania z internetu, bo mimo sporej liczby czynnych adresów elektronicznych, na ogół nie korzystamy z nich aktywnie, poza przesyłem rutynowych informacji organizacyjnych.
Zachęcamy zatem do pisania, krytykowania, doradzania a przede wszystkim do współredagowania niektórych pozycji, które mogłyby mieć szanse rozkwitu jak chociażby - przykładowo - Kalendarium Lewicy (i nie tylko), w którym obok zdarzeń zdarzeń wielkich, często sprzed wieków, byłoby miejsce dla przypomnienia niedawnych, niezasłużenie zapomnianych wydarzeń z naszym już udziałem.
Np... Kto dziś pamięta, kto przypomina, że mija właśnie 50-ta rocznica pamiętnego Zlotu Młodziezy z okazji XX-lecia Polski Ludowej.
Myślę, że takich eventów - używając modnej terminologii - uzbierałoby się sporo. Wielu powie - dlaczego tego nie robicie -  ale myślę, że znajdzie się też równie wielu takich co znajdą trochę czasu i chętnie w redagowaniu takiej kolumny pomogą. Czekamy na odzew i oferty
(cp)
P.S. Jak już informowaliśmy, Stowarzyszenie "Pokolenia" zmieniło siedzibę i mieści się obecnie w lokalu 369,  w Domu Przyjaźni, przy ul. Marszałkowskiej 115. - wejście od ul. Przechodniej
Dane teleadresowe i dyżury zarządu, podajemy poniżej.
Numery telefonów członków zarządu i komisji rewizyjnej podaliśmy w odrębnej, imennie adresowanej korespondencji - pocztowej i elektronicznej.

WITAMY       *        ZAPRASZAMY
                                                                                    (-)    ZARZĄD

 ZWM - GL - AL - W POWSTANIU WARSZAWSKIM 

W zakładce " "100-lecie niepodległości" prezentujemy artykuł Rafała Wosia pt.: "100 lat polskich nierówności" 

"...Wybuch powstania zaskoczył zarówno Sztab Główny, jak też Sztab Warszawskiego Okręgu AL, którego dowódcą był mjr Bolesław Kowalski ("Ryszard"). Dowództwo Armii Ludowej wiedziało co prawda o przygotowaniach AK do powstania zbrojnego w stolicy, widząc jednak niesprzyjającą dlań sytuację militarną na froncie, nie liczono się z jego wybuchem w tym właśnie czasie. 
Podobne stanowisko zajmowała również Centralna Trójka Partyjna, która - pod nieobecność Sekretariatu KC PPR przebywającego czasowo w Otwocku i odciętego od Warszawy linią frontu - już od 29 lipca 1944 r. objęła kierownictwo polityczne działalnością partii na lewobrzeżnych, okupowanych jeszcze terenach kraju.
 
W skład Centralnej Trójki Partyjnej wchodzili: Aleksander Kowalski "Olek",    Zenon Kliszko "Zenon", Helena Kozłowska "Ola"
W myśl ustalonych poprzednio założeń oddziały AL w Warszawie miały współdziałać z Armią Radziecką i Wojskiem Polskim w akcji wyzwalania stolicy, jednakże ich ujawnienie się i wystąpienie do akcji nastąpić miało dopiero w chwili rozpoczęcia się bezpośrednich walk o samo miasto.
Głównym zadaniem oddziałów AL miało być niedopuszczenie - w miarę możliwości - do wysadzenia przez Niemców w powietrze mostów oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem zakładów przemysłowych, dworców, głównych gmachów państwowych i użyteczności publicznej /poczta, telegraf, wodociągi itp./. To ostatnie zadanie związane było również z zagadnieniem objęcia władzy przez KRN i PKWN w wyzwolonej stolicy.

Ogólne siły Armii Ludowej w Warszawie wynosiły w przeddzień wybuchu powstania około 2 000 żołnierzy w garnizonach skupiających członków i sympatyków PPR, RPPS, ZWM, z czego ponad 1 000 żołnierzy w oddziałach bojowych i różnego rodzaju służbach Sztabu Głównego oraz Sztabu Warszawskiego Okręgu AL.
Czwarta część tych sił przypadała na trzy podokręgi Warszawy prawobrzeżnej /Praga Centralna, Praga Północ, Praga Południe/

...Poważnym mankamentem...było słabe wyposażenie oddziałów warszawskich AL. w broń. Dowództwo okręgu z niecierpliwością oczekiwało … powrotu wysłanego kilka dni wcześniej w rejon Dęblina plutonu "Czwartaków" po radziecką broń zrzutową.
Pluton ten dowodzony przez ppor. Tadeusza Pietrzaka "Tadka" nie zdołał jednak powrócić do Warszawy przed wybuchem powstania.

1 sierpnia 1944 r. odbyły się posiedzenia Sztabu Głównego AL, Komitetu Centralnego PPR oraz wspólne posiedzenie Dowództwa Okręgu Warszawskiego AL. i Komitetu Warszawskiego PPR.
Na wszystkich tych posiedzeniach oceniających sytuację w Warszawie, nie liczono się z wywołaniem powstania zbrojnego w stolicy przez AK jeszcze w tym dniu. Dowódca Okręgu Warszawskiego AL mjr Bolesław Kowalski "Ryszard", chcąc wyjaśnić sytuację, zwrócił się w godzinach przedpołudniowych do władz AK /za pośrednictwem posiadanych kontaktów/ z prośbą o autorytatywną odpowiedź co do terminu planowanej przez AK akcji zbrojnej w stolicy. Uzyskał zapewnienie, że ze strony Armii Krajowej nie przewiduje się w ciągu najbliższych dni wystąpienia zbrojnego w Warszawie. Zapewnienie to zostało złożone przez jednego z oficerów komendy obwodu śródmiejskiego AK w chwili, kiedy mobilizacja oddziałów Armii Krajowej w Warszawie do powstania była w całej pełni i miało się ono rozpocząć już za kilka godzin.

Wybuch Powstania Warszawskiego zastał więc dowódców i żołnierzy AL oraz działaczy i członków PPR, RPPS, ZWM w różnych punktach miasta, przy czym dla większości z nich był on całkowitym zaskoczeniem. ...Mimo to poszczególnym dowódcom AL udaje się nawiązać łączność z wieloma grupami i oddziałami na Starym Mieście, Woli i Żoliborzu, jednakże bez możliwości ujęcia organizacyjnego całości sił Armii Ludowej.

....Chociaż… wybuch powstania zaskoczył dowódców i żołnierzy AL, zdołali oni jednak – już w pierwszym dniu powstania wystąpić do walki, bądź to w ramach własnych zwartych oddziałów i grup bądź też w ramach powstańczych oddziałów AK.

