WARSZAWSKIE POKOLENIA

Walne Zebranie Warszawskich Pokoleń

27 października 2022 r.
Porządek obrad:

1. Informacja o działalności warszawskiej 
    i jej problemach.
2. Sprawozdanie finansowe.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
4. Wystąpienia gości
5. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu, Komisji        Rewizyjnej i na delegatów.
6. Dyskusja.
7. Wybory członków władz i delegatów na                Konferencję Wojewódzką. 
8. Przyjęcie uchwał i wniosków do dalszej pracy.
Nowo wybrany Zarząd 
Stowarzyszenia POKOLENIA 
w Warszawie:
  Andrzej Jastrzębski - Przewodniczacy
  Czesław Pilarz - Sekretarz
  Halina Łazowska - Skarbnik
  Zdzisław Gosk
  Ludwik Mizera
  Andrzej Zaremba

  Na zebraniu również dokonano wyboru                delegatów na Zjazd Mazowiecki POKOLEŃ
Manifo.com - free website