WARSZAWSKIE POKOLENIA

Zebranie sprawozdawczo–programowe Warszawskich Pokoleń-2019

Informacja o zebraniu sprawozdawczo – programowym 
Warszawskiej organizacji Stowarzyszenia „Pokolenia”
   W dniu 4 kwietnia 2019 roku obradowało walne zebranie sprawozdawczo – programowe warszawskiej organizacji Stowarzyszenia „Pokolenia”. Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności w ubiegłym roku. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła pracę Zarządu oraz gospodarowanie środkami finansowymi. Na jej wniosek udzielono Zarządowi absolutorium. 
   
   W dyskusji obok spraw wewnątrz stowarzyszeniowych nawiązywano do aktualnej sytuacji społecznej i politycznej oraz zbliżających się wyborów. Solidaryzowano się z nauczycielami walczącymi o należny temu zawodowi prestiż i godne wynagrodzenie. Przypomniano program Tysiąc Szkół na Tysiąclecie zrealizowany z naddatkiem w latach 60-tych ubiegłego wieku przez ówczesne pokolenia Polski Ludowej. Wyrażano zaniepokojenie szerzącym się językiem nienawiści, kłamliwą interpretacją historii, posługiwaniem się w debacie publicznej kłamstwem lub tzw. półprawdą. Domagano się szacunku dla dorobku pokoleń Polski Ludowej za ich wkład w odbudowę i rozwój Warszawy i Polski. 

   Wysłuchano również informacji o redagowaniu strony internetowej oraz frekwencji jej odwiedzin przez internautów. Z zadowoleniem przyjęto wiadomość, że frekwencja ta systematycznie rośnie. 

   Zobowiązano Zarząd do kontynuowania działalności w dotychczasowym zakresie, do zorganizowania jesienią przedwyborczego spotkania z wybranymi kandydatami do sejmu i senatu, do podjęcia starań o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego. 
   Ponad 40 uczestników zebrania udzieliło poparcia liście kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego zgłoszonej przez Koalicyjny Komitet Wyborczy KOALICJA EUROPEJSKA podpisując odpowiedni formularz. 
   Wszyscy członkowie Stowarzyszenia wraz z rodzinami i przyjaciółmi zostali zaproszeni przez Radę Krajową na koleżeńską majówkę w Warszawie.

Zarząd Warszawskiego Koła Stowarzyszenia POKOLENIA
Manifo.com - free website