Na zwołanej przez Aleksandra Kowalskiego "Olka" naradzie politycznej kierownictwa PPR i dowództwa AL /2 sierpnia , ul Freta 5, na Starym Mieście/, formalnie postanowiono, że Armia Ludowa ujawni się i weźmie udział w powstańczych działaniach a oddziały AL podporządkują się taktycznie lokalnym komendom AK.
Postanowienie to podjęto, chociaż zdawano sobie w pełni sprawę z tego, że powstanie w Warszawie wywołane zostało przez Komendę Główną AK i Delegatury Rządu emigracyjnego w kraju z pobudek reakcyjnych politycznie i bez powiadomienia dowództwa AL, przez co oddziały Armii Ludowej zostały zaskoczone wybuchem walki w mieście a Sztab Okręgu Warszawskiego AL został odcięty od wielu dzielnic, gdzie znajdowały się podstawowe garnizony AL oraz magazyny broni.
Dokumenty Walnego Zebrania Warszawskich "Pokoleń" - Uchwała i List otwarty do Radnych m.st. Warszawy 


Informacja o zebraniu poniżej - do przeczytania po kliknięciu:
Dokumenty Walnego Zebrania Warszawskich "Pokoleń" - Uchwała i List otwarty do Radnych m.st. Warszawy 


Informacja o zebraniu poniżej - do przeczytania po kliknięciu:

Kliknij, aby edytować treść...
Kliknij, aby edytować treść...
Kliknij, aby edytować treść...
Kliknij, aby edytować treść...
Nasza wdzięczna pamięć
Na Powązkowskim Cmentarzu Wojskowym w dniach 24-25 maja br., przy grobie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, zbierali się przyjaciele i podwładni.
Zarząd Warszawski POKOLEŃ wraz z SLD Warszawa zaprasza:

Koleżanki i Koledzy,
Członkowie i Sympatycy SLD w Warszawie

24 maja br. przypada 5 Rocznica Śmierci Gen. Wojciecha Jaruzelskiego.
Dzień później, 25 maja o godz. 11.45 spotykamy się na Powązkach Wojskowych przy bramie głównej cmentarza.

(STR / AFP / East News)

Dziś Chiny nas ubierają, jutro będą nas karmić. Rośnie największy producent żywności na świecie
... Chiny to ogromny żołądek do zapełnienia, ale w przyszłości będą żywić nas wszystkich (...)
NIECH SIĘ ŚWIĘCI 1 MAJA !!!
WARSZAWSKIE POKOLENIA, Stowarzyszenie 
im. I.Daszyńskiego, SLD, PPS, / 1 MAJA 2019

Obchody 1 Maja w Warszawie, które w tym roku miały charakter pikniku europejskiego rozpoczeliśmy wraz z SLD pod pomnikiem Ignacego Daszyńskiego przy placu na Rozdrożu o godzinie 11.00. Potem odbyła się uroczystość zorganizowana przez PPS na Pl. Grzybowskim. Spod Pomnika Partyzanta Armii Ludowej dołączył Ruch Sprawiedliwości Społecznej i nne organizacje lewicowe. 

JACEK UCZKIEWICZ uzasadnia "...inicjatywę powołania w ramach SLD Socjalistycznej Platformy Programowej. Jej głównym celem powinno być przygotowywanie projektów zapisów programu SLD, zmierzających do najważniejszych dla ludzi wyzwań niedalekiej już przyszłości, inspirowanych tradycyjną i współczesną myślą socjalistyczną..." 
Żurku smacznego, baranka cukrowego, pisanek wymarzonych, Świąt mile spędzonych ... 
Zarząd Warszawskiego Koła 
Stowarzyszenia POKOLENIA
Więcej po pobraniu pliku z listem od Zarządu Koła - poniżej:
Zobacz opracowany przez obecnego Dyrektora Staromiejskiego Domu Kultury Sebastiana Lenarta  artykuł o SDK ZMS działającym w latach 1962-1976.
W dniu 4 kwietnia 2019 roku obradowało walne zebranie sprawozdawczo – programowe warszawskiej organizacji Stowarzyszenia „Pokolenia”.   

... W dyskusji obok spraw wewnątrz stowarzyszeniowych nawiązywano do aktualnej sytuacji społecznej i politycznej oraz zbliżających się wyborów. Solidaryzowano się z nauczycielami walczącymi o należny temu zawodowi prestiż i godne wynagrodzenie. Przypomniano program Tysiąc Szkół na Tysiąclecie zrealizowany z naddatkiem w latach 60-tych ubiegłego wieku przez ówczesne pokolenia Polski Ludowej. (...)
Zarząd Warszawskiego Koła 
Stowarzyszenia POKOLENIA

"... Strukturę społeczną wyrównał dopiero PRL..." - Kto to powiedział zobacz w zakładce: 
"Europejskie marzenie lewicy" - zobacz w zakladce: "Warto przeczytać" list, w którym Władysław Bujwid pyta: "Jakie jest marzenie lewicy o przyszłości Unii Europejskiej?"
Jak ksiądz-bigamista i pedofil, który gwałcił własne dzieci, wkradł się w łaski Jana Pawła II - co pisze na ten temat Franca Giansoldati -
Zobacz w zakłdkach "Wiersze Rysia Stronskiego" kolejne STROFY: "NIE ODWRACAJ GŁOWY"... , 
"nadciąga", "środek przewozu" i "ślepe kocięta" -
            warto przeczytać nowe utwory od Rysia:                      " średnia wieku 81 lat"  >>>, :NIE ODWRACAJ GŁOWY"  >>>         
W zakładce "100-lecie niepodległości" dostępny jest tekst "Epopeja o zapomnianym wyzwoleniu" - filozoficznego eseju pióra prof. Andrzeja Ledera z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Przejdź do: 

43. Kongres PPS

Zobacz galerię zdjęć z Kongresu Polskiej Partii Socjalistycznej 
Po decyzji SLD o dołączeniu do Koalicji Europejskiej - Zobacz w "Warto przeczytać" artykuł Wincentego Elsnera pt.: "Bo do tanga...".

XXXVI Bieg Chomiczówki - w końcu stycznia 2019 r. 1301 biegaczek i biegaczy wzięło w nim udział. Zobacz w zakładce "Bieganie pokoleń?", jakie przedstawicielki i przedstawiciele wielu pokoleń wzięli udział w tym pierwszym tegorocznym Warszawskim Biegu.
Zobacz w zakładce "Biblioteka" broszurę wydaną przez Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego oraz Akademię Humanistyczną w Pułtusku z materiałami z Konferencji poświęconej rocznicy Programu Radomskiego PPS uchwalonego na XXIV Kongresie tej partii.
W zakładce "Warto przeczytać" przypominamy za "Przeglądem Dziennikarskim" opublikowany tam w dniu rocznicy wyzwolenia Warszawy ważny artykuł prof. Tadeusza Iwińskiego "Jaka naprawdę była PRL"

foto: interia.pl/Jacek Domiński /East News

"Pamięć o korzeniach polskiej lewicy" pobierz artykuł w zakładce "Warto przeczytać" 
"... Gdy dekret powstańczy, wraz z wezwaniem do walki, został opublikowany, wierzono, że uda się szybko i na trwałe opanować jakiś obszar kraju... Jednak tak się nie stało i powstanie przekształciło się w serię ponad dwustu bitew i potyczek rozegranych w ciągu kilkunastu miesięcy..., więc tego dekretu nie sposób było wykonać w pełni i konsekwentnie. (...)"
(Zob.: "Dziennik TRYBUNA" - nr 16-17/2019)
"Lewica na 100-lecie Niepodległości" - polecamy artykuł Przemysława Prekiela opublikowany w "TRYBUNIE" w styczniu 2019 r.
Zobacz w zakładce "Czas pamięci" okolicznościowy "LIST DO POLAKÓW na 100 lecie niepodległości..." oraz Polską Kronikę Filmową: "Kto ci dał bogactwo ?"

16.11.2018 -  SPOŁECZNY KOMITET LEWICY
Zaproszenie na debatę
zapraszamy na uroczystą sesję o charakterze popularno-naukowym, poświęconą 100 rocznicy uzyskania przez Polki praw wyborczych:

Bieg przez historię: Polki wczoraj, dziś i jutro. 
Refleksje w setną rocznicę uzyskania praw wyborczych.

Sesja odbędzie się 28 listopada 2018 r. w Warszawie, w Sali Konferencyjnej NOT, ul. T. Czackiego 3/5.Początek obrad o godz. 10.30. 

