WARSZAWSKIE POKOLENIA

Warszawskie spotkanie przedwyborcze - 5.10.2018

Dynamikę zebrania obrazuje galeria zdjęć naszego fotoreportera:
W gronie dwudziestu podmiotów, które w sierpniu 2018 roku zarejestrowały Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem znalazła się również nasza organizacja – Stowarzyszenie „POKOLENIA”. To sprawia, że wszystkie struktury naszego Stowarzyszenia działające w różnych regionach kraju czynnie włączyły się w kampanię wyborczą do swoich samorządów terytorialnych. 
5 października br. Zarząd warszawskiego koła Stowarzyszenia zorganizował spotkanie swoich członków i sympatyków z kandydatami wystawionymi przez Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem do samorządów Mazowsza i Warszawy.

Na zebranie to przybyli między innymi:
• Katarzyna Piekarska i Małgorzata Sekuła Szmajdzińska – kandydujące do Sejmiku Mazowieckiego,
• Andrzej Rozenek – kandydujący na urząd prezydenta miasta stołecznego Warszawy,
• Sebastian Wierzbicki – kandydujący do Rady M. St. Warszawy.

Małgorzata Sekuła Szmajdzińska i Katarzyna Piekarska scharakteryzowały zadania sejmiku wojewódzkiego, które wynikają z odpowiednich przepisów prawa i na tym tle opowiedziały o swoich zamierzeniach i roli, jako radnych, gdy zostaną wybrane do tej władzy samorządowej. Podkreśliły zwłaszcza niedostatki w funkcjonowaniu transportu publicznego, kwestie szkolnictwa zawodowego, kultury, a także obszary życia społecznego, które są w gestii samorządowych władz województwa mazowieckiego.

Słuchaczy jednak najbardziej interesowały sprawy Warszawy. Swój program wyborczy na urząd prezydenta obszernie omówił Andrzej Rozenek. Podkreślił, że przewodnim motywem tego programu jest dobro mieszkańców, zadowolenie z życia w Warszawie. Dlatego też hasło Jego programu brzmi: miasto społeczne Warszawa. (Programu tego tu nie streszczamy bowiem jest publikowany na stronach internetowych). 
Sebastian Wierzbicki podkreślił znaczenie obecności ludzi lewicy w Radzie Warszawy i jej poszczególnych dzielnic.

W dyskusji zabrało głos ponad dwadzieścia osób. Podkreślano, że program generalnie spełnia ich oczekiwania, że deklaruje szacunek dla dorobku pokoleń Polski Ludowej za ich wkład w odbudowę i rozwój Warszawy. Zaproponowano, aby budowniczym Warszawy postawić pomnik w formie budynku, w którym będą miały siedziby organizacje pozarządowe pożytku publicznego.
Dobrze przyjęto zaprezentowaną kompleksową politykę senioralną. Zgłoszono wniosek, aby już teraz koalicjanci KW SLD Lewica Razem poparli PSL w staraniach o likwidację podatku od emerytur.
Postulowano, aby politycy lewicy dawali odpór kłamliwej interpretacji historii, szerzącej się w debacie publicznej mowie nienawiści, hipokryzji, tzw. post prawdy, alternatywnej prawdy itp. Domagano się skutecznej ochrony lokatorów przed dziką reprywatyzacją, rozwojem budownictwa komunalnego i spółdzielczego, uregulowaniem własności do gruntów także w osiedlach spółdzielczych itp.


W zebraniu uczestniczyło ponad 60 osób i wszyscy deklarowali, że będą promować w swoich środowiskach kandydatów koalicji wyborczej SLD Lewica Razem, a w dniu wyborów oddadzą na nich swój głos.


Warszawa, październik 2018 rok
Manifo.com - free website