WARSZAWSKIE POKOLENIA

Odeszli od nas - Cześć Ich pamięci !!!

14 kwietnia 2023 - odeszła na Wieczny Odpoczynek OLIMPIA ZABORSKA 
Nasza OLIMPIA - wieloletnia przewodnicząca Warszawskich "Pokoleń", znana i oddana działaczka Warszawskiej Lewicy i warszawskich instytucji kultury, nasza lubiana i ceniona koleżanka i współpracownica w ruchu młodzieżowym i nie tylko.
Stowarzyszenie "POKOLENIA" Zarząd Warszawski
Fragmenty wspomnień o Olimpi Zaborskiej:
Olimpia  była kierowniczką Staromiejskiego Domu Kultury od 1.V.1968 do 30.IX.1970
Dyrektor SDK w Warszawie wspomina:
... Olimpię poznałem pod koniec lat 70. Właśnie wróciła z pracy attaché kulturalnego w Pradze (1975-1976) i została dyrektorką Warszawskiego Ośrodka Kultury (1976-1981). Niska, kipiąca energią, jasno artykułująca swoje zdanie, wymagająca, stanowcza, wszędzie jej było pełno. Klasyczne wydanie „działaczki kultury” późnego PRL-u. Po nienajlepszym doświadczeniu z WOK odeszła z pracy w kulturze. Od września 1982 r. była wychowawczynią Domu Dziecka w Warszawie, którego później została dyrektorką aż do emerytury w 1998 r..
Później, gdy zostałem kolejnym dyrektorem SDK, kilkakrotnie mnie odwiedzała. Niestety mało opowiadała o swojej pracy w SDK, a to za jej „dyrektorowania” zadomowili się w SDK młodzi twórcy, którymi opiekowała się Halina Gąsiorowska. Powstało wtedy w SDK kilka ważnych dla ówczesnej Warszawy form artystycznych ... Olimpia pełniła równocześnie funkcję kierowniczki Wydziału Kultury Zarządu Stołecznego ZMS (1968-1970), stąd też w SDK zadomowiła się na jakiś czas Rada Koordynacyjna Klubów Piosenki oraz Literacka Rada Programowa.
Znając moje ciągoty historyczne i „zbieractwo” wszelkich materiałów o SDK dopytywała się co nowego znalazłem z okresu ZMS-owskiego SDK. Była jednym z filarów Komisji Historii Ruchu Młodzieżowego przy ZG ZSMP, a od początku wieku Komisji Historycznej Stowarzyszenia „Pokolenia” skupiającego b. działaczy ZMS i ZSMP. Efektem Jej pracy jest kilka publikacji o historii ZWM i ZMS. (...)
Amici Canentes - Towarzystwo Przyjaciół Chóru UW:
... OLIMPIA… OLA….
Od najmłodszych lat wyróżniała się zwłaszcza tym, że była małego wzrostu i miała zawsze ogromną, niespożytą energię do działania. No, i to niezwykłe imię, które nadano jej dzięki uporowi dziadka, a które nie tylko zwracało na nią uwagę otoczenia, ale też, jak się okazało,… w istotny sposób pomogło, gdy wybierała kierunek studiów. (...)
... urodzona tuż przed drugą wojną światową, w niewielkiej wsi Wręcza w powiecie Grodzisk Mazowiecki spędziła tam, wraz z najbliższą rodziną, trudne lata okupacji i rozpoczęła naukę w szkole podstawowej. Po zakończeniu wojny rodzice, wraz z trójką dzieci osiedlili się w okolicy Mszczonowa, we wsi Grabce, stąd też maturę zdała w mszczonowskim liceum i w tym samym, 1955 roku, rozpoczęła studia na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie zdawała na neofilologię, a ponieważ miała na imię właśnie Olimpia i do tego na świadectwie maturalnym widniała celująca ocena z łaciny, zaproponowano jej wydział… filologii klasycznej, który ukończyła w roku 1962 z doskonałym wynikiem. (...)
... Kierowała też klubem studenta w akademiku przy ul. Kickiego, gdzie mieszkała, a także klubem studenta na Uniwersytecie, gdzie powołała też do życia ognisko muzyczne będąc od początku jego sekretarzem.Z chórem nie zerwała kontaktów do końca życia. To był jej żywioł, i, jak mówiła, najsilniejsze kontakty osobiste utrzymywała przez długie lata właśnie z byłymi chórzystami. Ta pasja i to zaangażowanie sprawiło, że w roku 2000 stała się jedną z założycielek, a potem wieloletnią prezeską Towarzystwa Przyjaciół Chóru Uniwersytetu Warszawskiego. (...)
   
Z głębokim smutkiem przyjmujemy wiadomość o śmierci

STANISŁAWA CIOSKA

Wybitnego dyplomaty i polityka;
Wcześniej działacza ruchu studenckiego i przewodniczącego Federacji SZMP oraz cenionego działacza partyjnego m.in. 
I Sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Jeleniej Górze
Zapamiętamy go także jako Człowieka Okrągłego Stołu
Dla wielu z nas osobiście był bliskim cenionym współpracownikiem i serdecznym przyjacielem na wspólnej drodze pracy zawodowej i działalności społecznej.

