WARSZAWSKIE POKOLENIA

Spotkanie „Pokoleń” z kierownictwem LEWICY

16 listopada 2022 r.
     W sali im. Wiadernego w gmachu OPZZ w Warszawie przy ul. M. Kopernika 36/40 w dniu 16 listopada br. odbyło się, z inicjatywy Przewodniczącego Zarządu Krajowego NOWEJ LEWICY, spotkanie z aktywem stowarzyszenia "POKOLENIA".
     W spotkaniu czestniczyło ponad stu aktywistów z całego kraju. Prowadzili je Marek Klimczak przewodniczący oraz Krzysztof Janik wiceprzewodniczący Rady Krajowej POKOLEŃ. LEWICĘ reprezentowali Włodzimierz Czarzasty współprzewodniczący Nowej Lewicy i wicemarszałek sejmu oraz posłowie Tomasz Trela i Arkadiusz Iwaniak. 
     Włodzimierz Czarzasty scharakteryzował sytuację polityczną w kraju oraz przygotowania partii do wyborów parlamentarnych. Podkreślił gotowość Lewicy do współpracy z opozycyjnymi partiami demokratycznymi i organizacjami pozarządowymi. Do takiej współpracy zaprosił także stowarzyszenie POKOLENIA. Poinformował, że pierwsze ustalenia opozycji w sprawie wyborów do senatu zostaną przedstawione do końca br. Zapowiedział akcję pod hasłem „Bezpieczna Rodzina”, która będzie polegała na spotkaniach i rozmowach posłów Lewicy z mieszkańcami w co najmniej stu miastach powiatowych w całym kraju. Omówił inicjatywy ustawodawcze podejmowane przez klub parlamentarny Lewicy w celu poprawy warunków bytowych najsłabszych i powrotu Polski do nurtu integracji europejskiej.
     Uczestnicy spotkania zadali sporo pytań, a także opinii polemicznych. Dotyczyły one rozbicia organizacyjnego i ideowego na Lewicy, inicjatyw na rzecz integracji, inflacji i nadchodzącej recesji gospodarczej. Sporą polemikę wywołała kwestia wojny w Ukrainie. Optowano za szybkim pokojem na tych ziemiach. Goście i gospodarze podziękowali sobie wzajemnie za zaproszenie uznając je za bardzo cenne, a współpracę z POKOLENIAMI za ważny obszar działalności NOWEJ LEWICY.
LM
Galeria zdjęć:
Manifo.com - free website