WARSZAWSKIE POKOLENIA

M.Niedźwiedź - wspomnienie

   Odszedł od nas zasłużony działacz młodzieżowy, społeczny i polityczny. Urodzony 18.XI.1933 w Nowej Wsi w powiecie białostockim, przez większość życia związany z Podlasiem. Z pokolenia tych, którzy dorastali nie tylko w cieniu, ale w czasie wojny. Przeżył dwie okupacje. Po 1944 r. szkoła podstawowa i średnia. Jako piętnastoletni chłopach zostaje harcerzem, a następnie przez kolejne osiem lat w Komendzie Powiatowej ZHP (1.IX.1949-VI 1950), Zarządzie Powiatowym ZMP jako kierownik Referatu Harcerskiego (VI 1950-XII1951) , następnie kierownik Referatu Pracy Drużyn i z-ca kierownika i kierownik Wydziału w Zarządzie Wojewódzkim ZMP (1952-1955), a w latach 1955-1956 wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego ZMP w Białymstoku. , W latach po Październiku 1956 współorganizator odrodzonego ZMW na Podlasiu, w latach 1961-1964 przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego ZMW w Białymstoku i członek Zarządu Głównego ZMW 1962-1966. Przewodniczący delegacji ZMW na Zlot Grunwaldzki w 1960 r. i delegat na II Krajowy Zjazd ZMW w 1962 r. W trakcie pracy w ZMW podjął wyższe studia, zwieńczone w 1968 roku dyplomem magistra ekonomii
   Był sekretarzem ekonomicznym KW PZPR w Białymstoku i I sekretarzem KW PZPR w Pile.. Pragmatyk. Zwolennik pracy organicznej. W pracy zawodowej rzetelny i koleżeński. 
   Ostatnie lata mieszkał w Warszawie. Mile wspominał lata pracy i działalności w organizacjach młodzieżowych. "W ZMW zafascynowało go praca organicznikowska, przedkładająca pragmatycznie idee na praktykę, polegająca na urzeczywistnieniu po raz pierwszy w historii awansu młodzieży wiejskiej w jej miejscu zamieszkania (m.in. poprzez program "Od chłopa do rolnika)"* 
   Do ostatnich dni był działaczem Stowarzyszenia "Pokolenia" i grupy b. działaczy ZMW.
Odszedł od nas człowiek prawy, oddany Ojczyźnie.

Cześć Jego Pamięci !!!

---
* "Słownik biograficzny polskiego ruchu młodowiejskiego"W. 2013 t.3 ss.271/272
Manifo.com - free website