Uroczystość pożegnalna odbędzie się 26. bm (środa) na Powązkach - Cmentarz Wojskowy

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI  !

Warszawska Organizacja Stowarzyszenia "Pokolenia"
Wspomnienie o  Doktorze Nauk Ekonomicznych TADEUSZU HAŁADAJU
     Odszedł od Nas Tadeusz Haładaj, serdeczny kolega, przyjaciel, wybitny działacz i aktywista młodzieżowy, ceniony działacz partyjny , pracownik naukowy. przedsiębiorca. Człowiek nietuzinkowy, szczególnie zasłużony dla ruchu młodzieżowego w Polsce. Ceniony aktywista Związku Młodzieży Wiejskiej, w latach lat 70-ych Przewodniczący Zarządu Głównego Związku Młodzieży Wiejskiej, Wiceprzewodniczący Rady Głównej FSZMP, Przewodniczący Rady Głównej LZS.

     W połowie lat 70-ych zaangażowany w pracę partyjną pełni funkcję sekretarza a następnie I Sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Partii w Tarnobrzegu. Poseł na Sejm PRL VI i VIII kadencji

     Początek lat 80-ych to studia doktoranckie w Akademii Nauk Społecznych; uzyskuje tytuł Doktora Nauk Ekonomicznych. prowadzi i uczestniczy w badaniach naukowych związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy i ich funkcji społecznych.

     Nie zaprzestał aktywnej działalności społecznej. Jako Przewodniczący Komisji Historycznej przy Zarządzie Głównym ZSMP wnosi ogromny wkład pracy na rzecz powołania w grudniu 1990 roku Stowarzyszenia „POKOLENIA”. Oddaje się bez reszty pracy w Stowarzyszeniu , najpierw jako pierwszy Przewodniczący Stowarzyszenia a następnie długoletni wiceprzewodniczący.

     Aktywny zawodowo na początku lat 2000-tysięcznych podejmuje cały szereg inicjatyw na polu gospodarczym; powołuje także Fundację Rodzinną „ GEST” niosąca pomoc rodzinom ubogim, która następnie przekształcona w Fundację „Ogród Nadziei: niesie pomoc chorym na nowotwory i ich rodzinom. Ta szlachetna działalność budzi powszechny szacunek i uznanie.

     Za ogromne zasługi w pracy zawodowej, partyjnej i społecznej był odznaczony Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim OOP, jak również szeregiem innych odznaczeń i wyróżnień w tym młodzieżowych.

Drogi Tadeuszu. Nie zapomnimy Ciebie i Twoich wielkich dokonań.

Cześć Twojej Pamięci


Marek KLimczak

/ Przewodniczący Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „POKOLENIA”/
Wspomnienie o Mirosławie Nizielskim

W dniu 14 marca 2022 roku zmarł Towarzysz dr inż. Mirosław Nizielski (1942-2022).
Był jednym z najstarszych członków Polskiej Partii Socjalistycznej. Rozpoczął działalność w PPS w 1999 roku. Wielokrotnie wybierany do władz naczelnych partii. Kierował Centralnym Komitetem Wykonawczym PPS. Przewodniczył Warszawskiej Organizacji PPS. Prowadził aktywną działalność na forum samorządu warszawskiego. Był cenionym pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Warszawskiej.
Polska Partia Socjalistyczna zawdzięcza Zmarłemu wielki wkład pracy w formułę programową
odzwierciedlającą historyczne doświadczenia i współczesne powinności ruchu socjalistycznego.
Odszedł ideowy działacz, wierny socjalista, patriota. Wyrażamy głębokie współczucie rodzinie i bliskim.
Cześć Jego pamięci!

Zarząd Stowarzyszenia im. Ignacego Daszyńskiego
Zarząd Warszawski POKOLE
Wspomnienie o Ryszardzie Łukasiewiczu

