WARSZAWSKIE POKOLENIA

XVII rocznica śmierci Edwarda Gierka - Uroczystości w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej

   W dniu 28 lipca 2018 roku na cmentarzu w Sosnowcu, przy ul. Zuzanny odbyła się Uroczystość z okazji XVII. rocznicy śmierci Edwarda Gierka. Uroczystość prowadził i znaczenie dekady Edwarda Gierka w wystąpieniu omówił Maciej Gadaczek. Głos zabrali również Jacques Kmieciak z miasta Auby (Francja) i prof. Paweł Bożyk, przewodniczący Ruchu Odrodzenia Gospodarczego. W swoim wystąpieniu prof. Adam Gierek, podkreślił rolę utrwalania pamięci narodowej i w tym kontekście znaczenie dekady Edwarda Gierka w okresie Polski Ludowej.
   W imieniu Zarządu Krajowego i Mazowieckich „Pokoleń” wiązankę kwiatów z udziałem Jerzego Kalusa ( sekretarza Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego ) złożył Ryszard Adamczyk ( wiceprzewodniczący ZK ).
   Uroczystość odbyła się bardzo uroczyście i przy dużym udziale mieszkańców Zagłębia, Śląska, a także organizacji z wielu regionów Polski, w tym Ruchu Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka, z sekretarzem generalnym Zbigniewem Sową i wielu kół Stowarzyszenia „POKOLENIA”.
   Delegacja Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga na czele z ppłk. dypl. Bogdanem Pokrowskim przybyła z Warszawy, wraz z pocztem sztandarowym.
   Gośćmi wyjątkowymi byli przybyli z miasta Auby (Francja) Freddy Kaczmarek, Chrystian Musiał i Jacques Kmieciak.
   Dalsze uroczystości odbyły się w Centrum Sportów Letnich, Park Zielona w Dąbrowie Górniczej. Gości z Francji powitał Zbigniew Podraza, prezydent Dąbrowy Górniczej oraz Maciej Gadaczek, który prowadził uroczystość.
   Miłym wydarzeniem było wręczenie przez prof. Adama Gierka i Ryszarda Adamczyka książek Józefa Tejchmy „Stary świadek nowej historii Polski” oraz „ Bunt przeciw starości”, z jego osobistą imienną dedykacją dla Macieja Gadaczka, Krzysztofa Kubika (członka Zarządu Krajowego i przewodniczącego częstochowskich „Pokoleń”), Tadeusza Regulskiego i Jerzego Kalusa, (członków Zarządu Krajowego i Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego „Pokoleń”).
   W trakcie spotkania wspomnieniowego odbyła się prezentacja książki prof. Adama Gierka „ Stan racji”, wraz z podpisywaniem dedykacji.
   Głos zabierali również Jacques Kmieciak, dr Mariusz Głuszko, prof. Zygmunt Tlatlik, Marek Płomiński, Zbigniew Podraza, prof. Jerzy Siemianowicz, prof. Adam Gierek, prof. Paweł Bożyk i inni. 
Foto: J. Kalus, R. Francik
Manifo.com - free website