WARSZAWSKIE POKOLENIA

Odeszli od nas - Cześć Ich pamięci !!!

Nasza przyjaźń i koleżeństwo oraz ich dokonania pozostaną w pamięci !
Odszedł od nas na zawsze znany, lubiany i do niedawna bardzo aktywny 
 członek naszego Stowarzyszenia, a dla wielu z naszego grona 
długoletni, bliski Współpracownik i Serdeczny Przyjaciel

Ryszard PACIORKOWSKI

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 18 lutego (czwartek) o godzinie 13-tej 
       w domu pogrzebowym Cmentarza Komunalnego Powązkowskiego (d. Wojskowego)

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

/-/ Zarząd Warszawski POKOLEŃ
2 lutego 2021 roku zmarł Edward Babiuch, ostatni z żyjących premierów rządu Polski Ludowej.

Urodził się w rodzinie górniczej 28 grudnia 1927 w Grabocinie (obecnie część Dąbrowy Górniczej). Od 1969 roku poseł na Sejm PRL – V, VI, VII i VIII kadencji, członek Biura Politycznego KC PZPR w latach 1970–1980, w latach 1972–1980 – członek Rady Państwa (od 1976 zastępca jej przewodniczącego). 
W latach 1953–1955 był słuchaczem w Szkole Partyjnej przy KC PZPR, studiował też w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Od 1948 roku był członkiem Polskiej Partii Robotniczej, a następnie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Od 1955 roku pracował w aparacie Komitetu Centralnego PZPR (od 1955 do 1959 był w nim instruktorem Wydziału Organizacyjnego). W latach 1959–1963 pełnił funkcję sekretarza Warszawskiego Komitetu Wojewódzkiego PZPR i kie jego Wydziału Organizacyjnego. W 1964 roku został członkiem KC. W latach 1963–1965 był zastępcą kierownika Wydziału Organizacyjnego KC, redaktorem naczelnym „Życia Partii”, w latach 1965–1970 – kierownikiem Wydziału Organizacyjnego KC. W latach 1970-1980 Edward Babiuch był członkiem Biura Politycznego i sekretarzem KC PZPR. W latach 1976–80 był zastępcą przewodniczącego Rady Państwa, a w okresie między lutym i sierpniem 1980 roku pełnił funkcję premiera, z której zrezygnował w wyniku strajków sierpniowych.
Jako bliski współpracownik Edwarda Gierka zmuszony został do odejścia z innych stanowisk państwowych i partyjnych. zrezygnował także z mandatu poselskiego w grudniu 1980 roku. W Sejmie był przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej (1971–1972) oraz przewodniczącym Klubu Poselskiego PZPR (1972–1980). W latach 1971–1981 był także członkiem prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu. W stanie wojennym wraz z innymi przywódcami z poprzedniej ekipy internowany.

W młodości działał w Związku Młodzieży Polskiej, gdzie w latach 1949 – 1955 pracował w aparacie organizacyjnym tego Związku. W latach siedemdziesiątych jako sekretarz KC PZPR był zwolennikiem zjednoczenia polskiego ruchu młodzieżowego. 

Cześć Jego pamięci 

 Warszawski Zarząd Stowarzyszenia POKOLENIA 
STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

Przyjacielowi i Koledze

Jerzemu Stefańskiemu
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci żony

Lidii

Zarząd Stowarzyszenia im. Ignacego Daszyńskiego
Zarząd Warszawski POKOLEŃ

8 lipca 2020 r. zmarł nasz serdeczny Przyjaciel, stały uczestnik corocznych październikowych spotkań naszego środowiska w Domu Chłopa

Jerzy Krężlewicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Catalina, Dyrektor Naczelny PZL

Uroczystość pogrzebowa Jurka Krężlewicza odbędzie się 15 lipca (środa) o godz. 10.30
w Domu Przedpogrzebowym w Sali B na Cmentarzu Komunalnym Północnym 
na Wólce Węglowej przy ul. Wóycickiego 14, po której nastąpi odprowadzenie 
do grobu rodzinnego na cmentarzu miejscowym.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