Warszawskie POKOLENIA/26.01.2022
   22 stycznia 2022 roku w wieku 78 lat zmarł Ryszard Łukasiewicz dziennikarz i polityk, a w młodości działacz organizacji młodzieżowych, absolwent Wydziału filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, nasz bliski Kolega.
   Odchodzący na zawsze z naszego grona Ryszard Łukasiewicz urodził się 2 stycznia 1944 r. we wsi Mariew w gminie Stare Babice koło Warszawy. Jak wielu z nas Zmarły należał do pokolenia, które politycznie wyrosło na ideałach Października 1956 roku. Już w okresie studiów aktywnie działał w Związku Młodzieży Socjalistycznej, a po ich ukończeniu pracował w strukturach tej organizacji: Zarządzie Stołecznym, a następnie Zarządzie Głównym ZMS. W latach 1972–1980 był kolejno redaktorem naczelnym „Walki Młodych” i „Sztandaru Młodych”.
   W okresie 1980–1982 był pracownikiem KC PZPR – zastępcą kierownika Wydziału Organizacyjnego. Od 1982 redaktor naczelny „Exspresu Wieczornego”. W latach 1985–1989 pełnił mandat posła na Sejm PRL IX kadencji w okręgu Warszawa-Ochota, zasiadając w Komisji Kultury, Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o konsultacjach społecznych i referendum oraz w Komisji Nadzwyczajnej do kontroli wdrażania programu realizacyjnego drugiego etapu reformy gospodarczej. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu po stronie partyjno-rządowej w podzespole do spraw środków masowego przekazu.
   Zmarły był autorem wielu artykułów, które publikował w kierowanych przez siebie gazetach, a po 1990 roku współpracował z tygodnikiem „Przegląd” i dziennikiem „Trybuna” oraz czasopismem „Przegląd Socjalistyczny”. W swych tekstach podejmował sprawy młodzieżowe, a także społeczne i gospodarcze oraz tematykę warszawską. Był wykładowcą na Wydziale dziennikarstwa UW. Do końca swoich dni aktywnie działał w Stowarzyszeniu imienia Ignacego Daszyńskiego, którego był wiceprzewodniczącym .Był też członkiem Stowarzyszenia „POKOLENIA”. Politycznie zaangażowany w odradzającą się Polską Partię Socjalistyczną.
   Za swą działalność był wielokrotnie wyróżniany. Otrzymał między innymi Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; Złoty Krzyż Zasługi, Brązowy Krzyż Zasługi, Złote Odznaczenie im. Janka Krasickiego, Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, Złotą Odznakę „Za zasługi dla Warszawy”.
   Przez lata pracy Ryszard Łukasiewicz dał się poznać, jako znakomity fachowiec, ceniony za oddanie swojej pracy, zaangażowanie, pracowitość i profesjonalizm. Był też dobrym kolegą, powszechnie lubianym przez współpracowników i szanowanym przez przełożonych.
   W wolnym czasie dużo czytał. Zawsze interesował się bieżącymi wydarzeniami i sprawami społeczno-gospodarczymi. Był człowiekiem o szerokich zainteresowaniach i otwartych horyzontach, a swoją sprawność intelektualną zachował do końca. Posiadał rzadką umiejętność rozumienia problemu tych, którzy sami wiele rozumieć nie potrafią.
   Zmarł nasz Kolega i Przyjaciel do końca wierny ideałom naszej młodości. Dziękujemy, że żyłeś wśród nas. Cześć Jego pamięci ! Łączymy się w bólu z Jego rodziną.
Warszawska Organizacja Stowarzyszenia POKOLENIA
Laudacja na cześć Józefa Tejchmy