Prosimy o potwierdzenie udziału w Konferencji na adres: krzysztof.janik@neostrada.pl - lub sms-em 502 228 692
Serdecznie zapraszamy do wspólnego uczczenia 100 rocznicy odzyskania niepodległości - zobacz relacje z uroczystości odsłonięcia pomnika Ignacego Daszyńskiego:
W Stulecie Odrodzenia Państwa Polskiego 
Demokratyczna, świecka, bez nienawiści. 
Kwaśniewski i Zandberg jednym głosem pod pomnikiem Daszyńskiego

"Lewica jest potrzebna polskiej demokracji. Jest potrzebna dla równowagi polskiego systemu politycznego, jest potrzebna dla obrony interesów pracowniczych" – mówił Aleksander Kwaśniewski podczas odsłonięcia pomnika Ignacego Daszyńskiego. "Daszyński miał odwagę powiedzieć bardzo jasno: Polska będzie demokratyczna, świecka i wolna" – mówił Adrian Zandberg.
W zakładce "Warto przeczytać" zamieszczamy artykuł Tomasza Borkowskiego o intrygującym tytule: „ZABIĆ, POWIESIĆ, POĆWIARTOWAĆ” – PRAWICA WOBEC PIERWSZYCH RZĄDÓW NIEPODLEGŁEJ POLSKI
Jak co roku, 11 listopada 2018 r. przedstawiciele SLD i POKOLEŃ
złożyli kwiaty pod Bramą Straceń na warszawskiej Cytadeli.

"Dziennik TRYBUNA" - 26-28 października 2018

"Wiemy jak to zrobić" - ostatnia przed wyborami krajowa konwencja komitetu "SLD Lewica Razem" pod tym hasłem zgromadziła lewicową koalicję, którą tworzy w sumie 21 podmiotów.

Biblioteka "WARSZAWSKICH POKOLEŃ"
wzbogaciła się o nową pozycję:

Rzecz o Związku Socjalistycznej
Młodzieży Polskiej
bez upiększeń ale i bez negacji

Oddaliśmy hołd poległym żołnierzom I Armii WP spieszącym na pomoc Powstańcom Warszawskim

JUBILEUSZ 90-LECIA POWSTANIA ZMW „WICI” 
Organizacja powstała w 1928 r. prowadziła działalność oświatową i wychowawczą, m.in. poprzez uniwersytety ludowe, osiągając już w 1929 r. około 22 tys. członków.       
W 1938 r. ZMW RP Wici liczyły 100 tys. członków i 3114 kół.

Zobacz opublikowany w weekendowej "TRYBUNIE" (1-2.09.18) wywiad z Sebastianem Wierzbickim, liderem stołecznego SLD: "Kandydaci SLD to mocna ekipa" >>>
W zakładce "Warto przeczytać" zamieszczamy intrygującą analizę politologiczno-filozoficzną autorstwa Sylwestra Szafarza pt.: 
"BARDZO NIEBEZPIECZNY CHAOS GLOBALNY" (cz. I i II)
Zobacz na portalu "Onet" 
Biblioteka "WARSZAWSKICH POKOLEŃ"
wzbogaciła się o nową pozycję:

Rzecz o Związku
Młodzieży Socjalistycznej
ani laurka, ani panflet

Prof. Grzegorz Kołodko o wydatkach na wojsko - 

prof. Danuty Waniek: "Polska na zakręcie" 
oraz dr Sylwestra Szafarza: 
"KU DRUGIEMU „ZŁOTEMU DZIESIĘCIOLECIU”
W zakładce "Biblioteka" zobacz skan broszury z 1967 r.:
Szanowne Koleżanki !, Szanowni Koledzy!

Tradycyjnie - jak co roku - Warszawskie Koło Stowarzyszenia "Pokolenia" wspólnie ze Związkiem Kombatantów Rzeczypospolitej - Rada Krajowa Żołnierzy Armii Ludowej - współorganizuje i będzie uczestniczyło w środowiskowych uroczystościach obchodów 74 rocznicy Powstania Warszawskiego.
20 lipca 2018 roku (godz. 10,00) w Domu Kultury w Iławie rozpoczęły się ogólnopolskie uroczystości dla uczczenia Kongresu Jedności Młodzieży Polskiej, 70-lecia powstania ZMP i Zlotu Młodzieży Polskiej (20-22 lipca 1948 roku we Wrocławiu, zakończonego defiladą)

Zobacz nowy wierszyk Rysia Strońskiego: "KARIERA – kroki" >>>
List otwarty Polskiej Partii Socjalistycznej do parlamentarzystów polskich w sprawie naruszania autonomii uczelni wyższych i samorządności środowisk akademickich

Koło Akademickie PPS z niepokojem i oburzeniem przyjmuje kolejny etap ograniczania przez rządzące siły polityczne samorządności środowisk zawodowych i społecznych.

KOALICJA SLD – LEWICA RAZEM

Z listu Ryszrda Adamczyka do członków  i sympatyków Stowarzyszenia "POKOLENIA"
 z dnia 21 czerwca 2018 r.:
"... zachęcam członków i sympatyków Stowarzyszenia „Pokolenia” do wykorzystywania naszego doświadczenia w jednoczeniu się lewicowych działaczy i sympatyków organizacji młodzieżowych, społecznych, zawodowych i samorządowych.
Nasza aktywność pomoże ugruntować p o d m i o t o w ą
r o l ę „Pokoleń”, co również umocni pozycję Lewicy na scenie politycznej. (...)"
W zakładce "100-lecie niepodległości" prezentujemy artykuł Rafała Wosia pt.: "100 lat polskich nierówności" 

Pomnik Ignacego Daszyńskiego 
w Warszawie na 100-lecie Niepodległości

Wspólnie ze Stowarzyszeniem im. I. Daszyńskiego zbieramy środki na budowę pomnika tego Wielkiego Socjalisty i Demokraty, pierwszego premiera rządu polskiego, powołanego w dniu 7 listopada 1918 roku.
Wpłaty na ten szczytny cel prosimy kierować na konto Stowarzyszenia im. Ignacego Daszyńskiego 
w Banku Zachodnim WBK.
Numer rachunku: 02 1090 1694 0000 0001 3620 0930
              z adnotacją: 
Darowizna na budowę pomnika Ignacego                        Daszyńskiego w Warszawie
MAREK MIGALSKI:
Siermiężna polityka źródłem sukcesu


Zobacz w zakładce "100-lecie odzyskania niepodległości" artykul:
Dziennik TRYBUNA: Wielkie dzieło lewicy

Społeczny Komitet Lewicy ukonstytuował się w poniedziałek, 7 maja, w Pałacu Prymasowskim w Warszawie.
Również na ten temat:
Doroczne Ogólnopolskie Spotkanie Koleżeńskie  Stowarzyszenia POKOLENIA odbędzie się 19 maja 
w Hotelu Gromada Centrum (d. Dom Chłopa).
Szczegóły w zaproszeniu - do pobrania poniżej.
ZAPRASZAMY   
Zobacz w zakładce "Warto przeczytać"
Z okazji 122 rocznicy urodzin Gen. Zygmunta Berlinga delegacja Stowarzyszenia "Pokolenia" złożyła kwiaty pod Jego pomnikiem w Warszawie.           Zobacz info i zdjęcia w zakładce "Czas Pamięci" >>>
W zakładce "100-lecie odzyskania niepodległości" 
przypominamy artykuł Roberta Kwiatkowskiego:- 
Zobacz aktualne opracowanie politologiczne Sylwestra SZAFARZA: POLSKA BEZ SOJUSZNIKÓW - zakładka: "Warto przeczytać" >>>
Sto lat, sto lat !
(POGLĄDY GORZOWSKICH „POKOLEŃ”)

Zobacz w zakładce "Warto przeczytać:
Info ze środowiska ​Stowarzyszenia Tradycji LWP im. gen. Z. Berlinga ze smutną wiadomością o śmierci znanego działacza środowiska - płk dypl. w st. spoczynku - Romana ORŁOWSKIEGO. 
Chińskie Marzenie - Szlak Jedwabny i Pas Gospodarczy
Książka Prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga prezentuje m.in. interesującye przedsięwzięcie międzynarodowe, które przedstawił on podczas uroczystości otwarcia Forum Pasa i Szlaku na rzecz Współpracy Międzynarodowej w Pekinie w maju 2017 r.