/-/ Zarząd Warszawski POKOLEŃ
Odszedł od nas na zawsze członek Warszawskiego Koła 
Stowarzyszenia "POKOLENIA"
 
Michał NIEDŻWIEDŹ

Uroczystości pogrzebowe odbędą się na Powązkach Wojskowych 
18 października 2019 r. (piątek) o godz. 14.00

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

/-/ Zarząd Warszawski POKOLEŃ
Ze smutkiem informujemy, że zmarł w wieku 86 lat nasz Przyjaciel, uczestnik pierwszych spotkań październikowych, zawsze życzliwy Kolega

Henryk Gawroński 

Dyrektor Polamu, minister Przemysłu Maszynowego, radca handlowy w Budapeszcie, prezes spółek w Grupie Mostostal-Export.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we środę 24 bm o godz. 13.30
 na Wólce Węglowej w Domu Pogrzebowym sala B.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

/-/ Zarząd Warszawski POKOLEŃ
Z przykrością informujemy, że 22 czerwca 2019 r. w wieku 86 lat zmarł nasz serdeczny Kolega i przyjaciel - członek Warszawskich Pokoleń

Waldemar Sierakowski

Ostanie Pożegnanie odbędzie się: 28 czerwca (piątek) - o godz. 14.30
na Cmentarzu Północnym przy ul. Wójcickiego (Wólka Węglowa)
w miejscowym Domu Pogrzebowym - Sala Ceremonialna - B

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

/-/ Zarząd Warszawski POKOLEŃ

Płk WP Kazimierz WTOREK
(21.02.1931 r. – 26.04.2019 r.)

10 maja pochowaliśmy prezesa Oddziału Warszawskiego im. 1 Armii WP Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga, wiceprezesa Oddziału Warszawa – Śródmieście Związku Inwalidów Wojennych, zasłużonego oficera płk Kazimierza Wtorka. Pułkownik Kazimierz Wtorek był zaprzyjaźniony z warszawską organizacją POKOLEŃ. Od wielu lat wspólnie organizowaliśmy uroczystości upamiętniające desanty żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego, którzy spieszyli na pomoc Powstańcom Warszawy. Wspólnie też składaliśmy kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza i pod innymi pomnikami upamiętniającymi historyczne wydarzenia z okresu ostatniej wojny i wyzwalania ziem Polski. Wśród osób, które żegnały Zmarłego była również delegacja warszawskiego koła POKOLEŃ. 

Cześć Jego pamięci !

/-/ Zarząd Warszawski POKOLEŃ
Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 16 kwietnia 2019 roku,
w wieku 76 lat odszedł od nas nagle i niespodziewanie 

Edmund Adamski

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2019 roku 
o godzinie 11.30 na Cmentarzu Południowym w Antoninowie.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI  !

/-/ Zarząd Warszawski POKOLEŃ
Po ciężkiej i niestety nieuleczalnej chorobie, w dniu 13 grudnia 2018 r., 
 w wieku 80 lat odszedł od nas nasz wieloletni Współtowarzysz, 
działacz Stowarzyszenia "POKOLENIA" - 
Wiceprzewodniczący Rady Krajowej, Przewodniczący Rady Mazowieckiej 

RYSZARD ADAMCZYK

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę - 19. Grudnia 2018 o godz. 12.00 
 w Kościele parafialnym p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika 
 w CHLEWISKACH (ul. Kościelna 2a).
W zmarłym Koledze tracimy aktywnego inicjatora i uczestnika naszych wspólnych działań 
w ruchu młodzieżowym a do ostatnich dni pracowitego, oddanego sprawom Lewicy, współpracownika wszystkich ogniw naszego Stowarzyszenia.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI  !