Danuta Waniek

Przypadł mi zaszczyt ogłoszenia nazwiska pierwszego laureata Nagrody im. Stanisława Dubois, ustanowionej przed rokiem przez Stowarzyszenie POKOLENIA.
Dorobek życia patrona tej nagrody – społecznika i działacza Polskiej Partii Socjalistycznej i Czerwonego Harcerstwa, który w swoich czasach był wszędzie tam, gdzie działy się rzeczy istotne i ważne dla niepodległości Polski i dla przyszłości lewicy, zobowiązuje nas do poszukiwania wzorców, zbliżonych, lub tożsamych z wartościami, którymi kierował się Stanisław Dubois.
Przypomnijmy więc, że patron naszej nagrody był dwukrotnie powstańcem śląskim, żołnierzem wojny polsko-bolszewickiej, a za czyny bojowe został odznaczony w 1921 r. Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi I klasy. Po odzyskaniu niepodległości podejmował liczne inicjatywy, wspomagające młodzież robotniczą, która była dla niego szczególnie ważna: redagował Głos Młodzieży Robotniczej, „Robotnika”, działał w Towarzystwie Uniwersytetu Robotniczego, był jednym z organizatorów dorocznego Dnia Młodzieży Robotniczej.
Oskarżony w procesie brzeskim i skazany na trzy lata więzienia , nigdy nie ugiął się przed siłą władzy – trwał na lewicowych pozycjach ideowych w każdych okolicznościach i w każdym czasie, aż do pozbawienia go życia przez hitlerowców strzałami pod Ścianą Śmierci w Auschwitz, w sierpniu 1942 r.
Szanowni Zebrani na naszej uroczystości,
już za pierwszym razem Kapitule Nagrody im. St. Dubois nie trudno było wskazać kandydata, choć – przyznam – równie niełatwo było nam ogarnąć całości Jego dorobku życiowego, rozległości zaangażowania społecznego i politycznego, wrażliwości społecznej i rozsądku politycznego, którym wyróżnił się w sposób szczególny.
Nasz kandydat urodził się 14 lipca 1927 r. w Markowej koło Łańcuta – wsi, z której wyniósł szacunek dla tradycji, honoru, pracowitości ludu wiejskiego i radzenia sobie z przeciwnościami losu. Kiedy na ziemiach polskich skończyły się w 1945 r. działania wojenne, jako 18-latek wstąpił na drogę organizacyjną – najpierw do Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”, a następnie do Związku Młodzieży Polskiej. Od 1952 r. datuje się Jego przynależność do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w której pełnił szereg czołowych stanowisk na najwyższych szczeblach struktury partyjnej. Nie zaprzestał działalności w ruchu młodzieżowym, został pierwszym przewodniczącym odrodzonego Związku Młodzieży Wiejskiej po październiku 56.
Od 1958r przez sześć kadencji był posłem na Sejm z list Frontu Jedności Narodu.
W latach 70. rozpoczął nowy etap kariery politycznej – przeszedł do pracy w administracji rządowej, pełnił stanowisko wicepremiera, ministra oświaty i wychowania oraz dwukrotnie ministra kultury. I na tym ostatnim został doceniony w sposób szczególny: w zapiskach znalazłam wypowiedź aktora – Daniela Olbrychskiego, który stwierdził, że nasz laureat jako minister rozumiał kulturę i jej sposób ekspresji . Ta opinia utrzymuje się nadal, ponieważ kilka dni temu usłyszałam wypowiedź Krystyny Jandy, która orzekła, że najlepszym ministrem kultury w historii powojennej był – i tu po swojemu dodała: „wstyd powiedzieć” – po czym wymieniła nazwisko naszego Laureata. My, bez wstydu, uważamy tak samo, zwłaszcza, że jeden z naszych kolegów w ubiegłym roku postarał się o to , aby powstała imponująca KRONIKA, składająca się na dorobek kultury artystycznej w Polsce w latach 70. Nikt jej zawartości – jak dotąd – nie podważył.Nasz Laureat służbę państwową zakończył jako ambasador w Szwajcarii, a następnie w Grecji i na Cyprze. (...)
Zobacz dlszy ciąg "Laudacji..." obok >>>
Odszedł od nas na zawsze znany, lubiany i do niedawna bardzo aktywny 
 członek naszego Stowarzyszenia, a dla wielu z naszego grona 
długoletni, bliski Współpracownik i Serdeczny Przyjaciel

Ryszard PACIORKOWSKI

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 18 lutego (czwartek) o godzinie 13-tej 
       w domu pogrzebowym Cmentarza Komunalnego Powązkowskiego (d. Wojskowego)

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

/-/ Zarząd Warszawski POKOLEŃ
2 lutego 2021 roku zmarł Edward Babiuch, ostatni z żyjących premierów rządu Polski Ludowej.

Urodził się w rodzinie górniczej 28 grudnia 1927 w Grabocinie (obecnie część Dąbrowy Górniczej). Od 1969 roku poseł na Sejm PRL – V, VI, VII i VIII kadencji, członek Biura Politycznego KC PZPR w latach 1970–1980, w latach 1972–1980 – członek Rady Państwa (od 1976 zastępca jej przewodniczącego). 
W latach 1953–1955 był słuchaczem w Szkole Partyjnej przy KC PZPR, studiował też w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Od 1948 roku był członkiem Polskiej Partii Robotniczej, a następnie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Od 1955 roku pracował w aparacie Komitetu Centralnego PZPR (od 1955 do 1959 był w nim instruktorem Wydziału Organizacyjnego). W latach 1959–1963 pełnił funkcję sekretarza Warszawskiego Komitetu Wojewódzkiego PZPR i kie jego Wydziału Organizacyjnego. W 1964 roku został członkiem KC. W latach 1963–1965 był zastępcą kierownika Wydziału Organizacyjnego KC, redaktorem naczelnym „Życia Partii”, w latach 1965–1970 – kierownikiem Wydziału Organizacyjnego KC. W latach 1970-1980 Edward Babiuch był członkiem Biura Politycznego i sekretarzem KC PZPR. W latach 1976–80 był zastępcą przewodniczącego Rady Państwa, a w okresie między lutym i sierpniem 1980 roku pełnił funkcję premiera, z której zrezygnował w wyniku strajków sierpniowych.
Jako bliski współpracownik Edwarda Gierka zmuszony został do odejścia z innych stanowisk państwowych i partyjnych. zrezygnował także z mandatu poselskiego w grudniu 1980 roku. W Sejmie był przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej (1971–1972) oraz przewodniczącym Klubu Poselskiego PZPR (1972–1980). W latach 1971–1981 był także członkiem prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu. W stanie wojennym wraz z innymi przywódcami z poprzedniej ekipy internowany.

W młodości działał w Związku Młodzieży Polskiej, gdzie w latach 1949 – 1955 pracował w aparacie organizacyjnym tego Związku. W latach siedemdziesiątych jako sekretarz KC PZPR był zwolennikiem zjednoczenia polskiego ruchu młodzieżowego. 