W dniu 10 lutego 2018 roku w Krakowie, w siedzibie Stowarzyszenia POKOLENIA odbyło się wyjazdowe posiedzenie ZARZĄDU KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA z udziałem przewodniczących Zarządów Wojewódzich, Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego i zaproszonych gości.
Problemy i dylematy oraz zadania Stowarzyszenia „Pokolenia” w aktualnej sytuacji społeczno – politycznej zreferował MAREK KLIMCZAK - Przewodniczący Stowarzyszenia POKOLENIA.
Uwaga: uruchomiliśmy nową zakładkę "Warto wiedzieć" 
o charakterze "Tablicy ogłoszeń", 
zamieszczać w niej będziemy wybrane informacje 
pod kątem naszych użytkowników. 
17 stycznia 2018 - Zobacz w zakładce "Warto przeczytać" artykuł Andrzeja Ziemskiego -Redaktora Naczelnego "Przeglądu Socjalistycznego" nt.: "Wyzwolenie Warszawy"
Szanowne Koleżanki i Koledzy ! 
Drodzy Przyjaciele !

Dobiega końca rok kalendarzowy, a to oznacza, że nadchodzą miłe dla wszystkich Polaków święta - Bożego Narodzenia i Nowego Roku. 
W polskiej tradycji to czas rodzinnych spotkań, wspomnień i najlepszych życzeń. Przyłączamy się do nich. Wszystkim naszym członkom i sympatykom życzymy mnóstwo zdrowia i wszelakiej pomyślności. 
Niech w nadchodzącym roku zawsze towarzyszy nam wszystkim zdrowie,​ dostatek, życzliwość i społeczne uznanie postępujących w sztafecie pokoleń. 
Niech rozwija się nasza wolna od stulecia Ojczyzna i pięknieje jej stolica, nasze miasto – Warszawa.

Zarząd Warszawski Stowarzyszenia „POKOLENIA”

Warszawa, grudzień 2017 roku
15 grudnia 2017 roku w Warszawie odbyło się spotkanie działaczy i sympatyków Związku Młodzieży Wiejskiej, zorganizowanych w Gminie Warszawskiej. Głównym punktem spotkania było uczczenie 80-tej rocznicy urodzin Zdzisława Kurowskiego, powszechnie znanego działacza młodzieżowego, społecznego i państwowego.Zyczenia, podpisane przez Marka Klimczaka, Przewodniczącego "Pokoleń" odczytał i wręczył Ryszard Adamczyk.
11 LISTOPADA 2017 R. 
- Warszawski 29. BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

Udział w wydarzeniu wzięło przeszło 18 tysięcy biegaczy.Biegli i młodzi i starzy, całkiem zdrowi i niepełnosprawni - był to rzeczywisty "BIEG POKOLEŃ".
W jutrzejszym (20.10.17) "Dzienniku Trybunie" ukaże się 
w cyklu "My socjaliści" felieton Andrzeja Ziemskiego: 
"Tradycja – niechciany bagaż lewicy" 
7 października 2017 r., w oparciu o uchwałę Rady Krajowej Stowarzyszenia „Pokolenia”, prezes Marek Klimczak złożył podpis pod deklaracją przystąpienia do Porozumienia Socjalistów. Poniżej udostępniamy plik z deklaracją tego Porozumienia:

Zobacz Deklarację Porozumienia Socjalistów - plik do pobrania:

74 rocznica bitwy pod Lenino

Zobacz w zakładkach: "Czas pamięci" 
a także info Dolnośląskiego Oddziału Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego o wyprawie Marka Zatorskiego "Tam i z powrotem pod Lenino">>> 
Zapraszamy do zakładki "Pokolenia w kraju", gdzie na nowej podstronie "Aktywność w regionach" >>> będziemy publikować 

Właśnie mija 80 lat od Wielkiego Strajku Chłopskiego

Lipiec 2017 - przed rocznicą godziny "W" portal PPS zauważa:

Donald Tramp przypomniał o bohaterskim udziale Polskiej Partii Socjalistycznej w Powstaniu Warszawskim

Polscy prawicowi podpowiadacze zręcznie wprowadzili do przemówienia prezydenta USA na Placu Krasińskich wątki dotyczące bohaterskiej walki powstańców warszawskich. „Zapomnieli” jednak dodać, że wątki te szczególnie dotyczą udziału batalionów PPS i członków socjalistycznych organizacji wspomagających walczące w powstaniu oddziały. (...)

"BUNT PRZECIW STAROŚCI" - zdjęcia z uroczystej promocji książki w dniu 90-ch Urodzin Józefa Tejchmy do obejrzenia w galerii poniżej:
"Jaruzelski grał w pierwszej światowej lidze. Decydował z Gorbaczowem, Bushem i Thatcher"
http://nowahistoria.interia.pl/http:/4 lipca 2017

Książka "Modzelewski Werblan Polska Ludowa" to niezwykle interesujący zapis rozmowy dziennikarza i publicysty Roberta Walenciaka z profesorami Karolem Modzelewskim i Andrzejem Werblanem o ludowej Polsce ... "Mamy ludzi, którzy znali wszystkich ważnych – w obozie władzy, i w opozycji. Którzy uczestniczyli w najważniejszych wydarzeniach". O tych ludziach i tych wydarzeniach rozmawiamy z Robertem Walenciakiem.
W zakładece "Warto przeczytać" za Dziennikiem "TRYBUNA" prezentujemy tekst Wiceprzewodniczącego SLD nt. wizyty Prezydenta Trumpa w Warszawie.   >>>
"Spotkanie koleżeńskie - Dom Chłopa 2017"  >>>

W roku Jubileuszu 60-lecia ZMS i ZMW, w dn. 27 maja 2017 r. (sobota) o godz. 14.00, w Hotelu „Gromada” (Dom Chłopa) w Warszawie, odbyło się organizowane przez Stowarzyszenie „Pokolenia” tradycyjne, coroczne Ogólnopolskie Spotkanie Koleżeńskie. W zakładce "Spotkanie koleżeńskie 2017" publikujemy pierwsze pamiątkowe zdjęcia z tej imprezy - zapraszamy do ich obejrzenia!