/-/ Zarząd Warszawski POKOLEŃ
17 października 2018 roku, po długiej i ciężkiej chorobie, 
w wieku 79 lat zmarł nasz serdeczny przyjaciel, 
działacz lewicowych organizacji studenckich i młodzieżowych 

Marek Starczewski

Uroczystość pogrzebowa Marka odbędzie się w sobotę, 20.10.br. o godz. 11.00 
w konkatedrze św. Aleksandra w Suwałkach.

Cześć Jego Pamięci

/-/ Zarząd Warszawski POKOLEŃ
W dniu 26 września 2018 roku zmarł w wieku 70 lat 

Kazimierz WIŚNIEWSKI

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie 
dnia 3 października 2018 roku o godzinie 14.00 
w kościele św. Grzegorza na Woli, ul. Wolska 180/182, 
po czym nastąpi odprowadzenie na cmentarz miejscowy 
do grobu rodzinnego. 

Cześć Jego Pamięci !

/-/ Zarząd Warszawski POKOLEŃ
Odszedł od nas w wieku 82 lat nasz wieloletni kolega i przyjaciel

Jerzy CENT

Uroczyste pożegnanie Zmarłego odbędzie się w piątek 10 sierpnia w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Północnym (Wólka Węglowa). 
            Początek o godz. 14:30 w sali B. Wejście od ul. Wójcickiego bramą główną.

Cześć Jego Pamięci !

/-/ Zarząd Warszawski POKOLEŃ
21 maja 2018 r., po ciężkiej chorobie, w wieku 76 lat odszedł od nas b. działacz młodzieżowy, współpracownik i przyjaciel wielu z nas 

Janusz KASPRZYCKI

W poniedziałek, 28.05, o godz. 11,w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym (Powązki) odbędzie się uroczyste pożegnanie, po którym urna z prochami zostanie przewieziona do Mszczonowa i tam złożona w rodzinnym grobie Jego małżonki, Grażyny.

Cześć Jego Pamięci !

/-/ Zarząd Warszawski POKOLEŃ
Zaskoczyła nas smutna wiadomość, że w wieku 78 lat,, po ciężkiej chorobie odszedł nasz znany i lubiany Kolega, b. działacz i pracownik centrali ZMS a następnie wieloletni pracownik TVP.  

Krzysztof DANECKI 

Uroczystość pożegnania Krzyśka  odbędzie się 
w najbliższy wtorek - 8 maja, o godzinie 13.00 
w sali "C" na Warszawskim Cmentarzu Północnym (Wólka Węglowa).

Cześć Jego Pamięci !

/-/ Zarząd Warszawski POKOLEŃ
Kolejna smutna wiadomość: 16 marca 2018 roku w wieku 91 lat opuściła nas Maria KOŁDERSKA,  nasza "Pokoleniowa" Koleżanka i dla wielu z nas Przyjaciółka i bliska znajoma,  a w niedalekiej przeszłości wieloletnia współpracownica na niwie społecznej i zawodowej. Poniżej informujemy o terminie ostatniego pożegnania: 

Maria Kołderska

Msza św. pogrzebowa odbędzie się
23 marca 2018 roku o godzinie 14.00
w domu pogrzebowym sala A
na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie,
po której nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego.

Cześć jej pamięci !
/-/ Zarząd Warszawski POKOLEŃ
Opuścił nas Andrzej WAWRZONKOWSKI - b. działacz młodzieżowy, nasz wieloletni współpracownik w działalności społecznej i zawodowej, członek warszawskiego Koła "Pokoleń". Poniżej informujemy o terminie i miejscu uroczystości pogrzebowych.

Andrzej Wawrzonkowski

Nabożeństwo żałobne odbędzie się
w środę 21 marca 2018 roku o godzinie 14.00
w kościele św. Boromeusza, po któr ym nastąpi odprowadzenie
na Cmentarz Ewangelicko-Reformowany przy ul. Żytniej 42
do grobu rodzinnego.

Cześć Jego Pamięci !