Cześć Jego pamięci 

 Warszawski Zarząd Stowarzyszenia POKOLENIA 
STOWARZYSZENIE imienia IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

Przyjacielowi i Koledze

Jerzemu Stefańskiemu
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci żony

Lidii

Zarząd Stowarzyszenia im. Ignacego Daszyńskiego
Zarząd Warszawski POKOLEŃ

8 lipca 2020 r. zmarł nasz serdeczny Przyjaciel, stały uczestnik corocznych październikowych spotkań naszego środowiska w Domu Chłopa

Jerzy Krężlewicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Catalina, Dyrektor Naczelny PZL

Uroczystość pogrzebowa Jurka Krężlewicza odbędzie się 15 lipca (środa) o godz. 10.30
w Domu Przedpogrzebowym w Sali B na Cmentarzu Komunalnym Północnym 
na Wólce Węglowej przy ul. Wóycickiego 14, po której nastąpi odprowadzenie 
do grobu rodzinnego na cmentarzu miejscowym.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

/-/ Zarząd Warszawski POKOLEŃ
Odszedł od nas na zawsze członek Warszawskiego Koła 
Stowarzyszenia "POKOLENIA"
 
Michał NIEDŻWIEDŹ

Uroczystości pogrzebowe odbędą się na Powązkach Wojskowych 
18 października 2019 r. (piątek) o godz. 14.00

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

/-/ Zarząd Warszawski POKOLEŃ
Ze smutkiem informujemy, że zmarł w wieku 86 lat nasz Przyjaciel, uczestnik pierwszych spotkań październikowych, zawsze życzliwy Kolega

Henryk Gawroński 

Dyrektor Polamu, minister Przemysłu Maszynowego, radca handlowy w Budapeszcie, prezes spółek w Grupie Mostostal-Export.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we środę 24 bm o godz. 13.30
 na Wólce Węglowej w Domu Pogrzebowym sala B.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

/-/ Zarząd Warszawski POKOLEŃ
Z przykrością informujemy, że 22 czerwca 2019 r. w wieku 86 lat zmarł nasz serdeczny Kolega i przyjaciel - członek Warszawskich Pokoleń

Waldemar Sierakowski

Ostanie Pożegnanie odbędzie się: 28 czerwca (piątek) - o godz. 14.30
na Cmentarzu Północnym przy ul. Wójcickiego (Wólka Węglowa)
w miejscowym Domu Pogrzebowym - Sala Ceremonialna - B

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

/-/ Zarząd Warszawski POKOLEŃ

Płk WP Kazimierz WTOREK
(21.02.1931 r. – 26.04.2019 r.)

10 maja pochowaliśmy prezesa Oddziału Warszawskiego im. 1 Armii WP Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga, wiceprezesa Oddziału Warszawa – Śródmieście Związku Inwalidów Wojennych, zasłużonego oficera płk Kazimierza Wtorka. Pułkownik Kazimierz Wtorek był zaprzyjaźniony z warszawską organizacją POKOLEŃ. Od wielu lat wspólnie organizowaliśmy uroczystości upamiętniające desanty żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego, którzy spieszyli na pomoc Powstańcom Warszawy. Wspólnie też składaliśmy kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza i pod innymi pomnikami upamiętniającymi historyczne wydarzenia z okresu ostatniej wojny i wyzwalania ziem Polski. Wśród osób, które żegnały Zmarłego była również delegacja warszawskiego koła POKOLEŃ. 

Cześć Jego pamięci !

/-/ Zarząd Warszawski POKOLEŃ
Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 16 kwietnia 2019 roku,
w wieku 76 lat odszedł od nas nagle i niespodziewanie 

Edmund Adamski

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2019 roku 
o godzinie 11.30 na Cmentarzu Południowym w Antoninowie.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI  !

/-/ Zarząd Warszawski POKOLEŃ
Po ciężkiej i niestety nieuleczalnej chorobie, w dniu 13 grudnia 2018 r., 
 w wieku 80 lat odszedł od nas nasz wieloletni Współtowarzysz, 
działacz Stowarzyszenia "POKOLENIA" - 
Wiceprzewodniczący Rady Krajowej, Przewodniczący Rady Mazowieckiej 

RYSZARD ADAMCZYK

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę - 19. Grudnia 2018 o godz. 12.00 
 w Kościele parafialnym p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika 
 w CHLEWISKACH (ul. Kościelna 2a).
W zmarłym Koledze tracimy aktywnego inicjatora i uczestnika naszych wspólnych działań 
w ruchu młodzieżowym a do ostatnich dni pracowitego, oddanego sprawom Lewicy, współpracownika wszystkich ogniw naszego Stowarzyszenia.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI  !

/-/ Zarząd Warszawski POKOLEŃ
17 października 2018 roku, po długiej i ciężkiej chorobie, 
w wieku 79 lat zmarł nasz serdeczny przyjaciel, 
działacz lewicowych organizacji studenckich i młodzieżowych 

Marek Starczewski

Uroczystość pogrzebowa Marka odbędzie się w sobotę, 20.10.br. o godz. 11.00 
w konkatedrze św. Aleksandra w Suwałkach.