Przejście do galerii zdjęć ze spotkania: 
Zapraszamy na nową zakładkę "Akttywność w regionach" >>> 
w podstronie naszego portalu "Pokolenia w kraju" >>>
na której będziemy publikować 
Członkowie i sympatycy
Stowarzyszenia "POKOLENIA"

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, wiosennego nastroju oraz dużo radości płynącej z rodzinnych spotkań życzy

Zarząd warszawskiej organizacji
Stowarzyszenia "POKOLENIA"
Warszawa, 14 kwietnia 2017 rok
W zakładce "Zebranie sprawozdawcze-2017" ("Warto obejrzeć") 
Przemiany w ruchu młodzieżowym na przełomie 
1956 i 1957 roku - efektem "Października 56"

Prezentacja przedstawiona w dn. 28 lutego 2017 r. na zebraniu sprawozdawczo-programowym "Warszawskich Pokoleń" 
zobacz w zakładce "Czas pamięci" >>>
Zimowe rozrywki w zakładce "Warto obejrzeć": 
Zobacz notatki < Z życia "Pokoleń" > 
72 rocznica wyzwolenia Warszawy

Zobacz w zakładkach: "Czas pamięci" i "Warto wspomnieć" Informacje o tegorocznych obchodach oraz galerie zdjęć spod pomnika  Żołnierza 1, Armii Wojska Polskiego >>> 
W zakładece "Warto przeczytać" za "trybuną.eu" 
Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia „POKOLENIA”

   Staropolskim obyczajem, z okazji Świąt Bożego Narodzenia, składamy Koleżankom i Kolegom najlepsze życzenia: dużo zdrowia i wszelakiej pomyślności. Niech przy wigilijnym stole towarzyszą Wam życzliwe słowa oraz ciepła, rodzinna atmosfera.
   Życzmy sobie, aby w Nowym Roku te życzenia spełniały się każdemu z nas przez wszystkie dni, aby nie zabrakło nam sił w dawaniu świadectwa prawdy. 
Zarząd warszawskiej organizacji
Stowarzyszenia „POKOLENIA”
Warszawa 22 grudnia 2016 rok
W zakładce "Pokolenia w kraju" zobacz galerię zdjęć 
z II Kongresu Lewicy i pobierz dokumenty kongresu >>>
II Kongres Lewicy
Blisko 2000 osób, prawie 50 organizacji: partii politycznych, stowarzyszeń i fundacji wzięło udział w „Kongresie Lewicy – Nowe Europejskie Wyzwania” w 19 listopada 2016 r. Ze Stadionu Narodowego w Warszawie został wysłany sygnał o odradzaniu się lewicy w Polsce, która w nadchodzących latach powinna zająć istotną pozycję na scenie politycznej. W tym celu powołana została Rada Dialogu i Porozumienia Lewicy, która będzie jednoczyła w pracy programowej organizacje po lewej stronie sceny politycznej. Rada będzie miała za zadanie przygotować polską socjaldemokrację do nadchodzących wyborów samorządowych i parlamentarnych.
Organizatorzy Kongresu Lewicy odkrywają karty
... Organizatorzy zapowiadają, że kongres swoją obecnością uświetnią liderzy europejskiej socjaldemokracji: Sergiej Staniszev, przewodniczący Partii Europejskich Socjalistów, oraz Gianni Pittella, szef frakcji socjalistów i demokratów w Parlamencie Europejskim. (...) 
W październiku 2016 r. minęło 150 lat od urodzin i 80 lat od śmierci Ignacego Daszyńskiego - w zakładce "Czas pamięci" zobacz zaproszenie na Konferencję rocznicową Stowarzyszenia im. I. Daszyńskiego  > > >
Dnia 3 listopada br. (czwartek) o godz. 11.00 w siedzibie Zarządu Głównego Zakładów Doskonalenia Zawodowego 
 przy ul. Podwale 17 (I piętro) odbędzie się zapowiadane
Spotkanie wspomnieniowe na temat 
"Polskiego Października '56"
O historii powstania Związku Młodzieży Socjalistycznej i zmianach 
w ruchu młodzieżowym w kontekście Październikowych Przemian 
opowie kol. Włodzimierz Janowski.
Liczymy również - jeśli czas i zdrowie pozwolą - na zapowiedziany 
udział i wspomnieniowe wystąpienie prof. Andrzeja Werblana.

Serdecznie zapraszamy - Zarząd Warszawski „Pokoleń”
Film "CETA. Kto zyska? Kto straci?" z debaty w Collegium Novum Uniwersytetu Jagielońskiego, która odbyła się 13 października 2016 r. do zobaczenia w zakładce:
"MODELE I PRZYSZŁOSC KAPITALIZMU" - debatę pod tym tytułem przeprowadziło w dn. 6 października Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

VIII. Krajowe Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia „Pokolenia” 
8 września pod pomnikiem Stefana Starzyńskiego złożone zostały kwiaty i odbyła sie impreza: „Stefan Starzyński. Spotkanie poświęcone pamięci Stefana Starzyńskiego”                Zobacz galerię zdjęć  >>>

Foto: portal@trybuna.eu


We wrześniu 1939 r. z inicjatywy PPS powstała Robotnicza Ochotnicza Brygada Obrony Warszawy. We wtorek kilkadziesiąt osób oddało hołd jej członkom pod hasłem „Nigdy więcej wojny, nigdy więcej nacjonalizmu!”
W zakładece "Warto przeczytać" o wywiadzie  z Sylwestrem Szafarzem: "Kto nie rozumie Chin, ten nie wie, co się dzieje w świecie"  >>>
Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci naszego kolegi Jerzego Waszczuka, który ostatnie lata życia, zdobytą wiedzę i doświadczenie poświęcił działalności Stowarzyszenia "POKOLENIA". Żegnamy człowieka aktywnego zawodowo i społecznie, który do końca swych dni był wierny wyznawanym ideałom.
Zarząd Warszawski Stowarzyszenia "POKOLENIA".
"... W imieniu Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Pokolenia” pragniemy serdecznie pozdrowić wszystkich uczestników uroczystego spotkania z okazji obchodów XV. rocznicy śmierci wybitnego działacza ruchu robotniczego i męża stanu, Edwarda Gierka. Im bardziej oddalamy się od lat siedemdziesiątych XX w., tym bardziej narasta w społeczeństwie polskim przekonanie, że był to okres ważny dla Polek i Polaków. "
Dobiega końca kampania Sprawozdawczo-Wyborcza
Stowarzyszenia "Pokolenia"  - zobacz list od J.Jaskierni 
W zakładece "Warto przeczytać" pobierz plik z książką o Józefie Oleksym  >>>
28 maja 2016 (sobota) o godz. 13.00 w Hotelu „Gromada” (Dom Chłopa) w Warszawie odbyło się tradycyjne Ogólnopolskie Spotkanie Koleżeńskie, organizowane przez Stowarzyszenie „Pokolenia” i Stowarzyszenie Przyjaciół „Smolna” dla uczczenia m.in. 40-lecia powstania Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej.
Uwaga !
Fotogaleria ze spotkania w Powsinie w lipcu 2015 roku w zakładce:


Komunikat od organizatorów przyjacielskich spotkań w Powsinie !
O artykule Sylwestra Szafarza: "Realizacja idei państwa prawa w Chińskiej Republice Ludowej" piszemy za "Przeglądem Socjalistycznym" w zakładce "Warto przeczytać" 
Przygotowania do Ogólnopolskiego Spotakania Pzryjaciół 
(28 maja 2016, godz. 13.00, Dom Chłopa)
- list Przewodniczącego Zarządu Krajowego "Pokoleń" prof. J.Jaskierni 
Dokumenty Walnego Zebrania Warszawskich "Pokoleń" - Uchwała i List otwarty do Radnych m.st. Warszawy 


Informacja o zebraniu poniżej
- do przeczytania po kliknięciu:
O artykule Jerzego Kochana: "POLSKA czyli rupieciarnia" piszemy w zakładce "Warto przeczytać" -                          zobacz >>>
Na naszym portalu, w zakładce: 
w trzymiesięcznych terminarzach przypominamy 
o datach ważnych dla rozwoju lewicowych ruchów młodzieżowych. 