/-/ Zarząd Warszawski POKOLEŃ
  Ze środowiska ​Stowarzyszenia Tradycji LWP im. gen. Z. Berlinga otrzymaliśmy smutną informację o śmierci znanego działacza środowiska - 

płk dypl. w st. spoczynku - Romana ORŁOWSKIEGO 

​Wg otrzymanych informacji ​ostatnie pożegnanie odbędzie się 8. marca o godz. 13.30 
w domu Pogrzebowym "OLIMP-M", przy ul. Wincentego 80A. (naprzeciw kościoła przy Cmentarzu Bródnowskim).
Cześć Jego Pamięci !
Stowarzyszenie "POKOLENIA"

P.S. W razie potrzeby, po bliższe informacje proszę się zwracać do: płk. Krzysztof Wtorek - tel:501619574
Zaskoczyła nas smutna wiadomość o śmierci Leszka GRZYBOWSKIEGO. Nie był członkiem "Pokoleń" ale dla wielu z nas, naszych Koleżanek i Kolegów był znanym działaczem , współpracownikiem i przyjacielem.
W dniu 19 lutego 2018 roku, w wieku 72 lat odszedł Leszek Grzybowski
dr nauk politycznych, ekonomista, biznesmen

Cześć Jego Pamięci !

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się w poniedziałek 26 lutego 2018 roku o godzinie 14.30
od bramy głównej Cmentarza Komunalnego w Piasecznie 
przy ulicy Julianowskiej.

/-/ Zarząd Warszawski POKOLEŃ
Pogrążeni w smutku informujemy, że 3 lutego 2018 r. 
zmarł nasz serdeczny Kolega Tadeusz PAŁKA 
... oddany działacz społeczny Warszawy, członek Warszawskiej Rady Seniorów, aktywny animator i wiceprzewodniczący Bielańskiej Rady Seniorów.
Tadeusz przeżył 83 lata, był szczególnie aktywny w organizowaniu dorocznych imprez Warszawskich i Mazowieckich "Pokoleń" dla uczczenia bliskich nam Rocznic i Miejsc Pamięci.

Cześć Jego Pamięci !

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, 12 lutego 2018 r. na Cmentarzu Wolskim 
( ul. Wolska 180/182); Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 13.00 
w pobliskim kościele p.w. Św. Grzegorza Wielkiego.

/-/ Zarząd Warszawski        /-/ Zarząd Mazowiecki 
Uwaga seniorzy !

Stolica ma coraz więcej atrakcyjnych propozycji dla starszych mieszkańców.
Oferują je zarówno instytucje państwowe, jak i prywatne.

Kliknięcie na każdą ze stron udostępnia informację:
Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że 1 lutego 2021 roku zmarł w wieku 93 latEdward Babiuch

Prezes Rady Ministrów
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
wybitny działacz państwowy i partyjny
przez całe życie wierny ideałom lewicy


Cześć Jego pamięci !


Żonie, Córkom i całej Rodzinie

przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia


Grono Przyjaciół


Pożegnamy Go 16 lutego 2021 roku o godz. 11.00
na Cmentarzu Marysin Wawerski ul. Korkowa 152
10. rocznica śmierci 
Jurka Szmajdzińskiego

Mija kolejna, 10. rocznica tragicznej katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem, w której śmierć ponieśli wszyscy członkowie delegacji łącznie z Prezydentem RP. Wśród nich był również nasz Kolega i Przyjaciel Jerzy Szmajdziński. Jak co roku członkowie i sympatycy Stowarzyszenia „POKOLENIA” chcieli spotkać się na cmentarzu w Wilanowie, gdzie w rocznicę jego śmierci składali kwiaty i zapalali na Jego grobie znicze. W tym roku to niemożliwe – koronawirus zatrzymał nas w domu. Oddając mu cześć, przypomnijmy więc jedynie, że Jerzy Szmajdziński piastował wiele wysokich stanowisk państwowych i funkcji publicznych. Był między innymi wicemarszałkiem Sejmu i ministrem obrony narodowej. Przez wiele lat przewodniczył także Zarządowi Krajowemu naszego Stowarzyszenia.

