WARSZAWSKIE POKOLENIA

11 maja 2019 - SPOTKANIE POKOLEŃ

W HOTELU GROMADA CENTRUM W WARSZAWIE 
Po posiedzeniu Rady Krajowej Stowarzyszenia POKOLENIA odbyło się spotkanie wielu pokoleń lewicowych działaczy organizacji młodzieżowych, społecznych, zawodowych 
i samorządowych, które stało się okazją do zacieśnienia więzi międzypokoleniowych oraz zachętą do dalszego aktywnego działania w rozwiązywaniu naszych problemów, problemów lokalnych, regionalnych i krajowych

Zobacz galerię zdjęć ze spotkania:
Ogólnopolskie spotkanie koleżeńskie POKOLEŃ
   Tradycyjne już, ogólnopolskie spotkanie koleżeńskie Stowarzyszenia „POKOLENIA” odbyło się 11 maja w Warszawie. Zgromadziło kilkuset członków i sympatyków Stowarzyszenia z całego kraju. W części oficjalnej wręczono nagrody i wyróżnienia ustanowione przez Stowarzyszenie.         
   Po raz pierwszy przyznano nagrodę im. Stanisława Dubois. Decyzją kapituły otrzymał ją Józef Tejchma w młodości działacz OM TUR, PPS i Związku Młodzieży Wiejskiej, a później minister kultury, którego wielu ludzi kultury uważa za najlepszego szefa tego resortu w okresie powojennym. Laudację na cześć Laureata wygłosiła prof. Danuta Waniek, a nagrodę wręczył przewodniczący Rady Krajowej POKOLEŃ – Marek Klimczak w towarzystwie dr Pawła Michalaka.
   Wyróżnienia, tzw. „Wiktory”, w formie grawerowanego dyplomu otrzymali działacze samorządowi, którzy w ostatnich wyborach do samorządu terytorialnego byli wspierani przez Stowarzyszenie i odnieśli sukces. Na spotkaniu tym wręczono je następującym osobom:
• Krzysztofowi Matyjaszczykowi – prezydentowi Częstochowy
• Dariuszowi Kosno – burmistrzowi Opoczna
• Zdzisławowi Wolskiemu – przewodniczącemu Rady Miasta Częstochowy
   Za wieloletnie wspieranie organizacji opoczyńskiej POKOLEŃ wyróżnieniem „Wiktory” został nagrodzony również Stanisław Tępiński – założyciel i współwłaściciel Ceramiki Paradyż.
   Uczestnicy spotkania wysłuchali także interesujących przemówień laureatów nagród oraz zaproszonych gości, w tym przewodniczących SLD i PPS. Odczytano list jaki do uczestników spotkania przesłał Włodzimierz Cimoszewicz kandydujący do parlamentu europejskiego.
   Spotkanie sprawnie poprowadziła Monika Zielińska z łódzkich POKOLEŃ. Po części oficjalnej odbyła się tradycyjna majówka przy piknikowych potrawach i piwie.
   Rano, przed ogólnopolskim spotkaniem, pod przewodnictwem Marka Klimczaka, obradowała Rada Krajowa POKOLEŃ, która zaaprobowała decyzję Zarządu o przystąpieniu Stowarzyszenia POKOLENIA do Koalicji Europejskiej i apel o głosowanie w wyborach 26 maja na kandydatów zgłoszonych przez SLD.
   W kwestiach organizacyjnych Rada na wniosek Komisji Rewizyjnej i wysłuchaniu informacji skarbnika udzieliła absolutorium Zarządowi w sprawach finansowych. 
Opracował LM
Manifo.com - free website