Co by było, gdyby nie "tysiąclatki"?
"Tylko w Onecie" pisze Piotr Kozanecki: 
Polecamy książkę prof. Eugeniusza Rudzińskiego: "Amerykański kapitalizm po szoku" oraz jego artykuł: "Superkapitalizm po szoku 2007 r. według Roberta B.Reicha" - do pobrania w zakładce "Biblioteka" >>> oraz  w zakładce "Warto przeczytać" >>>
Na naszym portalu, w zakładce „Kalendarium młodzieżowej lewicy” >>>, w trzymiesięcznych terminarzach będziemy przypominać o datach ważnych dla rozwoju lewicowych ruchów młodzieżowych. 
GALERIĘ ZDJĘĆ z Uroczystego Zebrania z okazji 25 rocznicy Powstania Stowarzyszenia "Pokolenia" uzupełniamy pierwszymi zdjęciami "Fotogalerii Henryka", które w odcinkach (seriach) będziemy prezentować w zakładce "Warto obejrzeć" >>>
Zwiastun obszernej GALERII ZDJĘĆ z Uroczystego Zebrania Warszawskiej Organizacji z okazji 25 rocznicy Powstania Stowarzyszenia "Pokolenia" - pełna galeria do obejrzenia w zakładce: "Warto obejrzeć" >>>
42. Kongres PPS
     W dniu 5 grudnia 2015 roku obradował 
42. Kongres PPS. Przyjęto 2 uchwały programowe, wybrano nowe władze partii... 
29 osobową Radę Naczelną PPS oraz liczące po 6 osób: Naczelny Sąd Partyjny i Centralną Komisję Rewizyjną...
55 lat minęło od II Zjazdu ZMS ustanawiąjącego patronat nad budową płockiej petrochemii - zobacz fragmenty wspomnień Ryszarda Strońskiego
"Sprawa patriotyzmu" - galeria zdjęć z debaty w dn. 10.11.2015: 
Zobacz w zakładce "Warto przeczytać": 
Barbara Nowacka atakuje PiS i PO. "Nie pomagają najuboższym, nie bronią prawa do wolności"
PiS, kiedy rządził, nie dotrzymał słowa i nie pomagał najuboższym. Natomiast Platforma nie jest już "mniejszym złem" - przekonywała liderka Zjednoczonej Lewicy Barbara Nowacka podczas konwencji koalicji, zwracając się do wyborców tych ugrupowań.
27 września 2015 w Warszawie odbył się kolejny Maraton Warszawski - poniżej w galerii zdjęć migawki z trasy tego biegu:
Zobacz na stronie www Stowarzyszenia im. I.Daszyńskiego w zakładce "Nauka, praca, sport" galerię zdjęć z hali Torwar - 
Uroczyste składanie kwiatów przy Płycie Czerniakowskiej Upamiętniającej Desant Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 
we wrześniu 1944 r.

Nie chcę umrzeć w kolejce do lekarza! - spot Zjednoczonej Lewicy

Szanowne ​Koleżanki i Koledzy​!

Wbrew tzw "rzyczlywym" coś się jednak dzieje. Dla jednych tylko tyle ale może i nareszcie aż tyle.
Przekazuję - ku pokrzepieniu serc i nie tylko - nadesłaną nam z ZK notatkę Krzysia Janika - do wiadomości i wykorzystania (jak zwykle)
Weekendowo pozdrawiam - CP
Prawicowe chwyty wyborcze - zobacz galerię zdjęć:
Stanisław Jędraszko: Kłopoty lewicy
Trybuna | 24-25 sierpnia 2015 |
Poniżej plik do pobrania:
W zakładce "Warto przeczytać" zobacz: 
interesujący artykuł Jerzego Kochana "Czy to już rewolucja?"  >>>
KKW Zjednoczona Lewica - w dniu 17 sierpnia 2015 roku został zarejestrowany Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni. Więcej >>>
Zjednoczona Lewica rusza z kampanią - PAP podała w dniu 21 sierpnia 2015 roku po posiedzeniu komitetu porozumiewawczego Zjednoczonej Lewicy, w skład której wchodzą SLD, Twój Ruch, PPS, Unia Pracy i Zieloni, że Konwencja programowa odbędzie się 12 września. 10 września koalicja zaprezentuje liderów list.

Cmentarz w Wilanowie

W asyście Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego w dniu 14 sierpnia 2015 r. (piątek), o godz. 18.30, na Cmentarzu Wilanowskim w Warszawie odbyła się uroczystość w przededniu Święta Wojska Polskiego złożenia wieńców na grobie byłego ministra obrony narodowej, Jerzego Szmajdzińskiego.
Kolejna interesująca rozmowa z prof. Michałem Śliwą o wybitnym socjaliście-demokracie w tygodniku "Przegląd" - plik w "Warto przeczytać"
Zobacz w zakładce "Czas pamięci": Dylemat wielu pokoleń po 60 latach - "symbol rewolucji społecznej", czy "pomnik pychy i statua niewolności"...?: 
Galerięa zdjęć z 1-go dnia „Tour de Pologne”: 
wyścig uliczny w Warszawie
(...) W przeciwieństwie do Armii Krajowej, Armia Ludowa została bowiem zaskoczona przez bieg wydarzeń, nie miała wpływu na ich rozwój, a jej dowódcy i szeregowi żołnierze musieli działać w doraźnie zaistniałej sytuacji. Podział Warszawy objętej powstaniem na odosobnione ośrodki walki, niekorzystny także dla AK, dla AL miał daleko idące ujemne następstwa. Spowodował on, że jej zwartość organizacyjna w skali całego miasta uległa zerwaniu, a jej mobilizujące się z wielkim trudem sztaby i oddziały organizowały się w każdym z tych ośrodków odrębnie. Pomimo dążenia dowódców AL dozmiany tego stanu rzeczy, utrzymywał się on do końca powstania. (...)
Rada Naczelna PPS o wyborach i referendum
... Rada Naczelna PPS podjęła uchwałę, w której popiera inicjatywę OPZZ, aby partie i organizacje lewicowe zawarły porozumienie wyborcze. PPS jest gotowe przystąpić do tego porozumienia...
Przewodniczący Zarządu Krajowego „Pokoleń”, Jerzy Jaskiernia napisał:

Koleżanki i Koledzy,
uprzejmie informuję, że w trakcie posiedzenia Rady Krajowej SLD w dniu 18 lipca 2015 r., w którym reprezentowałem Zarząd Krajowy "Pokoleń", postanowiono o gotowości SLD do współtworzenia Koalicyjnego Komitetu Wyborczego w wyborach parlamentarnych ...
Wakacyjna ofensywa SLD

Spadające słupki rządzącej koalicji PO-PSL oraz próba zdominowania sceny politycznej przez radykalną prawicę i populistów zdeterminowała do walki polityków lewicy. Z hasłem „Masz dość? Chodź z nami!” wyjeżdżają w Polskę, by rozmawiać z ludźmi. Będą też rozdawać specjalną gazetę „Dość”.

W nr 1/48/2015 "Przeglądu Socjalistycznego" opublikowany został tekst Romana Dmowskiego z r. 1930:
             "Kwestia ukraińska"
                              Zobacz ragmenty tej publikacji na portalu 
W zakładce "Warto przeczytać" polecamy:

- artykuł Sylwestra Szafarza: "GLOBALNA TRAGEDIA UCHODŹCÓW"
- recenzję Eugeniusz Rudzińskiego książki: "Inna Rzeczpospolita jest       możliwa!  Widma przeszłości, wizje przyszłości"
- rozmowę Jacka Żakowskiego w "Polityce" nr 25 o prekariacie -                                                                                                   Zobacz  >  >  >

Pobierz plik:

Linki adresowe do rozmowy z Jerzym Jaskiernią:

1 Maja 2015 w Warszawie - wspólnie z OPZZ
Zebranie Sprawozdawcze
warszawskiej organizacji Stowarzyszenia „POKOLENIA"

19 lutego 2015 r.