Cześć Jego Pamięci

/-/ Zarząd Warszawski POKOLEŃ
W dniu 26 września 2018 roku zmarł w wieku 70 lat 

Kazimierz WIŚNIEWSKI

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie 
dnia 3 października 2018 roku o godzinie 14.00 
w kościele św. Grzegorza na Woli, ul. Wolska 180/182, 
po czym nastąpi odprowadzenie na cmentarz miejscowy 
do grobu rodzinnego. 

Cześć Jego Pamięci !

/-/ Zarząd Warszawski POKOLEŃ
Odszedł od nas w wieku 82 lat nasz wieloletni kolega i przyjaciel

Jerzy CENT

Uroczyste pożegnanie Zmarłego odbędzie się w piątek 10 sierpnia w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Północnym (Wólka Węglowa). 
            Początek o godz. 14:30 w sali B. Wejście od ul. Wójcickiego bramą główną.

Cześć Jego Pamięci !

/-/ Zarząd Warszawski POKOLEŃ
21 maja 2018 r., po ciężkiej chorobie, w wieku 76 lat odszedł od nas b. działacz młodzieżowy, współpracownik i przyjaciel wielu z nas 

Janusz KASPRZYCKI

W poniedziałek, 28.05, o godz. 11,w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym (Powązki) odbędzie się uroczyste pożegnanie, po którym urna z prochami zostanie przewieziona do Mszczonowa i tam złożona w rodzinnym grobie Jego małżonki, Grażyny.

Cześć Jego Pamięci !

/-/ Zarząd Warszawski POKOLEŃ
Zaskoczyła nas smutna wiadomość, że w wieku 78 lat,, po ciężkiej chorobie odszedł nasz znany i lubiany Kolega, b. działacz i pracownik centrali ZMS a następnie wieloletni pracownik TVP.  

Krzysztof DANECKI 

Uroczystość pożegnania Krzyśka  odbędzie się 
w najbliższy wtorek - 8 maja, o godzinie 13.00 
w sali "C" na Warszawskim Cmentarzu Północnym (Wólka Węglowa).

Cześć Jego Pamięci !

/-/ Zarząd Warszawski POKOLEŃ
Kolejna smutna wiadomość: 16 marca 2018 roku w wieku 91 lat opuściła nas Maria KOŁDERSKA,  nasza "Pokoleniowa" Koleżanka i dla wielu z nas Przyjaciółka i bliska znajoma,  a w niedalekiej przeszłości wieloletnia współpracownica na niwie społecznej i zawodowej. Poniżej informujemy o terminie ostatniego pożegnania: 

Maria Kołderska

Msza św. pogrzebowa odbędzie się
23 marca 2018 roku o godzinie 14.00
w domu pogrzebowym sala A
na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie,
po której nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego.

Cześć jej pamięci !
/-/ Zarząd Warszawski POKOLEŃ
Opuścił nas Andrzej WAWRZONKOWSKI - b. działacz młodzieżowy, nasz wieloletni współpracownik w działalności społecznej i zawodowej, członek warszawskiego Koła "Pokoleń". Poniżej informujemy o terminie i miejscu uroczystości pogrzebowych.

Andrzej Wawrzonkowski

Nabożeństwo żałobne odbędzie się
w środę 21 marca 2018 roku o godzinie 14.00
w kościele św. Boromeusza, po któr ym nastąpi odprowadzenie
na Cmentarz Ewangelicko-Reformowany przy ul. Żytniej 42
do grobu rodzinnego.

Cześć Jego Pamięci !

/-/ Zarząd Warszawski POKOLEŃ
  Ze środowiska ​Stowarzyszenia Tradycji LWP im. gen. Z. Berlinga otrzymaliśmy smutną informację o śmierci znanego działacza środowiska - 

płk dypl. w st. spoczynku - Romana ORŁOWSKIEGO 

​Wg otrzymanych informacji ​ostatnie pożegnanie odbędzie się 8. marca o godz. 13.30 
w domu Pogrzebowym "OLIMP-M", przy ul. Wincentego 80A. (naprzeciw kościoła przy Cmentarzu Bródnowskim).
Cześć Jego Pamięci !
Stowarzyszenie "POKOLENIA"

P.S. W razie potrzeby, po bliższe informacje proszę się zwracać do: płk. Krzysztof Wtorek - tel:501619574
Zaskoczyła nas smutna wiadomość o śmierci Leszka GRZYBOWSKIEGO. Nie był członkiem "Pokoleń" ale dla wielu z nas, naszych Koleżanek i Kolegów był znanym działaczem , współpracownikiem i przyjacielem.
W dniu 19 lutego 2018 roku, w wieku 72 lat odszedł Leszek Grzybowski
dr nauk politycznych, ekonomista, biznesmen

Cześć Jego Pamięci !

