WARSZAWSKIE POKOLENIA

Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza 
mazowieckich POKOLEŃ  

25 listopada 2022 r.
     Delegaci kół Stowarzyszenia POKOLENIA działających na Mazowszu i Warszawie, po pięciu latach przerwy wywołanej epidemią wirusa COVID, zebrali się 25 listopada na Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo - Wyborczej. Obecnych było ponad 50 osób oraz goście, a wśród nich Arkadiusz Iwaniak – poseł na sejm RP oraz Marek Klimczak – przewodniczący Rady Krajowej POKOLEŃ. 
     Przedstawiciele kół w Radomiu i Warszawie przedstawili informację o działalności swoich organizacji. Ustępujący zarząd tymczasowy scharakteryzował kondycję, działalność i problemy Stowarzyszenia na Mazowszu. W dyskusji delegaci wyrazili uznanie pod adresem tego gremium za reaktywowanie struktur wojewódzkich Stowarzyszenia. 
     Odnosząc się do sytuacji w Kraju, wyrażano obawy o stan bezpieczeństwa państwa. Zwracano uwagę na gwałtowne ubożenie ludności, zwłaszcza seniorów i osób z różnego rodzaju deficytami. Głęboki niepokój budzą również pogarszające się relacje z Unią Europejską i zapowiedzi jej opuszczenia. 
     W odniesieniu do polityki wewnętrznej i zbliżających się wyborów apelowano o większą współpracę opozycyjnych partii demokratycznych i o ideową jedność partii lewicowych. 
     Z uznaniem powitano obecność Stowarzyszenia w internecie, a zwłaszcza fakt prowadzenia strony www przez Radę Krajową i organizację warszawską. Apelowano o większą aktywność członków Pokoleń w redagowaniu tych stron.
Galeria zdjęć z Konferencji:
Foto: Ryszard Surała i Zdzisław Gosk
Opracowanie merytoryczne i graficzne portalu: Stefan Budziszewski

Prezydium Konferencji

W obradach Konferencji uczestniczyło 40 delegatów spośród 57 wybranych w Kołach
Wśród zaproszonych gości udział wzięli:
Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Nowej Lewicy województwa mazowieckiego -
Arkadiusz Iwaniak
oraz
Wiceprzewodniczący Nowej Lewicy,
Przewodniczący Rady Krajowej stowarzyszenia  POKOLENIA - 
Marek  Klimczak 
W skład wybranych władz weszli:
Przewodniczacy: 
Lubański Michał

Wiceprzewodniczacy;
Zdzisław Gosk 
Ciura Mirosław
Jastrzębski Andrzej
Spodobalski Jerzy
Jedlak Marek
Kurpiewski Stanisław
Krajewski Maciej

Sekretarz: 
Kumosinski Ryszard
Skarbnik: Garbarczyk Justyna
Członkowie Zarzadu:
Tuderek Grzegorz
Maciejewska Maria
Ziętek Janusz
Buraczyński Zygmunt
Nowiński Jerzy
Myszor Zofia
Słomkowski Leszek
Ocipka Janusz
Komisją Rewizyjna:
Przewodnicząca:
Szczykutowicz Wiesława
Członkowie:
Kulczycka Mirosława
Tauzowski Andrzej

Delegaci Mazowsza na Zjazd Krajowy:
Tuderek Grzegorz
Lubański Michał
Jastrzębski Andrzej
Ciura Mirosław
Mizera Ludwik
Garbarczyk Justyna
Karolczak Krzysztof
Gosk Zdzisław
Manifo.com - free website