 W trakcie zebrania, które prowadziła Przewodnicząca Zarządu Warszawskiego Stowarzyszenia "Pokolenia" - Olimpia Zaborska, odbyło się spotkanie z Przewodniczącym Rady Warszawskiej SLD - Sebastianem Wierzbickim.
 W drugiej części zebrania omówiona została działalność stołecznej organizacji "Pokolenia" w 2014 r. - podstawą do dyskusji była rozdana wszystkim uczestnikom spotkania Informacja Zarządu o pracy warsawskiego Koła w 2014 r.
 Zebranie pozytywnie oceniło realizację programu i zadań statutowych w 2014 roku i przyjęło Uchwałę o działaniach do podjęcia w 2015 r.
 
Inauguracja kampanii wyborczej SLD na prezydenta RP  14 luty 2014 r.
                        fot. Jacek Turczyk / źródło: PAP
Lewica wobec nowych idei
  Dnia 5 grudnia 2014 roku w Warszawie odbyła się z okazji 10 lecia wydania nowej edycji „Przeglądu Socjalistycznego” konferencja „Wartości ideowe współczesnej lewicy”. Wzięli w niej udział teoretycy i praktycy naszego życia społeczno-politycznego oraz przedstawiciele ugrupowań lewicy. 
  Konferencja zorganizowana została przez Stowarzyszenie Ruch Społeczny „Praca-Pokój-Sprawiedliwość” we współpracy z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, Polską Partią Socjalistyczną, Sojuszem Lewicy Demokratycznej i Stowarzyszeniem „Pokolenia”.
  Dyskusja dotyczyła zarówno podstawowych wartości lewicy, ich ewolucji na przestrzeni dziejów,jak również współczesności i zadań lewicy w aktualnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. W wielu wypowiedziach odnoszono się do ostatnich wyborów samorządowych oraz przyszłorocznych wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Sformułowano m.in. tezę, że kandydat lewicy na prezydenta powinien być wynikiem porozumienia wszystkich organizacji i partii lewicowych.
  W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób ze środowisk lewicowych z całego kraju, przedstawiciele nauki, dziennikarze. Słowo wstępne wygłosił przewodniczący OPZZ Jan Guz.
Powstańcze dni 

.- 1 sierpnia – w chwili wybuchu Powstania większość żołnierzy AL. i ZWM była rozproszona w różnych częściach miasta. Niektórzy poszukiwali kontaktu z własnymi oddziałami, inni przyłączali się do najbliższych oddziałów AK. 
Na przykład dowódca Batalionu Szturmowego „Czwartaków”, Lech Kobyliński z sekcją pierwszej kompanii przyłączyli się do oddziału AK porucznika „Sylwestra”, biorąc udział w udanym ataku na magazyn spółdzielni jajczarsko-drobiarskiej na ul. Hożej 71. 
(Zobacz wspomnienia L.Kobylińskiego w zakładce:
 Dowódca III kompanii, Ryszard Suski, wsparł 2 sierpnia oddział III kompanii AK w ataku na placówkę niemiecką usytuowaną w ruinach Zamku Królewskiego. Dzięki dobremu uzbrojeniu „Czwartaków” Niemców wyparto zdobywając ciężki karabin maszynowy. 
Na Woli i Żoliborzu członkowie sekcji wojskowych ZWM i batalionu „Czwartaków” zaczęli się organizować i wspólnie z AK-owcami przystępowali do walki. 
Sformowany z mieszkających na Kole członków ZWM i RPPS pluton pod dowództwem Zbigniewa Paszkowskiego „Stacha”, włączył się do walki o budynek szkolny przy ul. Obozowej zamieniony przez Niemców na koszary, czym uratował walczący tam oddział AK. Następnie pluton przeszedł na Wolę i podporządkowując się dowódcy III obwodu AK obsadził skrzyżowanie Górczewskiej z Młynarską.
Żołnierze AL. wspólnie z oddziałem Powstańczego Pogotowia Socjalistów budowali barykady na Młynarskiej i Wolskiej. Około północy nagłym wypadem wyparli Niemców z zajezdni tramwajowej na ul. Młynarskiej, zdobywając granatnik i kilka karabinów. 2 sierpnia oddział ten liczył już 60 żołnierzy i został podzielony na dwa plutony.

- 2 sierpnia Aleksander Kowalski, członek tzw. Centralnej Trójki Partyjnej   zwołał w lokalu przy ul. Freta 5 naradę polityczną aktywu PPR i dowództwa AL. Tematem narady był stosunek lewicy do Powstania i jego celów politycznych. W rezultacie tej narady 3 sierpnia w imieniu KC PPR wydano odezwę do „Obywateli stolicy”, w której wzywano do jedności wszystkich organizacji w walce z Niemcami. Apelowano także o godne powitanie wkraczającej Armii Radzieckiej, jako sojuszniczej i zaprzyjaźnionej.

- 3 sierpnia walki na Woli były wyjątkowo krwawe. Pomimo znacznych strat liczba, żołnierzy w oddziałach AL. rosła. Odtworzono batalion „Czwartaków” złożony z dwóch kompanii. Dowódcą I kompanii został Lech Matawowski „Mirek” a II – Teodor Kufel „Teoch”. Dowódcą wszystkich oddziałów AL. na Woli pozostał Zbigniew Paszowski „Stach”, a jego zastępcą Leon Wrzosek „Cienki”.

- 4 sierpnia odbyła się kolejna narada polityczna Centralnej Trójki Partyjnej z udziałem przedstawicieli ZWM i batalionu „Czwartaków”. Ustalono, że oddziały AL. włączając się do walki podporządkowują się pod względem taktycznym dowództwu AK, zachowują jednak własną organizacje wewnętrzną.
Na Żoliborzu w dniu wybuchu Powstania znajdowało się kilka sekcji MXIV i wielu żołnierzy AL. mieszkających w tej dzielnicy. Już w pierwszych dniach sformowano 80-osobowy oddział ZWM-AL. (tylko 50 posiadało broń). Jego dowódcą został Karol Grabski „Karol” (dowódca MXIV na Woli a następnie na Prawej Podmiejskiej). W porozumieniu z dowódcą AK oddział bronił pozycji wzdłuż ul. Wyspiańskiego. Utworzono także żoliborskie dowództwo AL. na czele z Waldemarem Nerwińskim. Jego zastępcą ds. politycznych został Zenon Kliszko.

- 5 sierpnia na Woli Niemcy opanowali ul. Młynarską i rozpoczęli atak na barykadę na ul. Chłodnej i Wroniej. Wśród rannych przyniesionych do szpitala Św. Łazarza znalazł się Lech Matawowski, dowódca I kompanii „Czwartaków”

- 6 sierpnia oddziały SS zajęły szpital Św. Łazarza mordując wszystkich pacjentów i personel lekarski.

- 7 sierpnia oddziały AL. przeszły z Woli na Stare Miasto. Po wchłonięciu do oddziału, który przeszedł z Woli, rozproszonych dotąd śródmiejskich członków AL. i MXIV, stan zgrupowania AL. na Starym Mieście osiągnął liczbę ok. 500 żołnierzy. Powołano dwa oddziały dyspozycyjne dowództwa AL.: oddział Służby Bezpieczeństwa AL. oraz Oddział Szturmowy dowodzony początkowo przez Ryszarda Suskiego „Żarłoka”, a po jego śmierci przez Edwina Rozłubirskiego „Gustawa”. Ponadto utworzono dwa bataliony: III batalion AL. pod dowództwem kpt. Henryka Woźniaka „Hiszpana” i IV batalion „Czwartaków” złożony z trzech kompanii. Pierwszą kompanią dowodził Wacław Pałatyński „Witek” ( do wybuchu Powstania dowódca MXIV na Woli), drugą Teodor Kufel „Teoch”, trzecią Edward Baczyński „Henryk” (przed Powstaniem sekretarz ZWM dzielnicy Żoliborz). Dowódcą batalionu „Czwartaków” i członkiem warszawskiego Sztabu AL. pozostał Lech Kobyliński „Konrad”

- 14 sierpnia w czasie kontrataku na Pl. Zamkowym zginął dowódca Oddziału Szturmowego AL. Ryszard Suski „Żarłok”.