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się w poniedziałek 26 lutego 2018 roku o godzinie 14.30
od bramy głównej Cmentarza Komunalnego w Piasecznie 
przy ulicy Julianowskiej.

/-/ Zarząd Warszawski POKOLEŃ
Pogrążeni w smutku informujemy, że 3 lutego 2018 r. 
zmarł nasz serdeczny Kolega Tadeusz PAŁKA 
... oddany działacz społeczny Warszawy, członek Warszawskiej Rady Seniorów, aktywny animator i wiceprzewodniczący Bielańskiej Rady Seniorów.
Tadeusz przeżył 83 lata, był szczególnie aktywny w organizowaniu dorocznych imprez Warszawskich i Mazowieckich "Pokoleń" dla uczczenia bliskich nam Rocznic i Miejsc Pamięci.

Cześć Jego Pamięci !

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, 12 lutego 2018 r. na Cmentarzu Wolskim 
( ul. Wolska 180/182); Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 13.00 
w pobliskim kościele p.w. Św. Grzegorza Wielkiego.

/-/ Zarząd Warszawski        /-/ Zarząd Mazowiecki 
Uwaga seniorzy !

Stolica ma coraz więcej atrakcyjnych propozycji dla starszych mieszkańców.
Oferują je zarówno instytucje państwowe, jak i prywatne.

Kliknięcie na każdą ze stron udostępnia informację:
OLIMPIA ZABORSKA-1969 r 
(Fot.:Narodowe Archiwum Państwowe)
2011 r.: Jubileusz 90-lecia Chóru UW
Maria Mossakowska
Z głębokim smutkiem przyjmujemy wiadomość o śmierci

STANISŁAWA CIOSKA

Wybitnego dyplomaty i polityka;
Wcześniej działacza ruchu studenckiego i przewodniczącego Federacji SZMP oraz cenionego działacza partyjnego m.in.
I Sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Jeleniej Górze
Zapamiętamy go także jako Człowieka Okrągłego Stołu
Dla wielu z nas osobiście był bliskim cenionym współpracownikiem i serdecznym przyjacielem na wspólnej drodze pracy zawodowej i działalności społecznej.
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !
Warszawska Organizacja Stowarzyszenia "Pokolenia"
 
Laudacja na cześć Józefa Tejchmy - cd.:
Na odrębną uwagę zasługuje Jego dorobek pisarski, na stronach swych książek m.in. podjął się próby rzetelnej i uczciwej oceny naszych powojennych dziejów. Z wykształcenia jest historykiem, stąd – jak napisał o nim Wł. Markiewicz „z nieskrywaną abominacją odnosi się do tych rzeczników „polityki historycznej, którzy okres ponad 40-letniego istnienia Polski Ludowej traktują jako niebyły”. Na tle wynurzeń literackich i naukowych różnych „obalaczy komunizmu”, których przez minionych 30 lat namnożyło się, niczym legionistów Piłsudskiego w latach 20. – nie jest to modna dziś postawa, tym bardziej jesteśmy wdzięczni Laureatowi za to, że z takim przekonaniem broni czasów, które dały szansę ludziom długo, zbyt długo zapominanym przez historię, lub świadomie utrzymywanym na marginesie procesów społecznych.
Nie trudno zauważyć, że nasz Laureat jest wielbicielem książki i stałym bywalcem warszawskiego Klubu Księgarza, gdzie odbyła się promocja Jego ostatniej książki p.t. „Bunt przeciw starości”, w której znów przeciwstawił się m.in. zniekształcaniu obrazu naszej przeszłości. Można jednakże w tym miejscu zadać pytanie, czy obecna „polityka historyczna” – coraz bardziej rażąca i coraz bardziej kłamliwa – ostanie się na dłużej..? tego nie wie nikt. Wahadło wprawdzie powoli odbija i mamy nadzieję, że w końcu przyspieszy… Jakże inaczej, jeśli nie słowami Mickiewicza wypada dodać nam i sobie ducha otuchy, że /../uczynki, jak ziarna w głąb ziemi zaryte/ przyniosą zbiory obfite już teraz i „na przyszły rok” i na wiele lat, które jeszcze nadejdą.
Koleżanki i Koledzy, naszym laureatem jest Towarzysz
Józef Tejchma!
Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że 1 lutego 2021 roku zmarł w wieku 93 latEdward Babiuch

Prezes Rady Ministrów
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
wybitny działacz państwowy i partyjny
przez całe życie wierny ideałom lewicy


Cześć Jego pamięci !


