WARSZAWSKIE POKOLENIA

NA POMOC POWSTAŃCZEJ WARSZAWIE

W dniu 24 września 2018 r. oddaliśmy hołd poległym żołnierzom 
I Armii WP spieszącym na pomoc Powstańcom Warszawskim
W bieżącym roku uroczyste składanie kwiatów odbyło się 24 września, najpierw przy płycie upamiętniającej to wydarzenie na cyplu czerniakowskim, a następnie przy płycie na Żoliborzu. Uroczystości uświetniła honorowa asysta wojskowa wystawiona przez dowództwo garnizonu Warszawa. Odegrano hymn państwowy, oddano poległym wojskowe honory, generał Bogdan Pokrowski przypomniał przebieg tamtych walk, a następnie delegacje, uczestniczących w uroczystościach organizacji, złożyły kwiaty u stóp pamiątkowych płyt. Reprezentowane były: Zarząd Główny Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – środowisko żołnierzy Armii Ludowej i żołnierzy Synów Pułku, Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. Generała Zygmunta Berlinga, Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, warszawski Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz oczywiście warszawskie i mazowieckie struktury Stowarzyszenia „Pokolenia”. Kwiaty złożyli również burmistrzowie lub ich zastępcy warszawskich dzielnic – Bielan, Śródmieścia i Żoliborza. Mimo niesprzyjającej pogody uroczystości zgromadziły kilkadziesiąt osób.

Zobacz galerię zdjęć z obu uroczystości:
UROCZYSTOŚCI UCZCZENIA 73. ROCZNICY DESANTÓW I ARMII WP 
W DNIACH 22 I 23 WRZEŚNIA 2017 ROKU:
22 września 2017 roku, godz. 16.00, z udziałem asysty wojskowej, odbyła się uroczystość uczczenia 73 - ciej rocznicy desantu żołnierzy 1 Armii WP na pomoc powstańczej Warszawie. roczystość odbyła się przy płycie kamiennej, upamiętniającej desant, na skraju parku, w pobliżu ul. Krasińskiego i muru Cytadeli. Uczestników powitał oraz uroczystość prowadził LUDWIK MIZERA,przewodniczący Zarządu Warszawskiego "POKOLEŃ". W imieniu Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego i Zarządu Warszawskiego "POKOLEŃ" kwiaty złożyli RYSZARD ADAMCZYK, KRYSTYN DĄBROWA iZBIGNIEW JUSZKIEWICZ.
23 września 2017 roku, godz.16.00, z udziałem asysty wojskowej odbyła się uroczystość uczczenia 73 - ciej rocznicy desantów żołnierzy 1 Armii WP na pomocpowstańczej Warszawie na Przyczółku Czerniakowskim i Powiślu. Zebranych powitał i uroczystość prowadził LUDWIK MIZERA, przewodniczący Zarządu Warszawskiego "POKOLEŃ". Ppłk dypl. Bogdan POKROWSKI zwięźle i rzeczowo omówił przebieg desantu, bohaterską walkę żołnierzy i poniesione straty. W skład delegacji składającej kwiaty w imieniu Mazowieckiego Zarządu
Wojewódzkiego i Zarządu Warszawskiego STOWARZYSZENIA "POKOLENIA" weszli
HALINA ŁAZOWSKA, RYSZARD ADAMCZYK, HENRYK KANICKI i ANDRZEJ ZAREMBA.

Zobacz galerie zdjęć z obu uroczystości: 
74 rocznica desantów żołnierzy I Armii Wojska Polskiego spieszących na pomoc Powstańcom Warszawskim
  Mijają obchody 74 rocznicy Powstania Warszawskiego. Różne grupy społeczności warszawskiej oddały hołd bohaterom tamtego heroicznego powstańczego zrywu o wyzwolenie stolicy spod hitlerowskiej okupacji. W obchodach tych uczestniczyły również delegacje warszawskiego i mazowieckiego Stowarzyszenia „Pokolenia”. Tradycyjnie już nasze Stowarzyszenie organizuje uroczystości upamiętniające walki żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, którzy w połowie września 1944 spiesząc na pomoc powstańcom, podjęli walkę o zdobycie przyczółków czerniakowskiego, śródmiejskiego i żoliborskiego. Jak podają encyklopedie w tych walkach, które zakończyły się niestety porażką, śmierć poniosło ponad 3 tys. polskich żołnierzy tj. trzy razy więcej niż na Monte Cassino. Mimo to, bitwa ta, okupiona ogromną liczbą poległych, nie zapisała się należycie mocno w zbiorowej pamięci społeczeństwa. Dlatego tak ważne jest coroczne, uroczyste przypominanie tamtych bohaterskich czynów żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Powstaniu Warszawskim.
DESANTY ŻOŁNIERZY 
PIERWSZEJ ARMII WP - "BERLINGOWCÓW'
   W nocy z 15 na 16 września 1944 roku zgodnie z rozkazem dowódcy 1 Armii gen. ZYGMUNTA BERLINGA w rejonie ulic Solec, Ludna, Wilanowska wysadzony został desant złożony z pododdziałów 
9 p.p. 3 dywizji, 1 Armii WP, w celu przyjścia z pomocą walczącym w rejonie Czerniakowa, odciętym od Śródmieścia powstańcom ze zgrupowania "RADOSŁAW". Łącznie lądowało 2300 żołnierzy. Całością desantu dowodził maj. Stanisław Łatyszonek. Ogień niemieckiej artylerii uniemożiwił dalsze przeprawy. 19 września dokonano próby forsowania Wisły między mostami Średnicowym i Poniatowskiego przez dwa bataliony 8 p.p. 3 Dywizji, które jednak nie zdołały przebić się w kierunku
przyczółka i 21 września zostały prawie całkowicie zniszczone. 
  Wobec wycofywania się powstańców na Mokotów i poważnych strat własnych - 22/23 i 23/24 września ewakuowano część ocalałaych żołnierzy na praski brzeg. Około 100 - poważnie rannych, dostało się doniewoli. Poległo 2056 żołnierzy polskich i radzieckich.
* * *
  W dniach 17 - 19 września 1944 roku, z Pelcowizny na Marymont przerzucono 547 żołnierzy 6 pp. 2. dywizji pod dowództwem por. Kuźniczenki. Część z nich dotarła w rejon ul. Promyka, mając nadzieję na utworzenie tam przyczółka. Nie uzyskawszy wsparcia ze strony powstańców (dowódca AK na Żoliborzu ppłk "ŻYWICIEL" o desancie dowiedział się dopiero 20 września), zmasakrowani przez niemiecką artylerię (poległo ok. 400 żołnierzy), w
nocy z 22 na 23 września ewakuowali się na praski brzeg.
  Według niektórych historyków - kombatantów LWP w czasie desantów ogółem straty wyniosły 3764 żołnierzy 1 Armii WP wraz z żołnierzami Armii Czerwonej, biorącymi udział w przeprawach.
* * *
  W toku wszystkich walk od 15 do 23 września 1944 roku straty 1 armii WP wyniosły 4892 poległych, rannych i zaginionych.
Manifo.com - free website