- 17 sierpnia w walce na Żoliborzu, ciężko ranni zostali Karol Grabski „Karol” i Waldemar Nerwiński „Waldemar”. Dowództwo oddziałów AL. na Żoliborzu objął Mieczysław Kucner „Walter” (przed Powstaniem dowódca plutonu w batalionie ZWM „Czwartaków”).

- 18 sierpnia w powstańczym piśmie „Armia Ludowa” zamieszczono apel do tych członków PPR, ZWM i sekcji wojskowych AL., którzy dotąd walczyli pojedynczo w oddziałach AK (lub, jak 20-osobowy pluton AL. pod dowództwem Jerzego Żeglińskiego „Maksa” walczący w zgrupowaniu AK „Chrobry” w rejonie ul. Żelaznej), by nawiązali kontakt z dowództwem AL. W wyniku zgłoszeń udało się sformować w Śródmieściu kolejną kompanię AL., która pod dowództwem Jana Szelubskiego „Leszka” walczyła na barykadzie przy ul. Czapskiego.
- w drugiej połowie sierpnia sformowana została na Czerniakowie kompania AL. „Blaszanka” pod dowództwem Lecha Rose „Leszka”.

- 21 sierpnia w nocy kompania Szturmowa złożona z dwóch plutonów wywodzących się z III batalionu AL. i IV batalionu „Czwartaków”, dowodzona przez Henryka Woźniaka „Hiszpana” wraz z czterema kompaniami AK ( z batalionów „Zośka” i „Parasol”) uczestniczyła w natarciu na rejon Dworca Gdańskiego, mającym na celu połączenie sił powstańczych Starego Miasta z Żoliborzem. Natarcie nie powiodło się, atakujący ponieśli wysokie straty; z kompanii AL. zginęło 20 żołnierzy.

- 26 sierpnia zbombardowana została kwatera dowództwa AL. przy ul. Freta 16. Pod gruzami domu zginęło 5 członków Sztabu Warszawskiego, w tym jego dowódca – major Bolesław Kowalski „Ryszard”.

- 27 sierpnia około 300 żołnierzy AL. pod dowództwem kpt. Henryka Woźniaka „Hiszpana” przedostało się kanałami ze Starego miasta na Żoliborz. W grupie znalazł się niemal cały III batalion AL. i część IV batalionu „Czwartaków” z Lechem Kobylińskim „Konradem”. Na Starym Mieście, broniąc barykady na ul. Mostowej, pozostało ok. 30 „Czwartaków” z I kompanii, pod dowództwem por. Edwina Rozłubirskiego „Gustawa”.

- 28 sierpnia po scaleniu przybyłych ze Starego Miasta żołnierzy AL. z oddziałami żoliborskimi AL. dokonano uzupełnień i reorganizacji. W batalionie „Czwartaków” utworzono dwie kompanie: pierwszą pod dowództwem Wacława Pałatyńskiego „Witka” skierowano do walki na ul. Drużbacką i Potocką; drugą – dowodzoną przez Mieczysława Kucnera „Waltera” – pozostawiono w rejonie ulic Wyspiańskiego i Wojska Polskiego. Uzupełniony III batalion AL. walczył na Marymoncie. Dowództwo nad całością Zgrupowania AL. na Żoliborzu objął Jan Szaniawski „Szwed” (z RPPS).

- 1 września w nocy , jako jedna z ostatnich jednostek powstańczych obrońców Starego Miasta, przeszła kanałami z Pl. Krasińskich na ul. Warecką , grupa "Czwartaków" pod dowództwem Edwina Rozłubirskiego. Następnie grupa ta walczyła w rejonie ul. Marszałkowskiej i Al. Jerozolimskich a później w rejonie ulic Książęcej i Konopnickiej broniąc łączności z Czerniakowem.

- 10 września w nocy  aktywistki ZWM przeprawiły się przez Wisłę na Pragę. Janina Balcerzak "Ewa" i Helena Jaworska "Hela" przepłynęły Wisłę w rejonie Czerniakowa i Saskiej Kępy. Po dotarciu do dowództwa I Armii WP przekazały informację o sytuacji w powstańczej  Warszawie oraz prośbę o wsparcie wojskowe Powstania. Zofia Jaworska "Danka" (przewodnicząca ZWM), Hanka Morawska "Hanka", Izolda Kowalska (sekretarz KW PPR) przepłynęły Wisłę w rejonie Marymontu i dotarły do dowództwa 2 dywizji I Armii WP.
Aktywistki ZWM zostały następnie skierowane do Lublina, gdzie po rozmowach z przedstawicelami PKWN, włączyły się aktywnie do pracy organizatorskiej na wyzwolonych terenach.
                               *                  *                      *
W nocy z 15 na 16 września, zgodnie z rozkazem dowódcy I Armii WP, gen. Zygmunta Berlinga wylądowali na Solcu na wprost ul. Wilanowskiej żołnierze I batalionu, 9 pp. 3 dywizji pod dowództwem por. Sergiusza Kononowa. Łącznie do 19 września lądowało na Solcu ponad 2300 żołnierzy WP. Całością desantu dowodził mjr Stanisław Łotyszonek. Po tygodniu ciężkich walk przyczółek Czerniakowski został zlikwidowany.Poległo 2056 szeregowców, podoficerów i oficerów polskich i radzieckich. Część ocalałych usiłowano ewakuować na praski brzeg. Około 100 pozostałych najczęściej rannych wraz z mjr Łotyszonkiem, 23 września dostało się do niemieckiej niewoli.

W dniach 17-19 września , z Pelcowizny na Marymont przerzucono 547 żołnierzy 6 pp. 2 dywizji pod dowództwem por. Kuźniczenki. Część z nich dotarła w rejon ul. Promyka mając nadzieję na utworzenie tam przyczółka. Nie uzyskawszy wsparcia ze strony powstańców (dowódca AK na Żoliborzu ppłk. Żywiciel o desancie dowiedział się dopiero 20 września) zmasakraowani przez niemiecką artylerię (poległo ok. 400 żołnierzy), w nocy z 22 na 23 września ewakuowali się na praski brzeg.
                                 *                      *                      *
- 24 września po opanowaniu Czerniakowa i większości terytorium Śródmieścia hitlerowcy rozpoczęli skoncentrowane uderzenie na Zoliborz. - 28 września wyparli powstańców z większości zajmowanych pozycji.
- Na wniosek dowództwa AL ustalono z ppłk. Mieczysławem Niedzielskim "Żywicielem", dowódcą AK na Zoliborzu, ewakuację oddziałów powstańczych na Pragę w dniu 30 września. Ewakuację ochraniać miała artyleria  ! Armii WP.

- 30 września Komenda Główna AK zarządziła kapitulację powstańczych oddziałów żoliborskich. Zamierzona ewakuacja na praską stronę nie mogła więc być realizowana. Tylko nielicznym żołnierzom AL (28 osób) udało się przedostać na praską stronę Wisły. Pozostali dostali się wraz z AK-owcami do niewoli, bądź z ludnością cywilną opuścili Warszawę przechodząc oprzez obóz w Pruszkowie.

- 3 października o drugiej w nocy został w Ożarowie podpisany przez przedstawicieli AK i wojsk hitlerowskich Układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie.
Manifo.com - free website