Żonie, Córkom i całej Rodzinie

przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia


Grono Przyjaciół


Pożegnamy Go 16 lutego 2021 roku o godz. 11.00
na Cmentarzu Marysin Wawerski ul. Korkowa 152
10. rocznica śmierci 
Jurka Szmajdzińskiego

Mija kolejna, 10. rocznica tragicznej katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem, w której śmierć ponieśli wszyscy członkowie delegacji łącznie z Prezydentem RP. Wśród nich był również nasz Kolega i Przyjaciel Jerzy Szmajdziński. Jak co roku członkowie i sympatycy Stowarzyszenia „POKOLENIA” chcieli spotkać się na cmentarzu w Wilanowie, gdzie w rocznicę jego śmierci składali kwiaty i zapalali na Jego grobie znicze. W tym roku to niemożliwe – koronawirus zatrzymał nas w domu. Oddając mu cześć, przypomnijmy więc jedynie, że Jerzy Szmajdziński piastował wiele wysokich stanowisk państwowych i funkcji publicznych. Był między innymi wicemarszałkiem Sejmu i ministrem obrony narodowej. Przez wiele lat przewodniczył także Zarządowi Krajowemu naszego Stowarzyszenia.

W tę szczególną 10. rocznicę zamieszczamy jedynie zdjęcia z ostatnich dwóch spotkań na cmentarzu w Wilanowie, spotkań przyjaciół z bólem wspominających tragiczne wydarzenie i jego polityczne reperkusje.

Zarząd Mazowiecki i Warszawski 
Stowarzyszenia POKOLENIA
Wilanów - 2019
Wilanów - 2018 r. 
Spotkania przy Grobie Jurka Szmajdzińskiego

Minęła kolejna rocznica tragicznej katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem, w której śmierć ponieśli wszyscy członkowie delegacji łącznie z Prezydentem RP. Wśród nich był również nasz Kolega i Przyjaciel Jerzy Szmajdziński. Jak co roku członkowie i sympatycy Stowarzyszenia „POKOLENIA” spotkali się na cmentarzu w Wilanowie, gdzie złożyli kwiaty i zapalili na Jego grobie znicze. Przypomnijmy, że Jerzy Szmajdziński piastował wiele wysokich stanowisk państwowych i funkcji publicznych. Był między innymi wicemarszałkiem Sejmu i ministrem obrony narodowej. Przez wiele lat przewodniczył także Zarządowi Krajowemu naszego Stowarzyszenia.

W rocznice zamieszczamy zdjęcia ze spotkań przyjaciół z bólem wspominających tragiczne wydarzenie i jego polityczne reperkusje.

Zarząd Mazowiecki i Warszawski 
Stowarzyszenia POKOLENIA
Jan Tadeusz Pawlak

Urodził się 10 05 1933r. 
w Murowanej Goślinie 
woj. Poznańskie, 
zmarł 28 02 2020r. 
w Warszawie. 

Zasłużony pracownik administracji państwowej i gospodarczej, społecznik, organizator ruchu młodzieżowego w Wielkopolsce.
Wieloletni Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego ZMS w Poznaniu oraz członek władz centralnych, sekretarz Światowej Federacji Młodzieży Demokratycznej w Budapeszcie, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Poznaniu, zastępca kierownika Wydziału Organizacyjnego KC PZPR, sekretarz Centralnej Rady Związków Zawodowych, zastępca centralnych urzędów sportu i turystyki, dyrektor „Polorbis” w Kolonii, prezes spółki Hotele Warszawskie „Syrena”, wiceprzewodniczący Polskiej Izby Turystyki, wykładowca akademicki.
Za pracę zawodową i społeczną uhonorowany m.in.: Orderem Sztandaru Pracy II klasy, Krzyżami Komandorskim i Oficerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi.
Otrzymał również m.in. tytuły: Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej, Zasłużonego Działacza Turystyki, Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego”, odznakę „Zasłużony dla Wielkopolski”, Honorową Odznakę m. Poznania.

Cześć Jego pamięci !

MACIEJ PRANDOTA: Zagadka, która przestała być zagadką
Najtrudniej wyjaśnić to czego wyjaśniający nie mają interesu wyjaśniać. Wieloletnia kampania badawcza zwykłej katastrofy lotniczej utknęła w martwym punkcie. Mimo oczywistych dowodów na brak zamachu, miliony rodaków wierzą w bzdury i insynuacje. (...)
Szanowni Państwo !
Bardzo proszę o wsparcie Fundacji im. Jerzego Szmajdzińskiego w formie przekazania na nasze konto 1% Waszego podatku dochodowego, który będziecie rozliczać za 2017 rok. Nasza Fundacja jest zarejestrowana pod numerem KRS 0000396997 posiada status organizacji pożytku publicznego i znajduje się w wykazie OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób za rok 2017 w roku 2018. (pozycja w wykazie 7856).
Oczywiście nasza prośba nie jest żadnym nakazem, szanujemy wszystkie osoby, które mają określony cel pomocy, ale tym, którzy wesprą naszą akcję, skierowaną do znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej dzieci z regionu jeleniogórsko-legnickiego, będziemy bardzo wdzięczni, pozdrawiam i dziękuję.

Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska, 
Kliknij, aby edytować treść...
Manifo.com - free website