WARSZAWSKIE POKOLENIA

 
Kalendarium młodzieżowej lewicy
25-27 kwietnia 1957 r. - Zjazd Konstytucyjny 
                                          Związku Młodzieży Socjalistycznej
   W dniach 25-27 kwietnia 1957 roku, z udziałem 684 delegatów reprezentujących około 40 tys. członków odbył się w sali Kongresowej PKiN Zjazd Konstytucyjny ZMS. Uchwalono Deklarację Ideowo-polityczną, Statut oraz wybrano nowe władze. I Sekretarzem KC ZMS został Marian Renke, sekretarzami: Felicja Rapaport. Grzegorz Sokołowski i Jerzy Terej, zas członkami Sekretariatu: Dominik Herman, Wiesław Kiczan, Jacek Krukierek, Janusz Lankauf, Jarema Maciszewski, Anna Pawłowska, Krzysztof Pomian, Marian Sitek i Irena Szadziewska. Przewodniczącym Centralnej Komisji Rewizyjnej został Jerzy Machlak, a Centralnego Sądu Koleżeńskiego - Witold Korzeniowski. Zjazd przekształcił się w stałą Krajową Radę Delegatów, której przewodniczącym został Zbigniew Matuszewski.

Znak Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego

Tablica upamiętniająca powstanie OM TUR

Bolesław Bierut (PPR) – Przewodniczący, następnie Prezydent KRN

Hanka Sawicka - pierwsza przewodnicząca Związku Walki Młodych

Prezydium Zjazdu Konstytucyjnego ZMS 25-27.04.1957

Manifo.com - free website