WARSZAWSKIE POKOLENIA

Henryk KANICKI

Wspomnienie o Pożegnaniu Mariana RENKE 

Przesyłam do wiadomości i z tradycyjną prośbą o upowszechnienie/15 grudnia 2022 r.
   16 grudnia br.mija 30 rocznica śmierci Mariana RENKE- I Sekretarza Komitetu Centralnego 
Związku Młodzieży Socjalistycznej - polityka, działacza sportowego, dyplomaty.

   W pogrzebie Mariana Renke na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, 28 grudnia 1992 r. o godz 12,00, uczestniczył tłum ludzi. Dla potomnych odtwarzam, co zapamiętałem i zapisałem po powrocie z pogrzebu:

   "Pogrzeb Mariana Renke - Warszawa-Powązki, Cmentarz Wojskowy - 28 XII 92 r., godz.12-a. 

   Marian Renke zmarł 16 XII w Paryżu, żył 62 lata.

   Młodzieżową wartę przy trumnie trzymali: 
G.Sokołowski, J.Maciszewski, H Kanicki (KC ZMS), W Kinecki (KG ZHP), K.Barcikowski, W.Barszczewski (ZG ZMW).

   Ostatnią wartę przy trumnie trzymali: 
M.Rakowski, gen.J.Kuropieska, A.Kwaśniewski, gen.Br.Bednarz.
   
   Nad grobem przemawiali: 
G.Sokołowski, Wł.Reczek, M.Rakowski, A.Kwaśniewski (bez nagłośnienia-słaba słyszalność).

   Poza wymienionymi, w pogrzebie uczestniczyli m.innymi: 
St.Metelski, W.Magulewski, St.Nowosielski, Wł.Laskowski, Zb.omkowski, B.Miłaczewski, J.Łazarz, Hanka Pawłowska, T.Sąsara, K.Dąbrowa, Z.Żandarowski, Z.Najdowski, W.Sierakowski, J.Kubasiewicz, Cz.Pilarz, gen.M.Hermaszewski z Żoną, gen.M.Ryba, St.Kukuryka, Sz.Szurmiej, gen.T.Pietrzak, A.Bolechowski, S.Żelazowski, M.Strzelecki, B.Kapitan, E.Szymański, J.Cofałka, St.Kania, J.Kwiatek, W.Cymbała, Z.Mikołajczak, Martynowicz, J.Szmajdziński, J.Altman, R.Tyrluk, Z.Ostrowski, L.Mizera, Sabina Maziejuk z Mężem, J Jaskiernia, A.Witkowski, Z.Glapa, Trepczyński, Paszczyk, gen.E.Rozłubirski, J.Tejchma, A,Werblan, J.Koftun, R.Stroński, J.Bolesławski, E.Borowik, L.Skinder, W.Kandefer, oraz dzieśiątki osób z ZMS, GKKFiT, z PKOL, MSZ i innych"...

   Dnia 16 grudnia 2012 roku - w 20 rocznicę śmierci Mariana Renke - przy Jego grobie (kwatera A dod.,rząd 1 grób 39) - spotkali się i zapalili znicze:
Ryszard Adamczyk, Krystyn Dąbrowa, Władysław Laskowski, Ryszard Tyrluk i Henryk Kanicki - autor powyższego zapisu.
Henryk Kanicki

Warszawa 15 grudnia 2022r.
Manifo.com - free website