W tę szczególną 10. rocznicę zamieszczamy jedynie zdjęcia z ostatnich dwóch spotkań na cmentarzu w Wilanowie, spotkań przyjaciół z bólem wspominających tragiczne wydarzenie i jego polityczne reperkusje.

Zarząd Mazowiecki i Warszawski 
Stowarzyszenia POKOLENIA
Wilanów - 2019
Wilanów - 2018 r. 
Spotkania przy Grobie Jurka Szmajdzińskiego

Minęła kolejna rocznica tragicznej katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem, w której śmierć ponieśli wszyscy członkowie delegacji łącznie z Prezydentem RP. Wśród nich był również nasz Kolega i Przyjaciel Jerzy Szmajdziński. Jak co roku członkowie i sympatycy Stowarzyszenia „POKOLENIA” spotkali się na cmentarzu w Wilanowie, gdzie złożyli kwiaty i zapalili na Jego grobie znicze. Przypomnijmy, że Jerzy Szmajdziński piastował wiele wysokich stanowisk państwowych i funkcji publicznych. Był między innymi wicemarszałkiem Sejmu i ministrem obrony narodowej. Przez wiele lat przewodniczył także Zarządowi Krajowemu naszego Stowarzyszenia.

W rocznice zamieszczamy zdjęcia ze spotkań przyjaciół z bólem wspominających tragiczne wydarzenie i jego polityczne reperkusje.

Zarząd Mazowiecki i Warszawski 
Stowarzyszenia POKOLENIA
Jan Tadeusz Pawlak

Urodził się 10 05 1933r. 
w Murowanej Goślinie 
woj. Poznańskie, 
zmarł 28 02 2020r. 
w Warszawie. 

Zasłużony pracownik administracji państwowej i gospodarczej, społecznik, organizator ruchu młodzieżowego w Wielkopolsce.
Wieloletni Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego ZMS w Poznaniu oraz członek władz centralnych, sekretarz Światowej Federacji Młodzieży Demokratycznej w Budapeszcie, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Poznaniu, zastępca kierownika Wydziału Organizacyjnego KC PZPR, sekretarz Centralnej Rady Związków Zawodowych, zastępca centralnych urzędów sportu i turystyki, dyrektor „Polorbis” w Kolonii, prezes spółki Hotele Warszawskie „Syrena”, wiceprzewodniczący Polskiej Izby Turystyki, wykładowca akademicki.
Za pracę zawodową i społeczną uhonorowany m.in.: Orderem Sztandaru Pracy II klasy, Krzyżami Komandorskim i Oficerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi.
Otrzymał również m.in. tytuły: Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej, Zasłużonego Działacza Turystyki, Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego”, odznakę „Zasłużony dla Wielkopolski”, Honorową Odznakę m. Poznania.

Cześć Jego pamięci !

MACIEJ PRANDOTA: Zagadka, która przestała być zagadką
Najtrudniej wyjaśnić to czego wyjaśniający nie mają interesu wyjaśniać. Wieloletnia kampania badawcza zwykłej katastrofy lotniczej utknęła w martwym punkcie. Mimo oczywistych dowodów na brak zamachu, miliony rodaków wierzą w bzdury i insynuacje. (...)
Szanowni Państwo !
Bardzo proszę o wsparcie Fundacji im. Jerzego Szmajdzińskiego w formie przekazania na nasze konto 1% Waszego podatku dochodowego, który będziecie rozliczać za 2017 rok. Nasza Fundacja jest zarejestrowana pod numerem KRS 0000396997 posiada status organizacji pożytku publicznego i znajduje się w wykazie OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób za rok 2017 w roku 2018. (pozycja w wykazie 7856).
Oczywiście nasza prośba nie jest żadnym nakazem, szanujemy wszystkie osoby, które mają określony cel pomocy, ale tym, którzy wesprą naszą akcję, skierowaną do znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej dzieci z regionu jeleniogórsko-legnickiego, będziemy bardzo wdzięczni, pozdrawiam i dziękuję.

Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska, 
Manifo.com - free website